Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0007

Komisijas Direktīva 2001/7/EK (2001. gada 29. janvāris), ar ko trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiemDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 30, 1.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; Iesaist. atcelta ar 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/7/oj

32001L0007Oficiālais Vēstnesis L 030 , 01/02/2001 Lpp. 0043 - 0043


Komisijas Direktīva 2001/7/EK

(2001. gada 29. janvāris),

ar ko trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. novembra Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/61/EK [2], un īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1) Direktīvas 94/55/EK A un B pielikumā iekļauti A un B pielikumi Eiropas Nolīgumā par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem, kas pazīstams kā ADR un piemērots no 1999. gada 1. jūlija.

(2) ADR atjaunina ik pēc diviem gadiem, tāpēc grozītais variants būs spēkā no 2001. gada 1. jūlija ar pārejas laikposmu līdz 2002. gada 31. decembrim, izņemot 7. klases bīstamās kravas (radioaktīvi materiāli), kurām pārejas laikposms beigsies 2001. gada 31. decembrī.

(3) Tāpēc jāgroza Direktīvas 94/55/EK pielikumi.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bīstamo kravu transporta komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 94/55/EK pielikumus groza šādi.

1. Tās A pielikumu aizstāj ar šādu.

"

A PIELIKUMS

Nr. 2001. gada 1. jūlija spēkā esošā Eiropas Nolīguma par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR) A pielikuma noteikumi, kuros vārdi "līgumslēdzēja puse" aizstāti ar vārdu "dalībvalsts"

NB:

Konsolidēto ADR A pielikuma 2001. gada variantu publicēs, tikko teksts būs pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.

"

2. Tās B pielikumu aizstāj ar šādu.

"

B PIELIKUMS

Nr. 2001. gada 1. jūlija spēkā esošā Eiropas Nolīguma par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR) B pielikuma noteikumi, kuros vārdi "līgumslēdzēja puse" aizstāti ar vārdu "dalībvalsts"

NB:

Konsolidēto ADR B pielikuma 2001. gada variantu publicēs, tikko teksts būs pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.

"

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības par 7. klases bīstamām kravām līdz 2001. gada 31. decembrim un par citu klašu bīstamām kravām līdz 2002. gada 31. decembrim. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Loyola De Palacio

[1] OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp.

[2] OV L 279, 1.11.2000., 40. lpp.

--------------------------------------------------

Top