Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2309

Komisijas Regula (EK) Nr. 2309/2003 (2003. gada 29. decembris), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 517/94 III B, IV un VI pielikumu attiecībā uz tekstilizstrādājumu kvotām 2004. gadam

OJ L 342, 30.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; Atcelts ar 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2309/oj

32003R2309Oficiālais Vēstnesis L 342 , 30/12/2003 Lpp. 0021 - 0023


Komisijas Regula (EK) Nr. 2309/2003

(2003. gada 29. decembris),

ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 517/94 III B, IV un VI pielikumu attiecībā uz tekstilizstrādājumu kvotām 2004. gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 7. marta Regulu (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tādu tekstilizstrādājumu ievedumiem no attiecīgām trešām valstīm, uz kuriem neattiecas divpusējie nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši Kopienas ievešanas noteikumi [1], un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 517/94 noteikti daudzuma ierobežojumi gadā dažiem Serbijas un Melnkalnes, kā arī Ziemeļkorejas izcelsmes tekstilizstrādājumiem.

(2) No 2004. gada 1. maija Eiropas Savienībā būs 10 jaunas dalībvalstis. Pievienošanās akta 6. panta 7. punkts paredz, ka jaunajām dalībvalstīm jāpiemēro kopēja tirdzniecības politika attiecībā uz tekstilizstrādājumiem un ka jāpielāgo daudzuma ierobežojumi, ko Kopiena piemēro tekstilizstrādājumu un apģērbu ievedumiem, ņemot vērā jauno dalībvalstu pievienošanos Kopienai. Tāpēc jāpielāgo daudzuma ierobežojumi, ko piemēro atsevišķu tekstilizstrādājumu ievedumiem no trešām valstīm paplašinātajā Kopienā, iekļaujot ievedumus uz 10 jaunajām dalībvalstīm. Šajā sakarā jāizdara grozījumi dažos Regulas (EK) Nr. 517/94 pielikumos.

(3) Ieteicams izmantot daudzumu grozīšanas metodiku, kurā ņemts vērā tradicionālais ievedumu apjoms uz jaunajām dalībvalstīm, lai koriģētu jaunos kvotu apjomus. Vēsturisko plūsmu adekvātu noteikšanu nodrošinātu formula, kurā iekļauts vidējais ievedumu apjoms no trešām valstīm uz 10 jaunajām dalībvalstīm pēdējo trīs gadu laikā, kas koriģēts proporcionāli laikam. 2000. līdz 2002. gads ir izvēlēti kā visnozīmīgākie gadi, jo tie atspoguļo jaunāko pieejamo informāciju par 10 jauno dalībvalstu tekstilizstrādājumu un apģērbu ievedumiem.

(4) Tāpēc, lai norādītu 2004. gadam piemērojamos kvotu apjomus, jāgroza Regulas (EEK) Nr. 517/94 III B, IV un VI pielikums. Sīki izstrādāti noteikumi, kas reglamentē 2004. gada kvotu sadalījumu, ir izklāstīti Komisijas 2003. gada 29. decembra Regulā (EK) Nr. 2308/2003 par to tekstilizstrādājumu kvotu pārvaldīšanu, kas 2004. gadam noteiktas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 517/94 [2].

(5) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 517/94.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tekstilpreču komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 517/94 25. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 517/94 III B, IV un VI pielikumu groza, kā paredzēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003 gada 29. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pascal Lamy

[1] OV L 67, 10.3.1994., 1. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/2003 (OV L 212, 22.8.2003., 46. lpp.).

[2] OV L 342, 30.12.2003., 13. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 517/94 III B, IV un VI pielikumu groza šādi.

1. Ar šādu pielikumu aizstāj III B pielikumu:

"

III B PIELIKUMS

Kopienas noteiktie daudzuma ierobežojumi gadā, kas minēti 2. panta 1. punkta ceturtajā ievilkumā

Serbija un Melnkalne [1]

Kategorija | Vienība | Daudzums |

1 | tonnas | 2350 |

2 | tonnas | 2853 |

2a | tonnas | 645 |

3 | tonnas | 312 |

5 | 1000 gabali | 1326 |

6 | 1000 gabali | 594 |

7 | 1000 gabali | 311 |

8 | 1000 gabali | 1109 |

9 | tonnas | 292 |

15 | 1000 gabali | 460 |

16 | 1000 gabali | 232 |

67 | tonnas | 244 |

""

Kategorija | Vienība | Daudzums |

1 | tonnas | 128 |

2 | tonnas | 150 |

3 | tonnas | 81 |

4 | 1000 gabali | 289 |

5 | 1000 gabali | 188 |

6 | 1000 gabali | 218 |

7 | 1000 gabali | 97 |

8 | 1000 gabali | 302 |

9 | tonnas | 71 |

12 | 1000 pāri | 1308 |

13 | 1000 gabali | 1509 |

14 | 1000 gabali | 154 |

15 | 1000 gabali | 175 |

16 | 1000 gabali | 88 |

17 | 1000 gabali | 61 |

18 | tonnas | 61 |

19 | 1000 gabali | 411 |

20 | tonnas | 142 |

21 | 1000 gabali | 3416 |

24 | 1000 gabali | 263 |

26 | 1000 gabali | 175 |

27 | 1000 gabali | 288 |

28 | 1000 gabali | 286 |

29 | 1000 gabali | 120 |

31 | 1000 gabali | 293 |

36 | tonnas | 95 |

37 | tonnas | 378 |

39 | tonnas | 51 |

59 | tonnas | 466 |

61 | tonnas | 40 |

68 | tonnas | 120 |

69 | 1000 gabali | 184 |

70 | 1000 gabali | 270 |

73 | 1000 gabali | 149 |

74 | 1000 gabali | 133 |

75 | 1000 gabali | 39 |

76 | tonnas | 120 |

77 | tonnas | 14 |

78 | tonnas | 184 |

83 | tonnas | 54 |

87 | tonnas | 8 |

109 | tonnas | 11 |

117 | tonnas | 51 |

118 | tonnas | 23 |

142 | tonnas | 10 |

151A | tonnas | 10 |

151B | tonnas | 10 |

161 | tonnas | 152 |

"

3. Regulas VI pielikumu aizstāj ar šādu.

"

VI PIELIKUMS

PĀRVADĀJUMI IZVEŠANAI PĀRSTRĀDEI

Kopienas noteiktie daudzuma ierobežojumi gadā, kas minēti 4. pantā

Serbija un Melnkalne [1]

Kategorija | Vienība | Daudzums |

5 | 1000 gabali | 1501 |

6 | 1000 gabali | 4457 |

7 | 1000 gabali | 2190 |

8 | 1000 gabali | 4936 |

15 | 1000 gabali | 2576 |

16 | 1000 gabali | 1374 |

"

--------------------------------------------------

Top