Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0249

Padomes Regula (EK) Nr. 249/2008 ( 2008. gada 17. marts ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1425/2006, ar ko uzliek galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam

OJ L 76, 19.3.2008, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/249/oj

19.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/8


PADOMES REGULA (EK) Nr. 249/2008

(2008. gada 17. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1425/2006, ar ko uzliek galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Savienības dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 9. pantu un 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1425/2006 (2006. gada 25. septembris), ar ko uzliek galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam un pārtrauc procedūru attiecībā uz konkrētu Malaizijas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importu (2),

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniedza pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

1.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Padome pēc izmeklēšanas (“sākotnējā izmeklēšana”) ar Regulu (EK) Nr. 1425/2006 noteica galīgo antidempinga maksājumu konkrētu plastikāta maisu un maisiņu importam, kuru izcelsme, inter alia, ir Ķīnas Tautas Republikā.

1.1.   Starpposma pārskatīšanas sākšana

(2)

Pēc Komisijas ierosmes sāka iepriekš minētās regulas daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz Xinhui Alida Polythene Limited (Xinhui Alida vai “uzņēmums”), kas ir Ķīnas ražotājs eksportētājs, uz ko attiecas spēkā esošie antidempinga pasākumi. Daļējo starpposma pārskatīšanu sāka pēc Komisijas ierosmes, pamatojoties uz uzņēmuma sniegtajiem prima facie pierādījumiem.

(3)

Šo pārskatīšanu sāka saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu. Xinhui Alida pierādījumos, ko uzņēmums iesniedza Komisijai, tas apgalvoja, ka, ciktāl tas attiecas uz uzņēmumu, ir mainījušies apstākļi, uz kuriem pamatojoties tika noteikti pasākumi, un ka šīs pārmaiņas ir ilglaicīgas.

(4)

Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka attiecībā uz šo uzņēmumu noteicošie bija prima facie tirgus ekonomikas apstākļi – par to liecina uzņēmuma apgalvojums, ka tas ir izpildījis pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktos kritērijus. Turklāt uzņēmums apgalvoja, ka kopš tā laika, kad tika noteikti sākotnējie pasākumi, uzņēmuma pārdošanas modelī ir notikušas ilglaicīgas pārmaiņas gan apjoma, gan galamērķa ziņā un tas pats sakāms arī par ražošanas jaudu. Uzņēmums arī apgalvoja un sniedza prima facie pierādījumus, lai apliecinātu, ka tādas normālās vērtības salīdzinājums, kas pamatojas uz pašizmaksu un cenām, ar eksporta cenām uz Kopienu radītu būtisku dempinga samazinājumu, salīdzinot ar spēkā esošo pasākumu līmeni.

(5)

Šajā saistībā tas apgalvoja, ka, lai neitralizētu dempingu, vairs nav vajadzības turpināt piemērot spēkā esošos pasākumus, kas bija pamatoti uz agrāk noteikto dempinga līmeni.

(6)

Komisija, apspriedusies ar Padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, lai sāktu daļēju starpposma pārskatīšanu, publicēja paziņojumu (“paziņojums par pārskatīšanas sākšanu”) (3) un sāka izmeklēšanu, kas aprobežojās ar dempinga pārbaudi.

1.2.   Personas, uz kurām attiecas izmeklēšana

(7)

Komisija oficiāli paziņoja Xinhui Alida un ar to saistītajiem uzņēmumiem, kā arī eksportētājvalsts pārstāvjiem par pārskatīšanas sākšanu. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja rakstiski darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu.

(8)

Turklāt Komisija nosūtīja aptaujas anketas pieteikuma iesniedzējam un ar to saistītajiem uzņēmumiem un saņēma atbildes šim nolūkam noteiktajā termiņā. Komisija vāca un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu dempinga un tirgus ekonomikas režīma noteikšanai, un veica pārbaudes apmeklējumus šādu uzņēmumu telpās:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Ķīna,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Honkonga,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Apvienotā Karaliste,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakonpathom, Taizeme,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Taizeme,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Taizeme.

1.3.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods

(9)

Dempinga izmeklēšana aptvēra periodu no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods” jeb “PIP”).

