EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004(01)

2010/275/: Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 10. maijs) par apkopotu divpusējo aizdevumu Grieķijas Republikai pārvaldību un grozījumiem Lēmumā ECB/2007/7 (ECB/2010/4)

OJ L 119, 13.5.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 93 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

13.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 119/24


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2010. gada 10. maijs)

par apkopotu divpusējo aizdevumu Grieķijas Republikai pārvaldību un grozījumiem Lēmumā ECB/2007/7

(ECB/2010/4)

(2010/275/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 132. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – ECBS Statūti) un jo īpaši to 17. un 21. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 17. pantu, lai veiktu operācijas, Eiropas Centrālā banka (ECB) var atvērt kontus kredītiestādēm, valsts iestādēm un citiem tirgus dalībniekiem.

(2)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 21.1. pantu un 21.2. pantu ECB var darboties kā Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru, dalībvalstu valdību, reģionālu vai vietēju iestāžu vai citu publisku iestāžu, vai citu publisko tiesību subjektu vai publisku uzņēmumu fiskālais aģents.

(3)

Jāatsaucas uz dalībvalstu, kuru valūta ir euro (izņemot Grieķijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku), un KfW, kas rīkojas valsts interesēs, ievērojot Vācijas Federatīvās Republikas norādījumus un saņemot Vācijas Federatīvās Republikas garantijas (tālāk tekstā – Aizdevēji), aizdevuma līgumu (tālāk tekstā – Aizdevuma līgums) ar Grieķijas Republiku (tālāk tekstā – Aizņēmējs) un Bank of Greece kā Aizņēmēja aģentu.

(4)

Jāatsaucas uz dalībvalstu, kuru valūta ir euro (izņemot Grieķijas Republiku), kreditoru līgumu (tālāk tekstā – Kreditoru līgums), ar ko saskaņā ar Aizdevuma līgumu sniegto apkopoto divpusējo aizdevumu pārvaldību uztic Eiropas Komisijai.

(5)

Saskaņā ar Kreditoru līgumu dalībvalstis, kuru valūta ir euro (izņemot Grieķijas Republiku), pilnvaro Eiropas Komisiju organizēt apkopotus divpusējos aizdevumus Grieķijas Republikai un pārstāvēt tās šādu aizdevumu pārvaldē. Kreditoru līguma 3. pants pilnvaro Eiropas Komisiju Aizdevēju vārdā atvērt Eiropas Centrālajā bankā kontu, kas tiks izmantots, lai apstrādātu visus ar Aizdevuma līgumu saistītos maksājumus Aizdevēju un Aizņēmēja vārdā. Kreditoru līgumā paredzēti noteikumi, kas attiecas uz līdzekļu izmaksu un atmaksu.

(6)

Jāparedz noteikumi attiecībā uz naudas kontu, kas ECB tiks atvērts Aizdevuma līguma un Kreditoru līguma izpildei.

(7)

Saskaņā ar 1. panta 2. punktu 2007. gada 24. jūlija Lēmumā ECB/2007/7 par TARGET2–ECB noteikumiem un nosacījumiem (1) ECB klienti var būt tikai centrālās bankas un Eiropas un starptautiskās organizācijas. Aizdevuma līguma un Kreditoru līguma izpildei nepieciešams paplašināt to personu kategoriju skaitu, kas ir tiesīgas būt ECB klienti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījums Lēmumā ECB/2007/7

Lēmuma ECB/2007/7 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu.

“2.   ECB klienti var būt tikai centrālās bankas, Eiropas un starptautiskās organizācijas un saskaņā ar ECB Padomes īpašu lēmumu arī Eiropas Savienības dalībvalstu centrālās valdības vai šādu centrālo valdību ieceltas valsts iestādes, kas rīkojas to vārdā.”

2. pants

Konta atvēršana

Saistībā ar Aizdevuma līgumu ECB pēc Eiropas Komisijas lūguma atver kontu Aizdevēju vārdā.

3. pants

Maksājumu saņemšana kontā

ECB maksājumus no Aizdevēju vārdā atvērtā konta vai maksājumus šajā kontā pieņem tikai tad, ja maksājumi notiek saistībā ar Aizdevuma līgumu.

4. pants

Rīkojumu pieņemšana

ECB saistībā ar Aizdevēju vārdā atvērto kontu pieņem tikai Eiropas Komisijas rīkojumus un rīkojas tikai saskaņā ar Eiropas Komisijas rīkojumiem, bet rīkojumus no atsevišķiem Aizdevējiem nepieņem.

5. pants

Atlīdzība

ECB par atlikumu Aizdevēju vārdā atvērtajā kontā maksā procentus, kuru likme ir līdzvērtīga ECB noguldījumu iespējai saskaņā ar principu “faktiskais dienu skaits/360” piemērotajai likmei.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2010. gada 12. maijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 10. maijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 237, 8.9.2007., 71. lpp.


Top