EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0517

2006/517/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 19. jūlijs ), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo metaflumizona iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3238) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 201, 25.7.2006, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1002–1003 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 10 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 10 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 162 - 163

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/517/oj

25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/34


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 19. jūlijs),

ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo metaflumizona iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3238)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/517/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 91/414/EEK paredzēta to Kopienas aktīvo vielu saraksta izstrāde, kuras ir atļauts iekļaut augu aizsardzības līdzekļos.

(2)

BASF Agro S.A.S. 2005. gada 29. martā iesniedza Apvienotās Karalistes iestādēm dokumentāciju par aktīvo vielu metaflumizonu, pievienojot pieteikumu, kas vajadzīgs, lai panāktu minētās vielas iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(3)

Apvienotās Karalistes iestādes Komisijai norādīja, ka sākotnējā pārbaudē izskatītā dokumentācija par attiecīgo aktīvo vielu atbilst tām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā. Iesniegtā dokumentācija atbilst arī tām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas Direktīvas 91/414/EEK III pielikumā un skar vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā aktīvā viela. Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu dokumentācijas iesniedzējs pēc tam to nosūtīja Komisijai un citām dalībvalstīm un nodeva Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai.

(4)

Ar šo lēmumu Kopienas līmenī oficiāli jāapstiprina tas, ka dokumentāciju principā uzskata par atbilstīgu tām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā, un tām prasībām minētās direktīvas III pielikumā, kas skar vismaz vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā aktīvā viela.

(5)

Šis lēmums neierobežo Komisijas tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt papildu datus un informāciju, ar ko precizē konkrētus jautājumus saistībā ar dokumentāciju.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Neskarot Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 4. punktu, tā dokumentācija par šā lēmuma pielikumā identificēto aktīvo vielu, kura iesniegta Komisijai un dalībvalstīm nolūkā panākt šīs vielas iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā, principā atbilst prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas minētās direktīvas II pielikumā.

Iesniegtā dokumentācija atbilst arī tām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas minētās direktīvas III pielikumā un skar vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā aktīvā viela, ņemot vērā veidu, kādā līdzekli iecerēts izmantot.

2. pants

Ziņotāja dalībvalsts iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā vienā gadā no šā lēmuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sīki izskata attiecīgo dokumentāciju un informē Komisiju par izskatīšanas rezultātiem, pievienojot ieteikumus par attiecīgās aktīvās vielas iekļaušanu vai neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un minot ar to saistītos nosacījumus.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 19. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/45/EK (OV L 130, 18.5.2006., 27. lpp.).


PIELIKUMS

AKTĪVĀS VIELAS, UZ KURĀM ATTIECAS ŠIS LĒMUMS

Nr.

Parastais nosaukums, CIPAC identifikācijas numurs

Pieteikuma iesniedzējs

Pieteikuma iesniegšanas diena

Ziņotāja dalībvalsts

1

Metaflumizons

CIPAC Nr. 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005.

Apvienotā Karaliste


Top