Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0128

Komisijas Direktīva 2008/128/EK ( 2008. gada 22. decembris ), ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 6, 10.1.2009, p. 20–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; Atcelts ar 32012R0231

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/128/oj

10.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/20


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/128/EK

(2008. gada 22. decembris),

ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/107/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas piedevām, kuras atļauts izmantot cilvēku uzturā (1), un jo īpaši tās 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

tā kā

(1)

Komisijas 1995. gada 26. jūlija Direktīva 95/45/EK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krā svielām, kuras lieto pārtikas produktos (2) ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva ir jākodificē.

(2)

Ir nepieciešams izstrādāt tīrības kritērijus visām krāsvielām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvā 94/36/EK par krāsvielu lietošanu pārtikas produktos (4).

(3)

Ir nepieciešams ņemt vērā krāsvielu specifikācijas un analīžu metodes, kā to nosaka Pārtikas kodekss, kā to sagatavojusi Apvienotā FAO/WTO ekspertu komiteja par pārtikas piedevām (JECFA).

(4)

Pārtikas piedevas, ko iegūst ar ražošanas metodēm vai no izejmateriāliem, kas ievērojami atšķiras no tā, ko ir novērtējusi Pārtikas zinātniskā komiteja, vai no tā, kas minēts šajā direktīvā, būtu jāiesniedz drošības izvērtēšanai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei ar uzsvaru uz tīrības kritērijiem.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu.

(6)

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvā 94/36/EK minēto krāsvielu tīrības kritēriji, kas uzskaitīti Direktīvas 89/107/EEK 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā, ir noteikti šīs direktīvas I pielikumā.

2. pants

Direktīvu 95/45/EK, kā tā grozīta ar direktīvām, kā izklāstīts II pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp.

(2)  OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp.

(3)  Skat. II pielikuma A daļu.

(4)  OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp.


I PIELIKUMS

A.   KRĀSVIELAS ALUMĪNIJA LAKU VISPĀRĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS

Definīcija

Alumīnija lakas iegūst, tīrības kritērijiem atbilstošām krāsvielām reaģējot ar alumīniju ūdens šķīdumā. Alumīnijs parasti ir svaigi pagatavots, nežāvēts, un iegūts, alumīnija sulfātam vai hlorīdam reaģējot ar nātrija vai kalcija karbonātu vai bikarbonātu, vai amonjaku. Pēc lakas izveidošanās, produktu filtrē, mazgā ar ūdeni un žāvē. Gala produktā iespējama neizreaģējušā alumīnija klātbūtne

HCl nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,5 %

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālos apstākļos)

Atbilstošajām krāsvielām piemēro to īpašos tīrības kritērijus

B.   ĪPAŠIE TĪRĪBAS KRITĒRIJI

E 100 KURKUMĪNS

Sinonīmi

CI Dabīgais dzeltenais 3, turmerika dzeltenais; diferoilmetāns

Definīcija

Kurkumīnu iegūst ar selektīviem šķīdinātājiem ekstrahējot turmeriku, t.i. dabīgā Curcuma longa L. sakneņus. Lai iegūtu koncentrētu kurkumīna pulveri, ekstraktu attīra kristalizējot. Produkts sastāv no kurkumīniem, t.i. krāsvielas 1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-diēn-3,5-diona un tās diviem dezmetoksi atvasinājumiem dažādās attiecībās. Var būt nelieli eļļu un sveķu piemaisījumi, kas dabiski atrodas turmerikā

Ekstrakcijā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: etilacetātu, acetonu, oglekļa dioksīdu, dihlormetānu, n-butanolu, metanolu, etanolu, heksānu

Klase

Dicinnamoilmetāns

Krāsu indeksa numurs

75300

Einecs numurs

207-280-5

Ķīmiskie nosaukumi

I

1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-diēn-3,5-dions

II

1-(4-Hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-diēn-3,5-dions

III

1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-diēn-3,5-dions

Ķīmiskā formula

I

C21H20O6,

II

C20H18O5,

III

C19H16O4

Molekulmasa

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 90 %

E1 cm 1 %1 607 pie ≈ 426 nm etanolā

Izskats

Oranždzeltens kristālisks pulveris

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums etanolā pie ≈ 426 nm

B.

Kušanas temperatūra

179-182 °C

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums

Etilacetāts

Acetons

n-Butanols

Metanols

Etanols

Heksāns

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVĪNS

Sinonīmi

Laktoflavīns

Klase

Izoalloksazīns

Einecs numurs

201-507-1

Ķīmiskie nosaukumi

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)-benzo(g)pteridīn-2,4(3H,10H)-dions

7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)izoalloksazīns

Ķīmiskā formula

C17H20N4O6

Molekulmasa

376,37

Pamatviela

Bezūdens vielas saturs ne mazāk kā 98 %

E1 cm 1 % 328 pie ≈ 444 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Dzeltens līdz oranždzeltens kristālisks pulveris ar vāju aromātu

Identificēšana

A.

Spektrometrija

A375/A267 = 0,31-0,33

A444/A267 = 0,36-0,39

Ūdens šķīdumā attiecība

Maksimums ūdenī pie ≈ 444 nm

B.

Īpatnējā griešana

[α]D20 between – 115o 0,05 N nātrija hidroksīda šķīdumā ir starp –115° un –140°

Tīrība

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 1,5 % (žāvējot 4 stundas pie 105 °C)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 100 mg/kg (aprēķināti kā anilīns)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVĪN-5′-FOSFĀTS

Sinonīmi

Nātrija riboflavīn-5′-fosfāts

Definīcija

Šīs specifikācijas attiecas uz riboflavīn-5′-fosfātu ar niecīgu brīva riboflavīna un riboflavīndifosfāta daudzumu

Klase

Izoalloksazīns

Einecs numurs

204-988-6

Ķīmiskie nosaukumi

Mononātrija

(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diokso-10′-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentilfosfāts;

riboflavīna 5′-monofosfāta estera mononātrija sāls

Ķīmiskā formula

(dihidrāts)

:

C17H20N4NaO9P·2H2O

(bezūdens viela)

:

C17H20N4NaO9P

Molekulmasa

541,36

Pamatviela

Kā C17H20N4NaO9P·2H2O aprēķināto krāsvielu kopīgais saturs ne mazāk kā 95 %

E1 cm 1 % 250 pie ≈ 375 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Dzeltens līdz oranžs kristālisks higroskopisks pulveris ar vāju aromātu un rūgtu garšu

Identificēšana

A.

Spektrometrija

A375/A267 = 0,30-0,34

A444/A267 = 0,35-0,40

Ūdens šķīdumā attiecība

Maksimums ūdenī pie ≈ 444 nm

B.

Īpatnējā griešana

[α]D20 between + 38o 5 M HCl šķīdumā ir starp + 38° un + 42°

Tīrība

Zudumi pēc žāvēšanas

Dihidrāta formai ne vairāk kā 8 % (100 °C, 5 h vakuumā virs P2O5)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 25 %

Neorganiskais fosfāts

Ne vairāk kā 1 % (aprēķināts kā PO4 bezūdens vielai)

Papildu krāsvielas

Brīvs riboflavīns

:

ne vairāk kā 6 %

Riboflavīna difosfāts

:

ne vairāk kā 6 %

Pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 70 mg/kg (aprēķināti kā anilīns)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 102 TARTRAZĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas dzeltenais 4

Definīcija

Tartrazīns sastāv no trinātrija 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Tartrazīns aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Monoazo

Krāsu indeksa numurs

19140

Einecs numurs

217-699-5

Ķīmiskie nosaukumi

Trinātrija 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilāts

Ķīmiskā formula

C16H9N4Na3O9S2

Molekulmasa

534,37

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

E1 cm 1 % 530 pie ≈ 426 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Gaiši oranžs pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 426 nm

B.

Dzeltens ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 1 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

4-hidrazīnobenzolsulfoskābe

 

4-aminobenzol-1-sulfoskābe

 

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolīn-3-karbonskābe

 

4,4′-diazoaminodi(benzolsul-foskābe)

 

tetrahidroksidzintarskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % neitrālā vidē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 104 HINOLĪNA DZELTENAIS

Sinonīmi

CI Pārtikas dzeltenais 13

Definīcija

Hinolīna dzelteno pagatavo sulfurējot 2-(2-hinolil)indan-1,3-dionu. Hinolīna dzeltenais sastāv no 2-(2-hinolil)indan-1,3-diona disulfoskābes (galvenokārt), monosulfoskābes un trisulfoskābes nātrija sāļu maisījuma un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Hinolīna dzeltenais aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Hinoftalons

Krāsu indeksa numurs

47005

Einecs numurs

305-897-5

Ķīmiskais nosaukums

2-(2-Hinolil)indan-1,3-diona disulfonātu dinātrija sāls (galvenā sastāvdaļa)

Ķīmiskā formula

C18H9NNa2O8S2 (galvenā sastāvdaļa)

Molekulmasa

477,38 (galvenā sastāvdaļa)

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 70 %

Hinolīna dzeltenajam jāsatur šādas krāsvielas:

Hinolīna dzeltenajam jāsatur šādas krāsvielas:

dinātrija disulfonātus-ne mazāk kā 80 % ;

nātrija monosulfonātus-ne vairāk kā 15 % ;

trinātrija trisulfonātu-ne vairāk kā 7 %

E1 cm 1 % 865 (galvenā sastāvdaļa) pie ≈ 411 nm (etiķskābes ūdens šķīdumā)

Izskats

Dzeltens pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums etiķskābes ūdens šķīdumā (pH 5) pie ≈ 411 nm

B.

