Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0636

Komisijas Regula (EK) Nr. 636/2005 (2005. gada 26. aprīlis) par rīsu ievešanas atļauju izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās desmit darba dienās 2005. gada aprīlī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98

OJ L 106, 27.4.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/636/oj

27.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 636/2005

(2005. gada 26. aprīlis)

par rīsu ievešanas atļauju izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās desmit darba dienās 2005. gada aprīlī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par to, kā īstenojamas koncesijas sarakstā CXL, kas tika izveidots pēc tam, kad tika noslēgtas sarunas saskaņā ar Vispārējās tarifu un tirdzniecības vienošanās (VVTT) XXIV.6 pantu (1),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 13. maija Lēmumu 96/317/EK par sarunās ar Taizemi gūto rezultātu apstiprināšanu saskaņā ar Vispārējās tarifu un tirdzniecības vienošanās XXIII pantu (2),

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 327/98, ar ko atver dažas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu ievedumiem un paredz to pārvaldību (3), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

Atbilstīgi izvērtējumam attiecībā uz daudzumiem, ko aptver pieteikumi, kas iesniegti atbilstīgi 2005. gada aprīla kvotas daļai, atļaujas būtu jāizdod par pieteiktajiem daudzumiem, vajadzības gadījumā piemērojot samazinājuma procentus, un jānosaka daudzumi, kas pārgrāmatojami uz nākamo kvotas daļu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Attiecībā uz rīsu ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti 2005. gada aprīla mēneša pirmo desmit darba dienu laikā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98 un kas darīti zināmi Komisijai, atļaujas izdod par daudzumiem, kuri norādīti iesniegtajos pieteikumos, piemērojot samazinājuma procentus, kas paredzēti šīs regulas pielikumā.

2.   Uz nākamo kvotas daļu pārgrāmatojamie daudzumi noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 27. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 122, 22.5.1996., 15. lpp.

(3)  OV L 37, 11.2.1998., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2296/2003 (OV L 340, 24.12.2003., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Samazinājuma procenti, kas piemērojami pieteiktajiem daudzumiem saskaņā ar 2005. gada aprīļa kvotas daļu, un daudzumi, kas pārgrāmatoti uz nākamo kvotas daļu:

a)   apslīpēti vai slīpēti rīsi, uz ko attiecas KN 1006 30

Izcelsme

Samazinājums (%) 2005. gada aprīļa kvotas daļai

Daudzums, kas pārgrāmatots uz 2005. gada jūlija kvotas daļu (t)

Amerikas Savienotās Valstis

0 (1)

9 630,927

Taizeme

0 (1)

3 543,197

Austrālija

0 (1)

631,040

Cita izcelsme

98,1762


b)   lobīti rīsi, uz ko attiecas KN kods 1006 20

Izcelsme

Samazinājums (%) 2005. gada aprīļa kvotas daļai

Daudzums, kas pārgrāmatots uz 2005. gada jūlija kvotas daļu (t)

Amerikas Savienotās Valstis

0 (1)

5 732

Taizeme

0 (1)

1 812

Austrālija

0 (1)

7 822

Cita izcelsme

0 (1)

117


(1)  Atļaujas izdod daudzumam, kas norādīts pieteikumā.


Top