EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0803

Komisijas Lēmums (2003. gada 26. novembris), ar ko ievieš pases paraugu suņu, kaķu un balto sesku pārvadāšanai Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 4359)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 312, 27.11.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 242 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Atcelts ar 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

32003D0803Oficiālais Vēstnesis L 312 , 27/11/2003 Lpp. 0001 - 0013


Komisijas Lēmums

(2003. gada 26. novembris),

ar ko ievieš pases paraugu suņu, kaķu un balto sesku pārvadāšanai Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 4359)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/803/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK [1], un jo īpaši tās 17. panta otro daļu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 998/2003 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts noteic, ka suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem, tos pārvadājot no vienas dalībvalsts uz citu, jābūt pasei. Minētā regula paredz arī to, ka jāizveido pases paraugi šo dzīvnieku pārvadāšanai. Regula (EK) Nr. 998/2003 jāpiemēro no 2004. gada 3. jūlija. Direktīva 92/65/EEK ir grozīta, lai īstenotu tos pašus noteikumus par attiecīgo dzīvnieku pārvadāšanu, tos pārdodot.

(2) Līdz ar to ir lietderīgi izveidot pases paraugu, ko var lietot visos gadījumos, kad suņus, kaķus un baltos seskus pārvadā no vienas dalībvalsts uz citu. Pases paraugā jāietver sīkas ziņas par sertificēšanas prasībām attiecībā uz vakcinācijām pret trakumsērgu, kā arī par citām Regulas (EK) Nr. 998/2003 prasībām attiecībā uz šo dzīvnieku veselības stāvokli. Tai arī jābūt tādā formā, lai kompetentā iestāde to viegli varētu pārbaudīt.

(3) Pases paraugā jāparedz iekļaut arī sertificēšanu attiecībā uz citiem vakcinācijas gadījumiem, kas nav nepieciešami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 998/2003 suņu, kaķu un balto sesku pārvadāšanai no vienas dalībvalsts uz citu, lai pase sniegtu visu vajadzīgo informāciju par attiecīgā dzīvnieka veselības stāvokli.

(4) Turklāt pases paraugā jāiekļauj sadaļa par klīnisko pārbaudi un apstiprināšanu, lai pases varētu izmantot arī šo dzīvnieku pārvadājumiem ārpus Kopienas.

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu izveido pases paraugu suņu, kaķu un balto sesku sugu lolojumdzīvnieku pārvadāšanai no vienas dalībvalsts uz citu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 998/2003 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā (pases paraugs).

2. pants

Pases paraugs ir noteikts I pielikumā.

3. pants

Pases paraugam jāatbilst papildu prasībām, kas noteiktas II pielikumā.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 2004. gada 3. jūlija.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Pases paraugs suņu, kaķu un balto sesku sugu lolojumdzīvnieku pārvadāšanai no vienas dalībvalsts uz citu, kā paredzēts 2. pantā.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

PAPILDU PRASĪBAS, KAS ATTIECĪBĀ UZ PASES PARAUGU PAREDZĒTAS 3. PANTĀ

A. Pases paraugu forma

1. Pases parauga formai jābūt vienādai.

2. Pases parauga izmēriem jābūt 100 × 152 mm.

B. Pases parauga vāks

1. Krāsa: zila (PANTONE REFLEX BLUE) un dzeltenas zvaigznes (PANTONE YELLOW) augšējā ceturtdaļā atbilstoši Eiropas emblēmas specifikācijām.

2. Informācijai uz pases parauga vāka jāatbilst šādām prasībām:

a) pasi izdod izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā (valodās);

b) vārdus "Eiropas Savienība" un izdevējas dalībvalsts nosaukumu drukā vienādā šriftā;

c) pases numuru, izdevējas dalībvalsts ISO kodu, pēc kura norādīts individuālais numurs, drukā uz pases parauga vāka.

C. Pozīciju, lappušu numerācijas un valodu secība

1. Stingri jāievēro pases parauga pozīciju (ar romiešu cipariem) secība, kas noteikta I pielikumā.

2. Pases parauga lappusēm jābūt numurētām katras lappuses apakšā. Pirmajā lappusē jānorāda iesniegtā dokumenta lappušu skaits (1. no [ieraksta kopējo lappušu skaitu]).

3. Informāciju sniedz izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā(-s) un angļu valodā.

4. Pirmajā pielikumā noteiktā pases parauga "aiļu" lielums un forma ir orientējoši un nav saistoši.

--------------------------------------------------

Top