EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001F0888

Padomes pamatlēmums (2001. gada 6. decembris), ar ko groza Pamatlēmumu 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar eiro ieviešanu

OJ L 329, 14.12.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 182 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 64 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2014; Iesaist. atcelta ar 32014L0062 . Latest consolidated version: 14/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2001/888/oj

32001F0888Oficiālais Vēstnesis L 329 , 14/12/2001 Lpp. 0003 - 0003


Padomes Pamatlēmums

(2001. gada 6. decembris),

ar ko groza Pamatlēmumu 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar eiro ieviešanu

(2001/888/TI)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 31. panta e) punktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Zviedrijas Karalistes iniciatīvu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1) Padome ir pieņēmusi Pamatlēmumu 2000/383/TI (2000. gada 29. maijs) par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar eiro ieviešanu [2].

(2) Pamatlēmumā 2000/383/TI paredzētie pasākumi būtu jāpapildina ar noteikumu par iepriekšējās sodāmības atzīšanu attiecībā uz nodarījumiem, kas minēti iepriekš minētajā pamatlēmumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.

1. pants

Aiz Pamatlēmuma 2000/383/TI 9. panta iekļauj šādu pantu:

"9.a pants

Iepriekšējās sodāmības atzīšana

Visas dalībvalstis atzīst iepriekšējās sodāmības atzīšanas principu, ievērojot nosacījumus, kas ir spēkā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, un ievērojot tos pašus nosacījumus, sodāmības noteikšanas nolūkā atzīst galīgos spriedumus, kuri pasludināti citā dalībvalstī par nodarījumiem, kas minēti šā pamatlēmuma 3. līdz 5. pantā, vai nodarījumiem, kas minēti Ženēvas Konvencijas 3. pantā, neatkarīgi no tā, kāda nauda viltota."

.

2. pants

Ieviešana

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2002. gada 31. decembrim panāktu atbilstību šim pamatlēmumam.

2. Līdz 2002. gada 31. decembrim dalībvalstis nosūta Padomes ģenerālsekretariātam, Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai noteikumus, ar ko attiecīgo valstu tiesību aktos transponē saistības, kuras tām uzliek šis pamatlēmums.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis pamatlēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2001. gada 6. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Verwilghen

[1] OV C 225, 10.8.2001., 9. lpp.

[2] OV L 140, 14.6.2000., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top