EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0055

Komisijas Direktīva 2007/55/EK (2007. gada 17. septembris), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem azinfosmetila atlieku daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 243, 18.9.2007, p. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/55/oj

18.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/41


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/55/EK

(2007. gada 17. septembris),

ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem azinfosmetila atlieku daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (2), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem (3), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (4), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Komisiju informēja par to, ka, iespējams, pašreizējie maksimāli pieļaujamie azinfosmetila daudzumi būs jāpārskata, ievērojot to, ka ir pieejama jauna informācija par toksikoloģiju un patērētāju uzņemto devu. Komisija pieprasīja dalībvalstij, kas saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/414/EEK (5) darbojās kā ziņotāja par azinfosmetilu, iesniegt priekšlikumu par Kopienas maksimāli pieļaujamā atlieku daudzuma (MRL) pārskatīšanu. Šādu priekšlikumu iesniedza Komisijai.

(2)

Kopienas noteiktos MRL, kā arī Pārtikas kodeksā ieteiktos daudzumus nosaka un novērtē, ievērojot līdzīgas procedūras. Pārtikas kodeksā azinfosmetilam ir noteikti vairāki maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi. Ziņotāja dalībvalsts, ņemot vērā jaunākās atziņas par risku patērētājiem, arī novērtēja Kopienas MRL, kam pamatā Pārtikas kodeksā noteiktie maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi.

(3)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (6), ir atkārtoti izvērtēta azinfosmetila iedarbība uz patērētāju īslaicīgi un visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus. Pamatojoties uz minēto, ir lietderīgi noteikt jaunus MRL, kas nodrošinās to, lai nerastos nepieļaujama ietekme uz patērētāju.

(4)

Lai nodrošinātu, ka patērētājus atbilstoši aizsargā no to atlieku iedarbības, kas rodas no neatļautas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, attiecīgajām produkta/pesticīda kombinācijām jānosaka MRL pēc minimālā analītiski nosakāmā daudzuma.

(5)

Tāpēc MRL, kas norādīti Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos, ir jāgroza, lai atbilstoši uzraudzītu un kontrolētu to izmantošanas veidu aizliegumu un aizsargātu patērētāju.

(6)

Ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību Kopienas tirdzniecības partneri ir informēti par jaunajiem MRL, un to piezīmes par šiem daudzumiem ņems vērā.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro ierakstu attiecībā uz azinfosmetilu.

2. pants

Direktīvu 86/362/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

3. pants

Direktīvu 86/363/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

4. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

5. pants

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2008. gada 18. martā pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2008. gada 19. marta.

Pieņemot minētos tiesību aktus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/8/EK (OV L 63, 1.3.2007., 9. lpp.).

(2)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/27/EK (OV L 128, 16.5.2007., 31. lpp.).

(3)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/28/EK (OV L 135, 26.5.2007., 6. lpp.).

(4)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/39/EK (OV L 165, 27.6.2007., 25. lpp.).

(5)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/52/EK (OV L 214, 17.8.2007., 3. lpp.).

(6)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku devu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļu papildina ar šādu aili:

Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg

“Azinfosmetils

0,05 (*)

GRAUDI”


II PIELIKUMS

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma A daļu papildina ar šādu aili:

 

Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm)

Pesticīdu atliekas

Gaļas, gaļas izstrādājumu, subproduktu taukos un dzīvnieku taukos, kuri uzskaitīti I pielikumā pozīcijās ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602 (1., 4.)

Govs pienam un pilnpienam, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0401: citiem pārtikas produktiem pozīcijās 0401, 0402, 0405 00 un 0406 saskaņā ar 2. un 4.

Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijās 0407 00 un 0408 (3., 4.)

“Azinfosmetils

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


III PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā pievieno šādu sleju:

“Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro MRL

Azinfosmetils

1.   

