EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0018(01)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Centrālās bankas kapitāla apmaksai, kuru veic iesaistītās valstu centrālās bankas (ECB/2003/18)

OJ L 9, 15.1.2004, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; Atcelts ar 32004D0006(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/44(1)/oj

32003D0018(01)Oficiālais Vēstnesis L 009 , 15/01/2004 Lpp. 0029 - 0030


Eiropas Centrālās bankas Lēmums

(2003. gada 18. decembris),

ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Centrālās bankas kapitāla apmaksai, kuru veic iesaistītās valstu centrālās bankas

(ECB/2003/18)

(2004/44/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 28.3. pantu,

tā kā:

(1) 1998. gada 9. jūnija Lēmums ECB/1998/2, ar kuru tiek noteikti pasākumi Eiropas Centrālās bankas kapitāla apmaksai, [1] noteica, kādā veidā un kādā apmērā to dalībvalstu centrālās bankas (VCB), kas 1999. gada 1. janvārī plāno ieviest euro, apmaksā Eiropas Centrālās bankas (ECB) kapitālu.

(2) To, kādā veidā un kādā apmērā, ņemot vērā euro ieviešanu Grieķijā, Bank of Greece apmaksā ECB kapitālu 2001. gada 1. janvārī, nosaka 2. pants 2000. gada 16. novembra Lēmumā ECB/2000/14, ar ko nosaka Bank of Greece veikto ECB kapitāla apmaksu un ieguldījumu ECB rezervēs un uzkrājumos, un ārvalstu valūtas rezervju aktīvu sākotnējo pārskaitīšanu ECB, kā arī ar to saistītos jautājumus [2], kopā ar 1998. gada 1. decembra Lēmumu ECB/1998/14, ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Centrālās bankas kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās valstu centrālās bankas [3].

(3) 2003. gada 18. decembra Lēmums ECB/2003/17 par valstu centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā [4] koriģē no 2004. gada 1. janvāra VCB piemērojamo īpatsvaru ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (turpmāk tekstā attiecīgi — "kapitāla atslēgas īpatsvars" un "kapitāla atslēga").

(4) Sakarā ar kapitāla atslēgas koriģēšanu ir jāpieņem jauns ECB lēmums, ar kuru no 2004. gada 1. janvāra būtu atcelts Lēmums ECB/1998/2 un Lēmuma ECB/2000/14 2. pants un ar kuru būtu noteikts, kādā veidā un kādā apmērā to dalībvalstu VCB, kas ieviesušas euro, (turpmāk tekstā — "iesaistītās VCB") 2004. gada 1. janvārī apmaksā ECB kapitālu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Apmaksātā kapitāla apmērs un veids

Iesaistītās VCB 2004. gada 1. janvārī pilnībā apmaksā to parakstīto ECB kapitālu. Ņemot vērā Lēmuma ECB/2003/17 2. pantā paredzēto kapitāla atslēgas īpatsvaru, katra iesaistītā VCB 2004. gada 1. janvārī apmaksā summu, kas pretī tās nosaukumam norādīta šajā tabulā:

Iesaistītā VCB | |

— Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique: | EUR 141485000 |

— Deutsche Bundesbank: | EUR 1170200000 |

— Bank of Greece: | EUR 108070000 |

— Banco de España: | EUR 439005000 |

— Banque de France: | EUR 825875000 |

— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland: | EUR 51270000 |

— Banca d'Italia: | EUR 728630000 |

— Banque centrale du Luxembourg: | EUR 8540000 |

— De Nederlandsche Bank: | EUR 221615000 |

— Österreichische Nationalbank: | EUR 115095000 |

— Banco de Portugal: | EUR 100645000 |

— Suomen Pankki: | EUR 71490000 |

2. pants

Apmaksātā kapitāla koriģēšana

Iesaistītās VCB jau ir apmaksājušas savas daļas ECB parakstītajā kapitālā saskaņā ar Lēmumu ECB/1998/2 un, Bank of Greece gadījumā, saskaņā ar Lēmuma ECB/2000/14 2. pantu un Lēmumu ECB/1998/14. Ņemot to vērā, vai nu iesaistītā VCB pārskaita papildu summu ECB, vai arī ECB pārskaita attiecīgu summu atpakaļ iesaistītajai VCB, lai panāktu atbilstību 1. panta tabulā norādītajām summām. Šos pārskaitījumus veic saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem 2003. gada 18. decembra Lēmumā ECB/2003/20, ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālas bankas kapitāla daļu nodošanai valstu centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai [5].

3. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Ar šo no 2004. gada 1. janvāra tiek atcelts Lēmums ECB/1998/2 un Lēmuma ECB/2000/14 2. pants.

2. Šis lēmums stājas spēkā 2003. gada 19. decembrī.

3. Šo lēmumu publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2003. gada 18. decembrī

ECB Padomes vārdā —

Jean-Claude Trichet

[1] OV L 8, 14.1.1999., 33. lpp.

[2] OV L 336, 30.12.2000., 110. lpp.

[3] OV L 110, 28.4.1999., 33. lpp.

[4] OV L 9, 15.1.2004., 27. lpp.

[5] OV L 9, 15.1.2004., 32. lpp.

--------------------------------------------------

Top