EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0673

2006/673/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 5. oktobris ), ar ko attiecībā uz ģipša apmetuma plātnēm groza Lēmumu 2003/43/EK, ar kuru dažiem būvizstrādājumiem nosaka degamības klases (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4360) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 276, 7.10.2006, p. 77–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 227–229 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 136 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/673/oj

7.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 276/77


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 5. oktobris),

ar ko attiecībā uz ģipša apmetuma plātnēm groza Lēmumu 2003/43/EK, ar kuru dažiem būvizstrādājumiem nosaka degamības klases

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4360)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/673/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1), un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2003/43/EK (2) dažiem būvizstrādājumiem, proti, koka paneļiem, nosaka degamības klases.

(2)

Lēmumu 2003/43/EK pieņems, lai ņemtu vērā tehnisko progresu ģipša apmetuma plātņu jomā.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/43/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2003/43/EK groza, ka norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 5. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/190/EK (OV L 66, 8.3.2006., 47. lpp.).

(2)  OV L 13, 18.1.2003., 35. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/593/EK (OV L 201, 8.8.2003., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2003/43/EK pielikuma 2. tabulu un piezīmi aizstāj ar šādu:

“2.   TABULA

Ģipša apmetuma plātņu degamības klases

Ģipša apmetuma plātnes

Nominālais plātnes biezums (mm)

Ģipša vidus

Papīra saturs (1)

(g/m2)

Pamatne

Klase (2) (izņemot grīdas segumus)

Blīvums (kg/m3)

Degamības klase

Saskaņā ar EN 520 (izņemot perforētas plātnes)

≥ 6,5 < 9,5

≥ 800

A1

≤ 220

Jebkurš ražojums no koksnes, kuras blīvums ir ≥ 400 kg/m3 vai jebkurš ražojums, kas atbilst vismaz klasei A2-s1, d0

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

≥ 9,5

≥ 600

≤ 220

Jebkurš ražojums no koksnes, kuras blīvums ir ≥ 400 kg/m3 vai jebkurš ražojums, kas atbilst vismaz klasei A2-s1, d0 vai jebkurš izolācijas materiāls, kas atbilst vismaz klasei E-d2 un kas ir montēts saskaņā ar 1. metodi

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

Piezīme:   Montēšana un nostiprināšana

Ģipša apmetuma plātnes (turpmāk – “plātnes”) montē un nostiprina, izmantojot vienu no šādām trim metodēm:

 

1. metode – mehāniska nostiprināšana pie balsta pamatnes

Plātnes vai (gadījumā, ja tās ir daudzslāņu sistēmas) vismaz plātņu ārējo slāni mehāniski piestiprina pie metāla pamatnes (izgatavota no sastāvdaļām, kas aprakstītas EN 14195) vai koksnes pamatnes (saskaņā ar EN 336 un EN 1995-1-1).

Ja pamatnes nesošie elementi ir tikai vienā virzienā, maksimālais attālums starp nesošajiem elementiem nepārsniedz lielumu, kas ir 50 reizes lielāks par plātņu biezumu.

Ja pamatnes nesošie elementi ir divos virzienos, maksimālais attālums jebkurā virzienā nepārsniedz lielumu, kas ir 100 reizes lielāks par plātņu biezumu.

Mehāniskie stiprinājumi ir skrūves vai naglas, ko cauri plātnēm nostiprina pamatnē, un attālums starp to centriem, mērot pa nesošo elementu nepārsniedz 300 mm.

Aiz plātnēm var būt gaisa telpa vai izolācijas materiāls. Par pamatni var kalpot:

a)

jebkurš ražojums no koksnes, kuras blīvums ir ≥ 400 kg/m3 vai jebkurš ražojums, kas atbilst vismaz klasei A2-s1, d0, ja ģipša apmetuma plātņu nominālais biezums ir ≥ 6,5 mm un < 9,5 mm un vidējais blīvums ir ≥ 800 kg/m3, vai

b)

jebkurš ražojums no koksnes, kuras blīvums ir ≥ 400 kg/m3 vai jebkurš ražojums, kas atbilst vismaz klasei A2-s1, d0, ja ģipša apmetuma plātņu nominālais biezums ir ≥ 9,5 mm un vidējais blīvums ir ≥ 600 kg/m3, vai

c)

jebkurš izolācijas materiāls, kas atbilst vismaz klasei E-d2, ja ģipša apmetuma plātņu nominālais biezums ir≥ 9,5 mm un vidējais blīvums ir ≥ 600 kg/m3.

Spraugas savienojumu vietās starp blakus esošām plātnēm ir ≤ 4 mm. Šis noteikums attiecas uz visiem savienojumiem, neatkarīgi no tā, vai savienojums atrodas vai neatrodas tieši uz pamatnes nesošā elementa un neatkarīgi no tā, vai savienojums ir vai nav piepildīts ar savienojumu blīvēšanas pastu.

a) un b) gadījumā savienojumu vietas starp blakus esošām plātnēm, kuras neatrodas tieši uz pamatnes nesošā elementa un kurās spraugas ir > 1 mm, pilnībā jāpiepilda ar savienojumu blīvēšanas pastu saskaņā ar EN 13963 (pārējās savienojumu vietas var nepiepildīt).

c) gadījumā visus savienojumus starp blakus esošām plātnēm piepilda ar savienojumu blīvēšanas pastu saskaņā ar EN 13963.

 

2. metode – mehāniska nostiprināšana pie masīvkoka pamatnes

Plātnes mehāniski piestiprina pie pamatnes no masīvkoka, kura blīvums ≥ 400 kg/m3.

Plātnēm blīvi jāpiekļaujas pamatnei.

Par mehāniskajiem stiprināšanas līdzekļiem var izmantot skrūves, skavas vai naglas. Attālums starp mehāniskajiem stiprināšanas līdzekļiem atbilst 1. metodē aprakstītajiem noteikumiem.

Spraugas savienojumu vietās starp blakus esošām plātnēm ir ≤ 4 mm un tās var nepiepildīt.

 

3. metode – tieša nostiprināšana vai piesaistīšana pie cietas pamatnes (sausās apdares sistēma)

Plātnes nostiprina tieši pie cietas virsmas, kuras degamības klase ir vismaz A2-s1, d0.

Plātnes var nostiprināt, izmantojot skrūves vai naglas, ko cauri plātnēm nostiprina cietajā pamatnē, vai arī plātnes var piesaistīt pamatnei, izmantojot punktveidā uzklātu līmi, kuras pamatā ir ģipsis saskaņā ar EN 14496.

Neatkarīgi no tā, vai stiprināšana notiek ar skrūvēm vai naglām vai līmes punktiem, maksimālais attālums vertikālā un horizontālā virzienā starp stiprinājumu vietu centriem ir 600 mm.

Savienojumus starp blakus esošām plātnēm var nepiepildīt.”


(1)  Noteikts saskaņā ar EN ISO 536 un ar ne vairāk kā 5 % organisko piedevu saturu.

(2)  Klase saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulu.


Top