2.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS UN LĪDZĪGAIS RAŽOJUMS

2.1.   Attiecīgais ražojums

(10)

Attiecīgais ražojums šajā pārskatīšanā ir tas pats, kas bija sākotnējā izmeklēšanā, proti, ĶTR izcelsmes plastikāta maisi un maisiņi, kuri pēc svara satur vismaz 20 % polietilēna un kuru biezums nepārsniedz 100 mikrometru (μm); tos patlaban klasificē ar KN kodiem ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 un ex 3923 29 90 (Taric kodi 3923210020, 3923291020 un 3923299020).

2.2.   Līdzīgais ražojums

(11)

Pašreizējā izmeklēšanā noskaidroja, ka Xinhui Alida nepārdeva ražojumus Ķīnas vietējā tirgū, tāpēc netika ražots līdzīgs ražojums.

3.   TIRGUS EKONOMIKAS REŽĪMS (“TER”)

(12)

Visās antidempinga izmeklēšanās attiecībā uz ĶTR izcelsmes importu tiem ražotājiem eksportētājiem, par kuriem tika atzīts, ka tie izpilda 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā norādītos kritērijus, normālo vērtību nosaka saskaņā ar pamatregulas 2. panta 1.–6. punktu. Turpmāk tekstā sniegts šo kritēriju īss kopsavilkums, kas paredzēts tikai uzziņai:

uzņēmumu lēmumi tiek pieņemti, reaģējot uz tirgus apstākļiem un bez valsts nozīmīgas iejaukšanās,

grāmatvedības uzskaiti pārbauda neatkarīgs revidents saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, un to izmanto visiem nolūkiem,

nav nozīmīgu izkropļojumu, kas pārņemti no agrākās sistēmas, kurā nebija tirgus ekonomikas,

juridisko noteiktību un stabilitāti nodrošina likumi par bankrotu un īpašumtiesībām,

valūtas konvertēšana notiek atbilstīgi valūtas kursam tirgū.

(13)

Komisijas dienesti secināja, ka uzņēmums Xinhui Alida ir pierādījis, ka tas atbilst visiem pieciem kritērijiem, kas noteikti pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, un ierosināja tam piešķirt TER.

(14)

Gan Xinhui Alida, gan Kopienas ražošanas nozarei tika dota iespēja izteikt komentārus par iepriekš minētajiem konstatējumiem.

(15)

Kopienas ražošanas nozare apšaubīja TER piešķiršanu Xinhui Alida, norādot, ka uzņēmuma pārvalde bija neskaidra un uzņēmums iznīcinājis atsevišķus dokumentus, kas tam tika pieprasīti, lai apliecinātu atbilstību TER.

(16)

Uzņēmuma statūtos teikts, ka direktorus izraugās akcionāri proporcionāli to daļām Xinhui Alida, bet patlaban divi akcionāri izraugās vienādu direktoru skaitu, lai gan šiem akcionāriem nav vienāds daudzums akciju. Tomēr tas nepadara uzņēmuma pārvaldi neskaidru. Mazākā akcionāra lielākā akciju daļa pieder lielākajam akcionāram; tādējādi direktoru padomes sastāvs atspoguļo faktiskās īpašumattiecības Xinhui Alida.

(17)

Turklāt tika apgalvots, ka uzņēmums nav varējis iesniegt banku pārskaitījumu oriģinālus par sākotnējām kapitāla iemaksām, zemes izmantošanas tiesību apmaksu un valstij izmaksātajām daļām, kad uzņēmums pilnībā pārgāja privātīpašumā, jo uzņēmuma politikā neietilpst dokumentu saglabāšana ilgāk kā septiņus gadus. Tomēr uzņēmums varēja iesniegt pierādījumus no revidentu pārbaudītiem avotiem attiecībā uz šiem darījumiem, un, ņemot vērā to laika periodu, kas pagājis, kopš darījumi notikuši, tas, ka nebija pieejami oriģinālie bankas pārvedumi, netika uzskatīts par kaut ko ārkārtēju.

