Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1243

Komisijas Regula (EK) Nr. 1243/2008 ( 2008. gada 12. decembris ), ar ko groza Direktīvas 2006/141/EK III un VI pielikumu attiecībā uz sastāva prasībām dažiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 335, 13.12.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 300 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1243/oj

13.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1243/2008

(2008. gada 12. decembris),

ar ko groza Direktīvas 2006/141/EK III un VI pielikumu attiecībā uz sastāva prasībām dažiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvu 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta trešās daļas otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 22. decembra Direktīvā 2006/141/EK par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK (2) cita starpā noteikti sastāva kritēriji mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem.

(2)

Direktīvā 2006/141/EK noteikts, ka mākslīgo maisījumu zīdaiņiem ražošanā var izmantot tikai direktīvas III pielikumā minētās vielas, lai cita starpā ievērotu prasības par aminoskābēm un citiem slāpekļa savienojumiem.

(3)

Minētās direktīvas III pielikumā jāizdara grozījumi, lai mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem atļautu izmantot L-arginīnu un tā hlorhidrātu.

(4)

Direktīvā 2006/141/EK ir arī noteikts, ka no olbaltumvielu hidrolizātiem ražotiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, kā definēts direktīvas I pielikuma 2.2. punktā, ar olbaltumvielu saturu starp minimālo un 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), jāatbilst attiecīgajām specifikācijām, kas noteiktas VI pielikumā. Minētajā pielikumā ir noteiktas specifikācijas olbaltumvielu saturam un avotam un to olbaltumvielu apstrādei, kuras izmanto šādu mākslīgo maisījumu zīdaiņiem ražošanā no sūkalu olbaltumvielu hidrolizātiem, kas iegūti no govs piena olbaltumvielām.

(5)

Komisijas 2006. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1609/2006, ar ko atļauj divu gadu posmā laist tirgū tādu mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, kura pamatsastāvā ir no govs piena iegūti sūkalu olbaltumvielu hidrolizāti (3), atļauj laist tirgū tādus mākslīgos maisījumus zīdaiņiem, kuru pamatsastāvā ir no govs piena iegūti hidrolizāti, atbilstoši minētās regulas pielikumā noteiktajām olbaltumvielu satura, izcelsmes, apstrādes un kvalitātes specifikācijām. Šīs atļaujas termiņš beidzas 2008. gada 27. oktobrī.

(6)

Direktīvā 2006/141/EK noteikts, ka Regulā (EK) Nr. 1609/2006 paredzētās atļaujas ir pastāvīgas. Direktīvas 2006/141/EK VI pielikumā paredzētas olbaltumvielu satura, olbaltumvielu avota un olbaltumvielu apstrādes specifikācijas attiecīgajiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem. Tomēr minētajā pielikumā netika iekļautas īpašās sastāva prasības par olbaltumvielu kvalitāti. Tas, ka nav šādu prasību, var traucēt no olbaltumvielu hidrolizātiem ražotu mākslīgo maisījumu zīdaiņiem laišanu tirgū pēc tam, kad Regula (EK) Nr. 1609/2006 vairs nebūs spēkā.

(7)

Trūkstošās specifikācijas par olbaltumvielu kvalitāti, kas tika iekļautas atļaujā, ko paredz Regula (EK) Nr. 1609/2006, jāiekļauj Direktīvas 2006/141/EK VI pielikumā. Tāpēc attiecīgi jāgroza minētais pielikums.

(8)

Lai neizjauktu mākslīgo maisījumu zīdaiņiem tirgu, šī regula jāpiemēro no 2008. gada 28. oktobra.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2006/141/EK III un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 28. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp.

(2)  OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 299, 28.10.2006., 9. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2006/141/EK III un VI pielikumu groza šādi.

1)

III pielikuma 3. iedaļā saraksta “Aminoskābes un citi slāpekļa savienojumi” sākumā ieraksta šādu vielu:

“L-arginīns un tā hlorhidrāts (1)

2)

VI pielikumā iekļauj šādu 4. punktu:

“4.   Olbaltumvielu kvalitāte

Neaizstājamo un daļēji neaizstājamo aminoskābju saturs mātes pienā, izteikts mg/100 kJ un 100 kcal, ir šāds:

 

mg/100 kJ (2)

mg/100 kcal

Arginīns

16

69

Cistīns

6

24

Histidīns

11

45

Izoleicīns

17

72

Leicīns

37

156

Lizīns

29

122

Metionīns

7

29

Fenilalanīns

15

62

Treonīns

19

80

Triptofāns

7

30

Tirozīns

14

59

Valīns

19

80


(1)  L-arginīnu un tā hlorhidrātu izmanto tikai 7. panta 1. punkta trešajā daļā minēto mākslīgo maisījumu zīdaiņiem ražošanā.”

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”


Top