Dzeltens ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 4 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

2-metilhinolīns

 

2-metilhinolīnsulfoskābe

 

ftalskābe

 

2,6-dimetilhinolīns

 

2,6-dimetilhinolīnsulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

2-(2-Hinolil)indan-1,3-dions

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % neitrālā vidē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 110 SAULRIETA DZELTENAIS FCF

Sinonīmi

CI Pārtikas dzeltenais 3, Oranždzeltenais S

Definīcija

Saulrieta dzeltenais FCF sastāv galvenokārt no dinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonātfenilazo)naftalīn-6-sulfonāta un nelielā daudzumā papildu krāsvielām, kā arī nātrija hlorīda un/vai sulfāta kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Saulrieta dzeltenais FCF aprakstīts nātrija sāls veidā. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Grupa

Monoazosavienojumi

Krāsu indeksa numurs

15985

Einecs numurs

220-491-7

Ķīmiskie nosaukumi

Dinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonātfenilazo)naftalīn-6-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C16H10N2Na2O7S2

Molekulmasa

452,37

Pamatvielas saturs

Satur vismaz 85 % krāsvielu, izsakot nātrija sāls veidā

E1 cm 1 % 55 pie apm. 485 nm ūdens šķīdumā ar pH 7

Izskats

Oranžsarkanas krāsas pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie apm. 485 nm un pie pH 7

B.

Ūdens šķīdums oranžs

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošās vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Citu krāsvielu piemaisījumi

Ne vairāk kā 5 %

1-(fenilazo)-2-naftalenols (Sudānas I)

Ne vairāk kā 0,5 mg/kg

Citi organiskie savienojumi, izņemot krāsvielas:

 

 

4-aminobenzol-1-sulfonskābe

 

3-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonskābe

 

6-hidroksinaftalīn-2-sulfonskābe

 

7-hidroksinaftalīn-1,3-disulfonskābe

 

4,4′-diazoaminodi(benzolsulfonskābe)

 

6,6′-oksidi(naftalīn-2-sulfonskābe)

Kopā ne vairāk par 0,5 %

Nesulfonēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk par 0,01 % (izsakot anilīna veidā)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk par 0,2 % neitrālos apstākļos

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 120 KOŠINELS, KARMĪNSKĀBE, KARMĪNI

Definīcija

Karmīnus un karmīnskābi iegūst no košinela, kas sastāv no kukaiņu Dactylopius coccus Costa mātīšu kaltētu ķermeņu ūdens, ūdens-spirta vai spirta ekstraktiem.

Krāsojumu dod karmīnskābe.

Var veidot karmīnskābes (karmīnu) alumīnija lakas, ar karmīnskābes un alumīnija molāro attiecību 2:1.

Tirdzniecībā esošajos produktos krāsvielas ir kopā ar amonija, kalcija, nātrija vai kālija katjoniem (atsevišķi vai kombinācijās), un šie katjoni var būt arī pārākumā

Tirdzniecībā esošie produkti var saturēt arī kukaiņos esošo olbaltumvielu materiālus, un var saturēt arī brīvu karminātu vai nelielu nesaistītu alumīnija katjonu atlikumu

Klase

Antrahinons

Krāsu indeksa numurs

75470

Einecs numurs

215-680-6 (košinels); 215-023-3 (karmīnskābe); 215-724-4 (karmīni)

Ķīmiskie nosaukumi

7-β-D-glikopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracēn-2-karbonskābe (karmīnskābe); karmīns ir hidratēts karmīnskābes alumīnija helāts

Ķīmiskā formula

C22H20O13 (karmīnskābe)

Molekulmasa

492,39 (karmīnskābe)

Pamatviela

Karmīnskābes saturs to saturošajos ekstraktos ne mazāk kā 2 %; karmīnskābes saturs helātos ne mazāk kā 50 %

Izskats

Sarkana līdz tumšsarkana irdena cieta viela vai pulveris. Košinela ekstrakts parasti ir tumšsarkans šķidrums, bet var būt arī izžāvēts kā pulveris

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums amonija ūdens šķīdumā pie ≈ 518 nm

Maksimums atšķaidītā sālsskābē pie ≈ 494 nm (karmīnskābe)

Tīrība

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 122 AZORUBĪNS, KARMOIZĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 3

Definīcija

Azorubīns sastāv no dinātrija 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-1-sulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Azorubīns aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Monoazo

Krāsu indeksa numurs

14720

Einecs numurs

222-657-4

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)-naftalīn-1-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C20H12N2Na2O7S2

Molekulmasa

502,44

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

E1 cm 1 % 510 pie ≈ 516 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Sarkans līdz sarkanbrūns pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 516 nm

B.

Sarkans ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 2 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

4-aminonaftalīn-1-sulfoskābe

 

4-hidroksinaftalīn-1-sulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % neitrālā vidē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 123 AMARANTS

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 9

Definīcija

Amarants sastāv no trinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-3,6-disulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Amarants aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Monoazo

Krāsu indeksa numurs

16185

Einecs numurs

213-022-2

Ķīmiskais nosaukums

Trinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-3,6-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulmasa

604,48

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

E1 cm 1 % 440 pie ≈ 520 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Sarkanīgi brūns pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 520 nm

B.

Sarkans ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 3 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

4-aminonaftalīn-1-sulfoskābe

 

3-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābe

 

6-hidroksinaftalīn-2-sulfokābe

 

7-hidroksinaftalīn-1,3-disulfoskābe

 

7-hidroksinaftalīn-1,3,6-trisulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % neitrālā vidē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 124 KUMAČS 4R, KOŠINELA SARKANAIS A

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 7, jaunais kokīns

Definīcija

Kumačs 4R sastāv no trinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-6,8-disulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Kumačs 4R aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Monoazo

Krāsu indeksa numurs

16255

Einecs numurs

220-036-2

Ķīmiskie nosaukumi

Trinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-6,8-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulmasa

604,48

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 80 %

E1 cm 1 % 430 pie ≈ 505 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Sarkanīgi brūns pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 505 nm

B.

Sarkans ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 1 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

4-aminonaftalīn-1-sulfoskābe

 

3-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābe

 

6-hidroksinaftalīn-2-sulfokābe

 

7-hidroksinaftalīn-1,3-disulfoskābe

 

7-hidroksinaftalīn-1,3,6-trisulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % neitrālā vidē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 127 ERITROZĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 14

Definīcija

Eritrozīns sastāv no dinātrija 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksantēn-9-il)benzoāta monohidrāta un papildu krāsvielām kopā ar ūdeni, nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Eritrozīns aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Ksantēns

Krāsu indeksa numurs

45430

Einecs numurs

240-474-8

Ķīmiskie nosaukumi

Dinātrija 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksantēn-9-il)benzoāta monohidrāts

Ķīmiskā formula

C20H6I4Na2O5·H2O

Molekulmasa

897,88

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā bezūdens nātrija sāls) ne mazāk kā 87 %

E1 cm 1 %1 100 pie ≈ 526 nm ūdens šķīdumā (pH 7)

Izskats

Sarkans pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 526 nm (pH 7)

B.

Sarkans ūdens šķīdums

 

Tīrība

Neorganiskie jodīdi (aprēķināti kā nātrija jodīds)

Ne vairāk kā 0,1 %

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas (izņemot fluoresceīnu)

Ne vairāk kā 4 %

Fluoresceīns

Ne vairāk kā 20 mg/kg

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

trijodrezorcīns

Ne vairāk kā 0,2 %

2-(2,4-dihidroksi-3,5-dijodbenzoil)benzoskābe

Ne vairāk kā 0,2 %

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīdumiem ar pH = 7-8)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

Alumīnija lakas

Ne vairāk kā 0,5 % (Nav pielietojama sālsskābē nešķīstošas vielas metode. Tikai šai krāsvielai to aizstāj ar nātrija hidroksīdā nešķīstošas vielas metodi)

E 128 SARKANAIS 2G

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 10, azogeranīns

Definīcija

Sarkanais 2G sastāv no dinātrija 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalīn-3,6-disulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Sarkanais 2G aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Monoazo

Einecs numurs

18050

Einecs

223-098-9

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalīn-3,6-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C18H13N3Na2O8S2

Molekulmasa

509,43

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 80 %

E1 cm 1 % 620 pie ≈ 532 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Sarkans pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 532 nm

B.

Sarkans ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 2 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

5-acetamido-4-hidroksi-naftalīn-2,7-disulfoskābe

 

5-amino -4-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % neitrālā vidē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 129 ALŪRA SARKANAIS AC

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 17

Definīcija

Alūra sarkanais AC sastāv no dinātrija 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo)naftalīn-6-sulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Alūra sarkanais AC aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Monoazo

Krāsu indeksa numurs

16035

Einecs numurs

247-368-0

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalīn-6-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C18H14N2Na2O8S2

Molekulmasa

496,42

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

E1 cm 1 % 540 pie ≈ 504 nm ūdens šķīdumā (pH 7)

Izskats

Tumši sarkans pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 504 nm

B.

Sarkans ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 3 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

6-hidroksi-2-naftalīnsulfo-skābes nātrija sāls

Ne vairāk kā 0,3 %

4-amino -5-metoksi-2-metil-benzolsulfoskābe

Ne vairāk kā 0,2 %

6,6-oksibis-(2-naftalīnsulfo-skābes) dinātrija sāls

Ne vairāk kā 1 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīdumiem ar pH 7)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 131 PATENTZILAIS V

Sinonīmi

CI Pārtikas zilais 5

Definīcija

Patentzilais V sastāv no kalcija vai nātrija [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetilidēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn] dietilamonija hidroksīda iekšējā sāls un papildu krāsvielām, kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu un/vai kalcija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Pieļaujams arī kālija sāls

Klase

Triarilmetāns

Krāsu indeksa numurs

42051

Einecs numurs

222-573-8

Ķīmiskie nosaukumi

Kalcija vai nātrija [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetilidēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn] dietilamonija hidroksīda iekšējais sāls

Ķīmiskā formula

C27H31N2O7S2Ca Formula : (kalcija savienojums)

C27H31N2O7S2Na: (nātrija savienojums)

Molekulmasa

579,72: (kalcija savienojums)

582,67: (nātrija savienojums)

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

E1 cm 1 %2 000 pie ≈ 638 nm ūdens šķīdumā (pH 5)

Izskats

Tumši zils pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 638 nm (pH 5)

B.