(18)

Šos argumentus apsvēra, bet, tā kā netika iesniegti pierādījumi, kas varētu mainīt Komisijas lēmumu piešķirt uzņēmumam TER, Kopienas ražošanas nozares argumentus noraidīja.

(19)

Notika apspriešanās ar Padomdevēju komiteju, un tika attiecīgi informētas tieši iesaistītās personas. Kopienas ražošanas nozares norādītie galvenie argumenti jau ir apskatīti iepriekš.

4.   DEMPINGS

4.1.   Normālā vērtība

4.1.1.   Metodika, ko piemēro normālās vērtības aprēķināšanai

(20)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 2. punktu vispirms pārbaudīja, vai ražotāja eksportētāja nodrošinātie līdzīgā ražojuma pārdošanas apjomi vietējā tirgū neatkarīgiem pircējiem ir reprezentatīvi, t. i., vai šādu pārdevumu kopējais apjoms ir vienāds ar vai lielāks par 5 % no attiecīgā eksporta kopējā apjoma uz Kopienu. Ņemot vērā to, ka Xinhui Alida PIP nepārdeva ražojumus vietējā tirgū, normālo vērtību aprēķināja saskaņā ar pamatregulas 2. panta 3. punktu, kā aprakstīts turpmāk.

4.1.2.   Normālās vērtības aprēķināšana

(21)

Tā kā vietējā tirgū ražojums netika pārdots, normālo vērtību aprēķināja, pamatojoties uz pamatregulas 2. panta 3. punkta noteikumiem, pieskaitot radušās pārdošanas, vispārējās un administratīvās (“TVA”) izmaksas un vidējo svērto peļņu vidējām Xinhui Alida ražošanas izmaksām PIP.

(22)

Xinhui Alida apgalvoja, ka ražošanas izmaksas jākoriģē, lai ņemtu vērā amortizācijas politikas atšķirības šajā uzņēmumā un tā mātesuzņēmumā British Polythene Industries plc (“BPI”) Apvienotajā Karalistē; abiem uzņēmumiem ir konsolidēti pārskati. Xinhui Alida sniedza pierādījumus, ka konsolidēšanas procesā BPI koriģēja aktīvu amortizāciju, savukārt Ķīnā amortizācijas likmes ir noteiktas likumā, šādi atturot uzņēmumu no amortizācijas politikas pielāgošanas.

(23)

Šo apgalvojumu noraidīja; daļēji tas notika tāpēc, ka Ķīna likumu grozīja 2001. gadā un amortizācijas likmes vairs netiek noteiktas, un daļēji tāpēc, ka Xinhui Alida ražošanas izmaksas PIP ir atspoguļotas revidentu pārbaudītajos pārskatos un nav pielāgotas izmaksām tā, lai tās varētu konsolidēt Apvienotajā Karalistē. Turklāt pārbaudīja arī attiecīgos aktīvus un konstatēja, ka lielākā to daļa joprojām tiek izmantota (pēc 10 gadiem).

(24)

Xinhui Alida arī apgalvoja, ka jākoriģē izejvielu izmaksas, lai ņemtu vērā to, ka summas daļa, ko samaksāja izejvielu piegādātajam Horneman Chemplas (Far East) Limited, faktiski tika samaksāta kontrolakciju sabiedrībai Venture Hong Kong, kura daļas pieder Horneman Chemplas un British Polythene Industries plc (BPI). Šo apgalvojumu arī noraidīja. Vispirms, lai gan Horneman Chemplas un Xinhui Alida ir saistītas personas, konstatēja, ka cena, ko Horneman Chemplas prasīja Xinhui Alida, bija samērīga tirgus cena, ieskaitot nelielu Horneman uzcenojumu cenai, par kādu tas nopirka preces, lai segtu savas izmaksas. Turklāt summas Horneman nesamaksāja tieši Xinhui Alida, piemēram, apjoma atlaides vai kredītzīmes veidā, bet Venture Hong Kong, kas tās pārskaitīja Xinhui Alida kā kapitāla ieguldījumu(-us) un citus maksājumus. Tāpēc to nevar uzskatīt par standarta cenu atlaidi, ko pārdevējs piešķir pircējam.

