Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0915

2006/915/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 11. decembris ), pagarināt Lēmuma 2002/887/EK spēkā esības laiku attiecībā uz dabiski vai mākslīgu veidotiem Japānas izcelsmes punduraugiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5997)

OJ L 349, 12.12.2006, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 798–798 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 124 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 124 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 279 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/915/oj

12.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 349/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 11. decembris),

pagarināt Lēmuma 2002/887/EK spēkā esības laiku attiecībā uz dabiski vai mākslīgu veidotiem Japānas izcelsmes punduraugiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L.

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5997)

(2006/915/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes lūgumu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2002. gada 8. novembra Lēmumu 2002/887/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna (2), ļauj dalībvalstīm attiecībā uz Japānas izcelsmes augiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. uz ierobežotu laiku ar īpašiem nosacījumiem noteikt izņēmumus no Padomes Direktīvas 2000/29/EK.

(2)

Tā kā joprojām pastāv apstākļi, ar kuriem atļauja pamatota, un nav jaunu ziņu, kas būtu par iemeslu pārskatīt īpašo nosacījumu revidēšanai, atļauja jāpagarina.

(3)

Tādēļ Lēmums 2002/887/EK attiecīgi jāpagarina.

(4)

Šā lēmuma noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumā 2002/887/EK izdarāmi šādi grozījumi.

1)

2. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “2005. gada 1. augustam un 2006. gada 1. augustam” aizstāj ar “2007. gada 1. augustam un 2008. gada 1. augustam”.

2)

4. panta tabulu aizstāj ar šādu:

“Augi

Laika posms

Chamaecyparis

1.1.2007.–31.12.2008.

Juniperus

1.11.2006.–31.3.2007. un 1.11.2007.–31.3.2008.

Pinus

1.1.2007.–31.12.2008.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 11. decembri

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/35/EK (OV L 88, 25.3.2006., 9. lpp.).

(2)  OV L 309, 12.11.2002., 8. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2004/826/EK (OV L 358, 3.12.2004., 32. lpp.).


Top