Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0340

2007/340/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 19. aprīlis ), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par īstermiņa vīzu atvieglinātu izsniegšanu

OJ L 129, 17.5.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 294 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/340/oj

17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/25


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 19. aprīlis),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par īstermiņa vīzu atvieglinātu izsniegšanu

(2007/340/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi Nolīgumu ar Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

(2)

Saskaņā ar 2006. gada 22. maijā pieņemto Padomes lēmumu Nolīgums Eiropas Kopienas vārdā ir parakstīts 2006. gada 25. maijā, ņemot vērā tā iespējamu noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar Nolīgumu izveido Apvienoto komiteju Nolīguma pārvaldībai, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, ar ko iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz Nolīguma 15. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu (1).

3. pants

Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 13. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā paredzēts Nolīguma 13. panta 4. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 19. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ZYPRIES


(1)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Top