Zils ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 2 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

3-hidroksibenzaldehīds

 

3-hidroksibenzoskābe

 

3-hidroksi-4-sulfobenzoskābe

 

N,N-dietilaminobenzolsulfo-skābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

Leiko bāze

Ne vairāk kā 4 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīdumiem ar pH 5)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 132 INDIGOTĪNS, INDIGOKARMĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas zilais 1

Definīcija

Indigotīns sastāv no dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,5′-disulfonāta un dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,7′-disulfonāta maisījuma un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Indigotīns aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Indigoīds

Krāsu indeksa numurs

73015

Einecs numurs

212-728-8

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,5′-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C16H8N2Na2O8S2

Molekulmasa

466,36

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %;

dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,7′-disulfonāta saturs ne vairāk kā 18 %

E1 cm 1 % 480 pie ≈ 610 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Tumši zils pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 610 nm

B.

Zils ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 1 %, izņemot dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,7′-disulfonātu

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

izatīn-5-sulfoskābe

 

5-sulfoantranilskābe

 

antranilskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālā vidē)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 133 BRILJANTZILAIS FCF

Sinonīmi

CI Pārtikas zilais 2

Definīcija

Briljantzilais FCF sastāv no dinātrija α-(4-(N-etil-3-sulfonato-benzilamino)fenil)-α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)ciklo-heksa-2,5-dienilidēn)toluol-2-sulfonāta un tā izomēriem un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Briljantzilais FCF aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Triarilmetāns

Krāsu indeksa numurs

42090

Einecs numurs

223-339-8

Ķīmiskie nosaukumi

Dinātrija α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dienilidēn)toluol-2-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C37H34N2Na2O9S3

Molekulmasa

792,84

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

E1 cm 1 %1 630 pie ≈ 630 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Sarkanīgi zils pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 630 nm

B.

Zils ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 6 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

2-, 3-un 4-formilbenzolsulfo-skābes (kopā)

Ne vairāk kā 1,5 %

3-((etil)(4-sulfofenil)amino) metilbenzolsulfoskābe

Ne vairāk kā 0,3 %

Leiko bāze

Ne vairāk kā 5 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (pH 7)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 140 (i) HLOROFILI

Sinonīmi

CI Dabīgais zaļais 3, magnija hlorofils, magnija feofitīns

Definīcija

Hlorofilus iegūst no dabīgā augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un nātres ar selektīvo šķīdinātāju ekstrakciju. Sekojošās šķīdinātāja atdalīšanas laikā no hlorofiliem var pilnīgi vai daļēji tikt atdalīts koordinētais magnijs, dodot atbilstošos feofitīnus. Galvenās krāsvielas ir feofitīni un magnija hlorofili. Estrakcijas produkts, no kura atdalīts šķīdinātājs, satur citus pigmentus, piemēram, karotenoīdus, tāpat kā eļļas, taukus un sveķus, kas dabiski atrodas izejmateriālā Ekstrakcijā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, dihlormetānu, oglekļa dioksīdu, metanolu, etanolu, propān-2-olu un heksānu

Klase

Porfirīns

Krāsu indeksa numurs

75810

Einecs numurs

215-800-7 (hlorofili), 207-536-6 (hlorofils a), 208-272-4 (hlorofils b)

Ķīmiskie nosaukumi

Galvenās krāsvielas:

 

Fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta-[at]-porfirīn-17-il) propionāts (feofitīns a), vai kā magnija komplekss (hlorofils a)

 

Fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]-porfirīn-17-il) propionāts (feofitīns b), vai kā magnija komplekss (hlorofils b)

Ķīmiskā formula

C55H72MgN4O5: (hlorofils a, magnija komplekss)

C55H74N4O5: (hlorofils a)

C55H70MgN4O6: (hlorofils b, magnija komplekss)

C55H72N4O6: (hlorofils b)

Molekulmasa

893,51: (hlorofils a, magnija komplekss)

871,22: (hlorofils a)

907,49: (hlorofils b, magnija komplekss)

885,20: (hlorofils b)

Pamatviela

Kopējais kombinēto hlorofilu un to magnija kompleksu saturs ne mazāk kā 10 %

E1 cm 1 % 700 pie ≈ 409 nm hloroformā

Izskats

Vaskveida viela krāsu intervālā no olīvu zaļa līdz tumši zaļam, atkarībā no koordinētā magnija satura

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums hloroformā pie ≈ 409 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums

Acetons

Propān-2-ols

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Heksāns

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns: ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 140 (ii) HLOROFILĪNI

Sinonīmi

CI Dabīgais zaļais 5, nātrija hlorofilīns, kālija hlorofilīns

Definīcija

Hlorofilīnu sārmu metālu sāļus iegūst, pārziepojot šķīdinātāja ekstraktus no dabīgā augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un nātres. Pārziepošana atšķeļ metilestera un fitolestera grupas un var daļēji sašķelt ciklopentenilgredzenu. Skābes grupas tiek neitralizētas, veidojot kālija un/vai nātrija sāļus

Ekstrakcijā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, dihlormetānu, oglekļa dioksīdu, metanolu, etanolu, propān-2-olu, heksānu

Klase

Porfirīns

Krāsu indeksa numurs

75815

Einecs numurs

287-483-3

Ķīmiskie nosaukumi

Galvenās krāsvielas to skābju formās ir:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbīn-7-il)propionāts (hlorofilīns a)

un

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbīn-7-il)propionāts (hlorofilīns b)

Atkarībā no hidrolīzes pakāpes ciklopentilgredzens var būt sašķelts, rezultātā izveidojot trešo karboksilgrupu

Var būt arī magnija kompleksi

Ķīmiskā formula

C34H34N4O5: (hlorofilīns a, skābes forma)

C34H32N4O6: (hlorofilīns b, skābes forma)

Molekulmasa

578,68: (hlorofilīns a)

592,66: (hlorofilīns b)

Ja ciklopentilgredzens ir sašķelts, var būt palielināta par 18 daltoniem

Pamatviela

Kopējais hlorofilīnu saturs (1 stundu pie 100 °C žāvētam paraugam) ne mazāk kā 95 %

E1 cm 1 % 700 pie ≈ 405 nm ūdens šķīdumā (pH 9)

E1 cm 1 % 140 pie ≈ 653 nm ūdens šķīdumā (pH 9)

Izskats

Tumši zaļš līdz zili melns pulveris

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums fosfāta bufera ūdens šķīdumā (pH 9) pie ≈ 405 nm un ≈ 653 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums:

Acetons

Propān-2-ols

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Heksāns

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns: Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 141 (i) HLOROFILU VARA KOMPLEKSI

Sinonīmi

CI Dabīgais zaļais 3, vara hlorofils, vara feofitīns

Definīcija

Vara hlorofilus iegūst, pievienojot vara sāļus vielai, ko iegūst ar selektīvo šķīdinātāju ekstrakciju no dabīgā augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un nātres. Produkts, no kura atdalīts šķīdinātājs, satur citus pigmentus, piemēram, karotenoīdus, tāpat kā taukus un sveķus, kas dabiski atrodas izejmateriālā. Galvenās krāsvielas ir vara feofitīni Ekstrakcijā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, oglekļa dioksīdu, metiletilketonu, dihlormetānu, metanolu, etanolu, propān-2-olu, heksānu

Klase

Porfirīns

Krāsu indeksa numurs

75815

Einecs numurs

239-830-5 (vara hlorofils a), 246-020-5 (vara hlorofils b)

Ķīmiskie nosaukumi

[Fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta-[at]-porfirīn-17-il)propionāts] varš (II) (vara hlorofils a)

[Fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]-porfirīn-17-il)propionāts] varš (II) (vara hlorofils b)

Ķīmiskā formula

C55H72CuN4O5: (vara hlorofils a)

C55H70CuN4O6: (vara hlorofils b)

Molekulmasa

932,75: (vara hlorofils a)

946,73: (vara hlorofils b)

Pamatviela

Kopējais vara hlorofilu saturs ne mazāk kā 10 %

E1 cm 1 % 540 pie ≈ 422 nm hloroformā

E1 cm 1 % 300 pie ≈ 652 nm hloroformā

Izskats

Vaskveida viela krāsu intervālā no zili-zaļa līdz tumši zaļam atkarībā no izejmateriāla

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums hloroformā pie ≈ 422 nm un pie ≈ 652 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums

Acetons

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Propān-2-ols

Heksāns

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns: ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Vara joni

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Kopējais varš

Ne vairāk kā 8 % no visiem vara feofitīniem

E 141 (ii) HLOROFILĪNU VARA KOMPLEKSI

Sinonīmi

CI Dabīgais zaļais 5, nātrija vara hlorofilīns, kālija vara hlorofilīns

Definīcija

Hlorofilīnu sārmu metālu sāļus iegūst, pievienojot vara sāļus vielai, ko iegūst pārziepojot produktu, kas iegūts ar selektīvo šķīdinātāju ekstrakciju no dabīgā augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un nātres. Pārziepošana atšķeļ metilestera un fitolestera grupas un var daļēji sašķelt ciklopentenilgredzenu. Pēc vara pievienošanas attīrītiem hlorofillīniem, skābes grupas tiek neitralizētas, veidojot kālija un/vai nātrija sāļus

Ekstrakcijā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, dihlormetānu, oglekļa dioksīdu, metanolu, etanolu, propān-2-olu, heksānu

Klase

Porfirīns

Krāsu indeksa numurs

75815

Einecs numurs

 

Ķīmiskie nosaukumi

Galvenās krāsvielas to skābju formās ir:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbīn-7-il)propionāts, vara komplekss (vara hlorofilīns a)

un

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbīn-7-il)propionāts, vara komplekss (vara hlorofilīns b)

Ķīmiskā formula

C34H32CuN4O5: (vara hlorofilīns a, skābes forma)

C34H30CuN4O6: (vara hlorofilīns b, skābes forma)

Ķīmiskā formula

640,20: (vara hlorofilīns a)

