EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0017

Komisijas Lēmums (2001. gada 31. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2001/765/EK, ar ko dalībvalstīm uz laiku atļauj tāda meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību, kas neatbilst Padomes Direktīvu 66/404/EEK un 71/161/EEK prasībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 4769)Teksts attiecas uz EEZ

OJ L 6, 10.1.2002, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 184 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 184 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 210 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/17(1)/oj

32002D0017Oficiālais Vēstnesis L 006 , 10/01/2002 Lpp. 0063 - 0064


Komisijas Lēmums

(2001. gada 31. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 2001/765/EK, ar ko dalībvalstīm uz laiku atļauj tāda meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību, kas neatbilst Padomes Direktīvu 66/404/EEK un 71/161/EEK prasībām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 4769)

(Teksts attiecas uz EEZ)

(2002/17/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/404/EEK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 1971. gada 30. marta Direktīvu 71/161/EEK par ārējiem kvalitātes standartiem attiecībā uz meža reproduktīvo materiālu, ko pārdod Kopienā [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1) Patlaban Spānijā un Francijā šā lēmuma 1. pantā norādīto sugu reproduktīvā materiāla ražošana ir nepietiekama, kā rezultātā ir neiespējami izpildīt to prasības attiecībā uz šādu sugu reproduktīvo materiālu, kas atbilstu Direktīvas 66/404/EEK vai 71/161/EEK noteikumiem.

(2) Pārējās dalībvalstis un ārpuskopienas valstis nevar piegādāt pietiekamu daudzumu attiecīgo sugu reproduktīvā materiāla, kas varētu nodrošināt tādas pašas garantijas kā Kopienas reproduktīvais materiāls un kas atbilstu Direktīvas 66/404/EEK vai 71/161/EEK noteikumiem.

(3) Attiecīgi Spānija un Francija 2001. gada 17. septembrī un 29. oktobrī atbilstoši šīm direktīvām ir pieprasījušas Komisijai atļaut tām akceptēt tirdzniecībai sēklas, kas atbilstu brīvākām prasībām nekā šajās direktīvās noteiktās.

(4) Lai segtu deficītu, kandidātvalstīm ierobežotu laikposmu jāatļauj tādu attiecīgo sugu sēklu tirdzniecība, kas atbilstu brīvākām prasībām.

(5) Ģenētisku iemeslu dēļ sēklas jāsavāc attiecīgo sugu izcelsmes vietās dabīgās izplatības areālā, un sēklu identitātes nodrošināšanai jāizsniedz visstingrākās iespējamās garantijas. Turklāt sēklas realizējamas tikai tad, ja tām pievieno dokumentu, kurā norādīta konkrēta informācija par attiecīgajām sēklām.

(6) Turklāt jebkurai dalībvalstij tās teritorijā jāatļauj tādu sēklu tirdzniecība, kas atbilstu brīvākām prasībām attiecībā uz izcelsmes vietu, ja atbilstoši šim lēmumam šādu sēklu tirdzniecība ir atļauta Spānijā vai Francijā.

(7) Attiecīgi jāgroza Komisijas Lēmums 2001/765/EK [3].

(8) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 2001/765/EK I pielikumu groza šādi:

1. Ailē ar virsrakstu "Abies alba, kg, Izcelsmes vieta" svītriņu attiecībā uz Spāniju aizstāj ar "70" un "EK (E/OEP)";

2. Ailē ar virsrakstu "Larix leptolepis, kg, Izcelsmes vieta" svītriņu attiecībā uz Spāniju aizstāj ar "15" un "CN, JP";

3. Ailē ar virsrakstu "Pinus strobus, kg, Izcelsmes vieta" svītriņu attiecībā uz Spāniju aizstāj ar "3" un "US";

4. Ailē ar virsrakstu "Picea sitchensis, kg, Izcelsmes vieta" svītriņu attiecībā uz Spāniju aizstāj ar "30" un "US";

5. Ailē ar virsrakstu "Pseudotsuga taxifolia, kg, Izcelsmes vieta" svītriņu attiecībā uz Spāniju aizstāj ar "280" un "EK (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)";

6. Ailē ar virsrakstu "Larix decidua Mill., Izcelsmes vieta" norādē attiecībā uz Franciju "CZ (Sudeten), CZ un SK (origin Polish)" aizstāj ar "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) un PL (central Poland)";

7. Ailē ar virsrakstu "Quercus pedunculata Ehrh., kg, Izcelsmes vieta" svītriņu attiecībā uz Franciju aizstāj ar "1500" un "EK (F/OEP)";

8. Ailē ar virsrakstu "Quercus sessiliflora Sal., kg, Izcelsmes vieta" svītriņu attiecībā uz Franciju aizstāj ar "5200" un "EK (F/OEP)".

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 31. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV 125, 11.7.1966., 2326./66. lpp.

[2] OV L 87, 17.4.1971., 14. lpp.

[3] OV L 288, 1.11.2001., 40. lpp.

--------------------------------------------------

Top