EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0949

Padomes Lēmums 2009/949/TI ( 2009. gada 30. novembris ), ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus

OV L 328, 15.12.2009, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009D0371

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/949/oj

15.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/48


PADOMES LĒMUMS 2009/949/TI

(2009. gada 30. novembris),

ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Aktu (1998. gada 3. decembris), ar ko nosaka civildienesta noteikumus, kurus piemēro Eiropola darbiniekiem (1) (turpmāk “Civildienesta noteikumi”), un jo īpaši tā 44. pantu,

ņemot vērā Čehijas Republikas ierosmi,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

ņemot vērā Eiropola valdes veikto Eiropola ierēdņu atalgojuma pārskatīšanu,

tā kā:

(1)

Eiropola ierēdņu atalgojuma pārskatīšanā Valde ņēma vērā dzīves dārdzības izmaiņas Nīderlandē, kā arī valsts dienestā strādājošo algu izmaiņas dalībvalstīs.

(2)

Pārskatīšanas laikposms no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam pamato atalgojuma palielināšanu par 1,2 % laikposmā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam.

(3)

Eiropola ierēdņu pamatalgas un pabalstus koriģē Padome ar vienprātīgu lēmumu, pamatojoties uz pārskatīšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Civildienesta noteikumus groza šādi.

No 2008. gada 1. jūlija:

a)

45. pantā mēneša pamatalgu tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 989,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

b)

59. panta 3. punktā summu “EUR 1 036,76” aizstāj ar summu “EUR 1 049,20”;

c)

59. panta 3. punktā summu “EUR 2 073,51” aizstāj ar summu “EUR 2 098,39”;

d)

60. panta 1. punktā summu “EUR 276,48” aizstāj ar summu “EUR 279,80”;

e)

5. papildinājuma 2. panta 1. punktā summu “EUR 289,03” aizstāj ar summu “EUR 292,50”;

f)

5. papildinājuma 3. panta 1. punktā summu “EUR 12 566,73” aizstāj ar summu “EUR 12 717,53”;

g)

5. papildinājuma 3. panta 1. punktā summu “EUR 2 827,52” aizstāj ar summu “EUR 2 861,45”;

h)

5. papildinājuma 3. panta 2. punktā summu “EUR 16 965,09” aizstāj ar summu “EUR 17 168,67”;

i)

5. papildinājuma 4. panta 1. punktā summu “EUR 1 256,68” aizstāj ar summu “EUR 1 271,76”;

j)

5. papildinājuma 4. panta 1. punktā summu “EUR 942,53” aizstāj ar summu “EUR 953,84”;

k)

5. papildinājuma 4. panta 1. punktā summu “EUR 628,33” aizstāj ar summu “EUR 635,87”;

l)

5. papildinājuma 4. panta 1. punktā summu “EUR 502,66” aizstāj ar summu “EUR 508,69”;

m)

5. papildinājuma 5. panta 3. punktā summu “EUR 1 773,42” aizstāj ar summu “EUR 1 794,70”;

n)

5. papildinājuma 5. panta 3. punktā summu “EUR 2 364,57” aizstāj ar summu “EUR 2 392,94”;

o)

5. papildinājuma 5. panta 3. punktā summu “EUR 2 955,70” aizstāj ar summu “EUR 2 991,17”.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  OV C 26, 30.1.1999., 23. lpp.

(2)  Atzinums sniegts 2009. gada 22. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).


Top