EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2010. gada 13. decembris ) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu (ECB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; Atcelts ar 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/56


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2010. gada 13. decembris)

par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu

(ECB/2010/28)

(2011/22/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ĢENERĀLPADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 47. pantu,

tā kā:

(1)

ECBS Statūtu 47. pants nosaka, ka centrālās bankas tajās dalībvalstīs, uz kurām attiecas izņēmums (turpmāk – “ārpus euro zonas NCB”), neapmaksā to parakstīto kapitālu, ja vien Ģenerālpadome ar balsu vairākumu, kas pārstāv vismaz divas trešdaļas no Eiropas Centrālās bankas (ECB) parakstītā kapitāla un vismaz pusi no daļu turētājiem, nenolemj, ka noteikta minimālā procentuālā daļa no parakstītā kapitāla jāapmaksā kā ieguldījums ECB darbības izmaksās.

(2)

2008. gada 15. decembra Lēmuma ECB/2008/28, ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Centrālās bankas kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās nacionālās centrālās bankas (1), 1. pants nosaka, ka ārpus euro zonas NCB 2009. gada 1. janvārī apmaksā 7 % no to parakstītā ECB kapitāla.

(3)

2008. gada 12. decembra Lēmums ECB/2008/23 par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā (2) nosaka ECB kapitāla parakstīšanas atslēgu saskaņā ar ECBS Statūtu 29.3. pantu un no 2009. gada 1. janvāra nosaka svērumus, kas katrai nacionālajai centrālajai bankai piešķirti kapitāla atslēgā (turpmāk – “kapitāla atslēgas svērumi”).

(4)

Saskaņā ar 2010. gada 13. decembra Lēmuma ECB/2010/26 par Eiropas Centrālās bankas kapitāla palielināšanu (3) 1. pantu ECB kapitāls no 2010. gada 29. decembra palielināts par EUR 5 000 miljoniem no EUR 5 760 652 402,58 līdz EUR 10 760 652 402,58.

(5)

ECB kapitāla palielināšana liktu ārpus euro zonas NCB apmaksāt 7 % no to attiecīgās daļas palielinātajā kapitālā, lai gan ECB darbības izmaksas neprasa lielāku ieguldījumu absolūtā izteiksmē. Lai novērstu šo palielināto ārpus euro zonas NCB ieguldījumu ECB darbības izmaksās, procentuālā daļa, kas jāapmaksā ārpus euro zonas NCB, jāsamazina tā, lai apmaksājamās summas saglabātos līdzīgā līmenī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Parakstītā un apmaksātā kapitāla apmērs un veids

Katra ārpus euro zonas NCB 2010. gada 29. decembrī apmaksā 3,75 % no tās daļas ECB parakstītajā kapitālā. Ņemot vērā Lēmuma ECB/2008/23 2. pantā noteiktos kapitāla atslēgas svērumus, katrai ārpus euro zonas NCB ir kopējais parakstītais kapitāls un apmaksātais kapitāls, kuru summas pretī tās nosaukumam norādītas šajā tabulā:

Ārpus euro zonas NCB

Parakstītais kapitāls 2010. gada 29. decembrī

(EUR)

Apmaksātais kapitāls 2010. gada 29. decembrī

(EUR)

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

2. pants

Apmaksātā kapitāla koriģēšana

1.   Ņemot vērā, ka katra ārpus euro zonas NCB jau apmaksājusi 7 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā, kāds tas saskaņā ar Lēmumu ECB/2008/28 ir 2010. gada 28. decembrī, katra no ārpus euro zonas NCB apmaksā šajā tabulā norādīto papildu summu, kas ir 1. pantā norādītā apmaksātā kapitāla un iepriekš apmaksātās summas starpība:

Ārpus euro zonas NCB

(EUR)

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Ārpus euro zonas NCB 2010. gada 29. decembrī ar atsevišķu pārskaitījumu ECB samaksā 1. punktā norādītās summas, izmantojot Eiropas Automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2).

3.   Ja ārpus euro zonas NCB nav pieejas TARGET2, 1. punktā noteiktās summas pārskaita uz kontu, ko pienācīgā laikā norāda ECB vai ārpus euro zonas NCB.

3. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2010. gada 29. decembrī.

2.   Ar šo no 2010. gada 29. decembra tiek atcelts Lēmums ECB/2008/28.

3.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2008/28 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 13. decembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 21, 24.1.2009., 81. lpp.

(2)  OV L 21, 24.1.2009., 66. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 53.


Top