Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0216

Komisijas Regula (EK) Nr. 216/2007 ( 2007. gada 28. februāris ), ar ko uzsāk izmeklēšanu attiecībā uz to antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kas piemēroti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1629/2004 par dažu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu ievedumiem, ko veic ar Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta ievedumiem, un ar ko noteikts šos ievedumus reģistrēt

OJ L 62, 1.3.2007, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 112–114 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2007; Atcelts ar 32007R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/216/oj

1.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 216/2007

(2007. gada 28. februāris),

ar ko uzsāk izmeklēšanu attiecībā uz to antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kas piemēroti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1629/2004 par dažu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu ievedumiem, ko veic ar Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta ievedumiem, un ar ko noteikts šos ievedumus reģistrēt

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, (“pamatregula”) (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu un 14. panta 3. un 5. punktu,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS

(1)

Komisija saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu ir saņēmusi pieprasījumu izmeklēt Indijas izcelsmes dažu grafīta elektrodu sistēmu ievedumiem noteikto antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu.

(2)

Eiropas Oglekļa un grafīta asociācija (EOGA) 2007. gada 15. janvārī iesniedza pieprasījumu dažu Kopienas grafīta elektrodu sistēmu ražotāju vārdā.

B.   RAŽOJUMS

(3)

Ražojums, uz kuru attiecas iespējamā pasākumu apiešana, ir Indijas izcelsmes grafīta elektrodi, ko izmanto elektriskajās krāsnīs, kuru maksimālais blīvums ir 1,65 g/cm3 vai vairāk un elektropretestība ir 6,0 μΩ.m vai mazāk, ar KN kodu ex 8545 11 00 (TARIC kods 8545110010), un šajos elektrodos izmantotie savienotāji ar KN kodu ex 8545 90 90 (TARIC kods 8545909010), neatkarīgi no tā, vai tos ieved kopā vai atsevišķi (“attiecīgais ražojums”). Šie kodi ir norādīti vienīgi informācijai.

(4)

Ražojums, uz kuru attiecas izmeklēšana, ir Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta stieņi ar diametru 75 mm vai vairāk (“ražojums, uz kuru attiecas izmeklēšana”), ko parasti deklarē ar KN kodu ex 3801 10 00 (TARIC kods 3801100010). Šis kods ir norādīts vienīgi informācijai. Ražojums, uz kuru attiecas izmeklēšana, ir starpprodukts attiecīgā ražojuma ražošanā, un tam jau ir attiecīgā ražojuma pamatīpašības.

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(5)

Pašlaik spēkā esošie pasākumi, kuri, iespējams, tiek apieti, ir antidempinga pasākumi, kas noteikti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1629/2004 (2).

D.   PAMATOJUMS

(6)

Pieprasījumā ir pietiekami prima facie pierādījumi, ka attiecīgā ražojuma ievedumiem noteiktie antidempinga pasākumi tiek apieti, ievedot ražojumu, uz kuru attiecas izmeklēšana.

(7)

Iesniegtie pierādījumi ir šādi:

i)

pieprasījumā norādīts, ka pēc antidempinga pasākumu noteikšanas attiecīgajam ražojumam tirdzniecības modelis ir ievērojami mainījies saistībā ar eksportu no Indijas uz Kopienu un ka šādām izmaiņām nav cita attaisnojoša iemesla vai pamatojuma kā maksājuma noteikšana;

ii)

šīs izmaiņas tirdzniecības modelī acīmredzot rada vienkāršas pārveidošanas darbības, ko veic Kopienā, kā rezultātā ražojums, uz kuru attiecas izmeklēšana, tiek pārveidots par attiecīgo ražojumu;

iii)

turklāt pieprasījumā ir pietiekami prima facie pierādījumi tam, ka spēkā esošie antidempinga pasākumi, ko piemēro attiecīgajam ražojumam, nav atbilstoši uzlabojuši stāvokli attiecībā uz daudzumu. Nozīmīgi ražojuma, uz kuru attiecas izmeklēšana, ievedumu apjomi faktiski ir aizstājuši attiecīgā ražojuma ievedumus;

iv)

visbeidzot pieprasījumā ir pietiekami prima facie pierādījumi tam, ka pēc pārveidošanas darbībām ražojumam, uz kuru attiecas izmeklēšana, ir dempinga cenas salīdzinājumā ar attiecīgajam ražojumam iepriekš noteikto normālo vērtību;

v)

ja izmeklēšanā konstatē apiešanas darbības, uz ko attiecas pamatregulas 13. pants un kas nav vienkāršas pārveidošanas darbības, tad arī šādas darbības var izmeklēt.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu Komisija secināja, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamato izmeklēšanas uzsākšanu atbilstīgi pamatregulas 13. pantam un kā dēļ jāreģistrē ražojuma, uz kuru attiecas izmeklēšana, ievedumi.

a)   Anketas

(9)

Lai iegūtu izmeklēšanai vajadzīgo informāciju, Komisija nosūtīs anketas eksportētājiem/ražotājiem un eksportētāju/ražotāju asociācijām Indijā, importētājiem un importētāju asociācijām Kopienā, kas sadarbojās izmeklēšanas gaitā, kā rezultātā noteica spēkā esošos pasākumus, un Indijas valsts iestādēm. Informāciju vajadzības gadījumā var lūgt arī Kopienas ražošanas nozarei.

