EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1223

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1223/2009 ( 2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 342, 22.12.2009, p. 59–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 027 P. 152 - 302

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj

22.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/59


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1223/2009

(2009. gada 30. novembris)

par kosmētikas līdzekļiem

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 76/768/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (3) ir vairākkārt būtiski grozīta. Tā kā ir jāveic turpmāki grozījumi, šajā konkrētajā gadījumā skaidrības labad būtu lietderīgi to pārstrādāt vienotā tekstā.

(2)

Regula ir piemērots juridisks instruments, jo tas ievieš skaidrus un detalizētus noteikumus, tādējādi nav iespējams tiesību aktu atšķirīgi transponēt dalībvalstīs. Turklāt regula nodrošina to, ka juridiskās prasības ieviestu vienlaikus visā Kopienā.

(3)

Šīs regulas mērķis ir vienkāršot procedūras un uzlabot terminoloģiju, tādējādi samazinot administratīvo slogu un neskaidrības. Turklāt tā nostiprina konkrētus elementus reglamentējošos noteikumos par kosmētikas līdzekļiem, piemēram, tirgus iekšējo kontroli, lai nodrošinātu augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni.

(4)

Ar šo regulu pilnīgi saskaņo noteikumus Kopienā, lai izveidotu kosmētikas līdzekļu iekšējo tirgu, nodrošinot augstu, cilvēka veselības aizsardzības līmeni.

(5)

Ar vides aizsardzību saistītas bažas, kas var rasties saistībā ar kosmētikas līdzekļu sastāvā esošām vielām, tiek ņemtas vērā, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (4), saskaņā ar kuru ir iespējams vērtēt vides drošību starpnozaru veidā.

(6)

Šī regula attiecas tikai uz kosmētikas līdzekļiem, bet ne uz zālēm, medicīnas ierīcēm vai biocīdiem produktiem. Tos var nošķirt jo īpaši tad, ja kosmētikas līdzekļi tiek precīzi definēti gan attiecībā uz pielietošanas vietu, gan izmantošanas mērķi.

(7)

Novērtējums par to, vai izstrādājums ir kosmētikas līdzeklis, jāveic, izskatot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā visas izstrādājuma īpašības. Kosmētikas līdzekļi var būt krēmi, emulsijas, losjoni, želejas un eļļas ādai, sejas maskas, tonējoši līdzekļi (šķidrumi, pastas, pūderi), dekoratīvie pūderi, pūderi pēc vannas, higiēniskie pūderi, tualetes ziepes, dezodorējošās ziepes, smaržas, tualetes ūdeņi un odekoloni, vannas un dušas līdzekļi (sāļi, putas, eļļas, želejas), depilatori, dezodoranti un pretsviedru līdzekļi, matu krāsas, līdzekļi matu cirtošanai, matu iztaisnošanai un fiksēšanai, līdzekļi matu sakārtošanai, matu mazgāšanas un attīrīšanas līdzekļi (losjoni, pūderi, šampūni), matu kondicionēšanas līdzekļi (losjoni, krēmi, eļļas), frizūru veidošanas līdzekļi (losjoni, lakas, spīdumi), skūšanās līdzekļi (krēmi, putas, losjoni), līdzekļi dekoratīvās kosmētikas uzlikšanai un noņemšanai, kosmētikas līdzekļi lūpām, zobu un mutes kopšanas līdzekļi, nagu kopšanas un dekorēšanas līdzekļi, līdzekļi ārējai intīmai higiēnai, sauļošanās līdzekļi, iedeguma imitācijas līdzekļi, ādas balināšanas līdzekļi un pretgrumbu līdzekļi.

(8)

Komisijai būtu jādefinē kosmētikas līdzekļu kategorijas, kuras ir nozīmīgas šīs regulas piemērošanai.

(9)

Parastos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos kosmētikas līdzekļiem vajadzētu būt drošiem. Jo īpaši ar riska/ieguvumu apsvērumiem nedrīkstētu pamatot risku cilvēka veselībai.

(10)

Saskaņā ar Padomes Direktīvu 87/357/EEK (1987. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību (5), kosmētikas līdzekļa noformējums un jo īpaši tā veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums nedrīkst apdraudēt patērētāju veselību un drošību, sajaucot to ar pārtikas produktu.

(11)

Lai skaidri noteiktu atbildību, katram kosmētikas līdzeklim vajadzētu būt saistītam ar Kopienā reģistrētu atbildīgo personu.

(12)

Nodrošinot kosmētikas līdzekļa izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Efektīva izsekojamības sistēma palīdz tirgus uzraudzības iestādēm veikt savu uzdevumu, proti, sekot līdzi komersantu darbībai.

(13)

Nepieciešams noteikt, kādos apstākļos izplatītāju uzskata par atbildīgo personu.

(14)

Atsauce uz izplatītāju attiecas uz visām juridiskām vai fiziskām personām, kas darbojas kā vairumtirgotāji, kā arī uz mazumtirgotājiem, kas pārdod preci tieši patērētājiem. Tādēļ izplatītāju pienākumi būtu attiecīgi jāpielāgo katras komersantu kategorijas lomai un darbības veidam.

(15)

Eiropas kosmētikas nozare ir svarīga rūpniecības joma, ko nopietni skar preču viltošanas problēma, kas var palielināt risku cilvēka veselībai. Dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība horizontālo Kopienas tiesību aktu un pasākumu īstenošanai kosmētikas līdzekļu viltošanas jomā, piemēram, tādu tiesību aktu īstenošanai kā Padomes Regula 1383/2003/EK (2003. gada 22. jūlijs) par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (6), un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (7). Tirgus iekšējā kontrole ir efektīvs līdzeklis, lai atpazītu kosmētikas līdzekļus, kas neatbilst šīs regulas prasībām.

(16)

Lai nodrošinātu tirgū laisto kosmētikas līdzekļu drošumu, tie jāražo saskaņā ar labu ražošanas praksi.

(17)

Lai efektīvi veiktu tirgus uzraudzību, kosmētikas līdzekļa lietai viegli pieejamā veidā vienā adresē Kopienā vajadzētu būt pieejamai tās dalībvalsts kompetentai iestādei, kur lieta atrodas.

(18)

Lai neklīniskos drošuma pētījumos, kuros jānovērtē kosmētikas līdzekļa drošums, gūtie rezultāti, būtu salīdzināmi un ļoti kvalitatīvi, tiem būtu jāatbilst attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.

(19)

Skaidri būtu jāparedz, kādai informācijai jābūt pieejamai kompetentajām iestādēm. Šajā informācijā būtu jāiekļauj visi nepieciešamie dati par kosmētikas līdzekļa nosaukumu, kvalitāti, drošumu cilvēka veselībai un tā apgalvotu ietekmi. Īpaši šajā kosmētikas līdzekļa lietā būtu jāietver kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējuma ziņojums, ar ko apliecina, ka drošuma novērtējums ir veikts.

(20)

Lai nodrošinātu vienotu to ierobežojumu piemērošanu un kontroli, kas attiecas uz vielām, paraugu ņemšana un analīzes būtu jāveic reproducējami un standartizēti.

(21)

Terminam “maisījums”, kā tas definēts šajā regulā, vajadzētu būt tādai pašai nozīmei, kā līdz šim Kopienas tiesību aktos izmantotajam terminam “preparāts”.

(22)

Efektīvas tirgus uzraudzības labad būtu jāpaziņo kompetentajai iestādei konkrēta informācija saistībā ar tirgū laisto kosmētikas līdzekli.

(23)

Lai nodrošinātu tūlītēju un pareizu ārstēšanu sarežģījumu gadījumā, toksikoloģijas kontroles centriem un iestādēm ar līdzīgām funkcijām, ja dalībvalstis šādus centrus ir izveidojušas, būtu jāiesniedz vajadzīgā informācija par kosmētikas līdzekļa sastāvu.

(24)

Lai administratīvais slogs būtu iespējami neliels, kompetentajām iestādēm, toksikoloģijas kontroles centriem un iestādēm ar līdzīgām funkcijām paziņotā informācija Kopienai būtu jāiesniedz centrāli, izmantojot elektronisku saskarni.

(25)

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju uz jauno elektronisko saskarni, komersantiem vajadzētu atļaut darīt zināmu šajā regulā prasīto informāciju pirms regulas piemērošanas datuma.

(26)

Ar ierobežojumiem dažām vielām II un III pielikumā ir jāatbalsta vispārīgais princips, ka par kosmētikas līdzekļa drošumu atbild ražotājs vai importētājs. Turklāt vielas, ko paredzēts lietot kā krāsvielas, konservantus un UV filtrus, lai atļautu šos lietojumus, būtu jāuzskaita attiecīgi IV, V un VI pielikumā.

(27)

Lai izvairītos no neskaidrībām, būtu skaidri jānosaka, ka atļauto krāsvielu saraksts, kas ir ietverts IV pielikumā, satur tikai tās vielas, kas krāso absorbējot vai atstarojot, bet ne vielas, kas krāso, izraisot fotoluminescenci, interferenci vai ķīmisku reakciju.

(28)

Lai risinātu izvirzītos drošuma jautājumus, IV pielikumā, kurā patlaban ir iekļautas tikai krāsvielas ādai, jāiekļauj arī matu krāsas, tiklīdz Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (PDZK), kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2008/721/EK (2008. gada 5. septembris), ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK (8), pabeidz riska novērtējumu par minētajām vielām. Tālab Komisijai vajadzētu būt iespējai komitoloģijas procedūrā iekļaut matu krāsas minētā pielikuma darbības jomā.

(29)

Nanomateriālu izmantošanu kosmētikas līdzekļos var veicināt turpmākā tehnoloģijas attīstība. Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni patērētājiem, preču brīvu apriti un juridisko noteiktību ražotājiem, starptautiskā līmenī ir jāizstrādā vienota nanomateriālu definīcija. Kopienai starptautiskos forumos būtu jācenšas panākt vienošanos par definīciju. Ja šādu vienošanos izdotos panākt, attiecīgi būtu jāpielāgo nanomateriālu definīcija šajā regulā.

(30)

Pašlaik trūkst pienācīgas informācijas par risku, ko rada nanomateriālu izmantošana. Lai labāk novērtētu to drošumu, PDZK sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm būtu jānodrošina pamatnostādnes pārbaužu metodēm, kurās ņemtas vērā nanomateriālu īpatnības.

(31)

Komisijai regulāri būtu jāpārskata nanomateriālu izmantošanas noteikumi, ņemot vērā jaunākos zinātnes atzinumus.

(32)

Ņemot vērā to vielu bīstamās īpašības, kuras saskaņā ar klasifikāciju, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (9), ir 1.A, 1.B un 2. kategorijas kancerogēnās, mutagēnās vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (KMR), minēto vielu izmantošana kosmētikas līdzekļos būtu jāaizliedz. Tomēr, tā kā vielas bīstamā īpašība ne vienmēr rada risku, būtu jāparedz iespēja atļaut to vielu lietošanu, kuras ir klasificētas kā 2. kategorijas KMR 2 vielas, ja, ņemot vērā iedarbību un koncentrāciju, PDZK tās ir atzinusi par drošām, un Komisija tās reglamentē šīs regulas pielikumos. Attiecībā uz vielām, kuras klasificē kā 1.A vai 1.B kategorijas KMR vielas, vajadzētu būt iespējai izņēmuma gadījumā, ja šīs vielas atbilst pārtikas nekaitīguma prasībām, tostarp tādēļ, ka tās dabiskā veidā ir pārtikas produktu sastāvā, un nepastāv piemērota alternatīva viela, lietot tās kosmētikas līdzekļos ar nosacījumu, ka PDZK ir atzinusi, ka šāds lietojums ir drošs. Ja šie nosacījumi ir ievēroti, Komisijai būtu jāgroza šīs regulas pielikumi vēlākais 15 mēnešu laikā pēc tam, kad vielas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas KMR vielas. PDZK šādas vielas pastāvīgi būtu jāizvērtē atkārtoti.

(33)

Vērtējot vielu drošumu, jo īpaši ja tās pieder pie 1.A vai 1.B. kategorijas KMR vielām, ir jāapsver minēto vielu vispārējā iedarbība no visiem iespējamiem avotiem. Tajā pašā laikā, gatavojot drošuma novērtējumu, ir svarīgi nodrošināt saskaņotu pieeju, nosakot un lietojot šādus vispārējās iedarbības rādītājus. Līdz ar to Komisijai, cieši sadarbojoties ar PDZK, Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru (ECHA), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un citām ieinteresētajām pusēm, steidzami būtu jāpārskata un jāizstrādā vadlīnijas, kas skar minēto vielu vispārējās iedarbības rādītāju noteikšanu un izmantošanu.

(34)

PDZK, vērtējot 1.A un 1.B kategorijas KMR vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, būtu jāņem vērā arī tas, ka šo vielu iedarbībai ir pakļautas arī tādas neaizsargātas iedzīvotāju grupas kā bērni vecumā līdz trim gadiem, veci cilvēki, grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, kā arī cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu.

(35)

Vajadzības gadījumā PDZK būtu jāsniedz atzinumi par nanomateriālu izmantošanas drošumu kosmētikas līdzekļos. Šos atzinumus vajadzētu pamatot ar visu iespējamo informāciju, ko ir sniegusi atbildīgā persona.

(36)

Komisijas un dalībvalstu rīcībai, kuras mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību, vajadzētu būt balstītai uz piesardzības principu.

(37)

Lai nodrošinātu kosmētikas līdzekļa drošumu, aizliegtām vielām vajadzētu būt pieņemamām zīmju daudzumā tikai tad, ja tās pareizos ražošanas procesos ir tehnoloģiski neizbēgamas un ja kosmētikas līdzeklis ir drošs.

(38)

Protokolā par dzīvnieku aizsardzību un labturību, kas pievienots pielikumā Līgumam, paredzēts, ka Kopienai un dalībvalstīm, realizējot Kopienas politiku, īpaši attiecībā uz iekšējo tirgu, pilnīgi jāievēro dzīvnieku labturības prasības.

(39)

Padomes Direktīvā 86/609/EEK (1986. gada 24. novembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem un citiem zinātniskiem mērķiem (10), ir kopīgi noteikumi dzīvnieku izmantošanai izmēģinājumiem Kopienā un nosacījumi, saskaņā ar kuriem šādi izmēģinājumi jāveic dalībvalstu teritorijā. Jo īpaši minētās direktīvas 7. pantā ir prasība, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem jāaizstāj ar alternatīvām metodēm, ja tādas metodes ir un ja tās ir zinātniski apmierinošas.

(40)

Kosmētikas līdzekļu un to sastāvdaļu drošumu var nodrošināt ar alternatīvām metodēm, kas var nebūt piemērojamas visiem ķīmisko sastāvdaļu lietojumiem. Tādēļ būtu jāveicina šādu metožu izmantošana visā kosmētikas nozarē un jānodrošina to pieņemšana Kopienas līmenī, ja ar šādām metodēm var nodrošināt līdzvērtīgu patērētāju aizsardzību.

(41)

Gatavo kosmētikas līdzekļu drošumu jau var nodrošināt, pamatojoties uz zināšanām par to sastāvdaļu drošumu. Tādēļ būtu jāparedz noteikumi, ar ko gatavos kosmētikas līdzekļus aizliedz pārbaudīt izmēģinājumos ar dzīvniekiem. Ar Komisijas vadlīnijām jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos varētu veicināt tādu pārbaudes metožu un attiecīgo pieejamo datu novērtēšanas procedūru piemērošanu, tostarp analoģijas un pierādījumu nozīmīguma pieejas izmantošanu, kuras nav saistītas ar dzīvnieku izmantošanu gatavo kosmētikas līdzekļu drošuma pārbaudei.

(42)

Pakāpeniski radīsies iespēja nodrošināt kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu drošumu ar alternatīvām metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus un kuras ir validētas Kopienas līmenī vai kuras Eiropas Centrs Alternatīvo metožu apstiprināšanai (ECVAM) ir apstiprinājis par zinātniski validētām, attiecīgi ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) validēšanas attīstību. Pēc apspriešanās ar PDZK par validēto alternatīvo metožu piemērošanu kosmētikas līdzekļu jomā Komisijai nekavējoties būtu jāpublicē validētās vai apstiprinātās metodes, kas atzītas par piemērojamām šādām sastāvdaļām. Lai sasniegtu dzīvnieku aizsardzības augstāko pakāpi, būtu jānosaka termiņš galīgā aizlieguma ieviešanai.

(43)

Komisija ir noteikusi termiņus līdz 2009. gada 11. martam, aizliedzot laist tirgū tos kosmētikas līdzekļus, kuru galīgais sastāvs, sastāvdaļas vai sastāvdaļu kombinācijas ir pārbaudītas izmēģinājumos ar dzīvniekiem, un termiņus, ar kuriem aizliedz katru pārbaudi, ko pašlaik izdara, izmantojot dzīvniekus. Tomēr, ņemot vērā to, ka pārbaudēm, kas attiecas uz atkārtotas devas toksicitāti, reproduktīvo toksicitāti un toksikokinētiku, kosmētikas līdzekļiem, kurus pārbauda attiecībā uz to, ir lietderīgi galīgo aizliegumu laišanai tirgū noteikt no 2013. gada 11. marta. Komisija būtu jāpilnvaro, pamatojoties uz gada ziņojumiem, pielāgot grafikus iepriekš minētā galīgā termiņa robežās.

(44)

Labāka resursu koordinācija Kopienas līmenī veicina tās zinātniskās pieredzes uzkrāšanu, kas vajadzīga alternatīvo metožu izstrādei. Šajā nolūkā Komisijai ir būtiski turpināt un pastiprināt darbu un veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai veicinātu pētījumus un tādu jaunu alternatīvo metožu izstrādi, kurās neizmanto dzīvniekus, īpaši saskaņā ar tās pētniecības pamatprogrammām.

(45)

Būtu jāveicina Kopienā izstrādāto alternatīvo metožu atzīšana trešās valstīs. Lai sasniegtu šo mērķi, Komisijai un dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas piemēroti, lai veicinātu šādu metožu akceptēšanu ESAO. Komisijai arī būtu jācenšas Eiropas Kopienas sadarbības līgumu ietvaros panākt, ka trešās valstis atzīst to drošuma pārbaužu rezultātus, kas veiktas Kopienā ar alternatīvām eksporta kosmētikas līdzekļu pārbaužu metodēm, lai nodrošinātu to, ka netiek aizkavēts kosmētikas līdzekļu eksports, kuriem izmantotas šādas metodes, un lai nepieļautu to, ka trešās valstis pieprasītu šādu pārbaužu atkārtošanu ar dzīvniekiem.

(46)

Ir nepieciešama pārredzamība attiecībā uz kosmētikas līdzekļos izmantojamām sastāvdaļām Šī pārredzamība būtu jāsasniedz, kosmētikas līdzeklī izmantotās sastāvdaļas uzrādot uz tā iepakojuma. Tad, ja praktisku iemeslu dēļ uz iepakojuma nav iespējams norādīt sastāvdaļas, šādi dati būtu jāiekļauj tā, lai patērētājs varētu uzzināt informāciju.

(47)

Komisijai būtu jāsagatavo sastāvdaļu kopīgo nosaukumu glosārijs, lai nodrošinātu vienotu marķēšanu un atvieglotu kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu noteikšanu. Šis glosārijs nebūtu paredzēts, lai veidotu kosmētikas līdzekļos izmantojamo sastāvdaļu ierobežojošu sarakstu.

(48)

Lai informētu patērētājus, uz kosmētikas līdzekļiem vajadzētu būt precīzām un viegli saprotamām norādēm par derīguma termiņu. Tā kā patērētājiem ir jābūt informētiem par datumu, līdz kuram kosmētikas līdzeklis pilda savas sākotnējās funkcijas un tā lietošana ir droša, ir svarīgi zināt minimālo derīguma termiņu, proti, datumu, līdz kuram kosmētikas līdzekli vēlams izlietot. Ja minimālais derīguma termiņš pārsniedz 30 mēnešus, patērētājs būtu jāinformē par to, cik ilgu laiku pēc iepakojuma atvēršanas kosmētikas līdzekļa lietošana neapdraud patērētāja veselību. Tomēr šai prasībai nevajadzētu attiekties uz gadījumiem, kad derīguma termiņam pēc atvēršanas nav nozīmes, proti, uz vienreizējas lietošanas kosmētikas līdzekļiem, kosmētikas līdzekļiem, kas nebojājas, un kosmētikas līdzekļiem, kas nav atverami.

(49)

PDZK ir identificējusi vairākas vielas, kuras var izraisīt alerģiskas reakcijas un kuru izmantošana būs jāierobežo un/vai kurām būs jānosaka konkrēti nosacījumi. Lai nodrošinātu patērētāju pietiekamu informētību, par šādu sastāvdaļu klātbūtni vajadzētu būt informācijai sastāvdaļu sarakstā un būtu jāvērš patērētāju uzmanība uz to, ka sastāvā ir šādas vielas. Šai informācijai būtu jāuzlabo ādas alerģiju diagnosticēšana patērētājiem un būtu jādod tiem iespēja izvairīties no to kosmētikas līdzekļu lietošanas, pret kuriem viņiem ir alerģija. Būtu jāapsver iespēja noteikt tādus ierobežojošus pasākumus kā aizliegums vai koncentrācijas ierobežojums tām vielām, kas var izraisīt alerģiju ievērojamai daļai cilvēku.

(50)

Vērtējot kosmētikas līdzekļu drošumu, vajadzētu būt iespējai ņemt vērā riska novērtēšanas rezultātus, kas gūti citās saistītās jomās. Šādu datu izmantošana ir pienācīgi jāpaskaidro un jāpamato.

(51)

Patērētājs būtu jāaizsargā no maldinošiem apgalvojumiem par iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa īpašībām. Jo īpaši piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem (11). Turklāt Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jānosaka kopēji kritēriji konkrētu apgalvojumu paušanai attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem.

(52)

Vajadzētu būt iespējai prasīt, lai kosmētikas līdzekli izstrādā, tā pārbaudīšanā neizmantojot dzīvniekus. Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, ir izstrādājusi vadlīnijas, lai nodrošinātu to, ka apgalvojumiem piemēro kopīgus kritērijus un tos vienoti interpretē, jo īpaši, lai ar šādiem apgalvojumiem nemaldinātu patērētāju. Izstrādājot šādas vadlīnijas, Komisija ir ņēmusi vērā arī to daudzo mazo un vidējo uzņēmumu viedokli, kas veido lielāko daļu ražotāju, kuri izmanto pārbaudes bez dzīvniekiem, attiecīgo nevalstisko organizāciju viedokli un to, ka patērētājiem jāspēj faktiski atšķirt kosmētikas līdzekļus, pamatojoties uz kritērijiem, kas attiecas uz pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem.

(53)

Papildus informācijai marķējumā būtu jādod iespēja patērētājiem pieprasīt ar kosmētikas līdzekli saistīto informāciju no atbildīgās personas, lai izvēlētos kosmētikas līdzekli, pamatojoties uz informāciju.

(54)

Ir vajadzīga efektīva tirgus uzraudzība, lai nodrošinātu, ka šīs regulas noteikumi tiek ievēroti. Tālab būtu jāziņo par būtisku nevēlamu ietekmi, un kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt no atbildīgās personas kosmētikas līdzekļu sarakstu, kurā ir vielas, kuras ir izraisījušas nopietnas bažas par drošumu.

(55)

Šī regula neskar dalībvalstu iespējas, ievērojot Kopienas tiesību aktus, regulēt to, kādā veidā veselības aprūpes speciālisti vai patērētāji ziņo dalībvalstu kompetentajām iestādēm par būtisku nevēlamu ietekmi.

(56)

Šī regula neskar dalībvalstu iespējas, ievērojot Kopienas tiesību aktus, regulēt to komersantu reģistrāciju, kuri darbojas kosmētikas līdzekļu jomā.

(57)

Gadījumos, kad konstatē neatbilstību šai regulai, var būt vajadzīga skaidra un efektīva procedūra kosmētikas līdzekļu izņemšanai un atsaukšanai no tirgus aprites. Šī procedūra pēc iespējas būtu jābalsta uz pašreizējiem Kopienas noteikumiem par nedrošām precēm.

(58)

Lai risinātu jautājumus, kas ir saistīti ar kosmētikas līdzekļiem, kuri, lai gan atbilst šīs regulas noteikumiem, var apdraudēt cilvēka veselību, būtu jāievieš drošības procedūra.

(59)

Lai veicinātu konsekventu šīs regulas īstenošanu, Komisijai būtu jāsniedz norādes par būtiska riska jēdziena vienotu interpretāciju un piemērošanu.

(60)

Lai ievērotu labas administratīvas prakses principus, jebkāds kompetentās iestādes lēmums, kas pieņemts, veicot tirgus uzraudzību, būtu pienācīgi jāpamato.

(61)

Lai nodrošinātu efektīvu tirgus iekšējo kontroli, ir vajadzīgs augsts administratīvās sadarbības līmenis starp kompetentajām iestādēm. Tas īpaši attiecas uz savstarpējo palīdzību, pārbaudot kosmētikas līdzekļa lietu, kura atrodas citā dalībvalstī.

(62)

PDZK, kas ir neatkarīga riska novērtētāja iestāde, būtu jāpalīdz Komisijai.

(63)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (12).

(64)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot šīs regulas pielikumus tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(65)

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar izmantot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai pieņemtu konkrētus pasākumus attiecībā uz KMR vielām, nanomateriāliem un iespējamo cilvēku veselības apdraudējumu.