654,18: (vara hlorofilīns b)

Ja ciklopentilgredzens ir sašķelts, var būt palielinātas par 18 daltoniem

Pamatviela

Kopējais hlorofilīnu saturs (1 stundu pie 100 °C žāvētam paraugam) ne mazāk kā 95 %

E1 cm 1 % 565 pie ≈ 405 nm fosfāta bufera ūdens šķīdumā (pH 7,5)

E1 cm 1 % 145 pie ≈ 630 nm fosfāta bufera ūdens šķīdumā (pH 7,5)

Izskats

Tumši zaļš līdz zili melns pulveris

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums fosfāta bufera ūdens šķīdumā (pH 7,5) pie ≈ 405 nm un ≈ 630 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums

Acetons

Propān-2-ols

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Heksāns

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns: Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Vara joni

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Kopējais varš

Ne vairāk kā 8 % no visiem vara hlorofilīniem

E 142 ZAĻAIS S

Sinonīmi

CI Pārtikas zaļais 4, briljantzaļais BS

Definīcija

Zaļais S sastāv no nātrija N-[4-(dimetilamino)fenil]-2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilēn]-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-metilmetānamīnija un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Zaļais S aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Triarilmetāns

Krāsu indeksa numurs

44090

Einecs numurs

221-409-2

Ķīmiskie nosaukumi

Nātrija N-[4-[[4-dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilēn]2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn]-N-metilmetānamīnijs

Nātrija 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-diēnilidēn)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonatonaftalēn-2-sulfonāts (alternatīvs ķīmiskais nosaukums)

Ķīmiskā formula

C27H25N2NaO7S2

Molekulmasa

576,63

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 80 %

E1 cm 1 %1 720 pie ≈ 632 nm ūdens šķīdumā

Izskats

Tumši zils vai tumši zaļš pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 632 nm

B.

Zils vai zaļš ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 1 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

4,4′-bis(dimetilamino)-benz-hidrilspirts

Ne vairāk kā 0,1 %

4,4′-bis(dimetilamino)-benzo-fenons

Ne vairāk kā 0,1 %

3-hidroksinaftalīn-2,7-di-sulfoskābe

Ne vairāk kā 0,2 %

Leiko bāze

Ne vairāk kā 5 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālā vide)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 150a KARAMELE

Definīcija

Karameli iegūst noteiktā temperatūrā apstrādājot ogļhidrātus (tirdzniecībā pieejamus dabīgos pārtikas saldinātājus, kas ir glikozes un fruktozes monomēri un/vai to polimēri, t.i. glikozes sīrupi, saharoze, un/vai invertsīrupi un dekstroze). Karamelizācijas paātrināšanai var pielietot skābes, sārmus un sāļus, izņemot amonija savienojumus un sulfītus

Einecs numurs

232-435-9

Izskats

Tumši brūns līdz melns šķidrums vai cieta viela

Tīrība

Krāsviela, saistīta pie DEAE celulozes

Ne vairāk kā 50 %

Krāsviela, saistīta pie fosforilcelulozes

Ne vairāk kā 50 %

Krāsas intensitāte (1)

0,01-0,12

Kopējais slāpeklis

Ne vairāk kā 0,1 %

Kopējais sērs

Ne vairāk kā 0,2 %

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 25 mg/kg

E 150b SULFĪTA KARAMELE

Definīcija

Sulfīta karameli iegūst noteiktā temperatūrā apstrādājot ogļhidrātus (tirdzniecībā pieejamus dabīgos pārtikas saldinātājus, kas ir glikozes un fruktozes monomēri un/vai to polimēri, t.i. glikozes sīrupi, saharoze un/vai invertsīrupi un dekstroze) ar vai bez skābēm vai sārmiem sulfītu savienojumu (sērpaskābe, kālija sulfīts, kālija bisulfīts, nātrija sulfīts un nātrija bisulfīts) klātbūtnē. Netiek izmantoti amonija savienojumi

Einecs numurs

232-435-9

Izskats

Tumši brūns līdz melns šķidrums vai cieta viela

Tīrība

Krāsviela, saistīta pie DEAE celulozes

Vairāk kā 50 %

Krāsas intensitāte (1)

0,05-0,13

Kopējais slāpeklis

Ne vairāk kā 0,3 % (2)

Sēra dioksīds

Ne vairāk kā 0,2 % (2)

Kopējais sērs

0,3-3,5 % (2)

Sērs, saistīts pie DEAE celulozes

Vairāk kā 40 %

Krāsvielas, saistītas pie DEAE celulozes, absorbcijas attiecība

19-34

Absorbcijas attiecība

(A 280/560)

Lielāka kā 50

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 25 mg/kg

E 150c AMONIJA KARAMELE

Definīcija

Amonija karameli iegūst noteiktā temperatūrā apstrādājot ogļhidrātus (tirdzniecībā pieejamus dabīgos pārtikas saldinātājus, kas ir glikozes un fruktozes monomēri un/vai to polimēri, t.i. glikozes sīrupi, saharoze, un/vai invertsīrupi un dekstroze) ar vai bez skābēm vai sārmiem amonija savienojumu (amonija hidroksīds, amonija karbonāts, amonija hidrogenkarbonāts un amonija fosfāts) klātbūtnē. Netiek izmantoti sulfīta savienojumi

Einecs numurs

232-435-9

Izskats

Tumši brūns līdz melns šķidrums vai cieta viela

Tīrība

Krāsviela, saistīta pie DEAE celulozes

Ne vairāk kā 50 %

Krāsviela, saistīta pie fosforilcelulozes

Vairāk kā 50 %

Krāsas intensitāte (1)

0,08-0,36

Amonija slāpeklis

Ne vairāk kā 0,3 % (2)

4-metilimidazols

Ne vairāk kā 250 mg/kg (2)

2-acetil-4-tetrahidroksibutil-imidazols

Ne vairāk kā 10 mg/kg (2)

Kopējais sērs

Ne vairāk kā 0,2 % (2)

Kopējais slāpeklis

0,7-3,3 % (2)

Krāsvielas, saistītas pie fosforilcelulozes, absorbcijas attiecība

13-35

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 25 mg/kg

E 150d AMONIJA SULFĪTA KARAMELE

Definīcija

Amonija sulfīta karameli iegūst noteiktā temperatūrā apstrādājot ogļhidrātus (tirdzniecībā pieejamus dabīgos pārtikas saldinātājus, kas ir glikozes un fruktozes monomēri un/vai to polimēri, t.i. glikozes sīrupi, saharoze, un/vai invertsīrupi un dekstroze) ar vai bez skābēm vai sārmiem sulfītu un amonija savienojumu (sērpaskābe, kālija sulfīts, kālija bisulfīts, nātrija sulfīts un nātrija bisulfīts, amonija hidroksīds, amonija karbonāts, amonija hidrogenkarbonāts un amonija fosfāts, amonija sulfāts, amonija sulfīts, amonija hidrogensulfīts) klātbūtnē

Einecs numurs

232-435-9

Izskats

Tumši brūns līdz melns šķidrums vai cieta viela

Tīrība

Krāsviela, saistīta pie DEAE celulozes

Vairāk kā 50 %

Krāsas intensitāte (1)

0,10-0,60

Amonija slāpeklis

Ne vairāk kā 0,6 % (2)

Sēra dioksīds

Ne vairāk kā 0,2 % (2)

4-metilimidazols

Ne vairāk kā 250 mg/kg (2)

Kopējais slāpeklis

0,3-1,7 % (2)

Kopējais sērs

0,8-2,5 % (2)

Ar spirtu izgulsnētās vielas slāpekļa/sēra attiecība

0,7-2,7

Ar spirtu izgulsnētās vielas absorbcijas attiecība (3)

8-14

Absorbcijas attiecība (A 280/560)

Ne vairāk kā 50

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 25 mg/kg

E 151 BRILJANTMELNAIS BN, MELNAIS PN

Sinonīmi

CI Pārtikas melnais 1

Definīcija

Briljantmelnais BN sastāv no tetranātrija 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalīn-1,7-disulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām.

Briljantmelnais BN aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi.

Klase

Bisazo

Krāsu indeksa numurs

28440

Einecs numurs

219-746-5

Ķīmiskie nosaukumi

Tetranātrija 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalīn-1,7-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C28H17N5Na4O14S4

Molekulmasa

867,69

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 80 %

E1 cm 1 % 530 pie ≈ 570 nm šķīdumā

Izskats

Melns pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 570 nm

B.

Melni-zilgans ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 10 % (izteiktas uz krāsas saturu)

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

 

4-acetamido-5-hidroksi-naftalīn-1,7-disulfoskābe

 

4-amino-5-hidroksinaftalīn-1,7-disulfoskābe

 

8-aminonaftalīn-2-sulfoskābe

 

4,4′-diazoaminodi-(benzo-sulfoskābe)

Summāri ne vairāk kā 0,8 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālā vidē)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 153 AUGOGLE

Sinonīmi

Augu melnais

Definīcija

Augogli iegūst pārogļojot augu materiālu (koksni, celulozes atlikumus, kūdru, kokosriekstus un citas čaumalas). Izejmateriālu pārogļo augstā temperatūrā. Sastāv no tīra oglekļa. Var saturēt nelielus slāpekļa, ūdeņraža un skābekļa daudzumus. Pēc izgatavošanas uz produkta var būt absorbēts neliels mitrums

Krāsu indeksa numurs

77266

Einecs numurs

215-609-9

Ķīmiskais nosaukums

Ogleklis

Ķīmiskā formula

C

Molekulmasa

12,01

Pamatviela

Saturs ne mazāk kā 95 % oglekļa, rēķinot uz bezūdens un bezpelnu produktu

Izskats

Melns pulveris, bez aromāta un garšas

Identificēšana

A.

Šķīdība

Nešķīst ūdenī un organiskajos šķīdinātājos

B.

