EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2511

Komisijas Regula (EK) Nr. 2511/2001 (2001. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai pagarinātu attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem noteikto Kopienas tarifu kvotu periodus

OJ L 339, 21.12.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 191 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 191 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 104 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2511/oj

32001R2511Oficiālais Vēstnesis L 339 , 21/12/2001 Lpp. 0017 - 0017


Komisijas Regula (EK) Nr. 2511/2001

(2001. gada 20. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai pagarinātu attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem noteikto Kopienas tarifu kvotu periodus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas, kas paredzētas VVTT, un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz to pārvaldi, nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 [1], un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar priekšlikumu, ko tā izvirzīja Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par tirdzniecību un attīstību (ANOKTA), un līdztekus vispārējai preferenču sistēmai (VPS) Eiropas Kopiena 1971. gadā ieviesa tarifu atvieglojumus džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem, kuru izcelsme ir dažās jaunattīstības valstīs; šie atvieglojumi izpaudās kā pakāpeniska kopējo muitas tarifu nodokļu pazemināšana un no 1978. gada līdz 1994. gada 31. decembrim kā pilnīga šo nodokļu atcelšana.

(2) Kopš jaunās VPS sistēmas stāšanās spēkā 1995. gada 1. janvārī, Kopiena saskaņā ar VVTT ar Padomes Regulu (EK) Nr. 764/96 [2], kas grozīta ar Regulām (EK) Nr. 1401/98 [3] un (EK) Nr. 32/2000, atvēra autonomas Kopienas nulles tarifa kvotas konkrētiem džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem līdz 2001. gada 31. decembrim. VPS periods tiks pagarināts līdz 2004. gada 31. decembrim, tāpēc piemērošanas periods režīmam attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem arī ir jāpagarina līdz 2004. gada 31. decembrim.

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Muitas kodeksa komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 32/2000 III pielikuma piektajā ailē ("Kvotas periods") frāzi "no 2000. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 31. decembrim un no 2001. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim", kas attiecas uz kārtas numuriem 09.0107, 09.0109 un 09.0111, aizstāj ar frāzi "no 2002. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 31. decembrim, no 2003. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim un no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim".

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2002. gada 1. janvāra.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp.

[2] OV L 104, 27.4.1996., 1. lpp.

[3] OV L 188, 2.7.1998., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top