EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2326

Padomes Regula (EK) Nr. 2326/2003 (2003. gada 19. decembris), ar kuru atbilstoši Regulai (EK) Nr. 104/2000 nosaka orientējošās cenas un Kopienas ražotāju cenas atsevišķiem zvejniecības produktiem 2004. zvejas gadam

OJ L 345, 31.12.2003, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2326/oj

32003R2326Oficiālais Vēstnesis L 345 , 31/12/2003 Lpp. 0027 - 0029


Padomes Regula (EK) Nr. 2326/2003

(2003. gada 19. decembris),

ar kuru atbilstoši Regulai (EK) Nr. 104/2000 nosaka orientējošās cenas un Kopienas ražotāju cenas atsevišķiem zvejniecības produktiem 2004. zvejas gadam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju [1], un jo īpaši tās 18. panta 3. punktu un 26. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 1. punkts un 26. panta 1. punkts paredz, ka par katru zvejas gadu ir jānosaka orientējošā cena un Kopienas ražotāju cena, lai noteiktu cenu līmeni intervencei atsevišķu zvejniecības produktu tirgū.

(2) Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 1. punkts paredz, ka minētās regulas I un II pielikumā uzskaitītajiem produktiem un produktu grupām jānosaka orientējošā cena.

(3) Pamatojoties uz pieejamo informāciju par attiecīgo produktu cenām un Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem, 2004. zvejas gadam orientējošās cenas ir jāpaaugstina, jāsaglabā vai jāsamazina, atkarībā no sugas.

(4) Regula (EK) Nr. 104/2000 paredz noteikt Kopienas ražotāju cenu katram minētās regulas III pielikumā uzskaitītajam produktam. Tomēr ir pietiekami Kopienas ražotāju cenu noteikt tikai vienam Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā minētajam produktam, jo cenas pārējiem produktiem var aprēķināt, izmantojot pārrēķina koeficientus, kas noteikti ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3510/82 [2].

(5) Pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 104/2000 18. panta 2. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā un 26. panta 1. punktā, Kopienas ražotāju cenas 2004. zvejas gadam jāpalielina.

(6) Ņemot vērā jautājuma steidzamību, ir svarīgi attiecināt izņēmumu uz sešu nedēļu laikposmu, kas minēts 1. punkta 3. daļā Protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Amsterdamas Līgumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Zvejas gadam no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim orientējošās cenas, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 1. punktā, ir šīs regulas I pielikumā norādītās.

2. pants

Zvejas gadam no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Kopienas ražotāju cenas, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 104/2000 26. panta 1. punktā, ir šīs regulas II pielikumā norādītās.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

[2] OV L 368, 28.12.1982., 27. lpp.; Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3899/92 (OV L 392, 31.12.1992., 24. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Pielikumi | Regulas (EEK) Nr. 104/2000 I un II pielikumā uzskaitītie sugu produkti | Komerciālā forma | Orientējošā cena (EUR/tonnā) |

I. | 1.Clupea harengus sugu siļķes | Veselas zivis | 267 |

2.Sardina pilchardus sugas sardīnes | Veselas zivis | 581 |

3.Mazās kaķu haizivis (Squalus acanthias) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 1112 |

4.Kaķu haizivis (Scyliorhinus spp.) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 759 |

5.Sarkanasari (Sebastes spp.) | Veselas zivis | 1177 |

6.Gadus morhua sugas mencas | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 1631 |

7.Saidas (Pollachius virens) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 766 |

8.Pikšas (Melanogrammus aeglefinus) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 998 |

9.Merlangi (Merlangius merlangus) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 923 |

10.Jūras līdakas (Molva spp.) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 1214 |

11.Scomber scombrus sugas makreles | Veselas zivis | 308 |

12.Scomber japonais sugu makreles | Veselas zivis | 311 |

13.Anšovi (Engraulis spp.) | Veselas zivis | 1245 |

14.Jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām no pozīcijas 1.1.2004. līdz 30.4.2004. | 1079 |

Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām no pozīcijas 1.5.2004. līdz 31.12.2004. | 1499 |

15.Merluccius merluccius sugas heki | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 3731 |

16.Megrimi (Lepidorhombus spp.) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 2442 |

17.Gludās plekstes (Limanda limanda) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 877 |

18.Parastās plekstes (Platichthys flesus) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 530 |

19.Garspuru tunzivis (Thunnus alalunga) | Veselas zivis | 2265 |

Izķidātas zivis ar galvām | 2515 |

20.Sēpijas (Sepia officinalis un Rossia macrosoma) | Veselas | 1637 |

21.Jūras velni (Lophius spp.) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 2926 |

Bez galvām | 5898 |

22.Crangon crangon sugas garneles | Vienkārši vārītas ūdenī | 2391 |

23.Parastās ziemeļgarneles (Pandalus borealis) | Vienkārši vārītas ūdenī | 6411 |

Svaigi vai dzesināti | 1639 |

24.Ēdamie krabji (Cancer pagurus) | Veseli | 1766 |

25.Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus) | Veseli | 5337 |

Astes | 4279 |

26.Jūras mēles (Solea spp.) | Veselas zivis, vai izķidātas ar galvām | 6748 |

II. | 1.Melnie paltusi (Reinhardtius hippoglossoides) | Saldētas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 1956 |

2.Medūzas | Saldētas, veselas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 1258 |

Saldētas, filētas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 1499 |

3.Sarkanās zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.) | Saldētas, partijās vai oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 1586 |

4.Zobenzivis (Xiphias gladius) | Saldētas, veselas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 4019 |

5.Sēpijas (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti) | Saldētas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 2006 |

6.Astoņkāji (Octopus spp.) | Saldētas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 2119 |

7.Parastie kalmāri (Loligo spp.) | Saldēti, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 1168 |

8.Parastie kalmāri (Ommastrephes sagittatus) | Saldēti, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 961 |

9.Illex sudrabzivis | Saldētas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 848 |

10.Penaadae dzimtas ziemeļgarneles | | |

—Parapenaeus longirostris sugas ziemeļgarneles | Saldētas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 4035 |

—Citas Penaediae dzimtas sugas | Saldētas, oriģinālajos iesaiņojumos, kas satur tos pašus produktus | 8142 |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 104/2000 III pielikumā uzskaitītie sugu produkti | Tirdzniecības specifikācijas | Kopienas ražotāju cena (EUR/tonnā) |

Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares) | Veselas, kas sver vairāk nekā 10 kg katra | 1219 |

Kopienas ražotāju cenas pārējiem Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā uzskaitītajiem produktiem nosaka ar Regulā (EEK) Nr. 3510/82 minēto pārrēķina koeficientu palīdzību.

--------------------------------------------------

Top