Degšana

Uzkarsēta līdz sarkankvēlei, deg lēni bez liesmas

Tīrība

Pelni (summāri)

Ne vairāk kā 4,0 % (aizdegšanās temperatūra 625 °C)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

Poliaromātiskie ogļūdeņraži

Ekstraktam, kas iegūts no 1 g produkta, ekstrahējot nepārtrauktas darbības ekstrakcijas aparātā ar 10 g tīra cikloheksāna, jābūt bezkrāsas, un ekstrakta UV fluorescence nedrīkst būt intensīvāka kā 0,100 mg hinīna sulfāta šķīdumam 1 000 ml 0,01 M sērskābē

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 12 % (120 °C, 4 h)

Sārmā šķīstoša viela

Vārot 2 g parauga ar 20 ml 1N nātrija hidroksīda un filtrējot, iegūtajam filtrātam jābūt bezkrāsas

E 154 BRŪNAIS FK

Sinonīmi

CI Pārtikas brūnais 1

Definīcija

Brūnais FK sastāv no

I

nātrija 4-(2,4-diaminofenilazo)benzolsulfonāta,

II

nātrija 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzolsulfonāta,

III

dinātrija 4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenilēnbisazo)di(benzol-sulfonāta),

IV

dinātrija 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilēnbisazo)di(benzol-sulfonāta),

V

dinātrija 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilēnbisazo)di-(benzolsulfonāta) un

VI

trinātrija 4,4′,4′′-(2,4-diaminobenzol-1,3,5-trisazo)tri-(benzolsulfonāta)

maisījuma un papildu krāsvielām, kopā ar ūdeni, nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Brūnais FK aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Azo (mono-, bis-un trisazokrāsvielu maisījums)

Einecs numurs

 

Ķīmiskie nosaukumi

Sekojošu vielu maisījums:

I

Nātrija 4-(2,4-diaminofenilazo)benzolsulfonāts

II

Nātrija 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzolsulfonāts

III

Dinātrija 4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenilēnbisazo)di(benzol-sulfonāts)

IV

Dinātrija 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilēnbisazo)di(benzol-sulfonāts)

V

Dinātrija 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilēnbisazo)di-(benzolsulfonāts)

VI

Trinātrija 4,4′,4′′-(2,4-diaminobenzol-1,3,5-trisazo)tri-(benzolsulfonāts)

Ķīmiskā formula

I

C12H11N4NaO3S;

II

C13H13N4NaO3S;

III

C18H14N6Na2O6S2;

IV

C18H14N6Na2O6S2;

V

C19H16N6Na2O6S2;

VI

C24H17N8Na3O9S3

Molekulmasa

I

314,30

II

328,33

III

520,46

IV

520,46

V

534,47

VI

726,59

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 70 %.

Kopējā klātesošo krāsvielu daudzumā atsevišķu komponentu proporcijas nedrīkst pārsniegt:

I

26 %

II

17 %

III

17 %

IV

16 %

V

20 %

VI

16 %

Izskats

Sarkanbrūns pulveris vai granulas

Identificēšana

Oranžs līdz sarkanīgs ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 3,5 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

4-aminobenzol-1-sulfoskābe

Ne vairāk kā 0,7 %

m-fenilēndiamīns un 4-metil-m-fenilēndiamīns

Ne vairāk kā 0,35 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni, izņemot m-fenilēndiamīnu un 4-metil-m-fenilēndiamīnu

Ne vairāk kā 0,007 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīduma ar pH 7)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 155 BRŪNAIS HT

Sinonīmi

CI Pārtikas brūnais 3

Definīcija

Brūnais HT sastāv no dinātrija 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksi-metil-1,3-fenilēnbisazo)di(naftalīn-1-sulfonāta) un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Brūnais HT aprakstīts kā nātrija sāls, bet pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi

Klase

Bisazo

Krāsu indeksa numurs

20285

Einecs numurs

224-924-0

Ķīmiskie nosaukumi

Dinātrija 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilēnbis-azo)di(naftalīn-1-sulfonāts)

Ķīmiskā formula

C27H18N4Na2O9S2

Molekulmasa

652,57

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 70 % (aprēķināts kā nātrija sāls)

E1 cm 1 % 403 pie ≈ 460 nm ūdens šķīdumā (pH 7)

Izskats

Sarkanīgi brūns pulveris vai granulas

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 460 nm (pH 7)

B.

Brūns ūdens šķīdums

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 10 % (plānslāņa hromatogrāfijas metode)

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

4-aminonaftalīn-1-sulfoskābe

Ne vairāk kā 0,7 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (šķīdumā ar pH 7)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 160 a (i) JAUKTI KAROTĪNI

1.   

Augu karotīni

Sinonīmi

CI Food Orange 5

Definīcija

Jauktos karotīnus iegūst, ar šķīdinātāju ekstrahējot ēdamo augu, burkānu, augu eļļu, zāles, lucernas un nātru dabiskos celmus.

Galvenā krāsviela sastāv no karotinoīdiem, no kuriem lielāko daļu veido beta–karotīns. Tajā var būt arī alfa–karotīns, gamma–karotīns un citi pigmenti. Bez krāsu pigmentiem vielā var būt eļļas, tauki un vaski, kas dabā sastopami izejvielā.

Ekstrahēšanā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, metanolu, etanolu, propān–2–olu, heksānu, dihlormetānu un oglekļa dioksīdu (4)

Klase

Karotinoīds

Krāsu indeksa Nr.

75130

Einecs numurs

230-636-6

Ķīmiskā formula

Beta–karotīns: C40H56

Molekulmasa

Beta–karotīns: 536,88

Pamatvielas saturs

Karotīnu saturs (rēķinot kā beta–karotīnu) nav mazāks kā 5 % . Produktiem, kas iegūti, ekstrahējot augu eļļas: ne mazāk kā 0,2 % pārtikas taukos.

E1 cm 1 %2 500 pie aptuveni 440 nm līdz 457 nm cikloheksānā

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 440 nm līdz 457 nm un 470 nm līdz 486 nm

Tīrība

Šķīdinātāja atliekas

Acetons

Metiletilketons

Metanols

Propān–2–ols

Heksāns

Etanols

Ne vairāk kā 50 mg/kg atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns: Ne vairāk kā 10 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

2.   

Aļģu karotīni

Sinonīmi

CI Food Orange 5

Definīcija

Jauktos karotīnus var ražot arī no lielos sālsezeros Vaielā, Dienvidaustrālijā, augošu aļģu Dunaliella salina dabiskajiem celmiem. Beta–karotīnu ekstrahē, izmantojot ēterisko eļļu. Preparāts ir 20 līdz 30 % suspensija pārtikas eļļā. Trans/cis izomēru attiecība ir no 50/50 līdz 71/29.

Galvenā krāsviela sastāv no karotinoīdiem, no kuriem lielāko daļu veido beta–karotīns. Tajā var būt alfa–karotīns, luteīns, zeaksantīns un beta–kriptoksantīns. Bez krāsu pigmentiem vielā var būt eļļas, tauki un vaski, kas dabā sastopami izejvielā.

Klase

Karotinoīds

Krāsu indeksa Nr.

75130

Ķīmiskā formula

Beta–karotīns: C40H56

Molekulmasa

Beta–karotīns: 536,88

Pamatvielas saturs

Karotīnu saturs (rēķinot kā beta–karotīnu) nav mazāks par 20 %.

E1 cm 1 %2 500 aptuveni pie 440 nm līdz 457 nm cikloheksānā

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 440 nm līdz 457 nm un 474 nm līdz 486 nm

Tīrība

Dabiskie tokoferoli pārtikas eļļā

Ne vairāk kā 0,3 %

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

E 160 a (ii) BETA–KAROTĪNS

1.   

Beta–karotīns

Sinonīmi

CI Food Orange 5

Definīcija

Šīs specifikācijas galvenokārt attiecas uz visiem beta–karotīna trans izomēriem kopā ar citu karotinoīdu niecīgiem daudzumiem. Atšķaidītiem un stabilizētiem preparātiem var būt atšķirīgas trans–cis izomēru attiecības.

Klase

Karotinoīds

Krāsu indeksa Nr.

40800

Einecs numurs

230-636-6

Ķīmiskie nosaukumi

Beta–karotīns, beta,beta–karotīns

Ķīmiskā formula

C40H56

Molekulmasa

536,88

Pamatvielas saturs

Ne mazāk kā 96 % kopējo krāsvielu (izsakot kā beta–karotīnu)

E1 cm 1 %2 500 pie aptuveni 440 nm līdz 457 nm cikloheksānā

Apraksts

Sarkani līdz sarkanbrūni kristāli vai kristālisks pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 453 līdz 456 nm

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,2 %

Palīgkrāsvielas

Karotinoīdi, kas nav beta–karotīns: ne vairāk kā 3 % no kopējām krāsvielām

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

2.   

Beta–karotīns no Blakeslea trispora

Sinonīmi

CI Food Orange 5

Definīcija

Iegūst fermentācijas procesā, izmantojot sēnes Blakeslea trispora dabisko celmu divu dzimumpārojošos tipu (+) un (-) jauktu kultūru. No biomasas beta–karotīnu ekstrahē ar etilacetātu vai izobutilacetātu, pēc tam ar izopropilspirtu, un kristalizē. Kristalizētais produkts galvenokārt sastāv no trans beta–karotīna. Dabiskā procesa dēļ aptuveni 3 % produkta veido jaukti karotinoīdi, kas ir raksturīgi šim produktam.

Klase

Karotinoīds

Krāsu indeksa Nr.

