Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0925

2006/925/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 13. decembris ), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Kanādā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6441) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 819–820 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 147 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 147 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/925/oj

14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris),

ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Kanādā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6441)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/925/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 30. jūlija Lēmumā 92/452/EEK, ar ko izveido to embriju ieguves brigāžu un embriju gatavošanas brigāžu sarakstus, kuras apstiprinātas trešās valstīs liellopu embriju izvešanai uz Kopienu (2), ir noteikts, ka dalībvalstis ieved embrijus no trešām valstīm tikai tad, ja tos ir ieguvušas, apstrādājušas un uzglabājušas minētajā lēmumā uzskaitītās embriju ieguves brigādes.

(2)

Kanāda ir pieprasījusi attiecīgajos ierakstos pievienot jaunu embriju ieguves brigādi.

(3)

Jaunzēlande ir pieprasījusi attiecīgajos ierakstos grozīt centra nosaukumu.

(4)

Amerikas Savienotās Valstis ir pieprasījušas attiecīgajos ierakstos grozīt informāciju par dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm.

(5)

Kanāda, Jaunzēlande un Amerikas Savienotās Valstis ir sniegušas garantijas par atbilstību attiecīgajiem Direktīvā 89/556/EEK izklāstītajiem noteikumiem, un minēto valstu veterinārie dienesti attiecīgās embriju ieguves brigādes ir oficiāli apstiprinājuši embriju izvešanai uz Kopienu.

(6)

Tāpēc Lēmums 92/452/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/60/EK (OV L 31, 3.2.2006., 24. lpp.).

(2)  OV L 250, 29.8.1992., 40. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/706/EK (OV L 291, 21.10.2006., 40. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza šādi:

a)

pievieno šādu aili par Kanādu:

“CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard

b)

aili par Jaunzēlandes embriju ieguves brigādi Nr. NZEB11 aizstāj ar šādu:

“NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock

c)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 02TX107 E1428 aizstāj ar šādu:

“US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman

d)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 99TX104 E874 aizstāj ar šādu:

“US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller

e)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 96TX088 E928 aizstāj ar šādu:

“US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller

f)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 91TX012 E948 aizstāj ar šādu:

“US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry


Top