(10)

Katrā ziņā visām ieinteresētajām personām nekavējoties un ne vēlāk kā šīs regulas 3. pantā noteiktajā termiņā jāsazinās ar Komisiju, lai uzzinātu, vai tās ir minētas pieprasījumā, un vajadzības gadījumā pieprasītu anketu šīs regulas 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā, ņemot vērā to, ka šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām.

(11)

Indijas valsts iestādēm paziņos par izmeklēšanas uzsākšanu un nosūtīs pieprasījuma kopiju.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

(12)

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt pamatojošus pierādījumus. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kādēļ tās jāuzklausa.

c)   Atbrīvojums no ievedumu reģistrācijas vai pasākumiem

(13)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu uz tā ražojuma ievedumiem, uz kuru attiecas izmeklēšana, var attiecināt atbrīvojumu no reģistrācijas vai pasākumiem, ja šāda ievešana nav apiešana.

(14)

Tā kā Kopienā, iespējams, notiek pasākumu apiešana, saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu atbrīvojumus var piešķirt ražojuma, uz kuru attiecas izmeklēšana, importētajiem, kuri var pierādīt, ka nav saistīti ar tiem ražotājiem, kuriem piemēro pasākumus. Importētājiem, kas vēlas saņemt atbrīvojumu, šīs regulas 3. panta 3. punktā norādītajā termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

F.   REĢISTRĀCIJA

(15)

Saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu tā ražojuma ievedumi, uz kuru attiecas izmeklēšana, jāreģistrē, lai nodrošinātu attiecīga apjoma antidempinga maksājumu iekasēšanu ar atpakaļejošu spēku no dienas, kad reģistrēti šādi Indijas izcelsmes ievedumi, ja izmeklēšanā atklātu pasākumu apiešanu.

G.   TERMIŅI

(16)

Pienācīgas pārvaldības interesēs jānosaka termiņi, kuros:

ieinteresētās personas var pieteikties Komisijai, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkuru citu informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

Kopienas importētāji var pieprasīt atbrīvojumu no ievedumu reģistrācijas vai pasākumiem,

ieinteresētās personas Komisijai var iesniegt rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

(17)

Jāpievērš uzmanība tam, ka vairākuma pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai persona piesakās šīs regulas 3. pantā minētajā termiņā.

H.   NESADARBOŠANĀS

(18)

Gadījumos, kad ieinteresētā persona atsaka piekļuvi vai citādi nesniedz vajadzīgo informāciju termiņā, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, var izdarīt pozitīvus vai negatīvus pagaidu vai galīgus konstatējumus saskaņā ar pamatregulas 18. pantu, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(19)

Ja konstatēts, ka kāda no ieinteresētajām personām ir sniegusi nepatiesas vai maldinošas ziņas, tās neņem vērā un izmanto pieejamos faktus. Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tādēļ saskaņā ar pamatregulas 18. pantu konstatējumi pamatojas uz pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 3. punktu uzsāk izmeklēšanu, lai noteiktu, vai ar Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta stieņiem ar diametru 75 mm vai vairāk, ko parasti deklarē ar KN kodu ex 3801 10 00 (TARIC kods 3801100010), ievedumiem apiet pasākumus, kas noteikti ar Regulu (EK) Nr. 1629/2004.

2. pants

Ar šo muitas iestādēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu uzdod veikt vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā noteiktos ievedumus Kopienā.

Reģistrācija beidzas deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Komisija ar regulu var noteikt, ka muitas iestādēm jāizbeidz reģistrācija attiecībā uz to ražojumu ievedumiem Kopienā, kurus ieveduši importētāji, kas iesnieguši reģistrācijas atbrīvojuma pieteikumu, un attiecībā uz kuriem konstatēts, ka tie neapiet antidempinga maksājumus.

3. pants

1.   Anketas jāpieprasa Komisijai 15 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Lai izmeklēšanā ņemtu vērā ieinteresēto personu sniegto informāciju, 40 dienu laikā pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, tām jāsazinās ar Komisiju, lai informētu par sevi, jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz aizpildītas anketas vai jebkura cita informācija.

3.   Importētājiem, kas pieprasa atbrīvojumu no ievedumu reģistrācijas vai pasākumiem, tajā pašā 40 dienu termiņā jāiesniedz pieprasījums, ko pienācīgi pamato ar pierādījumiem.

4.   Ieinteresētās personas tajā pašā 40 dienu termiņā var arī pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

5.   Visa informācija, kas attiecas uz konkrēto lietu, visi uzklausīšanas vai anketu pieprasījumi, kā arī visi pieprasījumi atbrīvot ievedumus no reģistrācijas vai antidempinga pasākumiem jāiesniedz rakstiski (bet ne elektroniski, ja vien nav norādīts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visiem rakstiskajiem iesniegumiem, tostarp šajā regulā pieprasītajai informācijai, atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, pievieno norādi “Limited (3), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 295 65 05

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 295, 18.9.2004., 10. lpp.

(3)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstīgi 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar pamatregulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par GATT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).


Top