(66)

Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina to īstenošana. Šīm sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(67)

Komersantiem, dalībvalstīm un Komisijai ir vajadzīgs pietiekams laiks, lai pielāgotos pārmaiņām, ko ievieš ar šo regulu. Tādēļ ir lietderīgi noteikt pietiekami ilgu pārejas periodu šim pielāgošanās procesam. Tomēr, lai nodrošinātu netraucētu pāreju, būtu jāļauj komersantiem līdz pārejas perioda beigām laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kas atbilst šīs regulas prasībām.

(68)

Lai uzlabotu kosmētikas līdzekļu drošumu un pastiprinātu tirgus uzraudzību, kosmētikas līdzekļiem, ko laiž tirgū pēc šīs regulas piemērošanas datuma, būtu jāatbilst šīs regulas prasībām attiecībā uz drošuma novērtējumu, kosmētikas līdzekļa lietu un paziņošanu pat tad, ja līdzīgas prasības jau ir izpildītas saskaņā ar Direktīvu 76/768/EEK.

(69)

Direktīva 76/768/EEK būtu jāatceļ. Tomēr, lai sarežģījumu gadījumā nodrošinātu pienācīgu medicīnisko aprūpi un tirgus uzraudzību, kompetentajām iestādēm noteiktu laiku būtu jāglabā informācija par kosmētikas līdzekļiem, kas saņemta saskaņā ar Direktīvas 76/768/EEK 7. panta 3. punktu un 7.a panta 4. punktu, un tikpat ilgu laiku vajadzētu būt pieejamai informācijai, ko glabā atbildīgā persona.

(70)

Šī regula nedrīkstētu ierobežot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem IX pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

(71)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, iekšējā tirgus izveidi un cilvēku veselības aizsardzību augstā līmenī, panākot kosmētikas līdzekļu atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJAS

1. pants

Darbības joma un mērķis

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību un augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni, ikvienam kosmētikas līdzeklim, kuru dara pieejamu tirgū, jāatbilst noteikumiem, kas paredzēti šajā regulā.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“kosmētikas līdzeklis” ir jebkura viela vai maisījums, kas paredzēts saskarei ar cilvēka ķermeņa ārējām daļām (epidermu, apmatojumu, nagiem, lūpām un ārējiem dzimumorgāniem) vai zobiem un mutes dobuma gļotādām, lai tos tikai vai galvenokārt tīrītu, smaržinātu, mainītu to izskatu, tos aizsargātu, uzturētu labā stāvoklī vai uzlabotu ķermeņa aromātu;

b)

“viela” ir ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti savienojumi, tostarp tās stabilizācijai vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos procesos radušies piejaukumi, kas nav šķīdinātāji, kurus var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un nemainot tās sastāvu;

c)

“maisījums” ir maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām vai vairākām vielām;

d)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo kādu kosmētikas līdzekli vai liek šo kosmētikas līdzekli izveidot vai ražot un tirgo šo kosmētikas līdzekli ar savu vārdu vai preču zīmi;

e)

“izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, izņemot ražotāju vai importētāju, kura dara kosmētikas līdzekli pieejamu Kopienas tirgū;

f)

“gala patērētājs” ir patērētājs vai profesionālis, kas izmanto kosmētikas līdzekli;

g)

“darīt pieejamu tirgū” ir, veicot komercdarbību, par samaksu vai par brīvu piegādāt kādu kosmētikas līdzekli izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Kopienas tirgū;

h)

“laist tirgū” ir pirmo reizi darīt kosmētikas līdzekli pieejamu Kopienas tirgū;

i)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Kopienā un laiž kādas trešās valsts kosmētikas līdzekli Kopienas tirgū;

j)

“saskaņotais standarts” ir standarts, ko pieņēmusi viena no Eiropas standartizācijas iestādēm, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (13), pamatojoties uz Komisijas pieprasījumu saskaņā ar minētās direktīvas 6. pantu;

k)

“nanomateriāls” ir īpaši izgatavots nešķīstošs vai bioloģiski noturīgs materiāls, kam vismaz viens ārējais parametrs vai iekšējās struktūras izmēri ir no 1 līdz 100 nm;

l)

“konservanti” ir vielas, kuras ir tikai vai galvenokārt paredzētas, lai kavētu mikroorganismu attīstību kosmētikas līdzekļos;

m)

“krāsvielas” ir vielas, kuras ir tikai vai galvenokārt paredzētas, lai krāsotu kosmētikas līdzekli, visu ķermeni vai tā daļas, absorbējot vai atstarojot redzamo gaismu; papildus arī oksidatīvo matu krāsošanas līdzekļu prekursorus uzskata par krāsvielām;

n)

“UV filtri” ir vielas, kuras ir tikai vai galvenokārt paredzētas, lai aizsargātu ādu pret noteikta veida UV starojumu, absorbējot, atstarojot vai izkliedējot UV starojumu;

o)

“nevēlama ietekme” ir nelabvēlīga iedarbība uz cilvēka veselību, kas ir saistīta ar kosmētikas līdzekļa lietošanu parastos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos;

p)

“būtiska nevēlama ietekme” ir nevēlama ietekme, kuras rezultātā rodas pagaidu vai pastāvīga funkcionāla nespēja, invaliditāte, ir nepieciešama stacionārā aprūpe, rodas iedzimtās anomālijas vai tūlītējs risks dzīvībai, vai iestājas nāve;

q)

“izņemšana” ir pasākums, kura mērķis ir nepieļaut kāda piegādes ķēdē esoša kosmētikas līdzekļa pieejamību tirgū;

r)

“atsaukšana” ir pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ kosmētikas līdzekli, kas jau darīts pieejams gala patērētājam;

s)

“pamatsastāvs” ir sastāvs, kurā minēta kosmētikas līdzeklī esošo sastāvdaļu kategorija vai funkcija un to maksimālā koncentrācija vai attiecīgā informācija par kvantitāti un kvalitāti, ja šāds sastāvs uz kosmētikas līdzekli neattiecas vai attiecas tikai daļēji. Komisija nodrošina norādes par to, kā izstrādāt pamatsastāvu, un regulāri pielāgo tās tehnikas un zinātnes attīstībai.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē vielu vai maisījumu, kas ir paredzēts iekšķīgai lietošanai, inhalācijai, injicēšanai vai implantācijai cilvēka organismā, neuzskata par kosmētikas līdzekli.

3.   Ņemot vērā dažādās nanomateriālu definīcijas, ko publicējušas dažādas iestādes, un nemitīgo tehnikas un zinātnes attīstību nanomateriālu jomā, Komisija groza un pielāgo 1. punkta k) apakšpunktu tehnikas un zinātnes attīstībai un definīcijām, par kurām vēlāk panākta vienošanās starptautiskā līmenī. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

II NODAĻA

DROŠUMS, ATBILDĪBA, BRĪVA APRITE

3. pants

Drošums

Kosmētikas līdzeklis, kas darīts pieejams tirgū, parastos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos ir drošs cilvēka veselībai, jo īpaši ņemot vērā:

a)

noformējumu, tostarp tā atbilstību Direktīvai 87/357/EEK;

b)

marķējumu;

c)

lietošanas un utilizācijas pamācību;

d)

citas norādes vai informāciju, ko ir sniegusi 4. pantā definētā atbildīgā persona.

Brīdinājumu nodrošināšana neatbrīvo 2. un 4. pantā minētās personas no citu šajā regulā paredzēto prasību izpildes.

4. pants

Atbildīgā persona

1.   Tirgū laiž tikai tādus kosmētikas līdzekļus, kuriem kā atbildīgā persona ir noteikta juridiskā vai fiziskā persona Kopienā.

2.   Atbildīgā persona nodrošina katra tirgū laistā kosmētikas līdzekļa atbilstību attiecīgajām prasībām, kas paredzētas šajā regulā.

3.   Par kosmētikas līdzekli, ko ražo Kopienā un pēc eksportēšanas atkārtoti neimportē Kopienā, atbildīgā persona ir Kopienā reģistrēts ražotājs.

Ar rakstisku pilnvaru ražotājs par atbildīgo personu var iecelt Kopienā reģistrētu personu, kura pilnvarojumam piekrīt rakstveidā.

4.   Ja kosmētikas līdzeklim, ko ražo Kopienā un pēc eksportēšanas atkārtoti neimportē Kopienā, ražotājs nav reģistrēts Kopienā, minētais ražotājs ar rakstisku pilnvaru par atbildīgo personu ieceļ Kopienā reģistrētu personu, kura pilnvarojumam piekrīt rakstveidā.

5.   Importēto kosmētikas līdzekļu gadījumā importētājs ir atbildīgā persona par katru atsevišķu kosmētikas līdzekli, ko tas laiž tirgū.

Ar rakstisku pilnvaru importētājs par atbildīgo personu var iecelt Kopienā reģistrētu personu, kura pilnvarojumam piekrīt rakstveidā.

6.   Izplatītājs ir atbildīgā persona gadījumos, kad tas laiž tirgū kosmētikas līdzekli ar savu vārdu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laistu kosmētikas līdzekli tādā veidā, kas var ietekmēt atbilstību piemērojamajām prasībām.

Informācijas par tirgū laistu kosmētikas līdzekli tulkošana netiek uzskatīta par kosmētikas līdzekļa mainīšanu tādā veidā, kas var ietekmēt atbilstību piemērojamajām šīs regulas prasībām.

5. pants

Atbildīgo personu pienākumi

1.   Atbildīgā persona nodrošina atbilstību 3., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. pantam, 19. panta 1., 2. un 5. punktam, 20., 21., 23. un 24. pantam.

2.   Atbildīgās personas, kuras uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka kosmētikas līdzeklis, ko tās ir laidušas tirgū, neatbilst šīs regulas prasībām, nekavējoties veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai attiecīgi panāktu kosmētikas līdzekļa atbilstību, izņemtu to no tirgus vai atsauktu.

Turklāt, ja kosmētikas līdzeklis rada apdraudējumu cilvēka veselībai, atbildīgās personas nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās tās kosmētikas līdzekli darījušas pieejamu, un dalībvalstī, kurā ir pieejama kosmētikas līdzekļa lieta, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

3.   Atbildīgās personas pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai novērstu apdraudējumu, ko rada kosmētikas līdzekļi, kurus viņi darījuši pieejamus tirgū. Jo īpaši pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma atbildīgās personas šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu konkrētu kosmētikas līdzekļa aspektu atbilstību prasībām.

6. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Darot kosmētikas līdzekli pieejamu tirgū, izplatītāji savā darbībā pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās prasības.

2.   Pirms kosmētikas līdzekli dara pieejamu tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka:

marķējumā ir 19. panta 1. punkta a), e) un g) apakšpunktā un 19. panta 3. un 4. punktā minētā informācija;

ir izpildītas 19. panta 5. punkta prasības attiecībā uz valodu;

nav beidzies minimālais derīguma termiņš, ja tas jānorāda saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

3.   Ja izplatītāji uzskata vai tiem ir pamats uzskatīt, ka:

kosmētikas līdzeklis neatbilst šīs regulas prasībām, tie nedara pieejamu tirgū šo kosmētikas līdzekli, kamēr tas neatbilst piemērojamajām prasībām;

kosmētikas līdzeklis, ko tie darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šīs regulas prasībām, tie nodrošina, ka tiek veikti nepieciešamie koriģējošie pasākumi, lai attiecīgi panāktu šā kosmētikas līdzekļa atbilstību, izņemtu to no tirgus vai atsauktu.

Turklāt, ja kosmētikas līdzeklis rada apdraudējumu cilvēka veselībai, izplatītāji nekavējoties par to informē atbildīgo personu un kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi kosmētikas līdzekli darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

4.   Kamēr izplatītāji ir atbildīgi par kosmētikas līdzekli, tie nodrošina, lai tā uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu tā atbilstību šīs regulas prasībām.

5.   Izplatītāji pēc kompetento iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai novērstu apdraudējumu, ko rada kosmētikas līdzekļi, kurus viņi darījuši pieejamus tirgū. Jo īpaši pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu kosmētikas līdzekļa atbilstību 2. punktā uzskaitītajām prasībām.

7. pants

Identifikācija piegādes ķēdē

Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma:

atbildīgās personas norāda izplatītājus, kuriem tās piegādā kosmētikas līdzekļus;

izplatītājs norāda izplatītāju vai atbildīgo personu, kas piegādājusi kosmētikas līdzekli, un izplatītājus, kuriem tas piegādājis kosmētikas līdzekli.

Šis pienākums jāpilda trīs gadus pēc tam, kad kosmētikas līdzekļa partija tika darīta pieejama izplatītājam.

8. pants

Laba ražošanas prakse

1.   Lai sasniegtu 1. pantā izvirzītos mērķus, ražojot kosmētikas līdzekļus, ievēro labu ražošanas praksi.

2.   Uzskata, ka laba ražošanas prakse ir ievērota, ja ražošana notiek saskaņā ar attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Brīva aprite

Sakarā ar šajā regulā noteiktajām prasībām dalībvalstis nedrīkst noraidīt, aizliegt vai ierobežot to, ka kosmētikas līdzekļi tiek darīti pieejami tirgū, ja tie atbilst šīs regulas prasībām.

III NODAĻA

DROŠUMA NOVĒRTĒJUMS, KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻA LIETA, PAZIŅOŠANA

10. pants

Drošuma novērtējums

1.   Lai parādītu, ka kosmētikas līdzeklis atbilst 3. pantam, pirms kosmētikas līdzekli laiž tirgū, atbildīgā persona nodrošina, ka kosmētikas līdzeklim ir veikts drošuma novērtējums, pamatojoties uz attiecīgo informāciju, un ka kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojums ir izstrādāts saskaņā ar I pielikumu.

Atbildīgā persona nodrošina, ka:

a)

drošuma novērtējumā ņem vērā kosmētikas līdzekļa paredzamo izmantošanu un galīgajā sastāvā iekļauto atsevišķo sastāvdaļu sagaidāmo sistēmisko iedarbību;

b)

drošuma novērtējumā izmanto pierādījumu nozīmīguma pieeju, pārskatot attiecīgos datus, kas gūti no visiem esošajiem avotiem;

c)

kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojumu pastāvīgi atjaunina, ievērojot attiecīgo papildu informāciju, kas ir gūta pēc kosmētikas līdzekļa laišanas tirgū.

Pirmā daļa attiecas arī uz tiem kosmētikas līdzekļiem, par kuriem ir paziņots atbilstīgi Direktīvas 76/768/EEK prasībām.

Komisija ciešā sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām pieņem vajadzīgās vadlīnijas, kas palīdz uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, pildīt I pielikumā noteiktās prasības. Minētās vadlīnijas pieņem saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.   Kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējumu, kas paredzēts I pielikuma B daļā, veic persona, kurai ir diploms vai cits pierādījums par oficiālo kvalifikāciju, kas ir piešķirta pēc teorētisku un praktisku studiju programmas apguves augstskolā farmācijas, toksikoloģijas, medicīnas vai tamlīdzīgā zinātnes nozarē, vai pēc tādas programmas apguves, ko dalībvalsts ir atzinusi par minētajai programmai līdzvērtīgu.

3.   Neklīniski drošuma pētījumi, kas minēti drošuma novērtējumā saskaņā ar 1. punktu un ir veikti pēc 1988. gada 30. jūnija, lai novērtētu kosmētikas līdzekļa drošumu, atbilst tiem Kopienas tiesību aktiem par labu praksi laboratorijās, kurus piemēroja pētījuma veikšanas laikā, vai citiem starptautiskiem standartiem, ko ir atzinusi Komisija vai ECHA.

11. pants

Kosmētikas līdzekļa lieta

1.   Kad kosmētikas līdzeklis ir laists tirgū, atbildīgā persona glabā tā kosmētikas līdzekļa lietu. Kosmētikas līdzekļa lieta jāglabā 10 gadus pēc tam, kad pēdējā kosmētikas līdzekļa partija tikusi laista tirgū.

2.   Kosmētikas līdzekļa lietā ir ietverta šāda informācija un dati, kurus vajadzības gadījumā atjaunina:

a)

kosmētikas līdzekļa apraksts, kas ļauj kosmētikas līdzekļa lietu nepārprotami attiecināt uz kosmētikas līdzekli;

b)

kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojums, kas minēts 10. panta 1. punktā;

c)

ražošanas metodes apraksts un paziņojums par atbilstību labai ražošanas praksei, kas minēta 8. pantā;

d)

ja tas ir pamatots ar kosmētikas līdzekļa īpašībām vai iedarbību, apgalvotās kosmētikas līdzekļa ietekmes pierādījums;

e)

dati par jebkurām pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem, ko veicis ražotājs, tā pārstāvji vai piegādātāji un kas attiecas uz kosmētikas līdzekļa vai tā sastāvdaļu drošuma novērtējuma izstrādi, tostarp jebkuru pārbaudi izmēģinājumos ar dzīvniekiem, lai nodrošinātu atbilstību trešo valstu normatīvajām vai administratīvajām prasībām.

3.   Atbildīgā persona nodrošina, lai tās adresē, kas norādīta marķējumā, attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm elektroniski vai citādi būtu viegli pieejama kosmētikas līdzekļa lieta.

Informācija, kas iekļauta kosmētikas līdzekļa lietā, ir pieejama dalībvalsts kompetentajām iestādēm viegli saprotamā valodā.

4.   Prasības, kas minētas šā panta 1. līdz 3. punktā, attiecas arī uz tiem kosmētikas līdzekļiem, par kuriem ir paziņots atbilstīgi Direktīvas 76/768/EEK prasībām.

12. pants

Paraugu ņemšana un analīze

1.   Kosmētikas līdzekļu paraugu ņemšanu un analīzi veic uzticamā un reproducējamā veidā.

2.   Ja nav Kopienas tiesību aktu, ko piemērot, uzskata, ka uzticamība un reproducējamība ir nodrošināta, ja izmantotā metode atbilst attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

13. pants

Paziņošana

1.   Pirms kosmētikas līdzekli laiž tirgū, atbildīgā persona elektroniskā veidā iesniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

kosmētikas līdzekļa kategorija un nosaukums vai nosaukumi, kas ļauj to identificēt;

b)

atbildīgās personas vārds/nosaukums un adrese, kur ir viegli pieejama kosmētikas līdzekļa lieta;

c)

importa gadījumā — izcelsmes valsts;

d)

dalībvalsts, kurā kosmētikas līdzeklis tiks laists tirgū;

e)

fiziskās personas kontaktinformācija, lai vajadzības gadījumā ar to sazinātos;

f)

to vielu klātbūtne, kas uzskatāmas par nanomateriāliem un:

i)

to identifikācija, tostarp ķīmiskais nosaukums (IUPAC) un citi identifikatori, kas norādīti šī regulas II līdz VI pielikuma preambulas 2. punktā;

ii)

saprātīgi paredzamie ekspozīcijas nosacījumi;

g)

nosaukums un Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta (CAS) vai EK numurs tām vielām, kas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai toksiskas (KMR) vielas;

h)

pamatsastāvs, lai sarežģījumu gadījumā varētu veikt tūlītēju un pareizu ārstēšanu.

Pirmais apakšpunkts attiecas arī uz tiem kosmētikas līdzekļiem, par kuriem ir paziņots atbilstīgi Direktīvas 76/768/EEK prasībām.

2.   Laižot kosmētikas līdzekli tirgū, atbildīgā persona dara pieejamu Komisijai oriģinālo marķējumu un, ja to iespējams salasīt, attiecīgā iepakojuma fotogrāfiju.

3.   Sākot ar 2013. gada 11. jūlijs, izplatītājs, kas dalībvalstī dara pieejamu kosmētikas līdzekli, kas jau ir laists tirgū citā dalībvalstī, un pēc savas iniciatīvas tulko kādu no šā kosmētikas līdzekļa marķējuma elementiem, lai izpildītu dalībvalsts tiesību aktu prasības, elektroniskā veidā iesniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

kosmētikas līdzekļa kategoriju, tā nosaukumu nosūtītājā dalībvalstī un nosaukumu dalībvalstī, kurā to dara pieejamu, pēc kura iespējama tā konkrētā identifikācija;

b)

dalībvalsti, kurā kosmētikas līdzekli dara pieejamu;

c)

savu nosaukumu un adresi;

d)

atbildīgās personas vārdu/nosaukumu un adresi, kur ir viegli pieejama kosmētikas līdzekļa lieta.

4.   Ja kosmētikas līdzekli laiž tirgū pirms 2013. gada 11. jūlijs, bet to vairs nelaiž tirgū pēc minētā datuma, un izplatītājs ievieš šo kosmētikas līdzekli dalībvalstī pēc šī datuma, šis izplatītājs paziņo atbildīgajai personai šādu informāciju:

a)

kosmētikas līdzekļa kategoriju, tā nosaukumu nosūtītājā dalībvalstī un nosaukumu dalībvalstī, kurā to dara pieejamu, pēc kura iespējama tā konkrētā identifikācija;

b)

dalībvalsti, kurā kosmētikas līdzekli dara pieejamu;

c)

savu nosaukumu un adresi.

Pamatojoties uz šo paziņojumu, atbildīgā persona elektroniskā veidā iesniedz Komisijai šā panta 1. punktā minēto informāciju, ja dalībvalstī, kurā kosmētikas līdzeklis ir darīts pieejams, nav sniegts paziņojums saskaņā ar Direktīvas 76/768/EEK 7. panta 3. punktu un 7.a panta 4. punktu.

5.   Komisija visām kompetentajām iestādēm nekavējoties dara pieejamu 1. punkta a) līdz g) apakšpunktā un 2. un 3. punktā minēto informāciju elektroniskā veidā.

Informāciju drīkst izmantot tikai kompetentās iestādes tirgus uzraudzības vajadzībām, tirgus analīzei, novērtēšanai un patērētāju informēšanai atbilstīgi 25., 26. un 27. pantam.

6.   Komisija nekavējoties dara pieejamu 1., 2. un 3. punktā minēto informāciju elektroniskā veidā toksikoloģijas centriem vai tamlīdzīgām iestādēm, ja dalībvalstis ir izveidojušas šādus centrus vai iestādes.

Minētās iestādes drīkst izmantot šo informāciju tikai ārstēšanas vajadzībām.

7.   Ja 1., 3. un 4. punktā minētā informācija mainās, atbildīgā persona vai izplatītājs nekavējoties nosūta atjauninājumus.

8.   Komisija, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību un īpašas, ar tirgus uzraudzību saistītas vajadzības, var grozīt 1. līdz 7. punktu, iekļaujot tajā papildu prasības.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

IV NODAĻA

IEROBEŽOJUMI KONKRĒTĀM VIELĀM

14. pants

Ierobežojumi vielām, kas uzskaitītas pielikumos

1.   Neskarot 3. pantu, kosmētikas līdzekļi nesatur:

a)

aizliegtas vielas,

aizliegtas vielas, kuras uzskaitītas II pielikumā;

b)

vielas, kuru lietošana ierobežota,

vielas, kuru lietošana ir ierobežota un kuras neizmanto saskaņā ar III pielikumā paredzētajiem ierobežojumiem;

c)

krāsvielas

i)

krāsvielas, kas nav uzskaitītas IV pielikumā, un krāsvielas, kas tajā uzskaitītas, bet kuras nelieto saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem, izņemot matu krāsošanas līdzekļos, kas ir minēti 2. punktā;

ii)

neskarot b) apakšpunktu, d) apakšpunkta i) punktu, un e) apakšpunkta i) punktu, vielas, kas ir uzskaitītas IV pielikumā, bet nav paredzētas lietot kā krāsvielas, un ko nelieto saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem;

d)

konservantus

i)

konservantus, izņemot V pielikumā nosauktos, un konservantus, kas tajā uzskaitīti, bet ko nelieto saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem;

ii)

neskarot b) apakšpunktu, c) apakšpunkta i) punktu un e) apakšpunkta i) punktu, vielas, kas ir uzskaitītas V pielikumā, bet ko nav paredzēts lietot kā konservantus, un ko nelieto saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem;

e)

UV filtrus

i)

UV filtrus, kas nav iekļauti VI pielikumā, un UV filtrus, kas tajā ir iekļauti, bet kurus nelieto saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem;

ii)

neskarot b) apakšpunktu, c) apakšpunkta i) punktu un d) apakšpunkta i) punktu, vielas, kas ir uzskaitītas VI pielikumā, bet ko nav paredzēts lietot kā UV filtrus, un ko nelieto saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Saskaņā ar Komisijas lēmumu attiecināt IV pielikuma darbības jomu uz matu krāsošanas līdzekļiem, šie kosmētikas līdzekļi nesatur matu krāsošanai paredzētās krāsvielas, kas nav uzskaitītas IV pielikumā, un matu krāsošanai paredzētās krāsvielas, kuras tur uzskaitītas, bet kuras neizmanto saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

Pirmajā daļā minēto Komisijas lēmumu, kas paredzēts, lai grozītu šīs regulas nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

15. pants

Vielas, ko klasificē kā KMR vielas

1.   Kosmētikas līdzekļos aizliegts izmantot vielas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļu ir klasificētas kā 2. kategorijas KMR vielas. Tomēr vielu, kas saskaņā ar klasifikāciju ir 2. kategorijas viela, drīkst izmantot kosmētikas līdzekļos, ja PDZK vielu ir novērtējusi un atzinusi par drošu izmantošanai kosmētikas līdzekļos. Šajā nolūkā Komisija saskaņā ar šīs regulas 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem vajadzīgos pasākumus.

