Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0826

2008/826/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 30. oktobris ), ar ko pagarina Lēmuma 2002/887/EK spēkā esības periodu attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6269)

OJ L 290, 31.10.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 26 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/826/oj

31.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 30. oktobris),

ar ko pagarina Lēmuma 2002/887/EK spēkā esības periodu attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6269)

(2008/826/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 8. novembra Lēmums 2002/887/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna (2), ļauj dalībvalstīm uz ierobežotu laiku un ar konkrētiem nosacījumiem paredzēt atkāpes no dažiem Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna.

(2)

Apstākļi, kas pamato šādu atļauju, vēl joprojām ir spēkā, un nav jaunas informācijas, kuras dēļ vajadzētu pārskatīt konkrētos nosacījumus, tādēļ atļauja jāpagarina.

(3)

Apvienotā Karaliste ir lūgusi pagarināt minētās atkāpes piemērošanas termiņu.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2002/887/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/887/EK groza šādi:

1)

2. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “2007. gada 1. augustam un līdz 2008. gada 1. augustam” aizstāj ar “2009. gada 1. augustam un līdz 2010. gada 1. augustam”.

2)

Tabulu 4. pantā aizstāj ar šādu tabulu:

“Augi

Periods

Chamaecyparis

no 2008. gada 1. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim

Juniperus

no 2008. gada 1. novembra līdz 2009. gada 31. martam un no 2009. gada 1. novembra līdz 2010. gada 31. martam

Pinus

no 2008. gada 1. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim”

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. novembra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 309, 12.11.2002., 8. lpp.


Top