EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0771

2009/771/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 20. oktobris ), ar ko apstiprina konkrētas valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7735) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 275, 21.10.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 174 - 175

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/771/oj

21.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 20. oktobris),

ar ko apstiprina konkrētas valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7735)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/771/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķis ir nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi un iedarbīgi pasākumi salmonellas un citu zoonozes izraisītāju atklāšanai un kontrolei visos atbilstošos ražošanas, pārstrādes un realizācijas posmos, jo īpaši primārās ražošanas līmenī, lai ierobežotu to izplatību un sabiedrības veselības apdraudējumu.

(2)

Minētā regula paredz, ka jānosaka Kopienas mērķi, lai samazinātu dažu regulas I pielikumā uzskaitīto zoonožu un zoonozes izraisītāju izplatību dzīvnieku populācijās.

(3)

Kopienas mērķis samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium izplatību tītariem primārās ražošanas līmenī ir noteikts ar Komisijas 2008. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 584/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas uzdevumu samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium izplatību tītariem (2).

(4)

Lai sasniegtu šo Kopienas mērķi, dalībvalstīm jāizveido valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem un jāiesniedz šīs programmas Komisijai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003.

(5)

Dažas dalībvalstis iesniedza attiecīgās programmas, kuras tika atzītas par atbilstošām attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem veterinārijas jomā, un jo īpaši Regulai (EK) Nr. 2160/2003.

(6)

Tāpēc minētās valstu kontroles programmas ir jāapstiprina.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā minēto dalībvalstu iesniegtās valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem ir apstiprinātas.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 162, 21.6.2008., 3. lpp.


PIELIKUMS

Beļģija

Bulgārija

Čehija

Dānija

Vācija

Īrija

Grieķija

Spānija

Francija

Itālija

Kipra

Lietuva

Ungārija

Malta

Nīderlande

Austrija

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovēnija

Slovākija

Somija

Zviedrija

Apvienotā Karaliste


Top