EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

Padomes Regula (EK) Nr. 456/2006 ( 2006. gada 20. marts ), ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; Iesaist. atcelta ar 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 456/2006

(2006. gada 20. marts),

ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 36. pantu un 37. panta 2. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1786/2003 (2) tekstā ir vairākas kļūdas.

(2)

Ņemot vērā grozījumus kombinētajā nomenklatūrā, minētās regulas 1. pantā KN kodi ex 1214 90 91 un ex 1214 90 99 būtu jāaizstāj ar KN kodu ex 1214 90 90.

(3)

Minētās regulas 5. panta 1. punktā maksimālais garantētais daudzums 4 855 900 tonnas būtu jāaizstāj ar maksimālo garantēto daudzumu 4 960 723 tonnas, kas ir minētā panta 2. punktā uzskaitīto valstīm garantēto daudzumu summa.

(4)

Minētās regulas 6. panta pirmā daļa būtu jāformulē citādi, lai pareizi aprakstītu atbalsta samazināšanas metodi gadījumā, ja maksimālais garantētais daudzums tiek pārsniegts. Tā paša panta otrā daļa būtu jāvienādo visās valodās tā, lai lietotu to pašu terminoloģiju, atspoguļojot principu, ka nav iespējams nekāds budžeta izdevumu palielinājums gadījumā, ja maksimālais garantētais daudzums tiek pārsniegts.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jālabo Regula (EK) Nr. 1786/2003.

(6)

Ņemot vērā, ka šiem labojumiem nav negatīva iespaida uz saimnieciskās darbības subjektiem, šī regula būtu jāpiemēro no dienas, no kuras piemēro Regulu (EK) Nr. 1786/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1786/2003 labo šādi.

1)

Regulas 1. panta tabulas pirmās slejas a) punktā KN kodus “ex 1214 90 91 un ex 1214 90 99” aizstāj ar KN kodu “ex 1214 90 90”.

2)

Regulas 5. panta 1. punktā maksimālo garantēto daudzumu “4 855 900” tonnas aizstāj ar maksimālo garantēto daudzumu “4 960 723” tonnas.

3)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Ja tirdzniecības gadā žāvētas rupjās lopbarības apjoms, par ko tiek prasīts 4. panta 2. punktā paredzētais atbalsts, pārsniedz 5. panta 1. punktā norādīto maksimālo garantēto daudzumu, katrai dalībvalstij, kur ražošana pārsniedz valstij garantēto daudzumu, samazina atbalstu, samazinot izdevumus atkarībā no pārsniegumu summas procentuālās daļas, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts pārsniegumu.

Samazinājumu nosaka saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru tādā līmenī, kas nodrošina, ka budžeta izdevumi, kuri izteikti euro, nepārsniedz izdevumus, kas būtu radušies, ja maksimālais garantētais daudzums nebūtu pārsniegts.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 114. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 583/2004 (OV L 91, 30.3.2004., 1. lpp.).


Top