Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0844

2004/844/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 9. novembris), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4285)

OJ L 365, 10.12.2004, p. 27–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 87–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 11 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/844/oj

10.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 365/27


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 9. novembris),

ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4285)

(2004/844/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (1), un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

apspriedusies ar padomdevēju komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2003/8/EK 17. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 16. panta 1. punktu Direktīvā 2003/8/EK Komisijai jāievieš standarta veidlapas juridiskās palīdzības pieprasījumiem un šādu pieprasījumu pārsūtīšanai.

(2)

Standarta veidlapas juridiskās palīdzības pieprasījumiem starp dalībvalstu tiesu iestādēm ir ieviestas ar Komisijas Lēmumu K(2003) 1829 (2).

(3)

Saskaņā ar 16. panta 2. punkta otro daļu Direktīvā 2003/8/EK standarta veidlapas juridiskās palīdzības pieprasījumiem jāievieš līdz 2004. gada 30. novembrim. Tādēļ minētā veidlapa jāievieš ar šo lēmumu.

(4)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Dānijas nostājas protokolā, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānijai, kurai Direktīva 2003/8/EK nav saistoša, arī šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Standarta veidlapa juridiskās palīdzības pieprasījumiem saskaņā ar Direktīvu 2003/8/EK ir sniegta pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 9. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

António VITORINO


(1)  OV L 26, 31.1.2003., 41. lpp.

(2)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top