2.   Kosmētikas līdzekļos aizliegts izmantot vielas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma trešo daļu ir klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas KMR vielas.

Tomēr izņēmuma gadījumos šādas vielas drīkst izmantot kosmētikas līdzekļos, ja pēc to klasifikācijas par 1.A vai 1.B kategorijas KMR vielām atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļai ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

tās atbilst pārtikas nekaitīguma prasībām, kas ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (14);

b)

atbilstoši alternatīvu analīzes dokumentācijai nav pieejamas piemērotas alternatīvas vielas;

c)

lietojums ir paredzēts konkrētam kosmētikas līdzekļu kategorijas izmantošanas veidam ar zināmu ekspozīciju; un

d)

PDZK šīs vielas ir novērtējusi un atzinusi, ka to izmantošana kosmētikas līdzekļos ir droša, īpaši ņemot vērā šo kosmētikas līdzekļu ekspozīciju, kā arī kopējo ekspozīciju no pārējiem avotiem un pievēršot īpašu vērību mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām.

Lai izvairītos no kosmētikas līdzekļa nepareizas lietošanas, izmanto īpašu marķējumu saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, ņemot vērā iespējamos riskus, kas ir saistīti ar bīstamo vielu klātbūtni un ekspozīcijas veidiem.

Lai īstenotu šo punktu, Komisija 15 mēnešu laikā pēc attiecīgo vielu iekļaušanas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā groza šīs regulas pielikumus saskaņā ar šīs regulas 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var piemērot šīs regulas 32. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru.

Komisija pilnvaro PDZK atkārtoti novērtēt šīs vielas, tiklīdz rodas bažas par drošumu, vēlākais piecus gadus pēc minēto vielu iekļaušanas šīs regulas III līdz VI pielikumā, un turpmāk ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem.

3.   Līdz 2012. gada 11. janvāris Komisija nodrošina pienācīgu vadlīniju izveidi vispārējās iedarbības rādītāju saskaņotai izstrādei un izmantošanai, novērtējot KMR vielu lietošanas drošumu. Šīs vadlīnijas izstrādā, apspriežoties ar PDZK, ECHA, EFSA un citām ieinteresētajām personām un attiecīgā gadījumā pamatojoties uz labākās prakses piemēriem.

4.   Komisija pārskata šo regulu attiecībā uz vielām, kuras postoši iedarbojas uz endokrīno sistēmu, tad, kad Kopienā vai starptautiskā līmenī ir panākta vienošanās par šādu vielu identificēšanas kritērijiem, vai vēlākais 2015. gada 11. janvāris.

16. pants

Nanomateriāli

1.   Attiecībā uz ikvienu kosmētikas līdzekli, kura sastāvā ietilpst nanomateriāli, nodrošināms augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis.

2.   Šā panta noteikumus nepiemēro nanomateriāliem, kuri, ievērojot 14. panta noteikumus, izmantoti kā krāsvielas, UV filtri vai konservanti, ja nav skaidri noteikts citādi.

3.   Papildus 13. pantā noteiktajam ziņošanas pienākumam atbildīgā persona, izmantojot elektroniskus saziņas līdzekļus, ziņo Komisijai par kosmētikas līdzekļiem, kuru sastāvā ietilpst nanomateriāli, sešus mēnešus pirms šādu kosmētikas līdzekļu laišanas tirgū, izņemot gadījumus, ja minētā atbildīgā persona laidusi šādus kosmētikas līdzekļus tirgū līdz 2013. gada 11. janvāris.

Šādā gadījumā atbildīgā persona papildus 13. pantā noteiktajam ziņošanas pienākumam, izmantojot elektroniskus saziņas līdzekļus, ziņo Komisijai par kosmētikas līdzekļiem, kuru sastāvā ietilpst nanomateriāli, laikposmā no 2013. gada 11. janvāris līdz 2013. gada 11. jūlijs.

Otrā un trešā daļa neattiecas uz kosmētikas līdzekļiem, kuru sastāvā ietilpst nanomateriāli un kuri atbilst šīs regulas III pielikumā noteiktajām prasībām.

Komisijai paziņotajā informācijā iekļaujamas vismaz šādas ziņas:

a)

nanomateriāla identifikācija, tostarp ķīmiskais nosaukums (IUPAC) un citi identifikatori, kas norādīti II līdz VI pielikuma preambulas 2. punktā;

b)

nanomateriāla specifikācija, tostarp daļiņu izmērs un fizikālās un ķīmiskās īpašības;

c)

prognozētais nanomateriāla daudzums kosmētikas līdzekļos, ko vienā gadā paredzēts laist tirgū;

d)

nanomateriāla toksikoloģiskās iedarbības raksturojums;

e)

nanomateriāla drošuma dati attiecībā uz kosmētikas līdzekļu kategoriju, kurā tie izmantoti;

f)

saprātīgi paredzamie ekspozīcijas nosacījumi.

Atbildīgā persona, izdodot rakstisku pilnvaru un par šo pilnvarojumu informējot Komisiju, var pilnvarot citu fizisku vai juridisku personu ziņot par nanomateriāliem.

Komisija iesniegtajam toksikoloģiskās iedarbības raksturojumam piešķir atsauces numuru, ar ko var aizstāt informāciju, kas sniedzama atbilstoši d) apakšpunktam.

4.   Ja Komisijai rodas bažas par kāda nanomateriāla drošumu, tā nekavējoties pieprasa PDZK sniegt atzinumu par šāda nanomateriāla drošumu attiecīgo kategoriju kosmētikas līdzekļos un par saprātīgi paredzamajiem ekspozīcijas nosacījumiem. Komisija šo informāciju publisko. PDZK sniedz atzinumu sešu mēnešu laikā pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas. Ja PDZK konstatē, ka sniegtie dati ir nepilnīgi, Komisija pieprasa, lai atbildīgā persona sniedz trūkstošos datus skaidri noteiktā un pamatotā termiņā, kurš nav pagarināms. PDZK sniedz galīgo atzinumu sešu mēnešu laikā pēc papildu datu iesniegšanas. PDZK atzinumu dara pieejamu atklātībā.

5.   Komisija jebkurā laikā var izmantot 4. punktā paredzēto procedūru, ja tai rodas bažas par drošumu, piemēram, sakarā ar trešās personas iesniegtu jaunu informāciju.

6.   Ņemot vērā PDZK atzinumu un pastāvot iespējamam riskam cilvēka veselībai, arī tad, ja esošie dati ir nepilnīgi, Komisija var grozīt II un III pielikumu.

7.   Komisija, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, var grozīt 3. punktu, iekļaujot tajā papildu prasības.

8.   Šā panta 6. un 7. punktā minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

9.   Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var piemērot 32. panta 4. punktā minēto procedūru.

10.   Komisija dara pieejamu šādu informāciju:

a)

Līdz 2014. gada 11. janvāris Komisija dara pieejamu katalogu, kurā uzskaitīti visi tirgū laistajos kosmētikas līdzekļos izmantotie nanomateriāli, tostarp atsevišķā nodaļā nanomateriāli, ko izmanto kā krāsvielas, UV filtrus un konservantus, norādot kosmētikas līdzekļu kategorijas un saprātīgi paredzamās ekspozīcijas nosacījumus. Šo katalogu regulāri atjaunina un dara pieejamu atklātībā.

b)

Komisija katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei stāvokļa pārskata ziņojumu, kurā ietver ziņas par izmaiņām Kopienā attiecībā uz nanomateriālu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, tostarp atsevišķā nodaļā aplūkojot nanomateriālus, ko izmanto kā krāsvielas, UV filtrus un konservantus. Pirmo pārskata ziņojumu sniedz līdz 2014. gada 11. jūlijs. Atjauninātajā pārskata ziņojumā jo īpaši apkopo informāciju par jaunajiem nanomateriāliem jaunās kosmētikas līdzekļu kategorijās, par paziņojumu skaitu, par nanospecifisku novērtēšanas metožu un drošuma novērtēšanas norādījumu izstrādes norisi, kā arī informāciju par starptautiskām sadarbības programmām.

11.   Komisija regulāri, ņemot vērā zinātnes attīstību, pārskata šīs regulas noteikumus par nanomateriāliem un vajadzības gadījumā ierosina attiecīgus noteikumu grozījumus.

Pirmo pārskatu veic līdz 2018. gada 11. jūlijs.

17. pants

Aizliegto vielu zīmes

Neparedzēta aizliegtas vielas klātbūtne nelielā daudzumā, ja tā radusies no dabisku vai sintētisku sastāvdaļu piemaisījumiem, ražošanas procesā, glabāšanā, nonākot no iepakojuma, ja labā ražošanas praksē tā nav tehniski novēršama, ir atļauta ar nosacījumu, ka ir ievērota atbilstība 3. panta prasībām.

V NODAĻA

PĀRBAUDES IZMĒĢINĀJUMOS AR DZĪVNIEKIEM

18. pants

Pārbaudes izmēģinājumos ar dzīvniekiem

1.   Neskarot vispārējos pienākumus, kas izriet no 3. panta, aizliegtas turpmāk minētās darbības:

a)

laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kuru galīgais sastāvs, lai panāktu atbilstību šīs regulas prasībām, ir pārbaudīts izmēģinājumos ar dzīvniekiem, izmantojot metodi, kas nav alternatīva metode, pēc tam, kad šāda alternatīva metode ir validēta un pieņemta Kopienas līmenī, attiecīgi ņemot vērā validācijas attīstību ESAO;

b)

laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kas satur sastāvdaļas vai sastāvdaļu kombinācijas, kuras, lai panāktu atbilstību šīs regulas prasībām, ir pārbaudītas izmēģinājumos ar dzīvniekiem, izmantojot metodi, kas nav alternatīva metode, pēc tam, kad šāda alternatīva metode ir validēta un pieņemta Kopienas līmenī, attiecīgi ņemot vērā validācijas attīstību ESAO;

c)

Kopienā gatavos kosmētikas līdzekļus pārbaudīt izmēģinājumos ar dzīvniekiem, lai panāktu atbilstību šīs regulas prasībām;

d)

lai panāktu atbilstību šīs regulas prasībām, Kopienā sastāvdaļas vai sastāvdaļu kombinācijas pārbaudīt izmēģinājumos ar dzīvniekiem pēc dienas, kad šādas pārbaudes jāaizstāj ar vienu validētu alternatīvo metodi vai vairākām validētām alternatīvajām metodēm, kas uzskaitītas Komisijas Regulā (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (15) vai šīs regulas VIII pielikumā.

2.   Komisija pēc apspriešanās ar PDZK un Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centru (ECVAM) un, attiecīgi ņemot vērā validācijas attīstību ESAO, ir noteikusi īstenošanas grafikus noteikumiem 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā, ieskaitot termiņus dažādo testu pārtraukšanai. Grafikus publiskoja 2004. gada 1. oktobrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam un Padomei. Īstenošanas periods tika noteikts līdz 2009. gada 11. martam attiecībā uz 1. punkta a), b) un d) apakšpunktu.

Attiecībā uz atkārtotas devas toksicitātes, reproduktīvās toksicitātes un toksikokinētikas testiem, kam vēl nav apspriežamu alternatīvu, 1. punkta a) un b) apakšpunkta īstenošanas periodu nosaka līdz 2013. gada 11. martam.

Komisija izpēta iespējamās tehniskās grūtības, kas saistītas ar to, ka aizliedz testus, īpaši tos, kuri attiecas uz atkārtotas devas toksicitāti, reproduktīvo toksicitāti un toksikokinētiku un kuriem vēl nav apspriežamu alternatīvu. Informācija par šo pētījumu pagaidu un galīgajiem rezultātiem ir to gada ziņojumu sastāvdaļa, ko iesniedz, ievērojot 35. pantu.

Pamatojoties uz šiem gada ziņojumiem, grafikus, kas noteikti atbilstoši pirmajai daļai, pēc apspriešanās ar struktūrām, kuras minētas pirmajā daļā, varētu pielāgot līdz 2009. gada 11. martam attiecībā uz pirmo daļu un var pieņemt līdz 2013. gada 11. martam attiecībā uz otro daļu.

Komisija pēta virzību un atbilstību termiņiem, kā arī iespējamās tehniskās grūtības, kas saistītas ar atbilstību aizliegumam. Informācija par šo Komisijas pētījumu pagaidu un galīgajiem rezultātiem ir to gada ziņojumu sastāvdaļa, ko iesniedz, ievērojot 35. pantu. Ja šajos pētījumos vismaz divus gadus līdz otrajā daļā minētā maksimālā perioda beigām secina, ka tehnisku iemeslu dēļ vienu testu vai vairākus testus, kas minēti minētajā daļā, līdz tur minētā perioda beigām neizstrādās, tā informē Eiropas Parlamentu un Padomi un iesniedz likumdošanas priekšlikumu saskaņā ar Līguma 251. pantu.

Izņēmuma apstākļos, ja rodas pamatotas bažas par esošas kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas drošumu, dalībvalsts var pieprasīt, lai Komisija piešķir atkāpi no 1. punkta. Pieprasījumā jāiekļauj situācijas vērtējums un jānorāda vajadzīgie pasākumi. Pamatojoties uz to, Komisija pēc apspriešanās ar PDZK un ar motivētu lēmumu var atļaut šādu atkāpi. Ar šo atļauju nosaka atkāpes nosacījumus attiecībā uz īpašiem mērķiem, termiņu un ziņošanu par rezultātiem.

Atkāpi piešķir tikai tad, ja:

a)

sastāvdaļu plaši izmanto un nevar aizstāt ar citu sastāvdaļu, kas var pildīt līdzīgu funkciju;

b)

specifiskā cilvēka veselības problēma apstiprinās, un vajadzība izdarīt pārbaudes izmēģinājumos ar dzīvniekiem ir attaisnojama, un par to iesniedz sīki izstrādātu pētījuma protokolu, kas ir paredzēts par pamatu vērtējumam.

Lēmums par atļauju, ar to saistītie nosacījumi un sasniegtais galīgais rezultāts ir tā gada ziņojuma sastāvdaļa, kas Komisijai jāiesniedz saskaņā ar 35. pantu.

Sestajā daļā minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Šajā pantā un 20. pantā:

a)

“gatavs kosmētikas līdzeklis” ir kosmētikas līdzeklis savā galīgajā sastāvā, ko laiž tirgū un nodod gala patērētājam, vai tā prototips;

b)

“prototips” ir pirmais paraugs vai dizainparaugs, kas nav ražots sērijveidā un no kā kopē vai galīgi izstrādā gatavo kosmētikas līdzekli.

VI NODAĻA

PATĒRĒTĀJU INFORMĒŠANA

19. pants

Marķēšana

1.   Neskarot citus šā panta noteikumus, kosmētikas līdzekli tirgū laiž tikai tad, ja uz kosmētikas līdzekļa trauka un iepakojuma neizdzēšamiem, viegli salasāmiem un skaidri saredzamiem burtiem ir norādīta šāda informācija:

a)

atbildīgās personas vārds vai reģistrētais komersanta nosaukums un adrese. Šo informāciju var saīsināt tā, lai pēc saīsinājuma varētu noteikt šo personu un tās adresi. Ja ir norādītas vairākas adreses, izceļ to adresi, kur atbildīgā persona viegli pieejamā veidā sniedz kosmētikas līdzekļa lietu. Importētajiem kosmētikas līdzekļiem norāda izcelsmes valsti;

b)

nominālais saturs iepakošanas laikā, kas izteikts ar masu vai ar tilpumu, izņemot tos gadījumus, kad iepakojuma saturs ir mazāks par pieciem gramiem vai pieciem mililitriem, kā arī bezmaksas paraugus un vienas devas paciņas; fasējumiem, kuri parasti tiek pārdoti kā vairāku vienību kopums un kuriem nav svarīgi norādīt masu vai tilpumu, šis saturs nav jānorāda, ja vien vienību skaits ir norādīts uz iepakojuma. Šī informācija nav jānorāda, ja vienību skaits ir skaidri redzams no ārpuses vai ja šo kosmētikas līdzekli parasti pārdod tikai atsevišķi;

c)

datums, līdz kuram šis kosmētikas līdzeklis, ja to pareizi glabā, pilda sākotnējo funkciju un jo īpaši joprojām atbilst 3. panta noteikumiem (“minimālais derīguma termiņš”).

Pirms datuma vai precīzas norādes, kur šis datums redzams uz iepakojuma, norāda VII pielikuma 3. punktā norādīto simbolu vai vārdus “ieteicams līdz”.

Minimālo derīguma termiņu izsaka skaidri, un tas sastāv vai nu no mēneša un gada, vai no dienas, mēneša un gada šādā secībā. Pēc vajadzības šo informāciju papildina ar norādi uz nosacījumiem, kas jāizpilda, lai garantētu noteikto termiņu.

Minimālais derīguma termiņš nav obligāti jānorāda kosmētikas līdzekļiem, kuru minimālais derīguma termiņš pārsniedz 30 mēnešus. Šādiem kosmētikas līdzekļiem norāda termiņu, kurā kosmētikas līdzeklis pēc tā iepakojuma atvēršanas ir drošs un tā lietošana patērētājam nevar nodarīt nekādu kaitējumu. Šo informāciju, izņemot gadījumus, kad parametrs “derīguma termiņš pēc iepakojuma atvēršanas” ir nebūtisks, norāda ar simbolu, kurš ir noteikts VII pielikuma 2. punktā un aiz kura norādīts termiņš (mēnešos un/vai gados);

d)

īpaši piesardzības noteikumi, kas jāievēro lietošanā, un vismaz tie piesardzības noteikumi, kas uzskaitīti III līdz VI pielikumā, un jebkura īpaša piesardzības informācija par kosmētikas līdzekļiem, kas paredzēti profesionālai lietošanai;

e)

ražotāja piešķirtais partijas numurs vai norāde, kas ļauj identificēt kosmētikas līdzekli. Ja tas nav iespējams praktisku iemeslu dēļ, jo kosmētikas līdzekļi ir pārāk mazi, šī informācija jānorāda tikai uz iepakojuma;

f)

kosmētikas līdzekļa funkcija, ja vien tā nav acīmredzama no tā noformējuma;

g)

sastāvdaļu saraksts. Šo informāciju var norādīt tikai uz iepakojuma. Šā saraksta priekšā ir uzraksts “ingredients” (sastāvdaļas).

Šajā pantā sastāvdaļa ir jebkura viela vai maisījums, ko apzināti izmanto kosmētikas līdzekļa ražošanas procesā. Tomēr par sastāvdaļām neuzskata:

i)

piemaisījumus, kas ir izmantotajā izejvielā,

ii)

tehniskās palīgvielas, ko izmanto maisījumā, bet kuru nav gatavajā kosmētikas līdzeklī.

Uz smaržām un aromātiskiem savienojumiem un to izejvielām norāda ar terminu “parfum” vai “aroma”. Papildus terminiem “parfum” vai “aroma” sastāvdaļu sarakstā norāda arī to vielu klātbūtni, kas jānorāda saskaņā ar prasībām ailē “citi” III pielikumā.

Sastāvdaļas sarakstā norāda dilstošā secībā atbilstīgi to svaram laikā, kad tās pievienotas kosmētikas līdzeklim. Sastāvdaļas, kuru koncentrācija ir mazāka par 1 %, var iekļaut sarakstā jebkurā secībā aiz sastāvdaļām, kuru koncentrācija pārsniedz 1 %.

Sastāvdaļu sarakstā skaidri norāda visas sastāvdaļas, kas ir nanomateriāli. Aiz šādu sastāvdaļu nosaukuma iekavās norāda vārdu “nano”.

Krāsvielas, kas nav paredzētas matu krāsošanai, var iekļaut sarakstā jebkurā secībā aiz pārējām kosmētikas līdzekļu sastāvdaļām. Dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem, ko laiž tirgū vairākos krāsu toņos, sarakstā var iekļaut visas izmantojamās krāsvielas, kas nav paredzētas matu krāsošanai, ja ir pievienoti vārdi “var saturēt” vai simbols “+/-”. Attiecīgā gadījumā izmanto CI (Colour Index — krāsu indekss) nomenklatūru.

2.   Ja praktisku iemeslu dēļ nav iespējams norādīt marķējumā 1. punkta d) un g) apakšpunktā minēto informāciju kā paredzēts:

informāciju norāda uz pievienotas vai piestiprinātas pavadinstrukcijas, etiķetes, papīra lentes, birkas vai kartītes;

ja tas nav iespējams praktisku apsvērumu dēļ, uz šo informāciju norāda ar saīsinātu informāciju vai simbolu, kas minēts VII pielikuma 1. punktā un kam jābūt uz trauka vai iepakojuma, lai norādītu uz 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju, un uz iesaiņojuma un iepakojuma, lai norādītu uz 1. punkta g) apakšpunktā minēto informāciju.

3.   Ja ziepēm, vannas bumbiņām vai citiem maziem kosmētikas līdzekļiem praktisku iemeslu dēļ nav iespējams 1. punkta g) apakšpunktā minētos datus norādīt uz etiķetes, birkas, papīra lentes vai kartītes, vai arī lietošanas pavadinstrukcijā, minētos datus norāda paziņojumā tieši blakus traukam vai iepakojumam, kādā kosmētikas līdzeklis tiek piedāvāts pārdošanai.

4.   Tiem kosmētikas līdzekļiem, kas nav fasēti vai kas tiek fasēti pārdošanas vietā pēc pircēja pieprasījuma, vai kas tiek fasēti tūlītējai pārdošanai, dalībvalstīs pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā norādīt 1. punktā minētos datus.

5.   Valodu, kurā sniedzama 1. punkta b), c), d) un f) apakšpunktā un 2., 3. un 4. punktā minētā informācija, nosaka tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā kosmētikas līdzekli dara pieejamu gala patērētājam.

6.   Informāciju, kas minēta 1. punkta g) apakšpunktā, izsaka, lietojot sastāvdaļas kopīgo nosaukumu, kas ir noteikts 33. pantā minētajā glosārijā. Ja sastāvdaļas kopīgā nosaukuma nav, lieto terminu, kas ir iekļauts vispārpieņemtā nomenklatūrā.

20. pants

Apgalvojumi par kosmētikas līdzekli

1.   To kosmētikas līdzekļu, kurus dara pieejamus tirgū, marķējumā un reklāmas pasākumos neizmanto tādu tekstu, nosaukumus, preču zīmes, attēlus un figurālas vai citas zīmes, kas kosmētikas līdzekļiem piedēvē īpašības vai funkcijas, kādas tiem nepiemīt.

2.   Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā rīcības plānu saistībā ar apgalvojumiem par kosmētikas līdzekļu īpašībām un funkcijām un nosaka prioritātes, lai definētu vienotus apgalvojumu izmantošanas kritērijus.

Apspriedusies ar PDZK vai citām atbildīgajām iestādēm, Komisija, ņemot vērā Direktīvas 2005/29/EK noteikumus, saskaņā ar šīs regulas 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru apstiprina vienotus kritērijus attiecībā uz pieļaujamiem apgalvojumiem par kosmētikas līdzekļiem.

Līdz 2016. gada 11. jūlijs Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par apgalvojumu izmantošanu, pamatojoties uz vienotajiem kritērijiem, kas pieņemti saskaņā ar šā panta otro daļu. Ja ziņojumā ir izdarīts secinājums, ka apgalvojumi par kosmētikas līdzekļu īpašībām un funkcijām neatbilst vienotajiem kritērijiem, Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu šādu atbilstību.

3.   Atbildīgā persona var minēt faktu uz kosmētikas līdzekļa iepakojuma vai jebkurā dokumentā, uz zīmītes, etiķetes, gredzena vai siksniņas, kuru pievieno kosmētikas līdzeklim vai ar kuru norāda uz to, ka gatavā kosmētikas līdzekļa ražošanas nolūkā nav izdarīta neviena pārbaude izmēģinājumos ar dzīvniekiem, ja ne ražotājs, ne tā piegādātāji nav izdarījuši vai pasūtījuši nevienu gatavā kosmētikas līdzekļa vai tā prototipa, vai nevienas tā sastāvdaļas pārbaudi izmēģinājumos ar dzīvniekiem un nav izmantojuši nevienu sastāvdaļu, ko jaunu kosmētikas līdzekļu ražošanas nolūkā izmēģinājumos ar dzīvniekiem pārbaudījuši citi.

21. pants

Sabiedrības piekļuve informācijai

Neskarot aizsardzību, īpaši komercnoslēpuma un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, atbildīgā persona nodrošina to, ka kosmētikas līdzekļa kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, un smaržām un aromātiskiem maisījumiem — kompozīcijas nosaukums un koda numurs, un piegādātāja nosaukums, kā arī esošie dati par šā kosmētikas līdzekļa nevēlamu ietekmi un būtisku nevēlamu ietekmi uz cilvēka veselību, kas izriet no tā lietošanas, ar attiecīgiem līdzekļiem tiek padarīti viegli pieejami atklātībā.

Kvantitatīvo informāciju par kosmētikas līdzekļa sastāvu, ko prasīts darīt pieejamu atklātībā, aprobežo ar bīstamajām vielām atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1272/2008 3. pantam.

