EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1058

Komisijas Regula (EK) Nr. 1058/2008 ( 2008. gada 27. oktobris ), ar ko anulē Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ierakstītu nosaukumu ( Arroz del Delta del Ebro (AĢIN))

OJ L 283, 28.10.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1058/oj

28.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1058/2008

(2008. gada 27. oktobris),

ar ko anulē Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ierakstītu nosaukumu (Arroz del Delta del Ebro (AĢIN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 12. panta 2. punktam un saskaņā ar tās 17. panta 2. punktu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2) publicēja Spānijas lūgumu anulēt reģistrēto nosaukumu Arroz del Delta del Ebro.

(2)

Ņemot vērā to, ka Komisija nav saņēmusi nevienu paziņojumu par iebildumiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantam, šā nosaukuma reģistrācija ir jāanulē.

(3)

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, šis nosaukums no Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistra ir jāsvītro.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā norādīto reģistrēto nosaukumu anulē.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 314, 22.12.2007., 44. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

SPĀNIJA

Arroz del Delta del Ebro (AĢIN)


Top