(25)

Datus par pārdošanas, vispārējām un administratīvajām izmaksām un vidējo svērto peļņu ieguva no uzņēmumiem, kuri aizpildīja anketas, ko nosūtīja uzņēmumiem analogajā valstī, kā izklāstīts turpmāk.

4.1.3.   Analogā valsts

(26)

Analogās valsts datus izmantoja, lai saskaņā ar pamatregulas 2. panta 6. punkta c) apakšpunktu aprēķinātu normālo vērtību Xinhui Alida, ņemot vērā to, ka ražojumu nepārdeva vietējā tirgū. Paziņojumā par izmeklēšanas sākšanu bija noteikums par Malaiziju, kuru bija paredzēts izraudzīties par analogo valsti, bet neviens uzņēmums nepiekrita sadarboties izmeklēšanā. Tomēr sadarbojās trīs uzņēmumi Taizemē, kuri bija veikuši tirdzniecību vietējā tirgū. Vidējās svērtās TVA izmaksas un peļņu aprēķināja, pamatojoties uz to iesniegtajiem datiem, un šo informāciju pārbaudīja šo uzņēmumu telpās.

4.2.   Eksporta cena

(27)

Ja Xinhui Alida eksports tika veikts tieši neatkarīgiem klientiem Kopienā, eksporta cenu noteica, pamatojoties uz faktiski samaksāto vai maksājamo cenu par attiecīgo ražojumu PIP saskaņā ar pamatregulas 2. panta 8. punktu.

(28)

Tomēr lielākā daļa Xinhui Alida pārdevumu tika veikta saistītajam uzņēmumam Horneman Chemplas Honkongā, lai tālāk pārdotu tiešajiem lietotājiem uz Kopienu, vai saistītajam uzņēmumam BPI Apvienotajā Karalistē, lai veiktu galīgo pārdošanu Kopienā. Attiecībā uz šo eksporta tirdzniecību uz Kopienu eksporta cenu noteica, pamatojoties uz pamatregulas 2. panta 9. punktu, proti, izmantojot tālākpārdošanas cenas, ko faktiski samaksāja pirmais neatkarīgais pircējs Kopienā vai kas tam bija jāmaksā PIP, attiecīgi koriģējot, lai ņemtu vērā visas izmaksas, kas radušās laikā no importēšanas līdz tālākpārdošanai, un peļņu.

4.3.   Salīdzinājums

(29)

Normālo vērtību salīdzināja ar eksporta cenu, pamatojoties uz ražotāja cenu, tajā pašā tirdzniecības līmenī. Lai nodrošinātu godīgu salīdzinājumu, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punktu tika ņemtas vērā atšķirības, kurām tika pierādīts, ka tās ietekmē cenas un cenu salīdzināmību. Ar šādu pamatojumu gadījumos, kad tas bija nepieciešams un attaisnojams, tika ņemta vērā starpība starp cenu samazinājumiem, atlaidēm, komisijas maksām, transporta izdevumiem, apdrošināšanu, apstrādes izmaksām, iepakojuma izmaksām, kredīta izmaksām, banku izmaksām un ievedmuitas maksājumiem.

(30)

Tā kā saistītajam importētājam Apvienotajā Karalistē ir līdzīgi uzdevumi kā pārstāvim, kas darbojas uz komisijas maksas pamata, tika izdarīta eksporta cenas korekcija attiecībā uz komisiju saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punkta i) apakšpunktu. Komisijas maksas apmērs tika aprēķināts, pamatojoties uz tiešiem pierādījumiem par to, ka ir uzcenojumi un pārdošanas izmaksas, kas saistītas ar šādām funkcijām.

4.4.   Dempinga starpība

(31)

Kā paredzēts pamatregulas 2. panta 11. punktā, katra ražojuma veida vidējā svērtā normālā vērtība tika salīdzināta ar atbilstošā attiecīgā ražojuma veida vidējo svērto eksporta cenu.

(32)

Konstatēja, ka Xinhui Alida dempinga starpība bija 4,3 %, izsakot procentos no Kopienas brīvas robežpiegādes neto cenas pirms nodokļu nomaksas.