VII NODAĻA

TIRGUS UZRAUDZĪBA

22. pants

Tirgus iekšējā kontrole

Dalībvalstis uzrauga atbilstību šai regulai ar tirgū pieejamo kosmētikas līdzekļu tirgus iekšējās kontroles palīdzību. Dalībvalstis pienācīgi un atbilstošā mērogā veic kosmētikas līdzekļu un komersantu kontroli, pārbaudot kosmētikas līdzekļa lietu un attiecīgā gadījumā veicot fizikālas pārbaudes un laboratoriskas kontroles, kurās izmanto atbilstošus paraugus.

Dalībvalstis uzrauga arī to, kā tiek ievēroti labas ražošanas prakses principi.

Dalībvalstis piešķir tirgus uzraudzības iestādēm nepieciešamās pilnvaras, resursus un zināšanas pienācīgai šo iestāžu uzdevumu izpildei.

Dalībvalstis regulāri pārskata un novērtē savu uzraudzības pasākumu darbību. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic ne retāk kā reizi četros gados, rezultātus paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai un dara pieejamus atklātībā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus un attiecīgā gadījumā — citus līdzekļus.

23. pants

Paziņošana par būtisku nevēlamu ietekmi

1.   Būtiskas nevēlamas ietekmes gadījumā atbildīgā persona un izplatītāji nekavējoties paziņo tās dalībvalsts, kurā konstatēta būtiska nevēlama ietekme, kompetentajai iestādei šādu informāciju:

a)

visas būtiskas nevēlamas ietekmes izpausmes, kuras viņiem ir zināmas, vai par kurām var pamatoti uzskatīt, ka viņiem tās ir zināmas;

b)

attiecīgā kosmētikas līdzekļa nosaukumu, kas ļauj to identificēt;

c)

viņu veiktos koriģējošos pasākumus, ja tādi bijuši.

2.   Ja atbildīgā persona paziņojusi par būtisku nevēlamu ietekmi tās dalībvalsts, kurā šāda ietekme konstatēta, kompetentajai iestādei, šī kompetentā iestāde nekavējoties pārsūta 1. punktā minēto informāciju pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

3.   Ja izplatītājs paziņojis par būtisku nevēlamu ietekmi tās dalībvalsts, kurā šāda ietekme konstatēta, kompetentajai iestādei, šī kompetentā iestāde nekavējoties pārsūta pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un atbildīgajai personai 1. punktā minēto informāciju.

4.   Ja gala patērētājs vai veselības aprūpes darbinieks ziņojis par būtisku nevēlamu ietekmi tās dalībvalsts, kurā šāda ietekme konstatēta, kompetentajai iestādei, šī kompetentā iestāde nekavējoties pārsūta informāciju par attiecīgo kosmētikas līdzekli pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un atbildīgajai personai.

5.   Kompetentās iestādes drīkst izmantot šajā pantā minēto informāciju tirgus iekšējās kontroles, tirgus analīzes, novērtēšanas un patērētāju informēšanas vajadzībām atbilstīgi 25., 26. un 27. pantam.

24. pants

Informācija par vielām

Ja pastāv nopietnas šaubas par kādas vielas drošumu, kuru satur kosmētikas līdzekļi, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā kosmētikas līdzeklis, kas satur šo vielu, ir darīts pieejams tirgū, var ar pamatotu pieprasījumu lūgt atbildīgo personu iesniegt visu kosmētikas līdzekļu sarakstu, par kuriem tā ir atbildīga un kuros ir šī viela. Sarakstā ir jānorāda šīs vielas koncentrācija kosmētikas līdzekļos.

Kompetentās iestādes drīkst izmantot šajā pantā minēto informāciju tirgus iekšējās kontroles, tirgus analīzes, novērtēšanas un patērētāju informēšanas vajadzībām atbilstīgi 25., 26. un 27. pantam.

VIII NODAĻA

NEATBILSTĪBA, DROŠĪBAS KLAUZULA

25. pants

Atbildīgās personas nenodrošināta atbilstība

1.   Neskarot 4. pantu, kompetentās iestādes pieprasa, lai atbildīgā persona veic visus atbilstīgos pasākumus, tostarp koriģējošus pasākumus, lai panāktu kosmētikas līdzekļa atbilstību, kosmētikas līdzekļa izņemšanu no tirgus vai tā atsaukšanu skaidri noteiktā termiņā, kas atbilst riska būtībai, ja ir konstatēta neatbilstība kādai no turpmāk minētajām prasībām:

a)

labai ražošanas praksei, kas minēta 8. pantā;

b)

drošuma novērtējumam, kas minēts 10. pantā;

c)

prasībām, kas kosmētikas līdzekļa lietai minētas 11. pantā;

d)

paraugu ņemšanas un analīzes noteikumiem, kas minēti 12. pantā;

e)

ziņošanas prasībām, kas minētas 13. un 16. pantā;

f)

vielām noteiktajiem ierobežojumiem, kas minēti 14., 15. un 17. pantā;

g)

prasībām attiecībā uz pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem, kas minētas 18. pantā;

h)

marķēšanas prasībām, kas minētas 19. panta 1., 2., 5. un 6. punktā;

i)

prasībām attiecībā uz apgalvojumiem par kosmētikas līdzekli, kas noteiktas 20. pantā;

j)

par informācijas pieejamību atklātībā, kas minēta 21. pantā;

k)

par ziņošanu par būtisku nevēlamu ietekmi, kas minēta 23. pantā;

l)

prasībām attiecībā uz informāciju par vielām, kas minētas 24. pantā.

2.   Attiecīgā gadījumā kompetentā iestāde informē tās dalībvalsts, kurā reģistrēta atbildīgā persona, kompetento iestādi par pasākumiem, kurus tā prasījusi veikt atbildīgajai personai.

3.   Atbildīgā persona nodrošina, lai tiktu veikti 1. punktā minētie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem kosmētikas līdzekļiem, kas darīti pieejami Kopienas tirgū.

4.   Ja pastāv būtisks risks cilvēka veselībai un kompetentā iestāde uzskata, ka neatbilstība neskar tikai tās dalībvalsts teritoriju, kurā kosmētikas līdzeklis darīts pieejams tirgū, tā informē Komisiju un citu dalībvalstu kompetentās iestādes par pasākumiem, kurus kompetentā iestāde ir pieprasījusi veikt atbildīgajai personai.

5.   Kompetentā iestāde veic visus atbilstīgos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu kosmētikas līdzekļa pieejamību tirgū vai izņemtu kosmētikas līdzekļus no tirgus vai atsauktu to šādos gadījumos:

a)

ja ir vajadzīga tūlītēja rīcība, jo pastāv būtisks risks cilvēka veselībai, vai

b)

ja atbildīgā persona neveic visus atbilstīgos pasākumus 1. punktā minētajā termiņā.

Ja pastāv būtisks risks cilvēka veselībai, šī kompetentā iestāde nekavējoties informē Komisiju un citu dalībvalstu kompetentās iestādes par veiktajiem pasākumiem.

6.   Ja nepastāv būtisks risks cilvēka veselībai un ja atbildīgā persona neveic visus atbilstīgos pasākumus, kompetentā iestāde nekavējoties informē tās dalībvalsts, kurā reģistrēta atbildīgā persona, kompetento iestādi par veiktajiem pasākumiem.

7.   Šā panta 4. un 5. punkta vajadzībām izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju drošību (16) 12. panta 1. punktā paredzēto informācijas apmaiņas sistēmu.

Piemēro arī Direktīvas 2001/95/EK 12. panta 2., 3., un 4. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (17) 23. pantu.

26. pants

Izplatītāja nenodrošināta atbilstība

Kompetentās iestādes pieprasa, lai izplatītājs veic visus atbilstīgos pasākumus, tostarp koriģējošus pasākumus, lai panāktu kosmētikas līdzekļa atbilstību, kosmētikas līdzekļa izņemšanu no tirgus vai tā atsaukšanu noteiktā pieņemamā termiņā, kas atbilst riska būtībai, ja ir konstatēta neatbilstība kādai no 6. pantā minētajām prasībām.

27. pants

Drošības klauzula

1.   Ja kosmētikas līdzekļi atbilst 25. panta 1. punkta prasībām, taču kompetentā iestāde konstatē vai tai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka kosmētikas līdzeklis vai kosmētikas līdzekļi, kas darīti pieejami tirgū, rada vai var radīt būtisku risku cilvēka veselībai, tā veic visus atbilstīgos pagaidu pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgo kosmētikas līdzekli vai kosmētikas līdzekļus izņem vai atsauc no tirgus, vai citādi ierobežo to pieejamību tirgū.

2.   Kompetentā iestāde nekavējoties informē Komisiju un pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par veiktajiem pasākumiem un nosūta apliecinošus datus.

Pirmās daļas vajadzībām izmanto Direktīvas 2001/95/EK 12. panta 1. punktā paredzēto informācijas apmaiņas sistēmu.

Piemēro Direktīvas 2001/95/EK 12. panta 2., 3. un 4. punktu.

3.   Komisija iespējami drīz nosaka, vai 1. punktā minētie pagaidu pasākumi ir pamatoti. Šajā nolūkā Komisija, kad vien iespējams, apspriežas ar ieinteresētajām personām, dalībvalstīm un PDZK.

4.   Ja pagaidu pasākumi ir pamatoti, piemēro 31. panta 1. punktu.

5.   Ja pagaidu pasākumi nav pamatoti, Komisija informē dalībvalstis un attiecīgā kompetentā iestāde atceļ minētos pagaidu pasākumus.

28. pants

Laba administratīvā prakse

1.   Visos lēmumos, ko pieņem saskaņā ar 25. un 27. pantu, norāda konkrētus iemeslus, kas ir to pamatā. Par šādu lēmumu kompetentā iestāde nekavējoties paziņo atbildīgajai personai, ko vienlaikus informē arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tai pieejami saskaņā ar konkrētajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem un par termiņu, kurā šāda aizsardzība ir pieejama.

2.   Izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama tūlītēja rīcība, jo pastāv būtisks risks cilvēka veselībai, pirms tiek pieņemts lēmums, atbildīgajai personai ir iespējams paust viedokli.

3.   Attiecīgā gadījumā šā panta 1. un 2. punkta noteikumus piemēro visiem lēmumiem, kurus pieņem saskaņā ar 26. un 27. pantu un kuri attiecas uz izplatītājiem.

IX NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

29. pants

Kompetento iestāžu sadarbība

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbojas savstarpēji un ar Komisiju, lai nodrošinātu šīs regulas pareizu piemērošanu un pienācīgu izpildi, un apmainās ar vajadzīgo informāciju, lai šo regulu piemērotu vienādi.

2.   Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai koordinētu šīs regulas vienādu piemērošanu.

3.   Sadarbība var būt daļa no iniciatīvām, ko izstrādā starptautiskā līmenī.

30. pants

Ar kosmētikas līdzekļa lietas pārbaudi saistītā sadarbība

Kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā darīts pieejams kosmētikas līdzeklis, var pieprasīt kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā kosmētikas līdzekļa lieta ir viegli pieejams, pārbaudīt, vai kosmētikas līdzekļa lieta atbilst 11. panta 2. punktā minētajām prasībām un vai tajā iekļautā informācija apliecina kosmētikas līdzekļa drošumu.

Kompetentajai iestādei, kas iesniedz pieprasījumu, jāmotivē minētais pieprasījums.

Pamatojoties uz šo pieprasījumu, kompetentā iestāde, kurai ir iesniegts pieprasījums, bez nepamatotas kavēšanās un ņemot vērā steidzamības pakāpi, veic pārbaudi un informē kompetento iestādi, kura iesniegusi pieprasījumu, par konstatējumiem.

X NODAĻA

ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI, NOBEIGUMA NOTEIKUMI

31. pants

Pielikumu grozījumi

1.   Ja pastāv tāds potenciāls risks cilvēka veselībai, kuru rada vielu lietošana kosmētikas līdzekļos un kurš jārisina visā Kopienā, Komisija, apspriedusies ar PDZK, var attiecīgi grozīt II līdz VI pielikumu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 32. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru.

2.   Apspriedusies ar PDZK, Komisija var grozīt III līdz VI pielikumu un VIII pielikumu, lai tos pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Vajadzības gadījumā, lai nodrošinātu tirgū laisto kosmētikas līdzekļu drošumu, Komisija, apspriedusies ar PDZK, var grozīt I pielikumu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

32. pants

Komitoloģija

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā kosmētikas līdzekļu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

33. pants

Sastāvdaļu kopīgo nosaukumu glosārijs

Komisija sagatavo un atjaunina sastāvdaļu kopīgo nosaukumu glosāriju. Šajā nolūkā Komisija ņem vērā starptautiski atzītas nomenklatūras, tostarp Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļustarptautisko nomenklatūru (INCI). Glosārijs nav kosmētikas līdzekļos atļauto sastāvdaļu saraksts.

Sastāvdaļas kopīgo nosaukumu piemēro tirgū laisto kosmētikas līdzekļu marķēšanai vēlākais 12 mēnešus pēc glosārija publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

34. pants

Kompetentās iestādes, toksikoloģijas kontroles centri vai iestādes ar tamlīdzīgām funkcijām

1.   Dalībvalstis izraugās savas kompetentās iestādes.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai informāciju par 1. punktā minētajām iestādēm un 13. panta 6. punktā minētajiem toksikoloģijas centriem un tamlīdzīgām iestādēm. Vajadzības gadījumā tās atjaunina minēto kontaktinformāciju.

3.   Komisija sagatavo un atjaunina 2. punktā minēto iestāžu un struktūru sarakstu un publisko to.

35. pants

Gada ziņojums par pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem

Reizi gadā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par:

1)

alternatīvo metožu izstrādes, validēšanas un tiesiskās akceptēšanas gaitu. Ziņojumā sniedz precīzus datus par to pārbaužu skaitu un veidu, kas sakarā ar kosmētikas līdzekļiem izdarīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem. Dalībvalstīm ir pienākums apkopot minēto informāciju papildus statistikai, kas noteikta Direktīvā 86/609/EEK. Komisija īpaši nodrošina to alternatīvo testa metožu izstrādi, validēšanu un tiesisko akceptēšanu, kurās neizmanto dzīvus dzīvniekus;

2)

Komisijas panākumiem darbā, kas vērsts uz to, lai saņemtu ESAO akceptu alternatīvajām metodēm, kuras validētas Kopienas līmenī, un lai trešās valstis atzītu to drošuma testu rezultātus, kas Kopienā izdarīti ar alternatīvām metodēm, īpaši saistībā ar sadarbības līgumiem starp Kopienu un šīm valstīm;

3)

to, kā ņemtas vērā mazo un vidējo uzņēmumu īpašās vajadzības.

36. pants

Oficiāls iebildums pret saskaņotajiem standartiem

1.   Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka saskaņotais standarts pilnībā neatbilst šīs regulas attiecīgajos noteikumos paredzētajām prasībām, Komisija vai attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu ar attiecīgo pamatojumu izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota ar 5. pantu Direktīvā 98/34/EK. Komiteja nekavējoties sniedz atzinumu.

2.   Ņemot vērā komitejas atzinumu, Komisija pieņem lēmumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt, nepublicēt, publicēt ar ierobežojumiem, saglabāt, saglabāt ar ierobežojumiem vai svītrot atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu.

3.   Komisija informē dalībvalstis un attiecīgo Eiropas standartizācijas struktūru. Ja nepieciešams, tā pieprasa attiecīgo saskaņoto standartu pārskatīšanu.

37. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kuras piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sankcijas īsteno. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis līdz 2013. gada 11. jūlijs dara zināmus šos noteikumus Komisijai un nekavējoties paziņo tai par visiem turpmākajiem noteikumu grozījumiem.

38. pants

Atcelšana

Direktīvu 76/768/EEK atceļ no 2013. gada 11. jūlijs, izņemot direktīvas 4.b pantu, ko atceļ no 2010. gada 1. decembra.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Šī regula nedrīkst ierobežot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem IX pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Tomēr līdz 2020. gada 11. jūlijs kompetentās iestādes nodrošina pieeju informācijai, ko tās saņēmušas saskaņā ar Direktīvas 76/768/EEK 7. panta 3. punktu un 7a. panta 4. punktu, un atbildīgās personas nodrošina vieglu piekļuvi informācijai, kas apkopota saskaņā ar minētās direktīvas 7.a pantu.

39. pants

Pārejas noteikumi

Atkāpjoties no Direktīvas 76/768/EEK, kosmētikas līdzekļus, kas atbilst šīs regulas prasībām, ir atļauts laist tirgū pirms 2013. gada 11. jūlijs.

Atkāpjoties no Direktīvas 76/768/EEK, saskaņā ar šīs regulas 13. panta noteikumiem, izdarīts paziņojums uzskatāms par atbilstošu minētās direktīvas 7. panta 3. punkta un 7a. panta 4. punkta noteikumiem, sākot ar 2012. gada 11. janvāris.

40. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

1.   Šī regula stājas spēkā [divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī].

2.   To piemēro no 2013. gada 11. jūlijs, izņemot:

Regulas 15. panta 1. un 2. punktu, kurus piemēro no 2010. gada 1. decembra, kā arī 14., 31. un 32. pantu - ciktāl tie nepieciešami 15. panta 1. un 2. punkta piemērošanai; un

Regulas 16. panta 3. punkta 2. daļu, ko piemēro no 2013. gada 11. janvāris

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembris

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  OV C 27, 3.2.2009., 34. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 20. novembra Lēmums.

(3)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

(4)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 192, 11.7.1987., 49. lpp.

(6)  OV L 196, 2.8.2003., 7. lpp.

(7)  OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.

(8)  OV L 241, 10.9.2008., 21. lpp.

(9)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(10)  OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp.

(11)  OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.

(12)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(13)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(14)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(15)  OV L 142, 31.5.2008., 1. lpp.

(16)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(17)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.


I PIELIKUMS

KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻA DROŠUMA ZIŅOJUMS

Kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojumā jāietver vismaz šāda informācija.

A DAĻA.   Kosmētikas līdzekļa drošuma informācija

1.   Kosmētikas līdzekļa kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs

Kosmētikas līdzekļa kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, tostarp vielu ķīmiskā identitāte (tostarp ķīmiskais nosaukums, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, kad iespējams) un paredzētā funkcija. Smaržām un aromātiskiem maisījumiem — kompozīcijas nosaukuma apraksts un koda numurs, kā arī piegādātāja nosaukums.

2.   Fizikālās/ķīmiskās īpašības un kosmētikas līdzekļa stabilitāte

Vielu vai maisījumu, kā arī kosmētikas līdzekļa fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Kosmētikas līdzekļa stabilitāte saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos.

3.   Mikrobioloģiskā kvalitāte

Vielas vai maisījuma un kosmētikas līdzekļa mikrobioloģiskā specifikācija. Īpašu vērību pievērš kosmētikas līdzekļiem, ko lieto ap acīm, uz jebkurām gļotādām, uz bojātas ādas, kā arī bērni vecumā līdz trim gadiem, vecāka gadagājuma cilvēki un personas ar novājinātu imūnsistēmu.

Konservēšanas provokatīvā testa rezultāti.

4.   Piemaisījumi, zīmes, informācija par iepakojuma materiālu

Vielu un maisījumu tīrība.

Ja ir aizliegto vielu zīmes — pierādījumi par tehnisko neizbēgamību.

Attiecīgās iepakojuma materiāla īpašības, īpaši saistībā ar tīrību un stabilitāti.

5.   Parasta un saprātīgi paredzama lietošana

Parasta un saprātīgi paredzama kosmētikas līdzekļa lietošana. Izklāstu pamato jo īpaši attiecībā uz brīdinājumiem un citiem paskaidrojumiem kosmētikas līdzekļa marķējumā.

6.   Kosmētikas līdzekļa ekspozīcija

Ziņas par kosmētikas līdzekļa ekspozīciju, ņemot vērā 5. punktā minētos konstatējumus saistībā ar

1)

pielietošanas vietu(-ām);

2)

pielietošanas virsmu(-ām);

3)

pielietotā kosmētikas līdzekļa daudzumu;

4)

lietošanas ilgumu un biežumu;

5)

parasto(-ajiem) un saprātīgi paredzamo(-ajiem) ekspozīcijas veidu(-iem);

6)

mērķgrupu(-ām) vai ekspozīcijai pakļauto(-ajām) grupu(-ām). Ņem vērā arī iespējamo ekspozīciju uz noteiktām iedzīvotāju grupām.

Ekspozīcijas aprēķinā ņem vērā arī toksikoloģisko ietekmi (piemēram, ekspozīcija varētu būt jāaprēķina uz ādas virsmas laukuma vienību vai ķermeņa masas vienību). Ir jāievēro arī sekundārās ekspozīcijas iespējamība tādos veidos, kas neizriet no tiešās pielietošanas (piemēram, netīša izsmidzināma līdzekļa ieelpošana, netīša kosmētikas līdzekļu lūpām norīšana u. tml.).

Īpašu vērību pievērš iespējamai ietekmei uz ekspozīciju daļiņu izmēra dēļ.

7.   Vielu ekspozīcija

Ziņas par vielu ekspozīciju, kuras satur kosmētikas līdzeklis, attiecībā uz atbilstīgām toksikoloģiskās iedarbības robežvērtībām, ievērojot 6. punktā minēto informāciju.

8.   Vielu toksikoloģiskās iedarbības raksturojums

Neierobežojot 18. pantu — kosmētikas līdzekļa sastāvā esošo vielu toksikoloģiskās iedarbības raksturojums, kurā aplūkotas visas būtiskās toksikoloģiskās robežvērtības. Īpašu vērību pievērš lokālam toksicitātes novērtējumam (ādas un acu kairinājums), ādas sensibilizācijai un, ja konstatē UV absorbciju, fototoksicitātes novērtējumam.

Jāizvērtē visi būtiskie toksiskās absorbcijas veidi un sistēmiskā ietekme, un, pamatojoties uz nenovērotas nelabvēlīgas ietekmes līmeni(NOAEL), jāaprēķina drošuma robeža (MoS). Ja šādu izvērtējumu neveic, to pienācīgi pamato.

Īpašu vērību pievērš iespējamai ietekmei uz toksikoloģiskās iedarbības raksturojumu saistībā ar

daļiņu izmēru, tostarp nanomateriāliem;

izmantoto vielu un izejvielu piemaisījumiem un

vielu mijiedarbību.

Ja izmanto analoģijas (“read-across” pieeja), to argumentē un pamato.

Skaidri norāda informācijas avotu.

9.   Nevēlama ietekme un būtiska nevēlama ietekme

Visa pieejamā informācija par kosmētikas līdzekļa vai attiecīgā gadījumā citu kosmētikas līdzekļu nevēlamu ietekmi un būtisku nevēlamu ietekmi. Šajā informācijā ietver statistikas datus.

10.   Informācija par kosmētikas līdzekli

Cita noderīga informācija, piemēram, par pašreizējiem pētījumiem ar brīvprātīgajiem, vai pienācīgi apstiprināti un pamatoti riska novērtēšanas rezultāti, kas gūti citās svarīgās jomās.

B DAĻA.   Kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējums

1.   Novērtējuma secinājumi

Paziņojums par kosmētikas līdzekļa drošumu saistībā ar 3. pantu.

2.   Brīdinājumi marķējumā un lietošanas pamācība

Paziņojums par vajadzību marķējumā norādīt visus konkrētos brīdinājumus un lietošanas pamācību saskaņā ar 19. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

3.   Pamatojums

Zinātniskā pamatojuma skaidrojums, pēc kura izdara 1. daļā paredzētos novērtējuma secinājumus un veic 2. daļā paredzēto paziņojumu. Paskaidrojumu pamatā ir A daļā paredzētie apraksti. Attiecīgā gadījumā izvērtē un apspriež drošuma robežas.

Cita starpā īpašs vērtējums vajadzīgs kosmētikas līdzekļiem, kas paredzēti bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem, un kosmētikas līdzekļiem, kas paredzēti tikai ārīgai intīmajai higiēnai.

Novērtē iespējamo kosmētikas līdzekļa vielu mijiedarbību.

Dažādu toksikoloģiskās iedarbības raksturojumu izskatīšanu un neizskatīšanu pienācīgi pamato.

Pienācīgi izvērtē stabilitātes ietekmi uz kosmētikas līdzekļa drošumu.

4.   Dati par novērtētāju un B daļas apstiprinājums

Drošuma novērtētāja vārds, uzvārds/nosaukums un adrese.

Drošuma novērtētāja kvalifikācijas pierādījums.

Datums un drošuma novērtētāja paraksts.


II līdz VI pielikuma preambula

1)

II līdz VI pielikumā:

a)

“līdzeklis, ko noskalo” ir kosmētikas līdzeklis, ko pēc uzklāšanas uz ādas, matiem vai gļotādām nomazgā vai noskalo;

b)

“līdzeklis, ko nenoskalo” ir kosmētikas līdzeklis, kam ir paredzēts ilgstoši saskarties ar ādu, matiem vai gļotādām;

c)

“kosmētikas līdzeklis matiem” ir kosmētikas līdzeklis, ko paredzēts lietot uz galvas vai sejas matiem, izņemot skropstas;

d)

“kosmētikas līdzeklis ādai” ir kosmētikas līdzeklis, ko paredzēts lietot uz ādas;

e)

“kosmētikas līdzeklis lūpām” ir kosmētikas līdzeklis, ko paredzēts lietot uz lūpām;

f)

“kosmētikas līdzeklis sejai” ir kosmētikas līdzeklis, ko paredzēts lietot uz sejas ādas;

g)

“kosmētikas līdzeklis nagiem” ir kosmētikas līdzeklis, ko paredzēts lietot uz nagiem;

h)

“kosmētikas līdzeklis mutes dobumam” ir kosmētikas līdzeklis, ko paredzēts lietot uz zobiem vai mutes dobuma gļotādām;

i)

“kosmētikas līdzeklis, ko lieto uz gļotādām”, ir kosmētikas līdzeklis, ko paredzēts lietot uz:

mutes dobuma gļotādas,

plakstiņu malu gļotādas,

vai ārējo dzimumorgānu gļotādas;

j)

“kosmētikas līdzeklis acīm” ir kosmētikas līdzeklis, ko paredzēts lietot acu tuvumā;

k)

“profesionālā lietošana” ir kosmētikas līdzekļa izmantošana un lietošana, ko veic personas savā profesionālajā darbībā.

