EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/EK: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2008. gada 18. decembris ), ar ko atliek rotācijas sistēmas ieviešanu Eiropas Centrālās bankas Padomē (ECB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 3/4


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2008. gada 18. decembris),

ar ko atliek rotācijas sistēmas ieviešanu Eiropas Centrālās bankas Padomē

(ECB/2008/29)

(2009/5/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 10.2. pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Padomes 2008. gada 8. jūlija Lēmumam 2008/608/EK saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas ieviešanu Slovākijā 2009. gada 1. janvārī (1) Slovākija izpildījusi euro ieviešanai nepieciešamos nosacījumus, un izņēmuma statuss, kas tai noteikts saskaņā ar Pievienošanās akta (2) 4. pantu, tiek atcelts no 2009. gada 1. janvāra.

(2)

Pēc euro ieviešanas Slovākijā Eiropas Centrālās bankas Padomē būs vairāk nekā 21 loceklis. ECBS Statūtu 10.2. pantā noteikts, ka no dienas, kad Eiropas Centrālās bankas Padomes locekļu skaits pārsniedz 21, katram Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklim ir viena balss un balsstiesības ir 15 valstu centrālo banku vadītājiem. Tajā paredzēti arī balsošanas tiesību rotācijas noteikumi. Saskaņā ar 10.2. panta sesto ievilkumu Padome – pieņemot lēmumu ar divu trešdaļu savu locekļu balsu vairākumu neatkarīgi no tā, vai viņiem ir balsstiesības vai ne, – var nolemt rotācijas sistēmas ieviešanu atlikt līdz dienai, kad valstu centrālo banku vadītāju skaits pārsniedz 18.

(3)

6. apsvērumā 2003. gada 3. februāra Ieteikumam ECB/2003/1 Padomes lēmumam par grozījumiem Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 10.2. pantā (3) un 6. apsvērumā Padomes, sanākot valstu vai valdību vadītājiem, 2003. gada 21. marta Lēmumam par grozījumiem Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 10.2. pantā (4) ir paredzēta iespēja atlikt rotācijas sistēmas ieviešanu, lai novērstu situāciju, ka kādam no centrālo banku vadītājiem balsošanas tiesību esamības biežums ir vienāds ar 100 %. Ieviešot rotācijas sistēmu laikā, kad centrālo banku vadītāju skaits pārsniedz 15, būtu nepieciešama īpaša procedūra, lai novērstu to, ka pirmajai banku vadītāju grupai balsošanas tiesības ir retāk nekā otrajai grupai. Viena iespēja nodrošināt šā nosacījuma izpildi būtu piešķirt piecas balsošanas tiesības pirmajai grupai. Tomēr tā rezultātā pirmās grupas locekļu balsošanas tiesību biežums būtu 100 %, kas neatbilst mērķim visus centrālo banku vadītājus pakļaut rotācijas sistēmai. Alternatīvi risinājumi, kas vērsti uz to, lai novērstu 100 % balsošanas tiesību biežumu pirmajai grupai, ievērojami sarežģītu rotācijas sistēmu.

(4)

Pēc rūpīgas apspriešanās Padome secināja, ka ieguvums no rotācijas ieviešanas atlikšanas līdz laikam, kad centrālo banku vadītāju skaits pārsniegs 18, ir lielāks par ieguvumu no rotācijas sistēmas ieviešanas laikā, kad centrālo banku vadītāju skaits pārsniedz 15, tādējādi novēršot komplicētu papildu elementu ieviešanu divu grupu pārejas posma rotācijas sistēmā. Tādēļ nepieciešams atlikt rotācijas sistēmas ieviešanu līdz laikam, kad centrālo banku vadītāju skaits pārsniedz 18,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

ECBS Statūtu 10.2. pantā noteiktās rotācijas sistēmas ieviešana tiek atlikta līdz dienai, kurā centrālo banku vadītāju skaits ECB Padomē pārsniedz 18.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 18. decembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 195, 24.7.2008., 24. lpp.

(2)  Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

(3)  OV C 29, 7.2 2003., 6. lpp.

(4)  OV L 83, 1.4.2003., 66. lpp.


Top