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām, rieksti

i)

CITRUSAUGĻI

0,05 (1)

Greipfrūti

 

Citroni

 

Laimi

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

Apelsīni

 

Pampelmūzes

 

Citi

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,5

Mandeles

 

Brazīlijas rieksti

 

Indijas rieksti

 

Ēdamie kastaņi

 

Kokosrieksti

 

Lazdu rieksti

 

Makadāmiju rieksti

 

Pekanrieksti

 

Pīniju rieksti

 

Pistācijas

 

Valrieksti

 

Citi

 

iii)

SĒKLEŅI

0,5 (2)

Āboli

 

Bumbieri

 

Cidonijas

 

Citi

 

iv)

KAULEŅI

0,5 (2)

Aprikozes

 

Ķirši

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

Plūmes

 

Citi

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

a)

Galda vīnogas un vīna vīnogas

0,05 (1)

Galda vīnogas

 

Vīna vīnogas

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

0,5 (2)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

0,5 (2)

Kazenes

 

Ziemeļu kaulenes

 

Kazeņavenes

 

Avenes

 

Citi

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

Mellenes un brūklenes

 

Dzērvenes

0,1

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

0,5 (2)

Ērkšķogas

0,5 (2)

Citi

0,05 (1)

e)

Savvaļas ogas un savvaļas augļi

0,05 (1)

vi)

DAŽĀDI

0,05 (1)

Avokado

 

Banāni

 

Dateles

 

Vīģes

 

Kivi

 

Kumkvati

 

Ličī

 

Mango

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

Papaijas

 

Pasifloru augļi

 

Ananasi

 

Granāti

 

Citi

 

2.   

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,05 (1)

Galda bietes

 

Burkāni

 

Manioki

 

Sakņu selerijas

 

Mārrutki

 

Topinambūri

 

Pastinaki

 

Sakņu pētersīļi

 

Redīsi

 

Puravlapu plostbārži

 

Batātes

 

Kāļi

 

Rāceņi

 

Jamsi

 

Citi

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,05 (1)

Ķiploki

 

Sīpoli

 

Šalotes

 

Lielie loksīpoli

 

Citi

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

a)

Nakteņaugi

0,05 (1)

Tomāti

 

Pipari

 

Baklažāni

 

Okras

 

Citi

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

Gurķi

0,2

Kornišoni

 

Kabači

 

Citi

0,05 (1)

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,05 (1)

Melones

 

Ķirbji

 

Arbūzi

 

Citi

 

d)

Cukurkukurūza

0,05 (1)

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

0,05 (1)

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

Ziedkāposti

 

Citi

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

Briseles kāposti

 

Galviņkāposti

 

Citi

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

Ķīnas kāposti

 

Lapu kāposti

 

Citi

 

d)

Kolrābji

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

0,05 (1)

a)

Salāti un tamlīdzīgi

 

Kressalāti

 

Salātu baldriņi

 

Dārza salāti

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

Rukolas salāti

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji, arī rāceņu laksti

 

Citi

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

Dārza spināti

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

Citi

 

c)

Ūdenskreses

 

d)

Lapu cigoriņi

 

e)

Garšaugi

 

Kārveles

 

Maurloki

 

Pētersīļi

 

Lapu selerijas

 

Citi

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,05 (1)

Pupas (ar pākstīm)

 

Pupas (bez pākstīm)

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

Citi

 

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

0,05 (1)

Sparģeļi

 

Lapu artišoki

 

Selerijas

 

Fenheļi

 

Artišoki

 

Puravi

 

Rabarberi

 

Citi

 

viii)

SĒNES

0,05 (1)

a)

Kultivētās sēnes

 

b)

Meža sēnes

 

3.

Pākšaugi

0,05 (1)

Pupas

 

Lēcas

 

Zirņi

 

Lupīnas

 

Citi

 

4.   

Eļļas augu sēklas

Linsēklas

 

Zemesrieksti

 

Magoņu sēklas

 

Sezama sēklas

 

Saulespuķu sēklas

 

Rapšu sēklas

 

Sojas pupas

 

Sinepju sēklas

 

Kokvilnas sēklas

0,2

Kaņepju sēklas

 

Citi

0,05 (1)

5.

Kartupeļi

0,05 (1)

Jaunie kartupeļi

 

Galda kartupeļi

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas, kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (1)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu granulas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (1)


(1)  Norāda analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

(2)  Pagaidu MRL līdz 2008. gada 18. septembrim. Pēc šīs dienas MRL būs 0,05 () mg/kg, ja tos nemainīs ar direktīvu vai regulu.”


Top