2)

Lai atvieglotu vielu noteikšanu, ir izmantoti šādi identifikatori:

Starptautiskais nepatentētais nosaukums (INN) zālēm, PVO, Ženēva, 1975. gada augusts;

CAS (Chemical Abstracts Service) numuri;

EK numurs, kas atbilst Eiropas ķīmisko komercvielu saraksta (EINECS) numuriem vai Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksta (ELINC) numuriem, vai Regulā (EK) Nr. 1907/2006 noteiktais reģistrācijas numurs;

XAN, respektīvi, konkrētā valstī (X) apstiprināts nosaukums, piemēram, USAN, kas atbilst ASV apstiprinātam nosaukumam;

nosaukums, kas iekļauts šīs regulas 33. pantā minētajā sastāvdaļu kopīgo nosaukumu glosārijā.

3)

III līdz VI pielikumā uzskaitītajās vielās neietilpst nanomateriāli, izņemot gadījumus, kad tas īpaši norādīts.


II PIELIKUMS

TO VIELU SARAKSTS, KURAS AIZLIEGTAS KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻOS

Atsauces numurs

Vielas identifikācija

Ķīmiskais nosaukums/INN

CAS numurs

EK numurs

a

b

c

d

1.

N-(5-hlorbenzoksazol-2-il)acetamīds

35783-57-4

 

2.

2-acetoksietiltrimetilamonija hidroksīds (acetilholīns) un tā sāļi

51-84-3

200-128-9

3.

Deanola aceglumāts (INN)

3342-61-8

222-085-5

4.

Spironolaktons (INN)

52-01-7

200-133-6

5.

[4-(4-hidroksi-3-jodfenoksi)-3,5-dijodfenil]etiķskābe (tiratrikols (INN)) un tās sāļi

51-24-1

200-086-1

6.

Metotreksāts (INN)

59-05-2

200-413-8

7.

Aminokapronskābe (INN) un tās sāļi

60-32-2

200-469-3

8.

Cinhofens (INN), tā sāļi, atvasinājumi un šo atvasinājumu sāļi

132-60-5

205-067-1

9.

Tiropropīnskābe (INN) un tās sāļi

51-26-3

 

10.

Trihloretiķskābe

76-03-9

200-927-2

11.

Zilās kurpītes (Aconitum napellus L.) (lapas, saknes un galēniskie preparāti)

84603-50-9

283-252-6

12.

Akonitīns (zilo kurpīšu (Aconitum napellus L.) galvenais alkaloīds) un tā sāļi

302-27-2

206-121-7

13.

Pavasara adonis (Adonis vernalis L.) un tā preparāti

84649-73-0

283-458-6

14.

Epinefrīns (INN)

51-43-4

200-098-7

15.

Čūskveida rauvolfijas (Rauwolfia serpentina L.) alkaloīdi un to sāļi

90106-13-1

290-234-1

16.

Alkīnu spirti, to esteri, ēteri un sāļi

 

 

17.

Izoprenalīns (INN)

7683-59-2

231-687-7

18.

Alilizotiocianāts

57-06-7

200-309-2

19.

Aloklamīds (INN) un tā sāļi

5486-77-1

 

20.

Nalorfīns (INN), tā sāļi un ēteri

62-67-9

200-546-1

21.

Simpatikomimētiskie amīni, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu: jebkura viela, kas iekļauta to medikamentu pirmajā sarakstā, kuriem vajadzīga recepte un kuri minēti Eiropas Padomes Rezolūcijā AP (69) 2

300-62-9

206-096-2

22.

Anilīns, tā sāļi un tā atvasinājumi, kas satur halogēnus un sēru

62-53-3

200-539-3

23.

Betoksikaīns (INN) un tā sāļi

3818-62-0

 

24.

Zoksazolamīns (INN)

61-80-3

200-519-4

25.

Prokaīnamīds (INN), tā sāļi un atvasinājumi

51-06-9

200-078-8

26.

Benzidīns

92-87-5

202-199-1

27.

Tuamīnheptāns (INN), tā izomēri un sāļi

123-82-0

204-655-5

28.

Oktodrīns (INN) un tā sāļi

543-82-8

208-851-1

29.

2-amino-1,2-bis-(4-metoksifenil)etanols un tā sāļi

530-34-7

 

30.

1,3-dimetilpentilamīns un tā sāļi

105-41-9

203-296-1

31.

4-aminosalicilskābe un tās sāļi

65-49-6

200-613-5

32.

Toluidīni, to izomēri, sāļi un halogēnus un sēru saturošie atvasinājumi

26915-12-8

248-105-2

33.

Ksilidīni, to izomēri, sāļi un halogēnus un sēru saturošie atvasinājumi

1300-73-8

215-091-4

34.

Imperatorīn(9-(3-metilbut-2-eniloksi)furo[3,2-g]hromēn-7-ons)

482-44-0

207-581-1

35.

Lielā ammija (Ammi majus L.) un tās galēniskie preparāti

90320-46-0

291-072-4

36.

2,3-dihlor-2-metilbutāns

507-45-9

 

37.

Vielas ar androgēnu iedarbību

 

 

38.

Antracēneļļa

120-12-7

204-371-1

39.

Antibiotikas

 

 

40.

Antimons un tā savienojumi

7440-36-0

231-146-5

41.

Kaņepju kendira (Apocynum cannabinum L.) un tās preparāti

84603-51-0

283-253-1

42.

Apomorfīn ((R) 5,6,6a, 7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo[de,g] hinolīn-10,11-diols) un tā sāļi

58-00-4

200-360-0

43.

Arsēns un tā savienojumi

7440-38-2

231-148-6

44.

Melnā velnoga (Atropa belladonna L.) un tās preparāti

8007-93-0

232-365-9

45.

Atropīns, tā sāļi un atvasinājumi

51-55-8

200-104-8

46.

Bārija sāļi, izņemot bārija sulfīdu saskaņā ar III pielikumā paredzētajiem nosacījumiem un bārija sulfātu, lakas, sāļus un pigmentus, kas gatavoti no krāsvielām, kuras uzskaitītas IV pielikumā

 

 

47.

Benzols

71-43-2

200-753-7

48.

4,5-dihidrobenzimidazol-4-ons

615-16-7

210-412-4

49.

Benzazepīni un benzodiazepīni, to sāļi un atvasinājumi

12794-10-4

 

50.

1-dimetilaminometil-1-metilpropilbenzoāts un tā sāļi (amilokaīns)

644-26-8

211-411-1

51.

2,2,6-trimetil-4-piperidilbenzoāts un tā sāļi (eikaīns)

500-34-5

 

52.

Izokarboksazīds (INN)

59-63-2

200-438-4

53.

Bendroflumetiazīds (INN) un tā atvasinājumi

73-48-3

200-800-1

54.

Berilijs un tā savienojumi

7440-41-7

231-150-7

55.

Broms, elementārais

7726-95-6

231-778-1

56.

Bretilija tozilāts (INN)

61-75-6

200-516-8

57.

Karbromāls (INN)

77-65-6

201-046-6

58.

Bromizovāls (INN)

496-67-3

207-825-7

59.

Bromfeniramīns (INN) un tā sāļi

86-22-6

201-657-8

60.

Benzilonija bromīds (INN)

1050-48-2

213-885-5

61.

Tetrilamonija bromīds (INN)

71-91-0

200-769-4

62.

Brucīns

357-57-3

206-614-7

63.

Tetrakaīns (INN) un tā sāļi

94-24-6

202-316-6

64.

Mofebutazons (INN)

2210-63-1

218-641-1

65.

Tolbutamīds (INN)

64-77-7

200-594-3

66.

Karbutamīds (INN)

339-43-5

206-424-4

67.

Fenilbutazons (INN)

50-33-9

200-029-0

68.

Kadmijs un tā savienojumi

7440-43-9

231-152-8

69.

Mīkstspārnis (Cantharis vesicatoria)

92457-17-5

296-298-7

70.

Kantaridīns

56-25-7

200-263-3

71.

Fenprobamāts (INN)

673-31-4

211-606-1

72.

Karbazola nitroatvasinājumi

 

 

73.

Oglekļa disulfīds

75-15-0

200-843-6

74.

Katalāze

9001-05-2

232-577-1

75.

Cefaelīns un tā sāļi

483-17-0

207-591-6

76.

Aromātiskā balanda (Chenopodium ambrosioides L.) (ēteriskās eļļas)

8006-99-3

 

77.

2,2,2-trihloretān-1,1-diols

302-17-0

206-117-5

78.

Hlors

7782-50-5

231-959-5

79.

Hlorpropamīds (INN)

94-20-2

202-314-5

80.

Pārcelts vai svītrots

 

 

81.

4-fenilazofenilīn-1,3-diamīna citrāta hidrohlorīds (hrizoidīna citrāta hidrohlorīds)

5909-04-6

 

82.

Hlorzoksazons (INN)

95-25-0

202-403-9

83.

2-hlor-6-metilpirimidīn-4-ildimetilamīns (krimidīns, ISO)

535-89-7

208-622-6

84.

Hlorprotiksēns (INN) un tā sāļi

113-59-7

204-032-8

85.

Klofenamīds (INN)

671-95-4

211-588-5

86.

N,N-bis-(2-hloretil)metilamīna N-oksīds un tā sāļi

126-85-2

 

87.

Hlormetīns (INN) un tā sāļi

51-75-2

200-120-5

88.

Ciklofosfamīds (INN) un tā sāļi

50-18-0

200-015-4

89.

Mannomustīns (INN) un tā sāļi

576-68-1

209-404-3

90.

Butanilikaīns (INN) un tā sāļi

3785-21-5

 

91.

Hlormezanons (INN)

80-77-3

201-307-4

92.

Triparanols (INN)

78-41-1

201-115-0

93.

2-[2(4-hlorfenil)-2-fenilacetil]indān-1,3-dions (hlorfacinons, ISO)

3691-35-8

223-003-0

94.

Hlorfenoksamīns (INN)

77-38-3

 

95.

Fenaglikodols (INN)

79-93-6

201-235-3

96.

Hloretāns

75-00-3

200-830-5

97.

Hroms; hromskābe un tās sāļi

7440-47-3

231-157-5

98.

Melnie graudi (Claviceps purpurea Tul.), to alkaloīdi un galēniskie preparāti

84775-56-4

283-885-8

99.

Plankumainais suņstobrs (Conium maculatum L.) (augļi, pulveris, galēniskie preparāti)

85116-75-2

285-527-6

100.

Gliciklamīds (INN)

664-95-9

211-557-6

101.

Kobalta benzēnsulfonāts

23384-69-2

 

102.

Kolhicīns, tā sāļi un atvasinājumi

64-86-8

200-598-5

103.

Kolhikozīds un tā atvasinājumi

477-29-2

207-513-0

104.

Rudens vēlziede (Colchicum autumnale L.) un tās galēniskie preparāti

84696-03-7

283-623-2

105.

Konvalatoksīns

508-75-8

208-086-3

106.

Anamirte (Anamirta cocculus L.) (augļi)

 

 

107.

Krotons (Croton tiglium L.) (eļļa)

8001-28-3

 

108.

1-butil-3-(N-krotonoilsulfanil)urīnviela

52964-42-8

 

109.

Kurāre un kurarīns

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110.

Sintētiskie kurarizanti

 

 

111.

Ciānūdeņražskābe un tās sāļi

74-90-8

200-821-6

112.

Feklemīns (SNN); 2-alfa-cikloheksilbenzil)-N,N,N',N'-tetraetil)-1,3-propāndiamīns

3590-16-7

 

113.

Ciklomenols (INN) un tā sāļi

5591-47-9

227-002-6

114.

Nātrija heksaciklonāts (INN)

7009-49-6

 

115.

Heksapropimāts (INN)

358-52-1

206-618-9

116.

Pārcelts vai svītrots

 

 

117.

O,O-diacetil-N-alil-N-normorfīns

2748-74-5

 

118.

Pipazetāts (INN) un tā sāļi

2167-85-3

218-508-8

119.

5-(α,β-dibromfenetil)-5-metilhidantoīns

511-75-1

208-133-8

120.

N,N'-pentametilēn-bis-(trimetilamonija) sāļi, piem., pentametonija bromīds (INN)

541-20-8

208-771-7

121.

N,N'-[metilimino)dietilēn]-bis-(etildimetilamonija) sāļi, piem., azametonija bromīds (INN)

306-53-6

206-186-1

122.

Ciklarbamāts (INN)

5779-54-4

227-302-7

123.

Klofenotāns (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124.

Heksametilēn-bis-(trimetilamonija) sāļi, piem., heksametonija bromīds (INN)

55-97-0

200-249-7

125.

Dihloretāni (etilēnhlorīdi), piemēram, 1,2-dihloretāns

107-06-2

203-458-1

126.

Dihloretilēni (acetilēnhlorīdi), piemēram, vinilidīna hlorīds (1,1-dihloretilēns)

75-35-4

200-864-0

127.

Lizergīds (INN) (LSD) un tā sāļi

50-37-3

200-033-2

128.

2-dietilaminoetil- 3-hidroksi- 4-fenilbenzoāts un tā sāļi

3572-52-9

222-686-2

129.

Cinhokaīns (INN) un tā sāļi

85-79-0

201-632-1

130.

3-dietilaminopropilcinamāts

538-66-9

 

131.

O,O-dietil-O-4-nitrofenilfosfortioāts (parations, ISO)

56-38-2

200-271-7

132.

[oksalil-bis-(iminoetilēn)]-bis-[(o-hlorbenzil)dietilamonija] sāļi, piem., ambenonija hlorīds (INN)

115-79-7

204-107-5

133.

Metiprilons (INN) un tā sāļi

125-64-4

204-745-4

134.

Digitalīns un visi sarkanās uzpirkstītes (Digitalis purpurea L.) heterozīdi

752-61-4

212-036-6

135.

7-[2-hidroksi-3-(2-hidroksietil-N-metilamino)propil]teofilīns (ksantinols)

2530-97-4

 

136.

Dioksetedrīns (INN) un tā sāļi

497-75-6

207-849-8

137.

Piprokurārija jodīds (INN)

3562-55-8

222-627-0

138.

Propifenazons (INN)

479-92-5

207-539-2

139.

Tetrabenazīns (INN) un tā sāļi

58-46-8

200-383-6

140.

Kaptodiāms (INN)

486-17-9

207-629-1

141.

Mefeklorazīns (INN) un tā sāļi

1243-33-0

 

142.

Dimetilamīns

124-40-3

204-697-4

143.

1,1-bis-(dimetilaminometil)propilbenzoāts un tā sāļi (amidrikaīns, alipīns)

963-07-5

213-512-6

144.

Metapirilēns (INN) un tā sāļi

91-80-5

202-099-8

145.

Metamfepramons (INN) un tā sāļi

15351-09-4

239-384-1

146.

Amitriptilīns (INN) un tā sāļi

50-48-6

200-041-6

147.

Metformīns (INN) un tā sāļi

657-24-9

211-517-8

148.

Izosorbīda dinitrāts (INN)

87-33-2

201-740-9

149.

Malononitrils

109-77-3

203-703-2

150.

Sukcīnnitrils

110-61-2

203-783-9

151.

Dinitrofenola izomēri

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152.

Inprokvons (INN)

436-40-8

 

153.

Dimevamīds (INN) un tā sāļi

60-46-8

200-479-8

154.

Difenilpiralīns (INN) un tā sāļi

147-20-6

205-686-7

155.

Sulfīnpirazons (INN)

57-96-5

200-357-4

156.

N-(3-karbamoil-3,3-difenil-propil)-N,N-diizopropilmetilamonija sāļi, piem., izopropamīda jodīds (INN)

71-81-8

200-766-8

157.

Benaktizīns (INN)

302-40-9

206-123-8

158.

Benzatropīns (INN) un tā sāļi

86-13-5

 

159.

Ciklizīns (INN) un tā sāļi

82-92-8

201-445-5

160.

5,5-difenil-4-imidazolidons (doksenitoīns (INN))

3254-93-1

221-851-6

161.

Probenecīds (INN)

57-66-9

200-344-3

162.

Disulfirāms (INN); tirams (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163.

Emetīns, tā sāļi un atvasinājumi

483-18-1

207-592-1

164.

Efedrīns un tā sāļi

299-42-3

206-080-5

165.

Oksanamīds (INN) un tā atvasinājumi

126-93-2

 

166.

Ezerīns jeb fizostigmīns un tā sāļi

57-47-6

200-332-8

167.

4-aminobenzoskābes esteri ar brīvu aminogrupu, izņemot VI pielikumā norādīto

 

 

168.

Holīna sāļi un to esteri, piem., holīna hlorīds (INN)

67-48-1

200-655-4

169.

Karamifēns (INN) un tā sāļi

77-22-5

201-013-6

170.

Dietil-4-nitrofenilfosfāts (paraoksons - ISO)

311-45-5

206-221-0

171.

Metetoheptazīns (INN) un tā sāļi

509-84-2

 

172.

Oksfeneridīns (INN) un tā sāļi

546-32-7

 

173.

Etoheptazīns (INN) un tā sāļi

77-15-6

201-007-3

174.

Metheptazīns (INN) un tā sāļi

469-78-3

 

175.

Metilfenidāts (INN) un tā sāļi

113-45-1

204-028-6

176.

Doksilamīns (INN) un tā sāļi

469-21-6

207-414-2

177.

Tolboksāns (INN)

2430-46-8

 

178.

4-benziloksifenols un 4-etoksifenols

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179.

Paretoksikaīns (INN) un tā sāļi

94-23-5

205-246-4

180.

Fenozolons (INN)

15302-16-6

239-339-6

181.

Glutetimīds (INN) un tā sāļi

77-21-4

201-012-0

182.

Etilēnoksīds

75-21-8

200-849-9

183.

Bemegrīds (INN) un tā sāļi

64-65-3

200-588-0

184.

Valnoktamīds (INN)

4171-13-5

224-033-7

185.

Haloperidols (INN)

52-86-8

200-155-6

186.

Parametazons (INN)

53-33-8

200-169-2

187.

Fluanizons (INN)

1480-19-9

216-038-8

188.

Trifluperidols (INN)

749-13-3

 

189.

Fluorezons (INN)

2924-67-6

220-889-0

190.

Fluoruracils (INN)

51-21-8

200-085-6

191.

Fluorūdeņražskābe, tās normālie sāļi, kompleksie savienojumi un fluorūdeņraži, izņemot tos, kuri minēti III pielikumā

7664-39-3

231-634-8

192.

Furfuriltrimetilamonija sāļi, piem., furtretonija jodīds (INN)

541-64-0

208-789-5

193.

Galantamīns (INN)

357-70-0

 

194.

Progestogēni

 

 

195.

1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns (BHC- ISO)

58-89-9

200-401-2

196.

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalīns (endrīns, ISO)

72-20-8

200-775-7

197.

Heksahloretāns

67-72-1

200-666-4

198.

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalīns (izodrīns, ISO)

465-73-6

207-366-2

199.

Hidrastīns, hidrastinīns un to sāļi

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200.

Hidrazīdi un to sāļi, piemēram, izoniazīds (INN)

54-85-3

200-214-6

201.

Hidrazīns, tā atvasinājumi un to sāļi

302-01-2

206-114-9

202.

Oktamoksīns (INN) un tā sāļi

4684-87-1

 

203.

Varfarīns (INN) un tā sāļi

81-81-2

201-377-6

204.

Etil-bis-(4-hidoksi-2-okso-1-benzopiran-3-il)acetāts un atbilstīgās skābes sāļi

548-00-5

208-940-5

205.

Metokarbamols (INN)

532-03-6

208-524-3

206.

Propatilnitrāts (INN)

2921-92-8

220-866-5

207.

4,4'-dihidroksi-3,3'-(3-metiltiopropilidēn)dikumarīns

 

 

208.

Fenadiazols (INN)

1008-65-7

 

209.

Nitroksolīns (INN) un tā sāļi

4008-48-4

223-662-4

210.

Hiosciamīns, tā sāļi un atvasinājumi

101-31-5

202-933-0

211.

Melnā driģene (Hyoscyamus niger L.) (lapas, sēklas, pulveris un galēniskie preparāti)

84603-65-6

283-265-7

212.

Pemolīns (INN) un tā sāļi

2152-34-3

218-438-8

213.

Jods

7553-56-2

231-442-4

214.

Dekametilēn-bis-(trimetilamonija) sāļi, piem., dekametonija bromīds (INN)

541-22-0

208-772-2

215.

Ipekakuāna (Cephaelis ipecacuanha Brot. un radniecīgas sugas) (saknes, pulveris un galēniskie preparāti)

8012-96-2

232-385-8

216.

(2-izopropilpent-4-enoil)urīnviela (apronalīds)

528-92-7

208-443-3

217.

α-santonin[(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahidro-3,5a,9-trimetilnafto[1,2-b] furān-2,8-dions]

481-06-1

207-560-7

218.

Uzpūstā lobēlija (Lobelia inflata L.) un tās galēniskie preparāti

84696-23-1

283-642-6

219.

Lobelīns (INN) un tās sāļi

90-69-7

202-012-3

220.

Barbiturāti

 

 

221.

Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izņemot tos īpašos gadījumus, kas iekļauti V pielikumā

7439-97-6

231-106-7

222.

3,4,5-trimetoksifenetilamīns (meskalīns) un tā sāļi

54-04-6

200-190-7

223.

Metaldehīds

9002-91-9

 

224.

2-(4-alil-2-metoksifenoksi)-N,N-dietilacetamīds un tā sāļi

305-13-5

 

225.

Kumetarols (INN)

4366-18-1

224-455-1

226.

Dekstrometorfāns (INN) un tā sāļi

125-71-3

204-752-2

227.

2-metilheptilamīns un tā sāļi

540-43-2

 

228.

Izometheptēns (INN) un tā sāļi

503-01-5

207-959-6

229.

Mekamilamīns (INN)

60-40-2

200-476-1

230.

Gvajofenezīns (INN)

93-14-1

202-222-5

231.

Dikumarols (INN)

66-76-2

200-632-9

232.

Fenmetrazīns (INN), tā atvasinājumi un sāļi

134-49-6

205-143-4

233.

Tiamazols (INN)

60-56-0

200-482-4

234.

3,4-dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano[3,2-c]-[1]benzopiran-5-ons (ciklokumarols)

518-20-7

208-248-3

235.

Karizoprodols (INN)

78-44-4

201-118-7

236.

Meprobamāts (INN)

57-53-4

200-337-5

237.

Tefazolīns (INN) un tā sāļi

1082-56-0

 

238.

Arekolīns

63-75-2

200-565-5

239.

Poldīna metilsulfāts (INN)

545-80-2

208-894-6

240.

Hidroksizīns (INN)

68-88-2

200-693-1

241.

2-naftols

135-19-3

205-182-7

242.

1- un 2-naftilamīns un to sāļi

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243.

3-(1-naftilmetil)-2- hidroksikumarīns

39923-41-6

 

244.

Nafazolīns (INN) un tā sāļi

835-31-4

212-641-5

245.

Neostigmīns un tā sāļi, piem., neostigmīna bromīds (INN)

114-80-7

204-054-8

246.

Nikotīns un tā sāļi

54-11-5

200-193-3

247.

Amilnitrīti

110-46-3

203-770-8

248.

Neorganiskie nitrīti, izņemot nātrija nitrītu

14797-65-0

 

249.

Nitrobenzols

98-95-3

202-716-0

250.

Nitrokrezoli un to sārmu metālu sāļi

12167-20-3

 

251.

Nitrofurantoīns (INN)

67-20-9

200-646-5

252.

Furazolidons (INN)

67-45-8

200-653-3

253.

Nitroglicerīns, propān-1,2,3-triiltrinitrāts

55-63-0

200-240-8

254.

Acēnkumarols (INN)

152-72-7

205-807-3

255.

Sārmu metālu pentacianonitrozilferāti (2-), piem.

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9 / -

256.

Nitrostilbēni, to homologi un atvasinājumi

 

 

257.

Noradrenalīns un tā sāļi

51-41-2

200-096-6

258.

Noskapīns (INN) un tā sāļi

128-62-1

204-899-2

259.

Guanetidīns (INN) un tā sāļi

55-65-2

200-241-3

260.

Estrogēni

 

 

261.

Oleandrīns

465-16-7

207-361-5

262.

Hlortalidons (INN)

77-36-1

201-022-5

263.

Pelleterīns un tā sāļi

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264.

Pentahloretāns

76-01-7

200-925-1

265.

Pentaeritritiltetranitrāts (INN)

78-11-5

201-084-3

266.

Petrihlorāls (INN)

78-12-6

 

267.

Oktamilamīns (INN) un tā sāļi

502-59-0

207-947-0

268.

