EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1147

Komisijas Regula (EK) Nr. 1147/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko aizliedz Ziemeļjūrā un Skagerakā zvejot tūbītes ar atsevišķiem zvejas rīkiem

OJ L 185, 16.7.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1147/oj

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1147/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar ko aizliedz Ziemeļjūrā un Skagerakā zvejot tūbītes ar atsevišķiem zvejas rīkiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 27/2005, ar ko 2005. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās 12. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 27/2005 V pielikumā ir paredzēta to Kopienas kuģu zvejas intensitāte, ar kuriem Ziemeļjūrā un Skagerakā zvejo tūbītes.

(2)

Saskaņā ar minētā pielikuma 6. punkta c) apakšpunktu Komisija pārskata zvejas intensitāti 2005. gadam, pamatojoties uz Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) ieteikumiem par Ziemeļjūras tūbīšu 2004. gada vecuma grupas lielumu. Ja 2004. gada vecuma grupu pārstāvošo tūbīšu skaitu Ziemeļjūrā ZZTEK vērtē kā mazāku par 300 000 miljoniem īpatņu, kas vēl nav sasnieguši gada vecumu, tad atlikušajā 2005. gada daļā zveja ar grunts trali, riņķvadu vai tamlīdzīgiem velkamiem zvejas rīkiem, kuru linuma acu izmērs ir mazāks par 16 mm, ir aizliegta.

(3)

ZZTEK ir novērtējusi, ka 2004. gada vecuma grupas lielums ir 150 000 miljoni īpatņu, kas vēl nav sasnieguši gada vecumu.

(4)

Ņemot vērā to, ka ZZTEK novērtētais Ziemeļjūras tūbīšu skaits 2004. gada vecuma grupā nesasniedz robežvērtību, proti, 300 000 miljonus īpatņu, kas vēl nav sasnieguši gada vecumu, šī zveja jāaizliedz atlikušajā 2005. gada daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ziemeļjūrā un Skagerakā (ICES IIa un IIIa apakšrajons, kā arī IV apakšapgabals) (2) tūbīšu zveja ar grunts trali, riņķvadu vai tamlīdzīgiem velkamiem zvejas rīkiem, kuru linuma acu izmērs ir mazāks par 16mm, ir aizliegta no 2. punktā noteiktā spēkā stāšanās datuma līdz 2005. gada 31. decembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 12, 14.1.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 860/2005 (OV L 144, 8.6.2005., 1. lpp.).

(2)  EK ūdeņi, izņemot ūdeņus līdz 6 jūdžu attālumā no Apvienotās Karalistes bāzes līnijām pie Šetlendas, Fērām un Faulas.


Top