40800

Einecs numurs

230-636-6

Ķīmiskie nosaukumi

Beta–karotīns, beta,beta–karotīns

Ķīmiskā formula

C40H56

Molekulmasa

536,88

Pamatvielas saturs

Ne mazāk kā 96 % kopējo krāsvielu (izsakot kā beta–karotīnu)

E1 cm 1 %2 500 pie aptuveni 440 nm līdz 457 nm cikloheksānā

Apraksts

Sarkani, sarkanbrūni vai purpurvioleti kristāli vai kristālisks pulveris (krāsa mainās atkarībā no ekstrahēšanā izmantotā šķīdinātāja un kristalizācijas apstākļiem)

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 453 līdz 456 nm

Tīrība

Šķīdinātāja atliekas

Etilacetāts

Etanols

Ne vairāk kā 0,8 % atsevišķi vai kopā

Izobutilacetāts: ne vairāk kā 1 %

Izopropilspirts: ne vairāk kā 0,1 %

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,2 %

Palīgkrāsvielas

Karotinoīdi, kas nav beta–karotīns: ne vairāk kā 3 % no kopējām krāsvielām

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Mikotoksīni:

Aflatoksīns B1

Nav

Trihotecēns (T2)

Nav

Ohratoksīns

Nav

Zearalenons

Nav

Mikrobioloģija:

Pelējums

Ne vairāk kā 100/g

Raugi

Ne vairāk kā 100/g

Salmonella

Nekonstatē 25 g paraugā

Escherichia coli

Nekonstatē 5 g paraugā

E 160b ANNATO, BIKSĪNS, NORBIKSĪNS

Sinonīmi

CI Dabīgais oranžais 4

Definīcija

Klase

Karotenoīds

Krāsu indeksa numurs

75120

Einecs numurs

215-735-4 (annato); 289-561-2 (annato sēklu ekstrakts); 230-248-7 (biksīns)

Ķīmiskie nosaukumi

(biksīns)

:

6′-Metilhidrogen-9′-cis-6,6′-diapokarotīn-6,6′-dioāts,

6′-metilhidrogen-9′-trans-6,6′-diapokarotīn-6,6′-dioāts

(norbiksīns)

:

9′-Cis-6,6′-diapokarotīn-6,6′-diskābe

9′-trans-6,6′-diapokarotīn-6,6′-diskābe

Ķīmiskā formula

C25H30O4

:

(biksīns)

C24H28O4

:

(norbiksīns)

Molekulmasa

394,51

:

(biksīns)

380,48

:

(norbiksīns)

Izskats

Sarkanīgi-brūns pulveris, suspensija vai šķīdums

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums hloroformā pie ≈ 502 nm

:

(biksīns)

Maksimums atšķaidītā KOH šķīdumā pie ≈ 482 nm

:

(norbiksīns)

(i)   

Šķīdinātāju selektīvi ekstrahēts biksīns un norbiksīns

Definīcija

Biksīnu pagatavo selektīvi ekstrahējot annato koka (Bixa orellana L.) sēklu ārējos apvalkus ar vienu vai vairākiem no šādiem šķīdinātājiem: acetonu, metanolu, heksānu vai dihlormetānu, oglekļa dioksīdu. Pēc ekstrakcijas šķīdinātāju atdala

Norbiksīnu pagatavo, hidrolizējot ekstrahēto biksīnu ar sārma ūdens šķīdumu

Biksīns un norbiksīns var saturēt citus no annato sēklām ekstrahētus materiālus

Biksīna pulveris satur dažādas krāsvielu komponentes, no kurām galvenais ir biksīns, kas var būt kā cis-tā trans-formās Iespējama arī biksīna termiskās noārdīšanās produktu klātbūtne

Norbiksīna pulveris kā galveno krāsvielu satur biksīna hidrolīzes produktu nātrija un kālija sāļu veidā. Var būt kā cis-, tā trans-formas

Pamatviela

Biksīna pulveru saturs ne mazāk kā 75 % kopējo karotenoīdu (aprēķināts kā biksīns)

Norbiksīna pulveru saturs ne mazāk kā 25 % kopējo karotenoīdu (aprēķināts kā norbiksīns)

Biksīns

:

E1 cm 1 %2 870 pie ≈ 502 nm hloroformā

Norbiksīns

:

E1 cm 1 %2 870 pie ≈ 482 nm KOH šķīdumā

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums:

Acetons

Metanols

Heksāns

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopānot

Dihlormetāns: ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

(ii)   

Ar sārmu ekstrahēts annato

Definīcija

Ūdenī šķīstošo annato pagatavo, ekstrahējot annato koka (Bixa orellana L.) sēklu ārējos apvalkus ar sārma (nātrija vai kālija hidroksīda) ūdens šķīdumu

Ūdenī šķīstošais annato kā galveno krāsvielu satur norbiksīnu, biksīna hidrolīzes produktu nātrija vai kālija sāļu veidā. Var būt kā cis-, tā trans-formas

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 0,1 % kopējo karotenoīdu (izteiktu kā norbiksīns)

Norbiksīns

:

E1 cm 1 %2 870 pie ≈ 482 nm KOH šķīdumā

Tīrība

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

(iii)   

Ar eļļu ekstrahēts annato

Definīcija

Annato ekstraktus eļļā (kā suspensiju vai šķīdumu) pagatavo, ekstrahējot annato koka (Bixa orellana L.) sēklu ārējos apvalkus ar pārtikas augu eļļu. Annato ekstrakts eļļā satur dažādas krāsvielu komponentes, no kurām galvenais ir biksīns, kas var būt kā cis-, tā trans-formās. Iespējama arī biksīna termiskās noārdīšanās produktu klātbūtne

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 0,1 % kopējo karotenoīdu (izteiktu kā biksīns)

Biksīns

:

E1 cm 1 %2 870 pie ≈ 502 nm hloroformā

Tīrība

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 160c PAPRIKAS EKSTRAKTS, KAPSANTĪNS, KAPSORUBĪNS

Sinonīmi

Paprikas sveķi

Definīcija

Paprikas ekstraktu iegūst no dabīgās paprikas, kas sastāv no Capsicum annum L. augļu pākstīm ar vai bez sēklām, ar selektīvo šķīdinātāju ekstrakciju, un tas satur šīs garšvielas galvenās krāsvielas kapsantīnu un kapsorubīnu. Ir zināma liela citu klātesošu krāsvielu dažādība

Ekstrakcijā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: metanolu, etanolu, acetonu, heksānu, dihlormetānu, etilacetātu un oglekļa dioksīdu

Klase

Karotenoīds

Einecs numurs

207-364-1 (kapsantīns), 207-425-2 (kapsorubīns)

Ķīmiskie nosaukumi

(3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihidroksi-β,k-karotīn-6-ons: (kapsantīns);

(3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-dihidroksi-k,k-karotīn-6,6′-dions: (kapsorubīns)

Ķīmiskā formula

C40H56O3: (kapsantīns)

C40H56O4: (kapsorubīns)

Molekulmasa

kapsantīns: 584,85

kapsorubīns: 600,85

Pamatviela

Karotenoīdu saturs ne mazāk kā 7 %: (paprikas ekstrakts)

Ne mazāk kā 30 % no kopējā karotīnu satura: (kapsantīns/kapsorubīns)

E1 cm 1 %2 100 pie ≈ 462 nm acetonā

Izskats

Tumši sarkans viskozs šķidrums

Identificēšana

A.

Spektrometrija

Maksimums acetonā pie ≈ 462 nm

B.

Krāsu reakcija

Pievienojot 1 pilienu sērskābes 1 pilienam parauga 2-3 pilienos hloroforma, rodas izteikti zila krāsa

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums

Etilacetāts

Metanols

Etanols

Acetons

Heksāns

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns: ne vairāk kā 10 mg/kg

Kapsaicīns

Ne vairāk kā 250 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 160d LIKOPĒNS

Sinonīmi

Dabīgais dzeltenais 27

Definīcija

Likopēnu iegūst no dabīgajiem sarkanajiem tomātiem (Lycopersicon esculentum L.) ar selektīvo šķīdinātāju ekstrakciju un sekojošu šķīdinātāja atdalīšanu. Ekstrakcijā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: dihlormetānu, oglekļa dioksīdu, etilacetātu, acetonu, propān-2-olu, metanolu, etanolu, heksānu. Galvenā tomātu krāsviela ir likopēns. Var saturēt arī citu krāsvielu pigmentus, tāpat kā eļļas, taukus, sveķus un garšvielu komponentes, kas dabiski atrodas tomātos

Klase

Karotenoīds

Krāsu indeksa numurs

75125

Ķīmiskie nosaukumi

Likopēns, ψ,ψ-karotīns

Ķīmiskā formula

C40H56

Molekulmasa

536,85

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 5 %

E1 cm 1 %3 450 pie ≈ 472 nm heksānā

Izskats

Tumši sarkans viskozs šķidrums

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums heksānā pie ≈ 472 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums

Etilacetāts

Metanols

Etanols

Acetons

Heksāns

Propān-2-ols

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns: ne vairāk kā 10 mg/kg

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 160e ΒETA-APO-8′-KAROTENĀLS (C30)

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 6

Definīcija

Šīs specifikācijas attiecas uz visiem β-apo-8′-karotenāla trans-izomēriem kopā ar nenozīmīgiem citu karotenoīdu daudzumiem. Ir pagatavotas atšķaidītas un stabilizētas β-apo-8′-karotenāla formas, kas ietver β-apo-8′-karotenāla šķīdumus vai suspensijas pārtikas taukos vai eļļās, emulsijas un ūdenī dispersējamus pulverus. Šiem preparātiem var būt dažādas cis/trans izomēru attiecības

Klase

Karotenoīds

Krāsu indeksa numurs

40820

Einecs numurs

214-171-6

Ķīmiskie nosaukumi

β-apo-8′-karotenāls, trans-β-apo-8′-karotīnaldehīds

Ķīmiskā formula

C30H400

Molekulmasa

416,65

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 % no kopējā krāsvielu satura

E1 cm 1 %2 640 pie ≈ 460-462 nm cikloheksānā

Izskats

Tumši violeti kristāli ar metālisku spīdumu vai kristālisks pulveris

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 460-462 nm

Tīrība

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Papildu krāsvielas

Citu kā β-apo-8′-karotenāls karotenoīdu

ne vairāk kā 3 % no visām krāsvielām

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 160f ΒETA-APO-8′-KAROTĪNSKĀBES ETILESTERIS (C30)

