EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0012

Komisijas Lēmums (2003. gada 10. janvāris), ar kuru attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Šveici groza Lēmumu 92/452/EEK, ar ko izveido liellopu embriju izvešanai uz Kopienu trešās valstīs apstiprinātu embriju ieguves brigāžu un embriju gatavošanas brigāžu sarakstus (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 5560)Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 7, 11.1.2003, p. 84–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; Iesaist. atcelta ar 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/12(1)/oj

32003D0012Oficiālais Vēstnesis L 007 , 11/01/2003 Lpp. 0084 - 0085


Komisijas Lēmums

(2003. gada 10. janvāris),

ar kuru attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Šveici groza Lēmumu 92/452/EEK, ar ko izveido liellopu embriju izvešanai uz Kopienu trešās valstīs apstiprinātu embriju ieguves brigāžu un embriju gatavošanas brigāžu sarakstus

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 5560)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/12/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugas mājlopu embrijiem un to ievešanu no trešām valstīm OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 94/113/EK OV L 53, 24.2.1994., 23. lpp., un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1) Amerikas Savienoto Valstu un Šveices kompetentie veterinārie dienesti ir nosūtījuši pieprasījumus grozīt to teritorijā liellopu sugas mājlopu embriju izvešanai uz Kopienu oficiāli apstiprināto brigāžu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 92/452/EEK OV L 250, 29.8.1992., 40. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/637/EK OV L 206, 3.8.2002., 29. lpp..

(2) Attiecīgo valstu kompetentie veterinārie dienesti ir snieguši Komisijai garantijas attiecībā uz atbilstību Direktīvas 89/556/EEK 8. pantā noteiktajām prasībām un oficiāli apstiprinājuši attiecīgās ieguves brigādes eksportam uz Kopienu.

(3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 92/452/EEK.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 92/452/EEK pielikumā:

1. Svītro rindu, kas attiecas uz ASV brigādi Nr. 96ID083;

2. Rindu, kas attiecas uz ASV brigādi Nr. 01WI098, aizstāj ar šādu:

"US | | 01WI098Ε 1306 | | Dairyland Veterinary Practice 370 Flower Court Platterville, WI 53818 | Dr Leah Penza" |

3. Attiecībā uz ASV brigādēm pievieno šādu rindu:

"US | | 02ID106Ε 1107 | | Western Genetics, Inc. 2875 Ε 3000 Ν Sugar City, ID 83448 | Dr Galen B. Lusk" |

4. Attiecībā uz Šveices brigādēm pievieno šādu rindu:

"CH | | CH-ET-1133 | | Embryotransfer Pokorny Murtenstrasse 22 CH-3177 Laupen | Dr Eli Schipper Dr Norbert Stäuber" |

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2003. gada 31. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

--------------------------------------------------

Top