EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0040

Padomes Lēmums ( 2007. gada 6. decembris ) par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību, 1996. gada 27. septembra Protokolam, 1996. gada 29. novembra Protokolam un 1997. gada 19. jūnija Otrajam protokolam

OJ L 9, 12.1.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/40(1)/oj

12.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/23


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 6. decembris)

par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību, 1996. gada 27. septembra Protokolam, 1996. gada 29. novembra Protokolam un 1997. gada 19. jūnija Otrajam protokolam

(2008/40/TI)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Konvencija, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību (2) (turpmāk “Konvencija”) tika parakstīta Briselē 1995. gada 26. jūlijā un stājās spēkā 2002. gada 17. oktobrī.

(2)

Konvenciju papildināja ar Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un pievienots Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (3) (turpmāk “1996. gada 27. septembra Protokols”), kurš tika parakstīts Briselē 1996. gada 27. septembrī, un ar Protokolu, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, attiecībā uz Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību interpretāciju Eiropas Kopienu Tiesā ar prejudiciālu nolēmumu palīdzību (4) (turpmāk “1996. gada 29. novembra Protokols”), kurš tika parakstīts Briselē 1996. gada 29. novembrī. Abi minētie protokoli stājās spēkā 2002. gada 17. oktobrī.

(3)

Konvenciju vēlāk papildināja ar Otro protokolu Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu (5) (turpmāk “1997. gada 19. jūnija Otrais protokols”), kurš tika parakstīts Briselē 1997. gada 19. jūnijā, bet vēl nav stājies spēkā.

(4)

2005. gada Pievienošanās akta 3. panta 3. punktā ir paredzēts, ka Bulgārija un Rumānija pievienojas konvencijām un protokoliem, kas uzskaitīti Pievienošanās akta I pielikumā, kurā inter alia ir iekļauta Konvencija, 1996. gada 27. septembra Protokols, 1996. gada 29. novembra Protokols un 1997. gada 19. jūnija Otrais protokols. Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju konvencijas un protokoli, kas uzskaitīti 2005. gada Pievienošanās akta I pielikumā, stājas spēkā dienā, ko nosaka Padome,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Konvencijas, 1996. gada 27. septembra Protokola, 1996. gada 29. novembra Protokola un 1997. gada 19. jūnija Otrā protokola teksti bulgāru un rumāņu valodā (6) ir autentiski ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējie minētās konvencijas un minēto protokolu teksti.

2. pants

1.   Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju Konvencija, 1996. gada 27. septembra Protokols un 1996. gada 29. novembra Protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas, ja vien tie Bulgārijā un Rumānijā jau nav stājušies spēkā pirms minētās dienas.

2.   Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju 1997. gada 19. jūnija Otrais protokols stājas spēkā tajā pašā dienā, kad tas stājas spēkā attiecībā uz valsti, kas bija Eiropas Savienības dalībvalsts brīdī, kad Padome pieņēma aktu par minētā protokola izstrādi (7) un kas pēdējā izpilda minētā protokola 16. panta 2. punktā paredzēto paziņošanas pienākumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 6. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. COSTA


(1)  2007. gada 23. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 316, 27.11.1995., 49. lpp.

(3)  OV C 313, 23.10.1996., 2. lpp.

(4)  OV C 151, 20.5.1997., 2. lpp.

(5)  OV C 221, 19.7.1997., 12. lpp.

(6)  Konvenciju un tās protokolus bulgāru un rumāņu valodā vēlāk publicē OV īpašajā izdevumā.

(7)  Padomes Akts (1997. gada 19. jūnijs), ar ko izstrādā Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu (OV C 221, 19.7.1997., 11. lpp.).


Top