Pikrīnskābe

88-89-1

201-865-9

269.

Fenacemīds (INN)

63-98-9

200-570-2

270.

Difenkloksazīns (INN)

5617-26-5

 

271.

2-fenilindān-1,3-dions (fenindions (INN))

83-12-5

201-454-4

272.

Etilfenacemīds (feneturīds (INN))

90-49-3

201-998-2

273.

Fenprokumons (INN)

435-97-2

207-108-9

274.

Feniramidols (INN)

553-69-5

209-044-7

275.

Triamterēns (INN) un tā sāļi

396-01-0

206-904-3

276.

Tetraetilpirofosfāts (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277.

Tritolilfosfāts

1330-78-5

215-548-8

278.

Psilocibīns (NN)

520-52-5

208-294-4

279.

Fosfors un metālu fosfīdi

7723-14-0

231-768-7

280.

Talidomīds (INN) un tā sāļi

50-35-1

200-031-1

281.

Indīgā fizostigma (Physostigma venenosum Balf.)

89958-15-6

289-638-0

282.

Pikrotoksīns

124-87-8

204-716-6

283.

Pilokarpīns un tā sāļi

92-13-7

202-128-4

284.

α-piperidīn-2-ilbenzilacetāta levorotatoritreoforms (levofacetoperāns (INN)) un tā sāļi

24558-01-8

 

285.

Pipradrols (INN) un tā sāļi

467-60-7

207-394-5

286.

Azaciklonols (INN) un tā sāļi

115-46-8

204-092-5

287.

Bietamiverīns (INN)

479-81-2

207-538-7

288.

Butopiprīns (INN) un tā sāļi

55837-15-5

259-848-7

289.

Svins un tā savienojumi

7439-92-1

231-100-4

290.

Koniīns

458-88-8

207-282-6

291.

Laurķirši (Prunus laurocerasus L.) (laurķiršu ūdens)

89997-54-6

289-689-9

292.

Metirapons (INN)

54-36-4

200-206-2

293.

Radioaktīvās vielas saskaņā ar definīciju Direktīvā 96/29/Euratom (1), kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām

 

 

294.

Kazaku kadiķis (Juniperus sabina L.) (lapas, ēteriskā eļļa un galēniskie preparāti)

90046-04-1

289-971-1

295.

Hioscīns, tā sāļi un atvasinājumi

51-34-3

200-090-3

296.

Zelta sāļi

 

 

297.

Selēns un tā savienojumi, izņemot selēna disulfīdu ar nosacījumu, kas noteikts ierakstā ar 49. atsauces numuru III pielikumā

7782-49-2

231-957-4

298.

Melnā naktene (Solanum nigrum L.) un tās galēniskie preparāti

84929-77-1

284-555-6

299.

Sparteīns (INN) un tā sāļi

90-39-1

201-988-8

300.

Glikokortikoīdi (kortikosteroīdi)

 

 

301.

Parastais velnābols (Datura stramonium L.) un tā galēniskie preparāti

84696-08-2

283-627-4

302.

Strofantīni, to aglikoni un to attiecīgie atvasinājumi

11005-63-3

234-239-9

303.

Strofantu sugas un to galēniskie preparāti

 

 

304.

Strihnīns un tā sāļi

57-24-9

200-319-7

305.

Strihnīnkoku sugas un to galēniskie preparāti

 

 

306.

Dabīgās un sintētiskās narkotikas: visas vielas, kas uzskaitītas I un II tabulā 1961. gada 30. martā Ņujorkā parakstītajā Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām

 

 

307.

Sulfonamīdi (sulfanilamīds un tā atvasinājumi, kas iegūti, aizstājot vienu vai vairākus amino grupu ūdeņražu atomus) un to sāļi

 

 

308.

Sultiāms (INN)

61-56-3

200-511-0

309.

Neodīms un tā sāļi

7440-00-8

231-109-3

310.

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311.

Pilokarps (Pilocarpus jaborandi Holmes) un tā galēniskie preparāti

84696-42-4

283-649-4

312.

Telūrs un tā savienojumi

13494-80-9

236-813-4

313.

Ksilometazolīns (INN) un tā sāļi

526-36-3

208-390-6

314.

Tetrahloretilēns

127-18-4

204-825-9

315.

Tetrahlorogleklis

56-23-5

200-262-8

316.

Heksaetiltetrafosfāts

757-58-4

212-057-0

317.

Tallijs un tā savienojumi

7440-28-0

231-138-1

318.

Tevētija (Thevetia neriifolia Juss.), glikozīdu ekstrakts

90147-54-9

290-446-4

319.

Etionamīds (INN)

536-33-4

208-628-9

320.

Fenotiazīns (INN) un tā savienojumi

92-84-2

202-196-5

321.

Tiourīnviela un tās atvasinājumi, izņemot III pielikumā uzskaitītos

62-56-6

200-543-5

322.

Mefenezīns (INN) un tā esteri

59-47-2

200-427-4

323.

Vakcīnas, toksīni vai serumi, kas saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 4. punktu definēti kā imūnpreparāti

 

 

324.

Tranilcipromīns (INN) un tā sāļi

155-09-9

205-841-9

325.

Trihlornitrometāns (hlorpikrīns)

76-06-2

200-930-9

326.

2,2,2-tribrometanols (tribrometilspirts)

75-80-9

200-903-1

327.

Trihlormetīns (INN) un tā sāļi

817-09-4

212-442-3

328.

Tretamīns (INN)

51-18-3

200-083-5

329.

Galamīna trietjodīds (INN)

65-29-2

200-605-1

330.

Urgineja (Urginea scilla Steinh.) un tās galēniskie preparāti

84650-62-4

283-520-2

331.

Veratrīns, tā sāļi un galēniskie preparāti

8051-02-3

613-062-00-4

332.

Šenokaulons (Schoenocaulon officinale Lind.) (sēklas un galēniskie preparāti)

84604-18-2

283-296-6

333.

Veratres (Veratrum spp.) un to preparāti

90131-91-2

290-407-1

334.

Vinilhlorīda monomērs

75-01-4

200-831-0

335.

Ergokalciferols (SNN) un holekalciferols (D2 un D3 vitamīns)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336.

O-alkilditiokarbonskābju sāļi (ksantāti)

 

 

337.

Johimbīns un tā sāļi

146-48-5

205-672-0

338.

Dimetilsulfoksīds (INN)

67-68-5

200-664-3

339.

Difenhidramīns (INN) un tā sāļi

58-73-1

200-396-7

340.

4-tert-butilfenols

98-54-4

202-679-0

341.

4-tert-butilpirokatehols

98-29-3

202-653-9

342.

Dihidrotahisterols (INN)

67-96-9

200-672-7

343.

Dioksāns

123-91-1

204-661-8

344.

Morfolīns un tā sāļi

110-91-8

203-815-1

345.

Baltā zeltpīpenīte (Pyrethrum album L.) un tās galēniskie preparāti

 

 

346.

2-[4-metoksibenzil-N-(2-piridil)amino] etildimetilamīnmaleāts (mepiramīnmaleāts; pirilamīnmaleāts)

59-33-6

200-422-7

347.

Tripelēnamīns (INN)

91-81-6

202-100-1

348.

Tetrahlorsalicilanilīdi

7426-07-5

 

349.

Dihlorsalicilanilīdi

1147-98-4

 

350.

Tetrabromsalicilanilīdi

 

 

351.

Dibromsalicilanilīdi

 

 

352.

Bitionols (INN)

97-18-7

202-565-0

353.

Tiurāma monosulfīdi

97-74-5

202-605-7

354.

Pārcelts vai svītrots

 

 

355.

Dimetilformamīds (N,N-dimetilformamīds)

68-12-2

200-679-5

356.

4-fenilbut-3-ēn-2-ons (benzilidēnacetons)

122-57-6

204-555-1

357.

4-hidroksi-3-metoksicinamilspirta benzoāti (koniferilspirts), izņemot normālu saturu dabīgās esencēs

 

 

358.

Furokumarīni (piemēram, trioksisalēns (INN), 8-metoksipsoralēns, 5-metoksipsoralēns), izņemot izmantoto dabīgo esenču parasto saturu.

Saules aizsarglīdzekļos un iedeguma līdzekļos furokumarīnu saturam jābūt zem 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359.

Dižā laura (Laurus nobilis L.) sēklu eļļa

84603-73-6

283-272-5

360.

Safrols, izņemot izmantojamo dabīgo esenču parasto saturu, un ja koncentrācija nepārsniedz:

100 ppm (mg/l) gala produktā, 50 ppm zobu un mutes dobuma higiēnas līdzekļos un ja safrola nav zobu pastās, kas īpaši paredzētas bērniem

94-59-7

202-345-4

361.

5,5'-diizopropil-2,2'-dimetilbifenil-4,4'-diildihipojodīts (timoljodīds)

552-22-7

209-007-5

362.

3'-etil-5',6',7',8'-tetrahidro-5,5',8,8'-tetrametil-2-acetonaftons jeb 7-acetil-6-etil-1,1,4,4-tetrametil-1,2,3,4-tetrahidronaftalēns (AETT; versalīds)

88-29-9

201-817-7

363.

o-fenilēndiamīns un tā sāļi

95-54-5

202-430-6

364.

4-metil-m-fenilēndiamīns (toluol-2,4-diamīns) un tā sāļi

95-80-7

202-453-1

365.

Aristolohijskābe un tās sāļi; aristolohiju dzimtas (Aristolochia spp.) augi un to preparāti

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3 / -

366.

Hloroforms

67-66-3

200-663-8

367.

2,3,7,8-tetra hlordibenzo-p-dioksīns (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368.

2,6-dimetil-1,3-dioksān-4-il acetāts (dimetoksāns)

828-00-2

212-579-9

369.

Nātrija piritions (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370.

N-(trihlormetiltio)-4-cikloheksēn-1,2-dikarboksimīds (kaptāns - ISO)

133-06-2

205-087-0

371.

2,2'-dihidroksi-3,3',5,5',6,6'-heksahlordifenilmetāns (heksahlorofēns (INN))

70-30-4

200-733-8

372.

6-(piperidīnil)-2,4-pirimidīndiamīn-3-oksīds (minoksidils (INN)) un tā sāļi

38304-91-5

253-874-2

373.

3,4',5-tribromsalicilanilīds (tribromsalāns (INN))

87-10-5

201-723-6

374.

Fitolaku sugas (Phytolacca spp) augi un to preparāti

65497-07-6/60820-94-2

 

375.

Tretinoīns (INN) (retīnskābe un tās sāļi)

302-79-4

206-129-0

376.

1-metoksi-2,4-diaminobenzols (2,4-diaminoanizols - CI 76050) un tā sāļi

615-05-4

210-406-1

377.

1-metoksi-2,5-diaminobenzols (2,5-diaminoanizols) un -tā sāļi

5307-02-8

226-161-9

378.

Krāsviela CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379.

Krāsviela CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380.

Krāsviela CI 42555 (Basic Violet 3)

Krāsviela CI 42555:1

Krāsviela CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381.

Amil 4-dimetilaminobenzoāts, izomēru maisījums (Padimāts A(INN))

14779-78-3

238-849-6

383.

2-amino-4-nitrofenols

99-57-0

202-767-9

384.

2-amino-5-nitrofenols

121-88-0

204-503-8

385.

11-α-hidroksipregn-4-ēn-3,20-dions un tā esteri

80-75-1

201-306-9

386.

Krāsviela CI 42640 ([4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]fenil]metilēn]cikloheksa-2,5-dien-1-ilidēn](etil)(3-sulfonatobenzil)amonijs, nātrija sāls)

1694-09-3

216-901-9

387.

Krāsviela CI 13065

587-98-4

209-608-2

388.

Krāsviela CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389.

Krāsviela CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390.

Steroīdās struktūras antiandrogēni

 

 

391.

Cirkonijs un tā savienojumi, izņemot vielas, kas uzskaitītas III pielikumā ar atsauces numuru 50, un krāsvielu sastāvā ietilpstošās cirkonija lakas, pigmenti vai sāļi, kas uzskaitīti IV pielikumā

7440-67-7

231-176-9

392.

Pārcelts vai svītrots

 

 

393.

Acetonitrils

75-05-8

200-835-2

394.

Tetrahidrozolīns (Tetrizolīns (INN)) un tā sāļi

84-22-0

201-522-3

395.

Hidroksi-8-hinolīns un tā sulfāts, izņemot III pielikuma 51. numurā paredzēto izmantojumu

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396.

Ditio-2,2-bispiridīndioksīds 1,1' (piedeva ar magnija trihidrosulfātu) – (piritiona disulfīds + magnija sulfāts)

43143-11-9

256-115-3

397.

Krāsviela CI 12075 (Pigment Orange 5) un tās lakas, pigmenti un sāļi

3468-63-1

222-429-4

398.

Krāsviela CI 45170 un CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399.

Lidokaīns (INN)

137-58-6

205-302-8

400.

1,2-epoksibutāns

106-88-7

203-438-2

401.

Krāsviela CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402.

Stroncija laktāts

29870-99-3

249-915-9

403.

Stroncija nitrāts

10042-76-9

233-131-9

404.

Stroncija polikarboksilāts

 

 

405.

Pramokaīns (INN)

140-65-8

205-425-7

406.

4-etoksi-m-fenilēndiamīns un tā sāļi

5862-77-1

 

407.

2,4-diaminofeniletanols un tā sāļi

14572-93-1

 

408.

Pirokatehols (katehols)

120-80-9

204-427-5

409.

Pirogallols

87-66-1

201-762-9

410.

Nitrozamīni, piemēram, dimetilnitrozoamīns, nitrozodipropilamīns, 2,2'-(nitrozoimino)bisetanols

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411.

Otrējie alkilamīni un alkanolamīni un to sāļi

 

 

412.

4-amino-2-nitrofenols

119-34-6

204-316-1

413.

2-metil-m-fenilēndiamīns (2,6-diamīnotoluols)

823-40-5

212-513-9

414.

4-terc-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluols (Ambras muskuss)

83-66-9

201-493-7

415.

Pārcelts vai svītrots

 

 

416.

Cilvēku šūnas, audi vai cilvēku izcelsmes produkti

 

 

417.

3,3-bis-(4-hidroksifenil)ftalīds (Fenolftaleīns (INN))

77-09-8

201-004-7

418.

3-imidazol-4-ilakrilskābe (urokānskābe) un tās etilesteris

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419.

1. kategorijas materiāls un 2. kategorijas materiāls, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1774/2002 (3) attiecīgi 4. un 5. pantā, un no tā iegūtās sastāvdaļas

 

 

420.

Neattīrītas un attīrītas akmeņogļu darvas

8007-45-2

232-361-7

421.

1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindāns (moskēns)

116-66-5

204-149-4

422.

5-terc-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzols (muskusa tibetēns)

145-39-1

205-651-6

423.

Ālantes saknes eļļa (Inula helenium L.), ja to lieto kā smaržvielu

97676-35-2

 

424.

Benzilcianīds, ja to lieto kā smaržvielu

140-29-4

205-410-5

425.

Ciklamenu spirts, ja to lieto kā smaržvielu

4756-19-8

225-289-2

426.

Dietilmaleāts, ja to lieto kā smaržvielu

141-05-9

205-451-9

427.

3,4-dihidrokumarīns, ja to lieto kā smaržvielu

119-84-6

204-354-9

428.

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds, ja to lieto kā smaržvielu

6248-20-0

228-369-5

429.

3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols), ja to lieto kā smaržvielu

40607-48-5

254-999-5

430.

4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns, ja to lieto kā smaržvielu

17874-34-9

241-827-9

431.

Dimetilcitrakonāts, ja to lieto kā smaržvielu

617-54-9

 

432.

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons (pseidometiljonons), ja to lieto kā smaržvielu

26651-96-7

247-878-3

433.

6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons (pseidojonons), ja to lieto kā smaržvielu

141-10-6

205-457-1

434.

Difenilamīns, ja to lieto kā smaržvielu

122-39-4

204-539-4

435.

Etilakrilāts, ja to lieto kā smaržvielu

140-88-5

205-438-8

436.

Vīģes lapu absolūts (Ficus carica L.), ja to lieto kā smaržvielu

68916-52-9

 

437.

Trans-2-heptenāls, ja to lieto kā smaržvielu

18829-55-5

242-608-0

438.

Trans-2-heksenāldietilacetāls, ja to lieto kā smaržvielu

67746-30-9

266-989-8

439.

Trans-2-heksenāldimetilacetāls, ja to lieto kā smaržvielu

18318-83-7

242-204-4

440.

Hidroabietilspirts, ja to lieto kā smaržvielu

13393-93-6

236-476-3

441.

6-izopropil-2-dekahidronaftalīnols, ja to lieto kā smaržvielu

34131-99-2

251-841-7

442.

7-metoksikumarīns, ja to lieto kā smaržvielu

531-59-9

208-513-3

443.

4-(4-metoksifenil)-3-butēn-2-ons (anisilidēnacetons), ja to lieto kā smaržvielu

943-88-4

213-404-9

444.

1-(4-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons (alfa-metilanisilideneacetons), ja to lieto kā smaržvielu

104-27-8

203-190-5

445.

Metil-trans-2-butenoāts, ja to lieto kā smaržvielu

623-43-8

210-793-7

446.

7-metilkumarīns, ja to lieto kā smaržvielu

2445-83-2

219-499-3

447.

5-metil-2,3-heksāndions (acetilizovalerils), ja to lieto kā smaržvielu

13706-86-0

237-241-8

448.

2-pentilidēncikloheksanons, ja to lieto kā smaržvielu

25677-40-1

247-178-8

449.

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons (pseido-izometiljonons), ja to lieto kā smaržvielu

1117-41-5

214-245-8

450.

Citronverbēnas eļļa (Lippia citriodora Kunth.), ja to lieto kā smaržvielu

8024-12-2

 

451.

Pārcelts vai svītrots

 

 

452.

6-(2-hloretil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekāns

37894-46-5

253-704-7

453.

Kobalta dihlorīds

7646-79-9

231-589-4

454.

Kobalta sulfāts

10124-43-3

233-334-2

455.

Niķeļa monoksīds

1313-99-1

215-215-7

456.

Diniķeļa trioksīds

1314-06-3

215-217-8

457.

Niķeļa dioksīds

12035-36-8

234-823-3

458.

Triniķeļa disulfīds

12035-72-2

234-829-6

459.

Tetrakarbonilniķelis

13463-39-3

236-669-2

460.

Niķeļa sulfīds

16812-54-7

240-841-2

461.

Kālija bromāts

7758-01-2

231-829-8

462.

Oglekļa monoksīds

630-08-0

211-128-3

463.

Buta-1,3-diēns, sk. arī 464.–611. ierakstu

106-99-0

203-450-8

464.

Izobutāns, ja tas satur ≥ 0,1 masas % butadiēna

75-28-5

200-857-2

465.

Butāns, ja tas satur ≥ 0,1 masas % butadiēna

106-97-8

203-448-7

466.

Gāzes (naftas), C3-4, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68131-75-9

268-629-5

467.

Atplūdes gāze (naftas), destilāta katalītiskā krekinga un ligroīna katalītiskā krekinga produktu frakcionēšanas absorbents, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68307-98-2

269-617-2

468.

Atplūdes gāze (naftas), katalītiski polimerizētā ligroīna frakcionēšanas stabilizators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68307-99-3

269-618-8

469.

Atplūdes gāze (naftas), katalītiski pārveidota ligroīna frakcionēšanas stabilizators, sērūdeņradi nesaturoša, ja tas satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-00-9

269-619-3

470.

Atplūdes gāze (naftas), destilāta krekinga produktu hidrogenēšanas iekārtas vieglās frakcijas, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-01-0

269-620-9

471.

Atplūdes gāze (naftas), gāzes eļļu katalītiskā krekinga absorbents, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-03-2

269-623-5

472.

Atplūdes gāze (naftas), gāzes reģenerēšanas iekārta, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-04-3

269-624-0

473.

Atplūdes gāze (naftas), gāzes reģenerēšanas iekārtas deetanizators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-05-4

269-625-6

474.

Atplūdes gāze (naftas), hidrodesulfurizētais destilāts un hidrodesulfurizētā ligroīna frakcionēšanas kolonna, attīrīta no skābēm, bezskābes, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-06-5

269-626-1

475.

Atplūdes gāze (naftas), hidrodesulfurizētie vakuuma gāzes eļļu destilēšanas produkti, attīrīti no sērūdeņraža, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-07-6

269-627-7

476.

Atplūdes gāze (naftas), izomerizētā ligroīna frakcionēšanas stabilizators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-08-7

269-628-2

477.

Atplūdes gāze (naftas), vieglā tiešās plūsmas ligroīna stabilizators, attīrīta no sērūdeņraža, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-09-8

269-629-8

478.

Atplūdes gāze (naftas), tiešās plūsmas destilāts hidrodesulfurizēts, attīrīta no sērūdeņraža, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-10-1

269-630-3

479.

Atplūdes gāze (naftas), propāna-propilēna alkilējošā maisījuma sagatavošanas deetanizētājs, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-11-2

269-631-9

480.

Atplūdes gāze (naftas), vakuuma gāzes eļļa, hidrodesulfurizēta, attīrīta no sērūdeņraža, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68308-12-3

269-632-4

481.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga produktu augšējās frakcijas, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68409-99-4

270-071-2

482.

Alkāni, C1-2, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68475-57-0

270-651-5

483.

Alkāni, C2-3, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68475-58-1

270-652-0

484.

Alkāni, C3-4, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68475-59-2

270-653-6

485.

Alkāni, C4-5, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68475-60-5

270-654-1

486.

Deggāzes, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68476-26-6

270-667-2

487.

Deggāzes, jēlnaftas destilāti, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68476-29-9

270-670-9

488.

Ogļūdeņraži, C3-4, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68476-40-4

270-681-9

489.

Ogļūdeņraži, C4-5, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68476-42-6

270-682-4

490.

Ogļūdeņraži, C2-4, bagātināti ar C3, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68476-49-3

270-689-2

491.

Naftas gāzes, sašķidrinātas, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68476-85-7

270-704-2

492.

Naftas gāzes, sašķidrinātas, atbrīvotas no sēra, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68476-86-8

270-705-8

493.

Gāzes (naftas), C3-4, bagātinātas ar izobutānu, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-33-8

270-724-1

494.

Destilāti (naftas), C3-6, bagātināti ar piperilēnu, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-35-0

270-726-2

495.

Gāzes (naftas), amīnu sistēmas padeve, jā tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-65-6

270-746-1

496.

Gāzes (naftas), benzols iekārtas hidrodesulfurizēti izmeši, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-66-7

270-747-7

497.

Gāzes (naftas), benzola iekārtas reciklēšanas gāzes ar augstu ūdeņraža saturu, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-67-8

270-748-2

498.

Gāzes (naftas), jauktā eļļa, ar augstu ūdeņraža un slāpekļa saturu, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-68-9

270-749-8

499.

Gāzes (naftas), butāna sašķelšanas atlieku produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-69-0

270-750-3

500.

Gāzes (naftas), C2-3, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-70-3

270-751-9

501.

Gāzes (naftas), katalītiski sašķelto gāzes eļļu depropanizatora apakšējās frakcijas, bagātinātas ar C4, atbrīvotas no skābēm, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-71-4

270-752-4

502.

Gāzes (naftas), katalītiski sašķeltā ligroīna debutanizatora apakšējās frakcijas, bagātinātas ar C3-5, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-72-5

270-754-5

503.

Gāzes (naftas), katalītiski sašķeltā ligroīna depropanizatora augšējā frakcija, bagātinātas ar C3, atbrīvotas no skābēm, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-73-6

270-755-0

504.

Gāzes (naftas), katalītiskais krekings, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-74-7

270-756-6

505.

Gāzes (naftas), katalītiskais krekings, bagātinātas ar C1-C5, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-75-8

270-757-1

506.

Gāzes (naftas), ligroīna katalītiskās polimerizācijas stabilizatora augšējā frakcija, bagātinātas ar C2-C4, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-76-9

270-758-7

507.

Gāzes (naftas), riformētā ligroīna attvaices kolonnas augšējā frakcija, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-77-0

270-759-2

508.

Gāzes (naftas), katalītiskais riformers, bagātinātas ar C1-C4, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-79-2

270-760-8

509.

Gāzes (naftas), C6-8 katalītiskā pārveidotāja reciklēšanas gāzes, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-80-5

270-761-3

510.

Gāzes (naftas), C6-8 katalītiskā pārveidotāja, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-81-6

270-762-9

511.

Gāzes (naftas), C6-8 katalītiskā pārveidotāja pārstrādes produkts, bagāts ar ūdeņradi, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-82-7

270-763-4

512.

Gāzes (naftas), C3-5 olefīnu–parafīnu alkilēšanas izejviela, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-83-8

270-765-5

513.

Gāzes (naftas), C2 saturošā atgriezeniskā plūsma, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-84-9

270-766-0

514.

Gāzes (naftas), bagātinātas ar C4, ja tās satur > 0,1 % w/w butadiēna

68477-85-0

270-767-6

515.

Gāzes (naftas), deetanizatora augšējās frakcijas, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-86-1

270-768-1

516.

Gāzes (naftas), deizobutanizēšanas torņa augšējās frakcijas, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-87-2

270-769-7

517.

Gāzes (naftas), sausais depropanizators, bagātinātas ar propēnu, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-90-7

270-772-3

518.

