Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0038

2005 /38/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 27. decembris) par papildu prom no ostas pavadītu dienu piešķiršanu Nīderlandei saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2287/2003 V pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5269)

OJ L 19, 21.1.2005, p. 75–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/38(1)/oj

21.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/75


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 27. decembris)

par papildu prom no ostas pavadītu dienu piešķiršanu Nīderlandei saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2287/2003 V pielikumu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5269)

(Autentisks ir vienīgi teksts holandiešu valodā)

(2005/38/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2287/2003 (1), ar ko attiecībā uz atsevišķiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām nosaka zvejas iespējas 2004. gadam, kā arī ar tām saistītos nosacījumus, kas piemērojami Kopienas ūdeņos un Kopienas kuģiem ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi, un jo īpaši tās V pielikuma 6. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2287/2003 V pielikuma 6. punkta a) apakšpunktā ir noteikts dienu skaits, ko noteikti Kopienas zvejas kuģi laikā no 2004. gada 1. februāra līdz 31. decembrim drīkst pavadīt prom no ostas ģeogrāfiskajos apgabalos, kas noteikti minētā pielikuma 2. punktā.

(2)

Pamatojoties uz rezultātiem, kas sasniegti pēc 2002. gada 1. janvāra īstenoto ekspluatācijas pārtraukšanas programmu izpildē zvejas kuģiem, uz kuriem attiecas šā pielikuma noteikumi, Komisija saskaņā ar šā pielikuma 6. punkta c) apakšpunktu var iedalīt papildu skaitu dienu, kuras kuģis ar minētā pielikuma 4. punktā noteiktajiem zvejas rīkiem uz klāja drīkst pavadīt prom no ostas.

(3)

Nīderlande ir iesniegusi informāciju par zvejas kuģu, uz kuru klāja atrodas rāmju tralis ar acu lielumu vienādu vai lielāku par 80 mm, ekspluatācijas pārtraukšanu 2002. un 2003. gadā.

(4)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, ir jāpiešķir Nīderlandei papildu dienu skaits zvejas kuģiem, uz kuru klāja atrodas Regulas (EK) Nr. 2287/2003 V pielikuma 4. punkta b) apakšpunktā minētie zvejas rīki,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Papildus dienām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 2287/2003 V pielikuma 6. punkta a) apakšpunktā, ir jāpiešķir Nīderlandei vēl divas papildu dienas katrā kalendārajā mēnesī zvejas kuģiem, uz kuru klāja atrodas rāmju tralis ar acu lielumu vienādu vai lielāku par 80 mm.

2. pants

Lēmums ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2004. gada 27. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 344, 31.12.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1928/2004 (OV L 332, 6.11.2004., 5. lpp.).


Top