Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0509

Komisijas Regula (EK) Nr. 509/2008 ( 2008. gada 6. jūnijs ), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka galīgo papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem

OJ L 149, 7.6.2008, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/509/oj

7.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 149/59


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 509/2008

(2008. gada 6. jūnijs),

ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka galīgo papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1) un jo īpaši 29. panta 4. punkta otro apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktā ir noteikts, ka tiek apturēta ievedmuitas piemērošana minētās regulas VI pielikumā norādīto valstu izcelsmes niedru jēlcukura ievedumiem attiecībā uz papildu daudzumu, kas vajadzīgs, lai 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā nodrošinātu pietiekamu piegādi Kopienas rafinēšanas uzņēmumiem.

(2)

Minētais papildu daudzums, pamatojoties uz Komisijas veikto visaptverošo jēlcukura piegādes bilances prognozi, jāaprēķina atbilstīgi Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulai (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2).

(3)

Piegādes bilance 2007./2008. tirdzniecības gadam liecina, ka Kopienas rafinēšanas uzņēmumu vajadzību segšanai jāieved papildu daudzums rafinēšanai paredzēta jēlcukura 286 597 tonnu baltā cukura ekvivalenta apjomā. Šis papildu daudzums ietver aplēses par ievešanas atļauju pieteikumiem 2007./2008. tirdzniecības gada pēdējos mēnešos attiecībā uz importu, kas minēts 3. panta 2. punktā Komisijas 2006. gada 17. jūlija Regulā (EK) Nr. 1100/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus noteikumus par niedru cukura, kura izcelsmes valsts ir vismazāk attīstītās valstis, rafinēšanas tarifu kvotu atklāšanu un pārvaldīšanu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus, kurus piemēro attiecībā uz tādu tarifa 1701 pozīcijas ražojumu ievedumiem, kuru izcelsmes valsts ir vismazāk attīstītās valstis (3).

(4)

Ar Komisijas 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1545/2007, ar ko nosaka papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem laikā no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 30. septembrim (4), un Komisijas 2008. gada 1. februāra Regulu (EK) Nr. 97/2008, ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem (5), jau noteikts papildu daudzums attiecīgi 80 000 tonnu un 120 000 tonnu apjomā. Tāpēc ir lietderīgi noteikt, ka galīgais papildu cukura daudzums 2007./2008. tirdzniecības gadam ir 86 597 tonnas.

(5)

Pietiekamu piegādi rafinēšanas uzņēmumiem iespējams garantēt tikai tad, ja tiek izpildīti starp saņēmējvalstīm noslēgto tradicionālo eksporta līgumu nosacījumi. Tādēļ vajadzīgs sadalījums starp saņēmējvalstīm vai saņēmējvalstu grupu. Indijai atvērta kvota 6 000 tonnu apjomā, līdz ar to kopējais Indijai paredzētais daudzums 2007./2008. tirdzniecības gadā ir 20 000 tonnas, kas uzskatāms par ekonomiski pamatotu piegādes daudzumu. Pārējie daudzumi jānosaka ĀKK valstīm, kas ir kopīgi apņēmušās ieviest kārtību par piešķirto daudzumu sadali tā, lai nodrošinātu pietiekamu piegādi rafinēšanas uzņēmumiem.

(6)

Pirms papildu cukura importēšanas rafinēšanas uzņēmumiem ar saņēmējvalstīm un tirdzniecības uzņēmumiem ir jānoslēdz vienošanās par piegādi un transportēšanu. Lai tie laikus varētu sagatavot ievešanas atļauju pieteikumu, ir lietderīgi noteikt, ka šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Papildus Regulā (EK) Nr. 1545/2007 un (EK) Nr. 97/2008 noteiktajiem daudzumiem papildu niedru jēlcukura galīgais daudzums 2007./2008. tirdzniecības gadam ir 86 597 tonnas baltā cukura ekvivalenta:

a)

80 597 tonnas cukura, kas izteikts kā baltā cukura ekvivalents un kura izcelsmes valsts ir kāda no Regulas (EK) Nr. 318/2006 VI pielikumā norādītajām valstīm, izņemot Indiju;

b)

6 000 tonnas Indijas izcelsmes cukura, kas izteikts kā baltā cukura ekvivalents.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 371/2007 (OV L 92, 3.4.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 196, 18.7.2006., 3. lpp.

(4)  OV L 337, 21.12.2007., 67. lpp.

(5)  OV L 29, 2.2.2008., 3. lpp.


Top