Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0486

Padomes Lēmums (2004. gada 26. aprīlis), ar ko Kiprai, Maltai un Polijai piešķir dažas pagaidu atkāpes no Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

OJ L 162, 30.4.2004, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/486/oj

32004D0486Oficiālais Vēstnesis L 162 , 30/04/2004 Lpp. 0114 - 0115


Padomes Lēmums

(2004. gada 26. aprīlis),

ar ko Kiprai, Maltai un Polijai piešķir dažas pagaidu atkāpes no Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

(2004/486/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, pamatojoties uz kuriem ir nodibināta Eiropas Savienība (še turpmāk – "2003. gada Pievienošanās akts"), un jo īpaši tā 55. pantu,

ņemot vērā Kipras, Maltas un Polijas lūgumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar 5. panta 5. punkta pirmo daļu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvā 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) [1] dalībvalstīm jānodrošina, ka vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim no privātām mājsaimniecībām gadā uz vienu iedzīvotāju dalīti savāc vidēji vismaz četrus kilogramus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu.

(2) Direktīvas 2002/96/EK 7. panta 2. punktā noteikti daži obligāti mērķi elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerācijai, sastāvdaļu, materiālu un vielu atkārtotai izmantošanai un otrreizējai pārstrādei. Dalībvalstīm jānodrošina, ka ražotāji īsteno šos mērķus līdz 2006. gada 31. decembrim.

(3) Saskaņā ar Direktīvas 2002/96/EK 17. panta 1. punktu dalībvalstīm jānodrošina, ka līdz 2004. gada 13. augustam stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu minētās Direktīvas prasības. Tomēr Direktīvas 2002/96/EK 17. panta 4. punkta a) apakšpunkts paredz, ka Grieķija un Īrija, kas vispārēja otrreizējās pārstrādes infrastruktūras trūkuma dēļ, ģeogrāfisko apstākļu, piemēram, nelielu salu liela skaita un lauku un kalnu reģionu dēļ, zema iedzīvotāju blīvuma un zema elektrisko un elektronisko iekārtu patēriņa līmeņa dēļ nevar īstenot savākšanas uzdevumu, kurš minēts Direktīvas 2002/96/EK 5. panta 5. punkta pirmajā daļā, vai reģenerācijas uzdevumus, kuri minēti 7. panta 2. punktā, saskaņā ar 5. panta 2. punkta trešo daļu Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [2] var Direktīvas 2002/96/EK 5. panta 5. punktā un 7. panta 2. punktā minētos laika posmus pagarināt uz laiku līdz 24 mēnešiem.

(4) Pamatojoties uz 2003. gada Pievienošanās akta 55. pantu, Kipra, Malta un Polija pieprasīja pārejas laiku ar pagaidu atkāpi no Direktīvas 2002/96/EK 5. panta 5. punkta pirmajā daļā un 7. panta 2. punktā noteiktajiem termiņiem. Malta kā iemeslu minēja otrreizējās pārstrādes infrastruktūras trūkumu, nelielus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumus, ierobežojumus, kas rodas tādēļ, ka tā ir maza un ģeogrāfiski izolēta valsts ar mazu vietējo tirgu, augstu iedzīvotāju blīvumu un ar to saistītām zemes izmantošanas problēmām, un to, ka tā ir elektrisko un elektronisko iekārtu tīrā importētāja. Kipra un Polija kā iemeslu minēja otrreizējās pārstrādes infrastruktūras trūkumu un zemu iedzīvotāju blīvumu. Polija arī norādīja uz tās lauku rajonu lielo īpatsvaru.

(5) Šie iemesli attaisno iepriekš minēto termiņu pagarināšanu uz 24 mēnešiem attiecībā uz Kipru, Maltu un Poliju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kipra, Malta un Polija var Direktīvas 2002/96/EK 5. panta 5. punkta pirmajā daļā un 7. panta 2. punktā minētos termiņus pagarināt uz 24 mēnešiem.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm un Kipras Republikai, Maltas Republikai un Polijas Republikai.

Luksemburgā, 2004. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/108/EK (OV L 345, 31.12.2003., 106. lpp.).

[2] OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

Top