Gāzes (naftas), depropanizatora augšējās frakcijas, ja tās satur > 0,1 % w/w butadiēna

68477-91-8

270-773-9

519.

Gāzes (naftas), sausas, skābas gāzes koncentrēšanas iekārtas izejas plūsma, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-92-9

270-774-4

520.

Gāzes (naftas), gāzes koncentrēšanas reabsorbenta produktu destilēšana, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-93-0

270-776-5

521.

Gāzes (naftas), gāzes atguves rūpnieciskā depropanizatora augšējās frakcijas, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-94-1

270-777-0

522.

Gāzes (naftas), Girbatola iekārtas padeves plūsma, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-95-2

270-778-6

523.

Gāzes (naftas), ūdeņraža absorbenta izplūdes produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-96-3

270-779-1

524.

Gāzes (naftas), bagātinātas ar ūdeņradi, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-97-4

270-780-7

525.

Gāzes (naftas), jauktās eļļas hidrogenēšanas iekārtas reciklēšanas produkti ar augstu ūdeņraža un slāpekļa saturu, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-98-5

270-781-2

526.

Gāzes (naftas), izomerizētā ligroīna frakcionētājs, bagātinātas ar C4, bez sērūdeņraža, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68477-99-6

270-782-8

527.

Gāzes (naftas), reciklētas, ar augstu ūdeņraža saturu, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-00-2

270-783-3

528.

Gāzes (naftas), ar augstu ūdeņraža saturu, riformera produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-01-3

270-784-9

529.

Gāzes (naftas), pārveidojošais hidrobagātinātājs, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-02-4

270-785-4

530.

Gāzes (naftas), riforminga hidrogenēšana, ar augstu ūdeņraža un metāna saturu, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-03-5

270-787-5

531.

Gāzes (naftas), riforminga hidrogenēšana, gāzes ar augstu ūdeņraža saturu, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-04-6

270-788-0

532.

Gāzes (naftas), termiskā krekinga produktu destilēšana, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-05-7

270-789-6

533.

Atplūdes gāze (naftas), katalītiski sašķeltās dzidrinātās eļļas un termiski sašķeltā vakuuma atlikuma frakcionēšanas atteces cilindrs, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-21-7

270-802-5

534.

Atplūdes gāze (naftas), ligroīna katalītiskā krekinga produktu stabilizācijas absorbents, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-22-8

270-803-0

535.

Atplūdes gāze (naftas), katalītiskā krekinga iekārta, katalītiskais riformers un hidrodesulfurizēšanas kombinētais frakcionētājs, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-24-0

270-804-6

536.

Atplūdes gāze (naftas), katalītiskā krekinga refrakcionēšanas absorbents, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-25-1

270-805-1

537.

Atplūdes gāze (naftas), katalītiski riformētās ligroīna frakcionēšanas stabilizators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-26-2

270-806-7

538.

Atplūdes gāze (naftas), katalītiski riformētā ligroīna separators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-27-3

270-807-2

539.

Atplūdes gāze (naftas), katalītiski riformētā ligroīna stabilizators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-28-4

270-808-8

540.

Atplūdes gāze (naftas), krekinga procesā iegūtā destilāta hidrogenēšanas agregāta separators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-29-5

270-809-3

541.

Atplūdes gāze (naftas), hidrodesulfurizēta tiešās plūsmas ligroīna separators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-30-8

270-810-9

542.

Atplūdes gāze (naftas), piesātinātās gāzes iekārtas jauktā plūsma, bagātināta ar C4, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-32-0

270-813-5

543.

Atplūdes gāze (naftas), piesātinātās gāzes reģenerēšanas iekārta, bagātināta ar C1-2, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-33-1

270-814-0

544.

Atplūdes gāze (naftas), vakuuma atlikuma termiskais krekings, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

68478-34-2

270-815-6

545.

Ogļūdeņraži, bagātināti ar C3-4, naftas destilāts, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68512-91-4

270-990-9

546.

Gāzes (naftas), katalītiski pārveidota tiešās plūsmas ligroīna stabilizatora augšējā frakcija, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68513-14-4

270-999-8

547.

Gāzes (naftas), pilna diapazona tiešās plūsmas ligroīna deheksanizatora produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68513-15-5

271-000-8

548.

Gāzes (naftas), hidrokrekinga depropanizatora gāzes, bagātinātas ar ogļūdeņražiem, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68513-16-6

271-001-3

549.

Gāzes (naftas), vieglie tiešās plūsmas ligroīna stabilizatora izplūdes produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68513-17-7

271-002-9

550.

Gāzes (naftas), pārveidotāja izplūdes augsta spiediena uzliesmojuma cilindra produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68513-18-8

271-003-4

551.

Gāzes (naftas), pārveidotāja izplūdes zemspiediena uzliesmojuma cilindra produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68513-19-9

271-005-5

552.

Atlikumi (naftas), alkilēšanas sadalītājs, bagātināti ar C4, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68513-66-6

271-010-2

553.

Ogļūdeņraži, C1-4, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68514-31-8

271-032-2

554.

Ogļūdeņraži, C1-4, saldināti, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68514-36-3

271-038-5

555.

Gāzes (naftas), eļļas rafinēšanas gāzes destilāts, ja tas satur > 0,1 masas % butadiēna

68527-15-1

271-258-1

556.

Ogļūdeņraži, C1-3, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68527-16-2

271-259-7

557.

Ogļūdeņraži, C1-4, debutanizatora frakcija, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68527-19-5

271-261-8

558.

Gāzes (naftas), benzola frakcijas hidrogenēšanas iekārtas depentanizatora augšējās daļas, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68602-82-4

271-623-5

559.

Gāzes (naftas), C1-5, mitrās, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68602-83-5

271-624-0

560.

Gāzes (naftas), sekundārā absorbenta izplūdes gāzes, sašķidrināto katalītiskā krekinga augšējo frakciju frakcionators, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68602-84-6

271-625-6

561.

Ogļūdeņraži, C2-4, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68606-25-7

271-734-9

562.

Ogļūdeņraži, C3, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68606-26-8

271-735-4

563.

Gāzes (naftas), alkilēšanas izejviela, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68606-27-9

271-737-5

564.

Gāzes (naftas), depropanizatora apakšējo frakciju frakcionēšana, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68606-34-8

271-742-2

565.

Naftas produkti, rafinēšanas gāzes, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

68607-11-4

271-750-6

566.

Gāzes (naftas), hidrokrekinga zemspiediena separators, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68783-06-2

272-182-1

567.

Gāzes (naftas), rafinēšanas maisījums, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68783-07-3

272-183-7

568.

Gāzes (naftas), katalītiskais krekings, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68783-64-2

272-203-4

569.

Gāzes (naftas), C2-4, atbrīvotas no sēra savienojumiem, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68783-65-3

272-205-5

570.

Gāzes (naftas), rafinēšana, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68814-67-5

272-338-9

571.

Gāzes (naftas), platformas produktu separatora izplūdes produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68814-90-4

272-343-6

572.

Gāzes (naftas), hidrogenētas, skābās petrolejas depentanizatora stabilizatora izplūdes gāzes, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68911-58-0

272-775-5

573.

Gāzes (naftas), hidrogenētas, skābās petrolejas atdestilēšanas cilindrs, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68911-59-1

272-776-0

574.

Gāzes (naftas), jēlnaftas frakcionēšanas gāzes, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68918-99-0

272-871-7

575.

Gāzes (naftas), deheksanizatora produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-00-6

272-872-2

576.

Gāzes (naftas), destilāta unificētāja desulfurēšanas procesa attvaices produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-01-7

272-873-8

577.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga šķidrās fāzes produktu frakcionēšana, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-02-8

272-874-3

578.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga šķidrās fāzes skrubera sekundārā absorbenta izplūdes produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-03-9

272-875-9

579.

Gāzes (naftas), destilāta smagās frakcijas hidrogenēšanas iekārtas desulfurēšanas attvaices produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-04-0

272-876-4

580.

Gāzes (naftas), vieglā tiešās plūsmas benzīna frakcionēšanas stabilizatora izplūdes produkt, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-05-1

272-878-5

581.

Gāzes (naftas), ligroīna unificētāja desulfurēšanas attvaices kolonna, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-06-2

272-879-0

582.

Gāzes (naftas), platformera stabilizatora izplūdes produkti, vieglās beigu frakcijas, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-07-3

272-880-6

583.

Gāzes (naftas), iepriekšējās destilēšanas torņa izplūdes produkti, jēlnaftas destilācija, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-08-4

272-881-1

584.

Gāzes (naftas), tiešās plūsmas ligroīna katalītiskās pārveides produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-09-5

272-882-7

585.

Gāzes (naftas), tiešās plūsmas stabilizētatora produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-10-8

272-883-2

586.

Gāzes (naftas), darvas attvaices produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-11-9

272-884-8

587.

Gāzes (naftas), unificēšanas iekārtas izplūdes produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-12-0

272-885-3

588.

Gāzes (naftas), sašķidrinātās katalītiskā krekinga sadalītāja augšējās frakcijas, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68919-20-0

272-893-7

589.

Gāzes (naftas), ligroīna katalītiskā krekinga produktu debutanizators, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68952-76-1

273-169-3

590.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga procesā iegūtā destilāta un ligroīna stabilizators, ja tas satur > 0,1 masas % butadiēna

68952-77-2

273-170-9

591.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā hidrodesulfurizētā ligroīna separators, ja tas satur > 0,1 masas % butadiēna

68952-79-4

273-173-5

592.

Gāzes atlikums (naftas), tiešās plūsmas ligroīna hidrodesulfurizators, ja tas satur > 0,1 masas % butadiēna

68952-80-7

273-174-0

593.

Gāzes atlikums (naftas), termiski sašķelts destilāts, gāzes eļļas un ligroīna absorbents, ja tas satur > 0,1 masas % butadiēna

68952-81-8

273-175-6

594.

Gāzes atlikums (naftas), termiski sašķelto ogļūdeņraža frakcionēšanas stabilizators, naftas koksēšana, ja tas satur > 0,1 masas % butadiēna

68952-82-9

273-176-1

595.

Gāzes (naftas), vieglā tvaika krekinga, butadiēna koncentrāts, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68955-28-2

273-265-5

596.

Gāzes (naftas), porainā absorbenta izplūdes produkti, katalītiskā krekinga šķidro fāzu un gāzes eļļu desulfurizatora augšējo frakciju frakcionēšana, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68955-33-9

273-269-7

597.

Gāzes (naftas), tiešās plūsmas ligroīna katalītiskā pārveidotāja stabilizatora augšējā frakcija, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68955-34-0

273-270-2

598.

Gāzes (naftas), jēlnaftas destilācija un katalītiskais krekings, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

68989-88-8

273-563-5

599.

Ogļūdeņraži, C4, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

87741-01-3

289-339-5

600.

Alkāni, C1-4, bagātināti ar C3, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

90622-55-2

292-456-4

601.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas dietanolamīna gāzes skalotņa izplūdes produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-15-3

295-397-2

602.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas izplūdes gāzes, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-16-4

295-398-8

603.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas procesa blakusprodukti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-17-5

295-399-3

604.

Gāzes (naftas), hidrogenēšanas iekārtas izplūdes gāzu atdestilēšanas cilindra izplūdes produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-18-6

295-400-7

605.

Gāzes (naftas), ligroīna tvaika krekinga augsta spiediena atlikums, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-19-7

295-401-2

606.

Gāzes (naftas), atlikuma viskozitātes samazināšanas produkti, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-20-0

295-402-8

607.

Gāzes (naftas), tvaika krekinga, bagātinātas ar C3, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-22-2

295-404-9

608.

Ogļūdeņraži, C4, tvaika krekinga destilāts, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-23-3

295-405-4

609.

Naftas gāzes, sašķidrinātas, atbrīvotas no sēra, C4 frakcija, ja tās satur > 0,1 masas % butadiēna

92045-80-2

295-463-0

610.

Ogļūdeņraži, C4, bez 1,3-butadiēna un izobutēna, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

95465-89-7

306-004-1

611.

Rafinēšanas produkti (naftas), tvaika krekinga C4 frakcija ekstrahēta ar vara amonija acetātu, C3-5, piesātinātie un nepiesātinātie ogļūdeņraži, bez butadiēna, ja tie satur > 0,1 masas % butadiēna

97722-19-5

307-769-4

612.

Benz [def]krezols (benz[a]pirēns)

50-32-8

200-028-5

613.

Piķis, akmeņogļu darvasnaftas, ja tas satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

68187-57-5

269-109-0

614.

Destilāti (akmeņogļu -naftas), aromātiskās vielas ar kondensētiem ciklime, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

68188-48-7

269-159-3

615.

Pārcelts vai svītrots

 

 

616.

Pārcelts vai svītrots

 

 

617.

Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, bez acenaftēna, ja tā satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

90640-85-0

292-606-9

618.

Piķis, akmeņogļu darva, zema temperatūra, ja tas satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

90669-57-1

292-651-4

619.

Piķis, akmeņogļu darva, zema temperatūra, termiski apstrādāts, ja tas satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

90669-58-2

292-653-5

620.

Piķis, akmeņogļu darva, zema temperatūra, oksidēts, ja tas satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

90669-59-3

292-654-0

621.

Ekstrakcijas (akmeņogļu), brūnogļu, ja tās satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

91697-23-3

294-285-0

622.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu, augstas temperatūras darva, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

92045-71-1

295-454-1

623.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu, augstas temperatūras darva, hidrogenēti, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

92045-72-2

295-455-7

624.

Cietie blakusprodukti, akmeņogļu darvas piķa koksēšana, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

92062-34-5

295-549-8

625.

Piķis, akmeņogļu darva, augsta temperatūra, sekundārs, ja tas satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

94114-13-3

302-650-3

626.

Atlikumi (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

94114-46-2

302-681-2

627.

Akmeņogļu šķidrumi, šķidrais šķīdinātāja ekstrakcijas šķīdums, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

94114-47-3

302-682-8

628.

Akmeņogļu šķidrumi, šķidrais šķīdinātāja ekstrakts, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

94114-48-4

302-683-3

629.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu, augstas temperatūras darva, apstrādāti ar ogli, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

97926-76-6

308-296-6

630.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu, augstas temperatūras darva, apstrādāti ar māliem, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

97926-77-7

308-297-1

631.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu, augstas temperatūras darva, apstrādāti ar silīcijskābi, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

97926-78-8

308-298-7

632.

Absorbcijas eļļas, biciklisko aromātisko un heterociklisklo ogļūdeņražu frakcija, ja tās satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

101316-45-4

309-851-5

633.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, policikliskie, jauktā akmeņogļudarvas piķa polistirola pirolīzē iegūtie, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

101794-74-5

309-956-6

634.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, policikliskie, jauktā akmeņogļudarvas piķa polistirola pirolīzē iegūtie, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

101794-75-6

309-957-1

635.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, policikliskie, jauktāe akmeņogļudarvas piķa polistirola pirolīzē iegūtie, ja tie satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

101794-76-7

309-958-7

636.

Piķis, akmeņogļu darva, augsta temperatūra, termiski apstrādāts, ja tas satur > 0,005 masas % benz[a]pirēna

121575-60-8

310-162-7

637.

Dibenz[a,h]antracēns

53-70-3

200-181-8

638.

Benz[a]antracēns

56-55-3

200-280-6

639.

Benz[e]pirēns

192-97-2

205-892-7

640.

Benzo[j]fluorantēns

205-82-3

205-910-3

641.

Benz[e]acefenantrilēns

205-99-2

205-911-9

642.

Benzo[k]fluorantēns

207-08-9

205-916-6

643.

Krizēns

218-01-9

205-923-4

644.

2-brompropāns

75-26-3

200-855-1

645.

Trihloretilēns

79-01-6

201-167-4

646.

1,2-dibrom-3-hlorpropāns

96-12-8

202-479-3

647.

2,3-dibrompropān-1-ols

96-13-9

202-480-9

648.

1,3-dihlorpropān-2-ols

96-23-1

202-491-9

649.

α,α,α-trihlortoluēns

98-07-7

202-634-5

650.

α-hlortoluēns (benzilhlorīds)

100-44-7

202-853-6

651.

1,2-dibrometāns

106-93-4

203-444-5

652.

Heksahlorbenzols

118-74-1

204-273-9

653.

Brometilēns (vinilbromīds)

593-60-2

209-800-6

654.

1,4-dihlorbut-2-ēns

764-41-0

212-121-8

655.

Metiloksirāns (propilēnoksīds)

75-56-9

200-879-2

656.

(Epoksietil) benzols (stirola oksīds)

96-09-3

202-476-7

657.

1-hlor-2,3-epoksipropāns (epihlorhidrīns)

106-89-8

203-439-8

658.

R-1-hlor-2,3-epoksipropāns

51594-55-9

424-280-2

659.

1,2-epoksi-3-fenoksipropāns (fenilglicidilēteris)

122-60-1

204-557-2

660.

2,3-epoksipropān-1-ols (glicīdspirts)

556-52-5

209-128-3

661.

R-2,3-epoksi-1-propanols

57044-25-4

404-660-4

662.

2,2'-bioksirāns (1,2:3,4-diepoksibutāns)

1464-53-5

215-979-1

663.

(2RS,3RS)-3-(2-hlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksirāns; epoksikonazols

133855-98-8

406-850-2

664.

Hlormetilmetilēteris

107-30-2

203-480-1

665.

2-metoksietanols un tā acetāts (2-metoksietilacetāts)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666.

2-etoksietanols un tā acetāts (2-etoksietilacetāts)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667.

Oksibis[hlormetāns], bis(hlormetil)ēteris

542-88-1

208-832-8

668.

2-metoksipropanols

1589-47-5

216-455-5

669.

Propiolaktons

57-57-8

200-340-1

670.

Dimetilkarbamoilhlorīds

79-44-7

201-208-6

671.

Uretāns (etilkarbamāts)

51-79-6

200-123-1

672.

Pārcelts vai svītrots

 

 

673.

Pārcelts vai svītrots

 

 

674.

Metoksiacetskābe

625-45-6

210-894-6

675.

Dibutilftalāts

84-74-2

201-557-4

676.

bis(2-metoksietil) ēteris (dimetoksidiglikols))

111-96-6

203-924-4

677.

bis(2-etilheksil) ftalāts (dietilheksilftalāts)

117-81-7

204-211-0

678.

bis(2-metoksietil) ftalāts

117-82-8

204-212-6

679.

2-metoksipropilacetāts

70657-70-4

274-724-2

680.

2-etilheksil[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-metil]tio]acetāts

80387-97-9

279-452-8

681.

Akrilamīds, ja vien šī regula citur nenosaka citādi

79-06-1

201-173-7

682.

Akrilonitrils

107-13-1

203-466-5

683.

2-nitropropāns

79-46-9

201-209-1

684.

Dinosebs dinoseba sāļi un esteri, izņemot tos, kas norādīti citur šajā sarakstā

88-85-7

201-861-7

685.

2-nitroanizols

91-23-6

202-052-1

686.

4-nitrobifenils

92-93-3

202-204-7

687.

2,4-dinitrotoluols;

Dinitrotoluols, tehniskais

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688.

Binapakrils

485-31-4

207-612-9

689.

2-nitronaftalēns

581-89-5

209-474-5

690.

2,3-dinitrotoluols

602-01-7

210-013-5

691.

5-nitroacenaftēns

602-87-9

210-025-0

692.

2,6-dinitrotoluols

606-20-2

210-106-0

693.

3,4-dinitrotoluols

610-39-9

210-222-1

694.

3,5-dinitrotoluols

618-85-9

210-566-2

695.

2,5-dinitrotoluols

619-15-8

210-581-4

696.

Dinoterbs, tā sāļi un esteri

1420-07-1

215-813-8

697.

Nitrofēns

1836-75-5

217-406-0

698.

Pārcelts vai svītrots

 

 

699.

Diazometāns

334-88-3

206-382-7

700.

1,4,5,8-tetraaminoantrahinons (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701.

Pārcelts vai svītrots

 

 

702.

1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidīns

70-25-7

200-730-1

703.

Pārcelts vai svītrots

 

 

704.

Pārcelts vai svītrots

 

 

705.

4,4'-metilēndianilīns

101-77-9

202-974-4

706.

4,4'-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilēn)dianilīna hidrohlorīds

569-61-9

209-321-2

707.

4,4'-metilēndi-o-toluidīns

838-88-0

212-658-8

708.

o-anizidīns

90-04-0

201-963-1

709.

3,3'-dimetoksibenzidīns (orto-dianizidīns) un tā sāļi

119-90-4

204-355-4

710.

Pārcelts vai svītrots

 

 

711.

o-dianizidīna bāzes azo krāsas

 

 

712.

3,3'-dihlorbenzidīns

91-94-1

202-109-0

713.

Benzidīna dihidrohlorīds

531-85-1

208-519-6

714.

[[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamonija sulfāts

531-86-2

208-520-1

715.

3,3'-dihlorbenzidīna dihidrohlorīds

612-83-9

210-323-0

716.

Benzidīna sulfāts

21136-70-9

244-236-4

717.

Benzidīna acetāts

36341-27-2

252-984-8

718.

3,3'-dihlorbenzidīna dihidrogēn bis(sulfāts)

64969-34-2

265-293-1

719.

3,3'-dihlorbenzidīna sulfāts

74332-73-3

277-822-3

720.

Benzidīna bāzes azo krāsas

 

 

721.

4,4'-bi-o-toluidīns (orto-toluidīns)

119-93-7

204-358-0

722.

4,4'-bi-o-toluidīna dihidrohlorīds

612-82-8

210-322-5

723.

[3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamonija bis(hidrogēnsulfāts)

64969-36-4

265-294-7

724.

4,4'-bi-o-toluidīna sulfāts

74753-18-7

277-985-0

725.

o-toluidīna bāzes krāsas

 

611-030-00-4

726.

Bifenil-4-ilamīns (4-aminobifenils) un tā sāļi

92-67-1

202-177-1

727.

Azobenzols

103-33-3

203-102-5

728.

(Metil-ONN-azoksi)metilacetāts

592-62-1

209-765-7

729.

Cikloheksimīds

66-81-9

200-636-0

730.

2-metilaziridīns

75-55-8

200-878-7

731.

Imidazolidīn-2-tions (etilēntiourīnviela)

96-45-7

202-506-9

732.

Furāns

110-00-9

203-727-3

733.

Aziridīns

151-56-4

205-793-9

734.

Kaptafols

2425-06-1

219-363-3

735.

Karbadokss

6804-07-5

229-879-0

736.

Flumioksazīns

103361-09-7

613-166-00-X

737.

Tridemorfs

24602-86-6

246-347-3

738.

Vinklozolīns

50471-44-8

256-599-6

739.

Fluazifopbutils

69806-50-4

274-125-6

740.

Fluzilazols

85509-19-9

014-017-00-6

741.

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazīn-2,4,6(1H,3H,5H)-trions (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742.

Tioacetamīds

62-55-5

200-541-4

743.

Pārcelts vai svītrots

 

 

744.

Formamīds

75-12-7

200-842-0

745.

N-metilacetamīds

79-16-3

201-182-6

746.

N-metilformamīds

123-39-7

204-624-6

747.

N,N-dimetiacetamīds

127-19-5

204-826-4

748.

Heksametilfosfor-triamīds

680-31-9

211-653-8

749.

Dietilsulfāts

64-67-5

200-589-6

750.

Dimetilsulfāts

77-78-1

201-058-1

751.

1,3-propānsultons

1120-71-4

214-317-9

752.

Dimetilsulfamoilhlorīds

13360-57-1

236-412-4

753.

Sulfalāts

95-06-7

202-388-9

754.

4-[[bis-(4-fluorfenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazola un 1-[[bis-(4-fluorfenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazola maisījums

 

403-250-2

755.

(+/-)-Tetrahidrofurfuril-(R)-2-[4-(6-hlorkvinoksalīn-2-iloksi)feniloksi]propionāts

119738-06-6

607-373-00-4

756.

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridīnkarbonitrils

85136-74-9

400-340-3

757.

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazīn-2,4-diil)-bis-[(amino-1-metiletil)amonija] formiāts

108225-03-2

402-060-7

758.

Trinātrija [4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonāt-2-naftilazo)-4"-(6-benzoilamino-3-sulfonāt-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3",1"'-tetraolāt-O,O',O",O"']varš(II)

 

413-590-3

759.

N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamīda un N-2,3-bis-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamīda un metakrilamīda un 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)-akrilamīda un N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamīda maisījums

 

412-790-8

760.

1,3,5-tris-[(2S un 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazīn-2,4,6-(1H,3H,5H)-trions (teroksirons)

59653-74-6

616-091-00-0

761.

Erionīts

12510-42-8

650-012-00-0

762.

Azbests

12001-28-4

650-013-00-6

763.

Nafta

8002-05-9

232-298-5

764.

Destilāti (naftas), hidrokrekinga smagie, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64741-76-0

265-077-7

765.

Destilāti (naftas), attīrīti ar šķīdinātājiem, ar augstu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64741-88-4

265-090-8

766.

Destilāti (naftas), attīrīti ar šķīdinātājiem, ar zemu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64741-89-5

265-091-3

767.

Atlieku eļļas (naftas), ar šķīdinātāju attīrītas no asfaltiem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64741-95-3

265-096-0

768.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar šķīdinātājiem, ar augstu naftēnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64741-96-4

265-097-6

769.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64741-97-5

265-098-1

770.