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 7, β-apo-8′-karotīnesteris

Definīcija

Šīs specifikācijas attiecas uz visiem β-apo-8′-karotīnskābes etilestera trans-izomēriem kopā ar nenozīmīgiem citu karotenoīdu daudzumiem. Ir pagatavotas atšķaidītas un stabilizētas β-apo-8′-karotīnskābes etilestera formas, kas ietver β-apo-8′-karotīnskābes etilestera šķīdumus vai suspensijas pārtikas taukos vai eļļās, emulsijas un ūdenī dispersējamus pulverus. Šiem preparātiem var būt dažādas cis/trans izomēru attiecības

Klase

Karotenoīds

Krāsu indeksa numurs

40825

Einecs numurs

214-173-7

Ķīmiskie nosaukumi

β-apo-8′-karotīnskābes etilesteris, etil-8′-apo-β-karotīn-8′-oāts

Ķīmiskā formula

C32H4402

Molekulmasa

460,70

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 % no kopējā krāsvielu satura

E1 cm 1 %2 550 pie ≈ 449 nm cikloheksānā

Izskats

Sarkani līdz violeti-sarkani kristāli vai kristālisks pulveris

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie ≈ 449 nm

Tīrība

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Papildu krāsvielas

Citu kā β-apo-8′-karotīnskābes etilesteris karotenoīdu ne vairāk kā 3 % no visām krāsvielām

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 161b LUTEĪNS

Sinonīmi

Jauktie karotenoīdi, ksantofili

Definīcija

Luteīnu iegūst no dabīgā augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un tagetes erecta ar selektīvo šķīdinātāju ekstrakciju. Pamatkrāsvielas sastāv no karotenoīdiem, no kuriem galvenie ir luteīns un tā taukskābju esteri. Satur arī mainīgus daudzumus citu karotenoīdu, tāpat kā eļļas, taukus un sveķus, kas dabiski atrodas izejmateriālā

Ekstrakcijā var izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, dihlormetānu, propān-2-olu, metanolu, etanolu, heksānu un oglekļa dioksīdu

Klase

Karotenoīds

Einecs numurs

204-840-0

Ķīmiskie nosaukumi

3,3′-Dihidroksi-d-karotīns

Ķīmiskā formula

C40H56O2

Molekulmasa

568,88

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 4 % (aprēķināts kā luteīns)

E1 cm 1 %2 550 pie ≈ 445 nm (hloroforma-etanola šķīdumā (10 + 90) vai heksāna-etanola-acetona šķīdumā (80 + 10 + 10))

Izskats

Tumšs, dzeltenīgi brūns šķidrums

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums (hloroforma-etanola šķīdumā (10 + 90)) pie ≈ 445 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atlikums

Acetons

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Propān-2-ols

Heksāns

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Dihlormetāns: Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 161g KANTAKSANTĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 8

Definīcija

Šīs specifikācijas attiecas uz visiem kantaksantīna trans-izomēriem kopā ar nelieliem citu karotenoīdu daudzumiem. Ir pagatavotas atšķaidītas un stabilizētas kantaksantīna formas, kas ietver kantaksantīna šķīdumus vai suspensijas pārtikas taukos vai eļļās, emulsijas un ūdenī dispersējamus pulverus. Šiem preparātiem var būt dažādas cis/trans izomēru attiecības

Klase

Karotenoīds

Krāsu indeksa numurs

40850

Einecs numurs

208-187-2

Ķīmiskie nosaukumi

β-karotīn-4,4′-dions, kantaksantīns, 4,4′-dioksi-β-karotīns

Ķīmiskā formula

C40H5202

Molekulmasa

564,86

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 % no kopējā krāsvielu satura (izteikts kā kantaksantīns)

E1 cm 1 %2 200

pie 485nm hloroformā

pie 468-472 nm cikloheksānā

pie 464-467 nm petrolēterī

Izskats

Tumši violeti kristāli vai kristālisks pulveris

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums hloroformā pie ≈ 485 nm

Maksimums cikloheksānā pie 468-472 nm

Maksimums petrolēterī pie 464-467 nm

Tīrība

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Papildu krāsvielas

Citu kā kantaksantīns karotenoīdu ne vairāk kā 5 % no visām krāsvielām

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 162 BIEŠU SARKANAIS, BETANĪNS

Sinonīmi

Biešu sakņu sarkanais

Definīcija

Biešu sarkano iegūst no sarkano biešu (Beta vulgaris L. var. rubra) saknēm, izspiežot sasmalcinātas bietes, kā izspiež sulu, vai ar sasmalcinātu biešu sakņu ūdens ekstrakciju un sekojošu aktīvās sastāvdaļas bagātināšanu. Krāsviela sastāv no dažādiem pigmentiem, kas visi pieder betalaina klasei. Krāsvielas pamatā ir betacianīni (sarkanie), no kuriem betanīns sastāda 75–95 %. Var saturēt nelielus betaksantīnu (dzelteni) un betalainu noārdīšanās produktu (gaiši brūni) daudzumus

Sula vai ekstrakts bez krāsvielām satur cukurus, sāļus un/vai olbaltumvielas, kas parasti atrodas sarkanajās bietēs. Šķīdumu var koncentrēt un dažus produktus attīrīt, lai atdalītu vairumu cukuru, sāļu un olbaltumvielu

Klase

Betalains

Einecs numurs

231-628-5

Ķīmiskie nosaukumi

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-glikopiranoziloksi)-2,3-di-hidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)-2,3-dihidro-2,6-piridīndikarbonskābe; 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridilidēn)etilidēn)-5-β-D-glikopiranoziloksi)-6-hidroksiindol-2-karboksilāts

Ķīmiskā formula

C24H26N2013

Molekulmasa

550,48

Pamatviela

Sarkanās krāsvielas saturs ne mazāk kā 0,4 % (izteikts kā betanīns)

E1 cm 1 %1 120 pie ≈ 535 nm ūdens šķīdumā (pH 5)

Izskats

Sarkans vai tumši sarkans šķidrums, pasta, pulveris vai cieta viela

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums ūdenī (pH 5) pie ≈ 535 nm

Tīrība

Nitrāti

Ne vairāk kā 2 g nitrāta anjonu gramā sarkanas krāsas (aprēķinātas pēc pamatvielas)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 163 ANTOCIANĪN

Definīcija

Antocianīnus iegūst no dabiskiem pārtikas dārzeņiem un augļiem, ekstrahējot ar sulfītētu ūdeni, skābinātu ūdeni, oglekļa dioksīdu, metanolu vai etanolu. Antocianīni satur kopīgas komponentes ar izejmateriālu, kā antocianīnus, organiskās skābes, tannīnus, cukurus, minerālvielas u.c., bet ne obligāti tādās pašās attiecībās, kā tās atrodamas izejmateriālos

Klase

Antocianīns

Einecs numurs

208-438-6 (cianidīns); 205-125-6 (peonidīns); 211-403-8 (malvidīns); 208-437-0 (delfinidīns); 205-127-7 (pelargonidīns)

Ķīmiskie nosaukumi

3,3′,4′,5,7-Pentahidroksiflavīlija hlorīds (cianidīns);

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavīlija hlorīds (peonidīns);

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavīlija hlorīds (malvidīns);

3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirīlija hlorīds (delfinidīns);

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavīlija hlorīds (petunidīns);

3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirīlija hlorīds (pelargonidīns)

Ķīmiskā formula

C15H1106Cl: (cianidīns);

C16H1306Cl: (peonidīns);

C17H1507Cl: (malvidīns);

C15H1107Cl: (delfinidīns);

C16H1307Cl: (petunidīns);

C15H1105Cl: (pelargonidīns)

Molekulmasa

322,6: (cianidīns)

336,7: (peonidīns)

366,7: (malvidīns)

340,6: (delfinidīns)

352,7: (petunidīns)

306,7: (pelargonidīns)

Pamatviela

E1 cm 1 % 300 pie 515–535 nm tīram pigmentam (pH 3,0)

Izskats

Purpura sarkans šķidrums, pasta vai pulveris ar vieglu raksturīgu aromātu

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums metanolā ar 0,01 % konc. HCl

535 nm: (cianidīns);

532 nm: (peonidīns);

542 nm: (malvidīns);

546 nm: (delfinidīns);

543 nm: (petunidīns);

530 nm: (pelargonidīns)

Tīrība

Šķīdinātāju atlikumi:

Metanols

Etanols

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Sēra dioksīds

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg uz pigmenta procentu

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 170 KALCIJA KARBONĀTS

Sinonīmi

Baltais pigments 18, krīts

Definīcija

Kalcija karbonātu iegūst no kaļķakmens, vai izgulsnējot kalcija jonus ar karbonāta joniem.

Klase

Neorganiskā

Krāsu indeksa numurs

77220

Einecs numurs

207-439-9: (kalcija karbonāts)

215-279-6: (kaļķakmens)

Ķīmiskie nosaukumi

Kalcija karbonāts

Ķīmiskā formula

CaCO3

Molekulmasa

100,1

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (bezūdens viela)

Izskats

Balts kristālisks vai amorfs pulveris bez aromāta un bez garšas

Identificēšana

Šķīšana

Praktiski nešķīst ūdenī un spirtā. Putojot izzūd atšķaidītā etiķskābē, atšķaidītā sālsskābē un atšķaidītā slāpekļskābē, un šķīdumi, kas rodas, pēc vārīšanas dod pozitīvu kalcija testu

Tīrība

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 2 % (200 °C, 4 h)

Skābē nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Magnija un sārmu metālu sāļi

Ne vairāk kā 1,5 %

Fluorīdi

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Antimons (kā Sb)

Varš (kā Cu)

Hroms (kā Cr)

Cinks (kā Zn)

Bārijs (kā Ba)

Ne vairāk kā 100 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Lead

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 171 TITĀNA DIOKSĪDS

Sinonīmi

CI baltais pigments 6

Definīcija

Titāna dioksīda pamatsastāvdaļa ir tīrs atanāza un/vai rutila titāna dioksīds, kam produkta tehnoloģisko īpašību uzlabošanai nelielā daudzumā var būt alumīnija oksīda un/vai silīcija dioksīda pārklājums.

