EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1493

Komisijas Regula (EK) Nr. 1493/2007 ( 2007. gada 17. decembris ), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 842/2006 nosaka formātu ziņojumam, kas jāiesniedz dažu fluorētu siltumnīcefekta gāzu ražotājiem, importētājiem un eksportētājiem

OJ L 332, 18.12.2007, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 131 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2014; Atcelts ar 32014R1191

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1493/oj

18.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1493/2007

(2007. gada 17. decembris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 842/2006 nosaka formātu ziņojumam, kas jāiesniedz dažu fluorētu siltumnīcefekta gāzu ražotājiem, importētājiem un eksportētājiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai Komisijai un dalībvalstīm sniegtu papildu informāciju ar mērķi iegūt emisiju datus par attiecīgajām nozarēm, datos, kas importētājiem un ražotājiem jāiesniedz attiecībā uz fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, ir jāietver aplēse par daudzumiem, kurus paredzēts izmantot galvenajos lietojumos [izmantošanas veidos], tostarp par daudzumiem, kurus paredzēts izmantot par izejvielām.

(2)

Ražotāji iegādājas fluorētās siltumnīcefekta gāzes no citiem ražotājiem un tās pārdod citiem ražotājiem komerciālu iemeslu dēļ, un tādos gadījumos vienīgi ražotājs, kas izdarījis pirkumu, var ziņot par to vielu daudzumiem, ko paredzēts izmantot galvenajos lietojumos.

(3)

Ar ieinteresētajām personām ir bijušas konsultācijas par ziņojuma formātu, un ir ņemta vērā to ziņošanas pieredze saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (2).

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 842/2006 6. panta 1. punktā minētā ziņojuma formāts ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

ZIŅOŠANAS VEIDLAPA FLUORĒTU SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU RAŽOTĀJIEM, IMPORTĒTĀJIEM UN EKSPORTĒTĀJIEM

1.   DAĻA

Image

2.   DAĻA

Image

Image

3.   DAĻA

Image

4.   DAĻA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.   DAĻA

Image

Image

6.   DAĻA

Image

Image

Image

7.   DAĻA

Image


Top