Atlieku eļļas (naftas), ar šķīdinātāju attīrītās, ja tās satur > 3 % DMSO izvilkuma

64742-01-4

265-101-6

771.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar māliem, ar augstu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-36-5

265-137-2

772.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar māliem, ar zemu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-37-6

265-138-8

773.

Atlieku eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-41-2

265-143-5

774.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar māliem, ar augstu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-44-5

265-146-1

775.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar māliem, ar zemu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-45-6

265-147-7

776.

Destilāti (naftas), hidrogenēti, ar augstu naftēnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-52-5

265-155-0

777.

Destilāti (naftas), hidrogenēti, ar zemu naftēnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-53-6

265-156-6

778.

Destilāti (naftas), hidrogenēti, ar augstu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-54-7

265-157-1

779.

Destilāti (naftas), hidrogenēti, ar zemu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-55-8

265-158-7

780.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskotie, ar zemu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-56-9

265-159-2

781.

Atlieku eļļas (naftas), hidrogenētas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-57-0

265-160-8

782.

Atlieku eļļas (naftas), ar šķīdinātāju atvaskotas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-62-7

265-166-0

783.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskotie, ar augstu naftēnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-63-8

265-167-6

784.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskotie, ar zemu naftēnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-64-9

265-168-1

785.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskotie, ar augstu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-65-0

265-169-7

786.

Fūta eļļa (naftas), ja tā satur > 3 masas % w/w DMSO izvilkuma

64742-67-2

265-171-8

787.

Naftēnu eļļas (naftas), katalītiski atvaskotās, smagās, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-68-3

265-172-3

788.

Naftēnu eļļas (naftas), katalītiski atvaskotās, smagās, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-69-4

265-173-9

789.

Parafīneļļas (naftas), katalītiski atvaskotās, smagās, ja tās satur > 3 % DMSO izvilkuma

64742-70-7

265-174-4

790.

Parafīneļļas (naftas), katalītiski atvaskotās, vieglās, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-71-8

265-176-5

791.

Naftēnu eļļas (naftas), kompleksi atvaskotās, smagās, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-75-2

265-179-1

792.

Naftēnu eļļas (naftas), kompleksi atvaskotās, vieglās, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

64742-76-3

265-180-7

793.

Izvilkumi (naftas), destilāta šķīdinātājs ar augstu naftēnu saturu, aromātisko savienojumu koncentrāts, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

68783-00-6

272-175-3

794.

Izvilkumi (naftas), ar šķīdinātāju attīrītie, destilātu ar augstu parafīnu saturu šķīdinātāji, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

68783-04-0

272-180-0

795.

Izvilkumi (naftas), destilāti ar augstu parafīnu saturu, ar šķīdinātāju attīrīti no asfaltiem, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

68814-89-1

272-342-0

796.

Smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētas, neitrālas, uz eļļas bāzes, ar augstu viskozitāti, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

72623-85-9

276-736-3

797.

Smēreļļas (naftas), C15-30, hidrogenētas, neitrālas, uz eļļas bāzes, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

72623- 86-0

276-737-9

798.

Smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētas, neitrālas, uz eļļas bāzes, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

72623- 87-1

276-738-4

799.

Smēreļļas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

74869-22-0

278-012-2

800.

Destilāti (naftas), kompleksi atvaskoti, ar augstu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90640-91-8

292-613-7

801.

Destilāti (naftas), kompleksi atvaskoti, ar zemu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90640-92-9

292-614-2

802.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskoti, ar augstu parafīnu saturu, apstrādāti ar māliem, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90640-94-1

292-616-3

803.

Ogļūdeņraži, C20-50, ar šķīdinātāju atvaskoti, ar augstu parafīnu saturu, hidrogenēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90640-95-2

292-617-9

804.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskoti, ar zemu parafīnu saturu, apstrādāti ar māliem, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90640-96-3

292-618-4

805.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskoti, ar zemu parafīnu saturu, hidrogenēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90640-97-4

292-620-5

806.

Izvilkumi (naftas), destilātu ar augstu naftēnu saturu šķīdinātāji, hidrogenēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90641-07-9

292-631-5

807.

Izvilkumi (naftas), destilātu ar augstu parafīnu saturu šķīdinātāji, hidrogenēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90641-08-0

292-632-0

808.

Izvilkumi (naftas), destilātu ar zemu parafīnu saturu šķīdinātāji, hidrogenēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90641-09-1

292-633-6

809.

Atlieku eļļas (naftas), hidrogenētas, ar šķīdinātāju attīrītas no vaskiem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

90669-74-2

292-656-1

810.

Atlieku eļļas (naftas), katalītiski attīrītas no vaskiem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91770-57-9

294-843-3

811.

Destilāti (naftas), attīrīti no vaskiem, ar augstu parafīnu saturu, hidrogenēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91995-39-0

295-300-3

812.

Destilāti (naftas), attīrīti no vaskiem, ar zemu parafīnu saturu, hidrogenēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91995-40-3

295-301-9

813.

Destilāti (naftas), hidrokrekinga, apstrādāti ar šķīdinātāju, attīrīti no vaskiem, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91995-45-8

295-306-6

814.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar šķīdinātājiem attīrīti, ar zemu naftēnu saturu, apstrādāti ar ūdeņradi, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91995-54-9

295-316-0

815.

Izvilkumi (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts destilāta šķīdinātājs ar zemu parafīnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91995- 73-2

295-335-4

816.

Izvilkumi (naftas), destilāta šķīdinātājs ar zemu naftēnu saturu, hidrodesulfurizēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91995-75-4

295-338-0

817.

Izvilkumi (naftas), destilāta šķīdinātājs ar zemu parafīnu saturu, apstrādāti ar skābi, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91995-76-5

295-339-6

818.

Izvilkumi (naftas), destilāta šķīdinātājs ar zemu parafīnu saturu, hidrodesulfurizēti, ja tie satur > 3 % DMSO izvilkuma

91995-77-6

295-340-1

819.

Izvilkumi (naftas), vieglais vakuumgāzes eļļas šķīdinātājs, hidrogenēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

91995-79-8

295-342-2

820.

Bāzes eļļa (naftas), hidrogenēta, ja tā satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

92045-12-0

295-394-6

821.

Smēreļļas (naftas), C17-35, ar šķīdinātāju ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

92045-42-6

295-423-2

822.

Smēreļļas (naftas), nearomātiskās hidrokrekinga, ar šķīdinātāja attīrītas no parafīniem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

92045-43-7

295-424-8

823.

Atlieku eļļas (naftas), hidrokrekinga, apstrādātas ar skābi, ar šķīdinātāju attīrītas no vaskiem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

92061-86-4

295-499-7

824.

Parafīneļļas (naftas), smagās, apstrādātas ar šķīdinātājiem, attīrītas no vaskiem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

92129-09-4

295-810-6

825.

Izvilkumi (naftas), destilāta šķīdinātājs ar augstu parafīnu saturu, apstrādāti ar māliem, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

92704-08-0

296-437-1

826.

Smēreļļas (naftas), jēleļļas, parafīnu saturošas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

93572-43-1

297-474-6

827.

Izvilkumi (naftas), destilāta šķīdinātājs ar augstu naftēnu saturu, hidrodesulfurizēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

93763-10-1

297-827-4

828.

Izvilkumi (naftas), ar šķīdinātāju no vaskiem attīrīts destilāta šķīdinātājs ar augstu parafīnu saturu, hidrodesulfurizēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

93763-11-2

297-829-5

829.

Ogļūdeņraži, hidrokrekinga parafīnus saturoši destilācijas atlikumi, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

93763-38-3

297-857-8

830.

Bāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar skābi, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

93924-31-3

300-225-7

831.

Bāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

93924-32-4

300-226-2

832.

Ogļūdeņraži, C20-50, atlieku eļļu hidrogenēšanas vakuumdestilāts, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

93924-61-9

300-257-1

833.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrīti, ar ūdeņradi apstrādāti, smagie, hidrogenizēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

94733-08-1

305-588-5

834.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrīti, hidrokrekinga, vieglie, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

94733-09-2

305-589-0

835.

Smēreļļas (naftas), C18-40, ar šķīdinātāju attīrītas no vaskiem, hidrokrekinga, uz destilāta bāzes, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

94733-15-0

305-594-8

836.

Smēreļļas (naftas), C18-40, ar šķīdinātāju attīrītas no vaskiem, hidrogenizētas, uz rafināta bāzes, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

94733-16-1

305-595-3

837.

Ogļūdeņraži C13-30, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātāju ekstrahēti, naftēnus saturošs destilāts, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

95371-04-3

305-971-7

838.

Ogļūdeņraži, C16-32, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātāju ekstrahēti, naftēnus saturošs destilāts, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

95371-05-4

305-972-2

839.

Ogļūdeņraži, C37-68, attīrīti no vaska un asfalta, ar ūdeņradi apstrādāti vakuumdestilācijas atlikumi, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

95371-07-6

305-974-3

840.

Ogļūdeņraži, C37-65, ar ūdeņradi apstrādāti, attīrīti no asfalta, vakuumdestilācijas atlikumi, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

95371-08-7

305-975-9

841.

Destilāti (naftas), hidrokrekinga ar šķīdinātāju attīrīti, vieglie, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97488-73-8

307-010-7

842.

Destilāti (naftas), hidrogenizēti ar šķīdinātāju attīrīti, smagie, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97488-74-9

307-011-2

843.

Smēreļļas (naftas), C18-27, hidrokrekinga ar šķīdinātāju attīrītas no vaskiem, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97488-95-4

307-034-8

844.

Ogļūdeņraži, C17-30, ar ūdeņradi apstrādāti, ar šķīdinātāju attīrīti no asfalta, destilācijas atmosfēras spiedienā atlikums, destilācijas vieglās frakcijas, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97675-87-1

307-661-7

845.

Ogļūdeņraži, C17-40, ar ūdeņradi apstrādāti, ar šķīdinātāju attīrīti, destilācijas atlikums, vakuumdestilācijas vieglās frakcijas, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97722-06-0

307-755-8

846.

Ogļūdeņraži, C13-27, ar šķīdinātāju ekstrahēti, ar zemu naftēnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97722-09-3

307-758-4

847.

Ogļūdeņraži, C14-29, ar šķīdinātāju ekstrahēti, ar zemu naftēnu saturu, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97722-10-6

307-760-5

848.

Bāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar oglekli, ja tās satur > 3 masas % w/w DMSO izvilkuma

97862-76-5

308-126-0

849.

Bāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar silīcijskābi, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97862-77-6

308-127-6

850.

Ogļūdeņraži, C27-42, dearomatizēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97862-81-2

308-131-8

851.

Ogļūdeņraži, C17-30, ar ūdeņradi apstrādāti destilāti, destilācijas vieglās frakcijas, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97862-82-3

308-132-3

852.

Ogļūdeņraži, C27-45, naftēnu vakuuma destilāti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97862-83-4

308-133-9

853.

Ogļūdeņraži, C27-45, dearomatizēti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97926-68-6

308-287-7

854.

Ogļūdeņraži, C20-58, ar ūdeņradi apstrādāti, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97926-70-0

308-289-8

855.

Ogļūdeņraži, C27-42, naftēnus saturoši, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

97926-71-1

308-290-3

856.

Ekstrakti (naftas), vieglie parafīna destilāta šķīdinātāji, apstrādāti ar oglekli, ja tie satur > 3 masas % w/w DMSO izvilkuma

100684-02-4

309-672-2

857.

Ekstrakti (naftas), vieglie parafīna destilāta šķīdinātāji, apstrādāti ar māliem, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

100684- 03-5

309-673-8

858.

Ekstrakti (naftas), vieglie vakuuma, gāzes eļļas šķīdinātāji, apstrādāti ar oglekli, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

100684-04-6

309-674-3

859.

Ekstrakti (naftas), vieglie vakuuma, gāzes eļļas šķīdinātāji, apstrādāti ar māliem, ja tie satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

100684-05-7

309-675-9

860.

Atlieku eļļas (naftas), apstrādātas ar oglekli, atvaskotas ar šķīdinātāju, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

100684-37-5

309-710-8

861.

Atlieku eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem, atvaskotas ar šķīdinātāju, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

100684-38-6

309-711-3

862.

Smēreļļas (naftas), C>25, ar šķīdinātāju ekstrahētas, attīrītas no asfaltiem un vaskiem, hidrogenizētas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

101316-69-2

309-874-0

863.

Smēreļļas (naftas), C17-32, ar šķīdinātāju ekstrahētas, atttīrītas no vaskiem, hidrogenizētas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

101316-70-5

309-875-6

864.

Smēreļļas (naftas), C20-35, ar šķīdinātāju ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenizētas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

101316-71-6

309-876-1

865.

Smēreļļas (naftas), C24-50, ar šķīdinātāju ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenizētas, ja tās satur > 3 masas % DMSO izvilkuma

101316-72-7

309-877-7

866.

Destilāti (naftas), no sēra savienojumiem atbrīvota vidējā frakcija, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64741-86-2

265-088-7

867.

Gāzes eļļas (naftas), attīrītas ar šķīdinātāju, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64741-90-8

265-092-9

868.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrīti vidējie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64741-91-9

265-093-4

869.

Gāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar skābi, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-12-7

265-112-6

870.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar skābi, vidējie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-13-8

265-113-1

871.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar skābi, vieglie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-14-9

265-114-7

872.

Gāzes eļļas (naftas), ķīmiski neitralizētas, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-29-6

265-129-9

873.

Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēti, vidējie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-30-9

265-130-4

874.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar māliem, vidējie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-38-7

265-139-3

875.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar ūdeņradi, vidējie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-46-7

265-148-2

876.

Gāzes eļļas (naftas), ar hidrodesulfurizētas, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-79-6

265-182-8

877.

Destilāti (naftas), ar hidrodesulfurizēti, vidējie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-80-9

265-183-3

878.

Destilāti (naftas), katalītiskā pārveidotāja frakcionētāja nogulsnes, ar augstu viršanas temperatūru, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

68477-29-2

270-719-4

879.

Destilāti (naftas), katalītiskā pārveidotāja frakcionētāja nogulsnes, ar vidēji augstu viršanas temperatūru, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

68477-30-5

270-721-5

880.

Destilāti (naftas), katalītiskā pārveidotāja frakcionētāja nogulsnes, ar zemu viršanas temperatūru, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

68477-31-6

270-722-0

881.

Alkāni, C12-26 -sazarotie un lineārie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

90622-53-0

292-454-3

882.

Destilāti (naftas), ar augstu attīrīšanas pakāpi, vidējie, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

90640-93-0

292-615-8

883.

Destilāti (naftas), katalītiskā pārveidotāja, smago aromātisko koncentrāts, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

91995-34-5

295-294-2

884.

Gāzes eļļas, parafīnus saturošas, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

93924-33-5

300-227-8

885.

Ligroīns (naftas), attīrīts ar šķīdinātāju, hidrodesulfurizēts, smagais, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97488-96-5

307-035-3

886.

Ogļūdeņraži, C16-20, ar ūdeņradi apstrādāti, vidējie destilāti, vieglie destilāti, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97675- 85-9

307-659-6

887.

Ogļūdeņraži, C12-20, ar ūdeņradi apstrādāti, parafīna, vieglie destilāti, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97675-86-0

307-660-1

888.

Ogļūdeņraži, C11-17, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, vieglie, ar zemu naftēnu saturu, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97722-08-2

307-757-9

889.

Gāzes eļļas, apstrādātas ar ūdeņradi, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97862-78-7

308-128-1

890.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar oglekli, vieglie parafīna, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

100683-97-4

309-667-5

891.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar oglekli, vidējie parafīna, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

100683-98-5

309-668-0

892.

Destilāti (naftas), apstrādāti ar māliem vidējie parafīna, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

100683-99-6

309-669-6

893.

Smērziedes, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

74869-21-9

278-011-7

894.

Jēlparafīns (naftas), izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64742-61-6

265-165-5

895.

Jēlparafīns (naftas), apstrādāts ar skābi, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

90669-77-5

292-659-8

896.

Jēlparafīns (naftas), apstrādāts ar māliem, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

90669-78-6

292-660-3

897.

Jēlparafīns (naftas), apstrādāts ar ūdeņradi, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

92062-09-4

295-523-6

898.

Jēlparafīns (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

92062-10-7

295-524-1

899.

Jēlparafīns (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar ūdeņradi, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

92062-11-8

295-525-7

900.

Jēlparafīns (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar oglekli, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97863-04-2

308-155-9

901.

Jēlparafīns (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar māliem, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97863-05-3

308-156-4

902.

Jēlparafīns (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar silīcijskābi, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97863-06-4

308-158-5

903.

Jēlparafīns (naftas), apstrādāts ar oglekli, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

100684-49-9

309-723-9

904.

Vazelīns, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

8009-03-8

232-373-2

905.

Vazelīns (naftas), oksidēts, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

64743-01-7

265-206-7

906.

Vazelīns (naftas), apstrādāts ar alumīnija oksīdu, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

85029-74-9

285-098-5

907.

Vazelīns (naftas), apstrādāts ar ūdeņradi, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

92045-77-7

295-459-9

908.

Vazelīns (naftas), apstrādāts ar oglekli, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97862-97-0

308-149-6

909.

Vazelīns (naftas), apstrādāts ar silīcijskābi, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

97862-98-1

308-150-1

910.

Vazelīns (naftas), apstrādāts ar māliem, izņemot, ja zināma pilnīga vielas attīrīšanas vēsture un var pierādīt, ka izejviela, no kuras tā gatavota, nav kancerogēna

100684-33-1

309-706-6

911.

Destilāti (naftas), vieglie katalītiski sašķeltie

64741-59-9

265-060-4

912.

Destilāti (naftas), vidēji katalītiski sašķeltie

64741-60-2

265-062-5

913.

Destilāti (naftas), vieglie termiski sašķeltie

64741-82-8

265-084-5

914.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizēti, vieglie katalītiski sašķeltie

68333-25-5

269-781-5

915.

Destilāti (naftas), vieglie tvaika krekinga ligroīni

68475-80-9

270-662-5

916.

Destilāti (naftas), sašķelti tvaika krekinga naftas destilāti

68477-38-3

270-727-8

917.

Gāzes eļļas (naftas), tvaika krekinga

68527-18-4

271-260-2

918.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizēti, termiski sašķeltie vidējie

85116-53-6

285-505-6

919.

Gāzes eļļas (naftas), termiski sašķeltās, hidrodesulfurizētās

92045-29-9

295-411-7

920.

Nogulsnes (naftas), hidrogenizēts tvaika krekinga ligroīns

92062-00-5

295-514-7

921.

Nogulsnes (naftas), tvaika krekinga ligroīna destilāts

92062-04-9

295-517-3

922.

Destilāti (naftas), vieglie katalītiski krekingi, termiski sadalītie

92201-60-0

295-991-1

923.

Nogulsnes (naftas), tvaika krekings, karstuma izmērcēts ligroīns

93763-85-0

297-905-8

924.

Gāzes eļļas (naftas), vieglās vakuuma, termiski sašķeltās, hidrodesulfurizētās

97926-59-5

308-278-8

925.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizētividēji koksēti

101316-59-0

309-865-1

926.

Destilāti (naftas), smagā tvaika krekinga

101631-14-5

309-939-3

927.

Nogulsnes (naftas), atmosfēras torņa

64741-45-3

265-045-2

928.

Gāzes eļļas (naftas), smagās, vakuuma

64741-57-7

265-058-3

929.

Destilāti (naftas), smagie, katalītiskā krekinga

64741-61-3

265-063-0

930.

Dzidrinātās eļļas (naftas), katalītiskā krekinga

64741-62-4

265-064-6

931.

Nogulsnes (naftas), katalītiski pārveidotas frakcionētāja

64741-67-9

265-069-3

932.

Nogulsnes (naftas), hidrokrekinga

64741-75-9

265-076-1

933.

Nogulsnes (naftas), termiski sašķeltās

64741-80-6

265-081-9

934.

Destilāti (naftas), smagie, termiski sašķeltie

64741-81-7

265-082-4

935.

Gāzes eļļas (naftas), ar ūdeņradi apstrādātas, vakuuma

64742-59-2

265-162-9

936.

Nogulsnes (naftas), hidrodesulfurizētas atmosfēras tornī

64742-78-5

265-181-2

937.

Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizētas, smagā vakuuma

64742-86-5

265-189-6

938.

Nogulsnes (naftas), tvaika krekinga

64742-90-1

265-193-8

939.

Nogulsnes (naftas), atmosfēriskās

68333-22-2

269-777-3

940.

Dzidrinātās eļļas (naftas), hidrodesulfurizētas, katalītiskā krekingas

68333-26-6

269-782-0

941.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizēti, vidējie katalītiskā krekingas

68333-27-7

269-783-6

942.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizēti, smagie katalītiskā krekingas

68333-28-8

269-784-1

943.

Degvielas eļļas, nogulsnes-tiešās plūsmas gāzes eļļas, ar augstu sēra saturu

68476-32-4

270-674-0

944.

Degvielas eļļas, nogulšņu

68476-33-5

270-675-6

945.

Nogulsnes (naftas), katalītiska pārveidotājas frakcionētāja nogulšņu destilācija

68478-13-7

270-792-2

946.

Nogulsnes (naftas), smaga koksēšanas gāzes un vakuuma gāzes eļļa

68478-17-1

270-796-4

947.

Nogulsnes (naftas), smagas koksēšanas un vieglas vakuuma)

68512-61-8

270-983-0

948.

Nogulsnes (naftas), vieglas vakuuma

68512-62-9

270-984-6

949.

Nogulsnes (naftas), vieglaa tvaika krekinga

68513-69-9

271-013-9

950.

Degvielas eļļa, Nr. 6

68553-00-4

271-384-7

951.

Nogulsnes (naftas), vieglo frakciju atdestilēšanas iekārtas, zems sēra saturs

68607-30-7

271-763-7

952.

Gāzes eļļas (naftas), smagas destilētas atmosfēras spiedienā

68783-08-4

272-184-2

953.

Nogulsnes (naftas), koksa noskrāpējumi, satur aromātiskos savienojumus ar kondensētiem gredzeniem

68783-13-1

272-187-9

954.

Destilāti (naftas), naftas nogulšņu vakuuma

68955-27-1

273-263-4

955.

Nogulsnes (naftas), tvaika krekinga, sveķainās

68955-36-2

273-272-3

956.

Destilāti (naftas), starpvakuums

70592-76-6

274-683-0

957.

Destilāti (naftas), vieglais vakuums

70592-77-7

274-684-6

958.

Destilāti (naftas), vakuums

70592-78-8

274-685-1

959.

Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizētas koksa smagā vakuumā

85117-03-9

285-555-9

960.

Nogulsnes (naftas), tvaika krekinga, destilāti

90669-75-3

292-657-7

961.

Nogulsnes (naftas), vakuuma, vieglā

90669-76-4

292-658-2

962.

Degvielas eļļa, smagā, augsts sēra saturs

92045-14-2

295-396-7

963.

Nogulsnes (naftas), katalītiski sašķeltās

92061-97-7

295-511-0

964.

Destilāti (naftas), starpstadijas katalītiski sašķeltie, termiski sadalītie

92201-59-7

295-990-6

965.

Atlieku eļļas (naftas)

93821-66-0

298-754-0

966.

Nogulsnes, tvaika krekinga, termiski apstrādātās

98219-64-8

308-733-0

967.

Destilāti (naftas), pilna apjoma vidējie, hidrodesulfurizēti

101316-57-8

309-863-0

968.

Destilāti (naftas), vieglie parafīna

64741-50-0

265-051-5

969.

Destilāti (naftas), smagie parafīna

64741-51-1

265-052-0

970.

Destilāti (naftas), vieglie ligroīna

64741-52-2

265-053-6

971.

Destilāti (naftas), smagie ligroīna

64741-53-3

265-054-1

972.

Destilāti (naftas), smagie ligroīna, kas apstrādāti ar skābi

64742-18-3

265-117-3

973.

Destilāti (naftas), vieglie ligroīna, kas apstrādāti ar skābi

64742-19-4

265-118-9

974.

Destilāti (naftas), smagie parafīna, kas apstrādāti ar skābi

64742-20-7

265-119-4

975.

Destilāti (naftas), vieglie parafīna, kas apstrādāti ar skābi

64742-21-8

265-121-5

976.

Destilāti (naftas), smagie parafīna, ķīmiski neitralizēti

64742-27-4

265-127-8

977.

Destilāti (naftas), vieglie parafīna, ķīmiski neitralizēti

64742-28-5

265-128-3

978.

Destilāti (naftas), smagie ligroīna, ķīmiski neitralizēti

64742-34-3

265-135-1

979.

Destilāti (naftas), vieglie ligroīna, ķīmiski neitralizēti

64742-35-4

265-136-7

980.

Izvilkumi (naftas), viegls ligroīna destilāta šķīdinātājs

64742-03-6

265-102-1

981.

Izvilkumi (naftas), smags parafīna destilāta šķīdinātājs

64742-04-7

265-103-7

982.

Izvilkumi (naftas), viegls parafīna destilāta šķīdinātājs

64742-05-8

265-104-2

983.

Izvilkumi (naftas), smags ligroīna destilāta šķīdinātājs

64742-11-6

265-111-0

984.

Izvilkumi (naftas), viegls vakuuma gāzes eļļas šķīdinātājs

91995-78-7