Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0754

Komisijas Regula (EK) Nr. 754/2008 ( 2008. gada 31. jūlijs ), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; Atcelts ar 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/754/oj

1.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 754/2008

(2008. gada 31. jūlijs),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta otro daļu un 10. panta 4. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK (2) A(I) pielikumā, un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta ceturto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 318/2007 (3) noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi dažu putnu, izņemot mājputnus, importam Kopienā un karantīnas nosacījumi, ko piemēro tādiem putniem pēc importa.

(2)

Minētās regulas V pielikumā ir sniegts dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprināto karantīnas punktu un centru saraksts dažu putnu, izņemot mājputnus, importam.

(3)

Kipra, Ungārija, Itālija, Austrija, Portugāle un Apvienotā Karaliste ir pārskatījušas apstiprināto karantīnas punktu un centru sarakstu un ir iesniegušas Komisijai šo karantīnas punktu un centru atjauninātu sarakstu. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikumā attiecīgi jāgroza apstiprināto karantīnas punktu un centru saraksts.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 318/2007.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikuma tekstu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/265/EK (OV L 114, 1.5.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 84, 24.3.2007., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 607/2008 (OV L 166, 27.6.2008., 18. lpp.).


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

APSTIPRINĀTO PUNKTU UN CENTRU SARAKSTS, KĀ MINĒTS 6. PANTA 1. PUNKTĀ

Valsts ISO kods

Valsts nosaukums

Karantīnas punkta vai centra apstiprinājuma numurs

AT

Austrija

AT OP Q1

AT

Austrija

AT-KO-Q1

AT

Austrija

AT-3-KO-Q2

AT

Austrija

AT-3-ME-Q1

AT

Austrija

AT-3-HO-Q-1

AT

Austrija

AT3-KR-Q1

AT

Austrija

AT-4-KI-Q1

AT

Austrija

AT-4-VB-Q1

AT

Austrija

AT 6 10 Q 1

AT

Austrija

AT 6 04 Q 1

BE

Beļģija

BE VQ 1003

BE

Beļģija

BE VQ 1010

BE

Beļģija

BE VQ 1011

BE

Beļģija

BE VQ 1012

BE

Beļģija

BE VQ 1013

BE

Beļģija

BE VQ 1016

BE

Beļģija

BE VQ 1017

BE

Beļģija

BE VQ 3001

BE

Beļģija

BE VQ 3008

BE

Beļģija

BE VQ 3014

BE

Beļģija

BE VQ 3015

BE

Beļģija

BE VQ 4009

BE

Beļģija

BE VQ 4017

BE

Beļģija

BE VQ 7015

CZ

Čehija

21750016

CZ

Čehija

21750027

CZ

Čehija

21750050

CZ

Čehija

61750009

DE

Vācija

BB-1

DE

Vācija

BW-1

DE

Vācija

BY-1

DE

Vācija

BY-2

DE

Vācija

BY-3

DE

Vācija

BY-4

DE

Vācija

HE-1

DE

Vācija

HE-2

DE

Vācija

NI-1

DE

Vācija

NI-2

DE

Vācija

NI-3

DE

Vācija

NW-1

DE

Vācija

NW-2

DE

Vācija

NW-3

DE

Vācija

NW-4

DE

Vācija

NW-5

DE

Vācija

NW-6

DE

Vācija

NW-7

DE

Vācija

NW-8

DE

Vācija

RP-1

DE

Vācija

SN-1

DE

Vācija

SN-2

DE

Vācija

TH-1

DE

Vācija

TH-2

ES

Spānija

ES/01/02/05

ES

Spānija

ES/05/02/12

ES

Spānija

ES/05/03/13

ES

Spānija

ES/09/02/10

ES

Spānija

ES/17/02/07

ES

Spānija

ES/04/03/11

ES

Spānija

ES/04/03/14

ES

Spānija

ES/09/03/15

ES

Spānija

ES/09/06/18

ES

Spānija

ES/10/07/20

FR

Francija

38.193.01

GR

Grieķija

GR.1

GR

Grieķija

GR.2

IE

Īrija

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

Itālija

003AL707

IT

Itālija

305/B/743

IT

Itālija

132BG603

IT

Itālija

170BG601

IT

Itālija

233BG601

IT

Itālija

068CR003

IT

Itālija

006FR601

IT

Itālija

054LCO22

IT

Itālija

I – 19/ME/01

IT

Itālija

119RM013

IT

Itālija

006TS139

IT

Itālija

133VA023

IT

Itālija

015RM168

MT

Malta

BQ 001

NL

Nīderlande

NL-13000

NL

Nīderlande

NL-13001

NL

Nīderlande

NL-13002

NL

Nīderlande

NL-13003

NL

Nīderlande

NL-13004

NL

Nīderlande

NL-13005

NL

Nīderlande

NL-13006

NL

Nīderlande

NL-13007

NL

Nīderlande

NL-13008

NL

Nīderlande

NL-13009

NL

Nīderlande

NL-13010

PL

Polija

14084501

PT

Portugāle

05 01 CQA

PT

Portugāle

01 02 CQA

PT

Portugāle

03 01 CQAR

PT

Portugāle

05 07 CQAA

UK

Apvienotā Karaliste

21/07/01

UK

Apvienotā Karaliste

21/07/02

UK

Apvienotā Karaliste

01/08/01

UK

Apvienotā Karaliste

21/08/01”


Top