Grupa

Neorganiskās vielas

Krāsu indeksa numurs

77891

Einecs numurs

236-675-5

Ķīmiskie nosaukumi

Titanium dioxide

Ķīmiskā formula

TiO2

Molekulmasa

79,88

Pamatvielas saturs

No alumīnija oksīda un silīcija dioksīda attīrītā veidā ne mazāk par 99 %

Apraksts

Balts bezkrāsas vai nedaudz krāsots pulveris

Identifikācija

Šķīdība

Ūdenī un organiskajos šķīdinātājos nešķīstošs. Lēni šķīst fluorūdeņražskābē un karstā koncentrētā sērskābē.

Tīrība

Masas zudumi žāvējot

Ne vairāk par 0,5 % (105 °C, 3 stundās)

Masas zudumi karsējot

Ne vairāk par 1 % pēc attīrīšanas no gaistošām vielām (800 °C)

Alumīnija oksīda un/vai silīcija dioksīda saturs

Kopā ne vairāk par 2,0 %

0,5 N HCl šķīstošās vielas

No alumīnija oksīda un silīcija dioksīda attīrītā veidā ne mazāk par 0,5 % , bet produktiem, kas satur alumīnija oksīdu un/vai silīcija dioksīdu, ne vairāk par 1,5 % veidā, kādā tos pārdod.

Ūdenī šķīstošās vielas

Ne vairāk kā 0,5 %

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg.

Antimons

Ne vairāk kā 50 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

Cinks

Ne vairāk kā 50 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

E 172 DZELZS OKSĪDI UN DZELZS HIDROKSĪDI

Sinonīmi

Dzelzs oksīda dzeltenais

:

CI Dzeltenais pigments 42 un 43

Dzelzs oksīda sarkanais

:

CI Sarkanais pigments 101 un 102

Dzelzs oksīda melnais

:

CI Melnais pigments 11

Definīcija

Dzelzs oksīdi un dzelzs hidroksīdi ir sintētiski produkti un sastāv no bezūdens un/vai hidratētiem dzelzs oksīdiem. Krāsu diapazons aptver dzelteno, sarkano, brūno un melno. Dzelzs oksīdi, kuru kvalitāte atbilst lietošanai pārtikā, atšķiras no tehnikā lietojamiem dzelzs oksīdiem galvenokārt ar samērā zemiem citu metālu piesārņojuma līmeņiem. To sasniedz izvēloties un kontrolējot dzelzs iegūšanas avotu un/vai ķīmiskās attīrīšanas pakāpi ražošanas procesā

Klase

Neorganiskā

Krāsu indeksa numurs

77492

:

(dzelzs oksīda dzeltenais)

77491

:

(dzelzs oksīda sarkanais)

77499

:

(dzelzs oksīda melnais)

Einecs numurs

257-098-5

:

(dzelzs oksīda dzeltenais)

215-168-2

:

(dzelzs oksīda sarkanais)

235-442-5

:

(dzelzs oksīda melnais)

Ķīmiskie nosaukumi

Hidratēts dzelzs oksīds, hidratēts dzelzs (III) oksīds

:

delzs oksīda dzeltenais

Bezūdens dzelzs oksīds, bezūdens dzelzs (III) oksīds

:

delzs oksīda sarkanais

Jauktais dzelzs oksīds, dzelzs (II, III) oksīds

:

delzs oksīda melnais

Ķīmiskā formula

FeO(OH)·xH2O

:

dzelzs oksīda dzeltenais

Fe2O3

:

dzelzs oksīda sarkanais

FeO·Fe2O3

:

dzelzs oksīda melnais

Molekulmasa

88,85

:

(FeO(OH))

159,70

:

(Fe2O3)

231,55

:

(FeO·Fe2O3)

Pamatviela

Satur dzelzi (izteiktu kā dzelzs) ne mazāk kā 60 % (dzeltenā) un ne mazāk kā 68 % (sarkanā un melnā)

Izskats

Dzeltens, sarkans, brūns vai melns pulveris

Identificēšana

Šķīšana

Nešķīst ūdenī un organiskos šķīdinātājos

Šķīst koncentrētās minerālskābēs

Tīrība

Ūdenī šķīstošas vielas

Ne vairāk kā 1 %

pēc pilnīgas izšķīšanas

Arsēns

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Bārijs

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Hroms

Ne vairāk kā 100 mg/kg

Varš

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 20 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Niķelis

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Cinks

Ne vairāk kā 100 mg/kg

E 173 ALUMĪNIJS

Sinonīmi

CI Metāla pigments, Al

Definīcija

Alumīnija pulveris sastāv no sīki sasmalcinātiem alumīnija gabaliņiem. Sasmalcināšanu var izdarīt pārtikas augu eļļu un/vai pārtikas piedevām atbilstošas kvalitātes taukskābju klātbūtnē vai bez tās. Tas nesatur citas vielas, izņemot pārtikas augu eļļas, un/vai pārtikas piedevām atbilstošas kvalitātes taukskābes

Krāsu indeksa numurs

77000

Einecs numurs

231-072-3

Ķīmiskais nosaukums

Alumīnijs

Ķīmiskā formula

Al

Molekulmasa

26,98

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (aprēķināts kā Al bez eļļas)

Izskats

Sudrabaini-pelēks pulveris vai nelielas plāksnītes

Identificēšana

Šķīšana

Nešķīst ūdenī un organiskos šķīdinātājos. Šķīst atšķaidītā sālsskābē. Šķīdums, kas izveidojas, dod pozitīvu alumīnija testu

Tīrība

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,5 % (105 °C, līdz konstantam svaram)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg

E 174 SUDRABS

Sinonīmi

Argentum, Ag

Klase

Neorganiskā

Krāsu indeksa numurs

77820

Einecs numurs

231-131-3

Ķīmiskais nosaukums

Sudrabs

Ķīmiskā formula

Ag

Molekulmasa

107,87

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % Ag

Izskats

Sudraba krāsas pulveris vai nelielas plāksnītes

E 175 ZELTS

Sinonīmi

Metāla pigments 3, Aurum, Au

Klase

Neorganiskā

Krāsu indeksa numurs

77480

Einecs numurs

231-165-9

Ķīmiskais nosaukums

Zelts

Ķīmiskā formula

Au

Molekulmasa

197,0

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 90 % Au

Izskats

Zelta krāsas pulveris vai nelielas plāksnītes

Tīrība

Sudrabs

Ne vairāk kā 7,0 mg/kg

pēc pilnīgas izšķīšanas

Varš

Ne vairāk kā 4,0 mg/kg

E 180 LITOLRUBĪNS BK

Sinonīmi

CI Sarkanais pigments 57, rubīnpigments, karmīns 6B

Definīcija

Litolrubīns BK sastāv no kalcija 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalīnkarboksilāta un papildu krāsvielām kopā ar ūdeni, kalcija hlorīdu un/vai kalcija sulfātu kā galvenajām komponentēm bez krāsvielu īpašībām

Klase

Monoazo

Krāsu indeksa numurs

15850:1

Einecs numurs

226-109-5

Ķīmiskie nosaukumi

Kalcija 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalīn-karboksilāts

Ķīmiskā formula

C18H12CaN2O6S

Molekulmasa

424,45

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 90 %

E1 cm 1 % 200 pie ≈ 442 nm dimetilformamīdā

Izskats

Sarkans pulveris

Identificēšana

Spektrometrija

Maksimums dimetilformamīdā pie ≈ 442 nm

Tīrība

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 0,5 %

Citi organiski savienojumi kā krāsvielas:

 

4-amino-5-metilbenzolsulfo-skābes kalcija sāls

Ne vairāk kā 0,2 %

3-hidroksi-2-naftalīn-karbonskābes kalcija sāls

Ne vairāk kā 0,4 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīduma ar pH 7)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 40 mg/kg


(1)  Krāsas intensitāte izteikta kā 0,1 % (m/V) cietas karameles ūdens šķīduma absorbcija 1 cm kivetē pie 610 nm.

(2)  Izteikts, balstoties uz ekvivalentu krāsu, t.i., izteikts kā produktam ar 0,1 absorbcijas vienību lielu krāsas intensitāti.

(3)  Ar spirtu izgulsnētas vielas absorbcijas attiecība izteikta kā absorbcija pie 280 nm dalīta ar absorbciju pie 560 nm (1 cm kivetē).

(4)  Benzols ne vairāk kā 0,05 % V/V.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

(minēta 2. pantā)

Komisijas Direktīva 95/45/EK

(OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp.)

Komisijas Direktīva 1999/75/EK

(OV L 206, 5.8.1999., 19. lpp.)

Komisijas Direktīva 2001/50/EK

(OV L 190, 12.7.2001., 14. lpp.)

Komisijas Direktīva 2004/47/EK

(OV L 113, 20.4.2004., 24. lpp.)

Komisijas Direktīva 2006/33/EK

(OV L 82, 21.3.2006., 10. lpp.)

B   DAĻA

Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 2. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

95/45/EK

1996. gada 1. jūlijs (1)

1999/75/EK

2000. gada 1. jūlijs

2001/50/EK

2002. gada 29. jūnijs

2004/47/EK

2005. gada 1. aprīlis (2)

2006/33/EK

2007. gada 10. aprīlis


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 95/45/EK 2. panta 2. punktu Produktus, kuri izlaisti tirgū vai marķēti pirms 1996. gada 1. jūlija, kas neatbilst minētajai direktīvai, tomēr var tirgot līdz krājumi izbeidzas.

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 2004/47/EK 3. punktu Produktus, kas laisti tirgū vai marķēti līdz 2005. gada 1. aprīlim un kas neatbilst minētās direktīvas prasībām, var tirgot, līdz to krājumi ir beigušies.


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 95/45/EK

Šī direktīva

1. pants, pirmā daļa

1. pants

1. pants, otrā daļa

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


Top