EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1088

Komisijas Regula (EK) Nr. 1088/2006 ( 2006. gada 14. jūlijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

OJ L 195, 15.7.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1088/oj

15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1088/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1164/2005 (2) tika izsludināts pastāvīgs konkurss Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās 246 437 tonnu kukurūzas tālākai pārdošanai iekšējā tirgū.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju, ir jāpalielina kukurūzas daudzumi, ko Polijas intervences aģentūra laidusi pārdošanā iekšējā tirgū, pastāvīgo konkursu attiecinot uz 253 437 tonnām.

(3)

Tādēļ ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1164/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1164/2005 groza šādi:

1)

Regulas 1. pantā vārdus “246 437 tonnu” aizstāj ar vārdiem “253 437 tonnu”;

2)

Regulas pielikuma nosaukumā vārdus “246 437 tonnu” aizstāj ar vārdiem “253 437 tonnu”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 188, 20.7.2005., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 923/2006 (OV L 170, 23.6.2006., 3. lpp.).


Top