Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0160

Komisijas Lēmums (2004. gada 16. februāris), ar ko groza Lēmumu 2003/71/EK attiecībā uz tā spēkā esamības laiku (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 394)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 50, 20.2.2004, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/160(1)/oj

32004D0160Oficiālais Vēstnesis L 050 , 20/02/2004 Lpp. 0065 - 0065


Komisijas Lēmums

(2004. gada 16. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2003/71/EK attiecībā uz tā spēkā esamības laiku

(izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 394)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/160/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu dzīvniekiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK un 90/675/EEK [1], un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu produktiem, ko Kopienā ieved no trešām valstīm [2], un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā [3], un jo īpaši tās 8. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Farēru salās konstatētās lašu infekciozās anēmijas dēļ pieņēma Komisijas 2003. gada 29. janvāra Lēmumu 2003/71/EK par konkrētiem aizsardzības pasākumi attiecībā uz lašu infekciozo anēmiju Farēru salās [4].

(2) Neskatoties uz Farēru salās veiktajiem pasākumiem, 2003. gadā minētā valsts paziņoja par jauniem gadījumiem, un tādēļ šīs slimības ātra apkarošana nav paredzama.

(3) Ņemot vērā slimības situāciju Farēru salās, aizsardzības pasākumiem, kas iekļauti Lēmumā 2003/71/EK, jāpaliek spēkā līdz 2005. gada februārim.

(4) Tādēļ Lēmums 2003/71/EK jāgroza, lai pagarinātu tā spēkā esības laiku.

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/71/EK 6. pantā "2004. gada 1. februāris" aizstāj ar "2005. gada 15. marts".

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 16. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/43/EK (OV L 162, 1.7.1996., 1. lpp.).

[2] OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

[3] OV L 18, 21.1.2003., 11. lpp.

[4] OV L 26, 31.1.2003., 80. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2003/392/EK (OV L 135, 3.6.2003., 27. lpp.).

--------------------------------------------------

Top