Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1513

Komisijas Regula (EK) Nr. 1513/2007 ( 2007. gada 19. decembris ) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007

OJ L 335, 20.12.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1513/oj

20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1513/2007

(2007. gada 19. decembris)

par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1383/2007, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 779/98 attiecībā uz dažu kvotu atvēršanu Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas produktu ievešanai Kopienā (2) un minēto kvotu pārvaldību, un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007 ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu ievešanai.

(2)

Daudzumi, kas ir iekļauti ievešanas atļauju pieteikumos, kuri iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, ir mazāki nekā pieejamie daudzumi. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi, un šis apjoms ir jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzums, par kuru saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007 netika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi attiecībā uz kvotu ar kārtas numuru 09.4103 un kurš jāpieskaita apakšperiodam no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, ir 250 000 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī.

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.). Regula (EEK) Nr. 2777/75 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.

(2)  OV L 309, 27.11.2007., 34. lpp.


Top