5.   MAINĪTO APSTĀKĻU ILGLAICĪBA

(33)

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu tika arī pārbaudīts, vai varētu pamatoti uzskatīt, ka apstākļu pārmaiņas ir ilglaicīgas.

(34)

Vispirms jāatgādina, ka uzņēmums varēja pierādīt, ka tam jāpiešķir TER un ka tam ir tiesības uz atsevišķu dempinga starpību. TER piešķiršanas iemesli tika uzskatīti par ilglaicīgiem, jo tie attiecas uz uzņēmuma ilgtermiņa struktūru un uzņēmējdarbības modeli. Otrkārt, tika pieprasīta informācija par ražojuma veidu pārmaiņām un cenu svārstībām pēc PIP beigām 2006. gadā jūnijā. Uzņēmums sniedza pierādījumus, lai apliecinātu, ka 2006. gada otrajā pusē palielinājās izejvielu cenas; 2006. gada beigās tās atgriezās iepriekšējā līmenī, bet tās bija augstākas par cenām PIP. Ņemot vērā mātesuzņēmuma politiku attiecībā uz Xinhui Alida un mātesuzņēmuma iekšējo cenu noteikšanu, ir skaidrs, ka 2006. gada otrajā pusē transfertcena bija stabila, savukārt izejvielu cenas ievērojami pieauga. BPI arī pierādīja, ka tālākpārdošanas cenas 2006. gada otrajā pusē bija stabilas, tāpēc dempinga starpība, kas tika aprēķināta PIP, viennozīmīgi bija spēkā visam atlikušajam 2006. kalendārajam gadam.

(35)

Uzņēmums apgalvoja, ka kopš sākotnējās izmeklēšanas perioda no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada martam pārdošanas modelī ir notikušas ilglaicīgas pārmaiņas gan apjoma, gan galamērķa ziņā.

(36)

Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka uzņēmuma prakse, tostarp apstākļi, kas noteica šīs pārskatīšanas sākšanu, paredzamā nākotnē, visticamāk, nemainīsies tā, lai tas ietekmētu pašreizējās pārskatīšanas konstatējumus. Tas nozīmē, ka attiecīgās pārmaiņas būs ilglaicīgas, tāpēc pārskatīšanas secinājumi ir paliekoši.

6.   ANTIDEMPINGA PASĀKUMI

(37)

Ņemot vērā izmeklēšanas rezultātus, ir atzīts par lietderīgu grozīt antidempinga maksājumu, ko piemēro Xinhui Alida veiktajam attiecīgā ražojuma importam, un noteikt to 4,3 %.

7.   FAKTU IZPAUŠANA

(38)

Ieinteresētās personas tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata ir iecerēts ieteikt izdarīt grozījumu Regulā (EK) Nr. 1425/2006, kā arī tām tika dota iespēja sniegt komentārus.

(39)

Uzņēmums apšaubīja izpaustos konstatējumus, jo dažādas korekcijas, ko uzņēmums pieprasīja, tika noraidītas, proti, amortizācijas aprēķins Ķīnā, prakse ar valūtas maiņas kursa rezultātā gūto peļņu Apvienotajā Karalistē un iespējamo izejvielu atlaidi. Tomēr uzņēmums nesniedza jaunus pierādījumus, lai pamatotu savus apgalvojumus, tāpēc šie apgalvojumi atkal tika noraidīti.

(40)

Kopienas ražošanas nozare pieprasīja papildu informāciju attiecībā uz saliktās normālās vērtības aprēķinu, izmantojot Taizemes datus, bet nesniedza pierādījumus, kas apstrīdētu vai apšaubītu izmantoto metodiku,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo groza Regulas (EK) Nr. 1425/2006 1. panta 2. punkta tabulu, to papildinot šādi:

Valsts

Uzņēmums

Maksājuma likme (%)

Taric papildkods

Ķīnas Tautas Republika

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Ar šo groza Regulas (EK) Nr. 1425/2006 uzņēmumu sarakstu I pielikumā, svītrojot šādu tekstu:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 17. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

I. JARC


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 270, 29.9.2006., 4. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1356/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 5. lpp.).

(3)  OV C 54, 9.3.2007., 5. lpp.


Top