Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1787

Padomes Regula (EK) Nr. 1787/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju

OJ L 270, 21.10.2003, p. 121–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Iesaist. atcelta ar 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1787/oj

32003R1787Oficiālais Vēstnesis L 270 , 21/10/2003 Lpp. 0121 - 0122


Padomes Regula (EK) Nr. 1787/2003

(2003. gada 29. septembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā:

(1) Padomes 2003. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē [2], ievieš tādu maksājumu režīmu attiecībā uz pienu un piena produktiem, kura mērķis ir mazināt piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotību tirgū un mazināt no tās izrietošos struktūrpārpalikumus; šo režīmu piemēros turpmākos vienpadsmit 12 mēnešu termiņus pēc kārtas.

(2) Lai veicinātu piena un piena produktu patēriņu Kopienā un uzlabotu to konkurētspēju starptautiskajos tirgos, jāierobežo tirgus atbalstīšanas apjoms, jo īpaši no 2004. gada 1. jūlija pakāpeniski samazinot sviesta un sausā vājpiena intervences cenas, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1255/1999 [3]. Tādēļ jākoriģē šo abu produktu relatīvie intervences cenu līmeņi.

(3) Atbalsta apmēru noteica pēc mērķa cenas, ko jo īpaši veido sviesta un sausā vājpiena intervences cenas; intervenci attiecībā uz abiem produktiem tagad piemēro vienīgi maksimālajam daudzumam un ierobežotu, gadu ilgu, periodu, tādēļ mērķa cenu paredzēts atcelt.

(4) Lai netiktu radīts mākslīgs noieta tirgus, pārmērīgi izmantojot intervenci, jānosaka fiksēts sviesta intervences iepirkumu daudzuma maksimums.

(5) Tiešā maksājuma pasākumi, kas palielina piena ražotāju ienākumus, tika attiecīgi pielāgoti un noteikti Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem [4], tādēļ uz tiem vairs nav jāattiecina Regula (EK) Nr. 1255/1999.

(6) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1255/1999,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1255/1999 ar šo groza šādi:

1) Regulas 3. pantu atceļ.

2) Regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Kopienā intervences cenas, kas izteiktas eiro par 100 kg, ir šādas:

a) sviestam:

- no 2000. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam — 328,20

- no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam — 305,23

- no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam — 282,44

- no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam — 259,52

- no 2007. gada 1. jūlija — 246,39;

b) sausajam vājpienam:

- no 2000. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam — 205,52,

- no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam — 195,24,

- no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam — 184,97,

- no 2006. gada 1. jūlija — 174,69."

3) Regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Ja attiecīgajā laikposmā vienā vai vairākās dalībvalstīs sviesta tirgus cenas ir mazākas nekā 92 % no intervences cenas, tad intervences aģentūras attiecīgajā(-ās) dalībvalstī(-īs) iepērk sviestu, kā norādīts šā panta 2. punktā, 90 % apmērā no intervences cenas laika posmā no jebkura gada 1. marta līdz 31. augustam, pamatojoties uz specifikācijām, kas vēl jānosaka.

Ja daudzumi, ko piedāvā intervencei, iepriekš minētajā periodā 2004. gadā pārsniedz 70000 tonnu, 2005. gadā 60000 tonnu, 2006. gadā 50000 tonnu, 2007. gadā 40000 tonnu, 2008. gadā un nākamajos gados 30000 tonnu, tad Komisija var pārtraukt intervences iepirkumus.

Tādos gadījumos intervences aģentūras drīkst veikt iepirkšanu pastāvīgā konkursā, pamatojoties uz specifikācijām, kas vēl jānosaka.

Ja attiecīgajā laikposmā sviesta tirgus cenas attiecīgajā(-ās) dalībvalstī(-īs) ir 92 % no intervences cenas vai vairāk, tad Komisija pārtrauc iepirkumus."

4) Regulas 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Attiecībā uz pilnpienu Komisijas atbalsts ir:

- EUR 23,24 par 100 kg līdz 2004. gada 30. jūnijam,

- EUR 21,69 par 100 kg no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam,

- EUR 20,16 par 100 kg no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam,

- EUR 18,61 par 100 kg no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam,

- EUR 18,15 par 100 kg no 2007. gada 1. jūlija.

Attiecībā uz citiem piena produktiem atbalsta apjomus nosaka, ievērojot attiecīgo produktu piena sastāvdaļas."

5) Regulas 16. līdz 25. pantu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Taču Regulas 1. panta 1. punktu piemēro no 2004. gada 1. aprīļa; minētā panta 3. punktu piemēro no 2004. gada 1. marta un 5. punktu piemēro no 2004. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 29. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] Atzinums sniegts 2003. gada 5. jūnijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV L 270, 21.10.2003., 123. lpp.

[3] OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 509/2002 (OV L 79, 22.3.2002., 15. lpp.).

[4] OV L, 21.10.2003., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top