EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2381

Komisijas Regula (EK) Nr. 2381/2002 (2002. gada 30. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2342/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz piemaksu sistēmām piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopīgo organizāciju

OJ L 358, 31.12.2002, p. 119–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2381/oj

32002R2381Oficiālais Vēstnesis L 358 , 31/12/2002 Lpp. 0119 - 0119


Komisijas Regula (EK) Nr. 2381/2002

(2002. gada 30. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2342/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz piemaksu sistēmām piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2345/2001 [2], un jo īpaši tās 6. panta 7. punktu un 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Attiecībā uz piemaksu par zīdītājgovīm, 29.a pants Komisijas Regulā (EK) Nr. 2342/1999 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1830/2002 [4], paredz noteikumu par dzīvnieku skaita noapaļošanu, aprēķinot teļu minimālo un maksimālo skaitu, ko izsaka procentos. Šā noteikuma piemērošana nav izdevīga ražotājiem, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1254/1999 10. pantā paredzētie pasākumi, ko piemēro 2003. gadā. Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret visiem ražotājiem, jāprecizē šā noteikuma piemērošana minētajā laika posmā, lai noteiktu teļu skaitu, ja piemaksu piemēro par diviem dzīvniekiem.

(2) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2342/1999.

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2342/1999 29.a pantu papildina ar šādu daļu.

"Neatkarīgi no pirmās daļas Regulas (EK) Nr. 1254/1999 10. pantā paredzēto pasākumu piemērošanai 2003. gadā, ja piemaksu piemēro par diviem dzīvniekiem, teļu skaits, par ko var saņemt piemaksu, ir viena tele."

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2003. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 30. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp.

[2] OV L 315, 1.12.2001., 29. lpp.

[3] OV L 281, 4.11.1999., 30. lpp.

[4] OV L 277, 15.10.2002., 15. lpp.

--------------------------------------------------

Top