Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0157

Padomes Lēmums (2004. gada 19. februāris), kas pagarina Lēmuma 2002/148/EK, ar kuru noslēdz konsultācijas ar Zimbabvi saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma 96. pantu, pasākumu īstenošanas termiņu

OJ L 50, 20.2.2004, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/157(1)/oj

32004D0157Oficiālais Vēstnesis L 050 , 20/02/2004 Lpp. 0060 - 0061


Padomes Lēmums

(2004. gada 19. februāris),

kas pagarina Lēmuma 2002/148/EK, ar kuru noslēdz konsultācijas ar Zimbabvi saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma 96. pantu, pasākumu īstenošanas termiņu

(2004/157/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 300. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu par pasākumiem, kas jāveic, un procedūras, kas jāievēro, lai īstenotu ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā [1], kura pagaidu piemērošana noteikta ar dalībvalstu valdību pārstāvju 2000. gada 18. septembra Lēmumu 2000/771/EK [2], un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Ar Padomes Lēmumu 2002/148/EK [3] noslēdza konsultācijas ar Zimbabves Republiku saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma 96. panta 2. punkta c) apakšpunktu un veica atbilstošus pasākumus, kā noteikts šī Lēmuma pielikumā.

(2) Ar Lēmumu 2003/112/EK pagarināja Lēmuma 2002/148/EK 2. pantā minēto pasākumu īstenošanas termiņu par 12 mēnešiem. Saskaņā ar Lēmuma 2003/112/EK 1. pantu pasākumus pārtrauc piemērot 2004. gada 20. februārī.

(3) ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma 9. pantā minētos būtiskos elementus Zimbabves valdība turpina pārkāpt un pašreizējie apstākļi Zimbabvē nenodrošina cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma ievērošanu.

(4) Tāpēc jāpagarina pasākumu īstenošanas termiņš,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/148/EK 2. pantā minēto pasākumu īstenošanu, kas tika pagarināta līdz 2004. gada 20. februārim ar Lēmuma 2003/112/EK 1. pantu, jāpagarina vēl par 12 mēnešiem līdz 2005. gada 20. februārim. Tie regulāri jāpārskata vismaz sešu mēnešu laikā.

Šī Lēmuma pielikumā esošo vēstuli adresē Zimbabves prezidentam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 19. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV L 317, 15.12.2000., 376. lpp.

[2] OV L 317, 15.12.2000., 375. lpp.

[3] OV L 50, 21.2.2002., 64. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2003/112/EK (OV L 46, 20.2.2003., 25. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Briselē, 2004. gada 19. februārī…

VĒSTULE ZIMBABVES PREZIDENTAM

Eiropas Savienība piešķir milzīgu nozīmi ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 9. panta noteikumiem. Partnerattiecību nolīguma būtiskie elementi cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma ievērošana ir mūsu attiecību pamats.

Ar 2002. gada 19. februāra vēstuli Eiropas Savienība Jūs informēja par tās lēmumu noslēgt konsultācijas, kuras notika saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma 96. pantu, un veikt "attiecīgus pasākumus" šā nolīguma 96. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē.

Ar 2003. gada 19. februāra vēstuli Eiropas Savienība Jūs informēja par tās lēmumu neatcelt "attiecīgo pasākumu" piemērošanu.

Šobrīd pēc vēl viena 12 mēnešu laika posma Eiropas Savienība uzskata, ka demokrātijas principi Zimbabvē joprojām nav nostiprināti un ka Zimbabves valdība nav panākusi uzlabojumu piecās jomās, kuras norādīja ar Padomes 2002. gada 18. februāra Lēmumu (politisku iemeslu vardarbības pārtraukšana, brīvas un godīgas vēlēšanas, brīvība plašsaziņas līdzekļos, tiesu varas neatkarība, pretlikumīgas saimniecību izmantošanas pārtraukšana). Bez tam Eiropas Savienība norāda, ka Zimbabves valdība nav veikusi nevienu pozitīvu darbību atbilstoši pasākumu vadlīnijām, kuras uzskatīt par attīstības novērtēšanas kritērijiem, ko Eiropas Savienība darīja zināmu Dienvidāfrikas attīstības apvienībai (SADC) pēdējās divās SADC un ES komitejas sanāksmēs.

Ievērojot iepriekš minēto, Eiropas Savienība neuzskata, ka var atcelt attiecīgos pasākumus.

Pasākumus atcels tikai tad, kad dominēs apstākļi, kas nodrošina cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma ievērošanu. Eiropas Savienība patur tiesības noteikt papildu ierobežojošus pasākumus.

Eiropas Savienība uzmanīgi seko Zimbabves attīstībai un vēlreiz vēlas uzsvērt, ka šie pasākumi nesoda Zimbabves iedzīvotājus, un ka tā turpinās palīdzēt ar humānas dabas darbībām un projektiem, kas sniedz tiešu atbalstu iedzīvotājiem, jo īpaši ar projektiem sociālā jomā, demokratizācijā, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanā, kurus neietekmē minētie pasākumi. Eiropas Savienības ieguldījums 2003.-2004. gada sezonā pārtikai un humānās palīdzības darbībām Zimbabvē sastāda 85 miljonus eiro papildu divpusējai palīdzībai, kuru nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstis.

Eiropas Savienība vēlas uzturēt dialogu ar Zimbabvi, pamatojoties uz ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu, un cer, ka darīsiet visu iespējamo, lai atjaunotu Partnerattiecību nolīguma būtisko principu ievērošanu un nodrošināsiet valstī sociālo mieru un ekonomikas atjaunošanu. Tas ļautu atcelt 9. EAF Valsts indikatīvās programmas Zimbabvei parakstīšanas apturēšanu, tādējādi radot iespēju tuvākajā laikā pilnībā atjaunot sadarbību.

Ar cieņu,

Komisijas vārdā –

+++++ TIFF +++++

Padomes vārdā —

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top