Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0068

Komisijas Lēmums (2001. gada 16. janvāris), ar ko nosaka divas standartmetodes PCB mērīšanai saskaņā ar 10. panta a) punktu Padomes Direktīvā 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 107)

OJ L 23, 25.1.2001, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 63 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/68(1)/oj

32001D0068Oficiālais Vēstnesis L 023 , 25/01/2001 Lpp. 0031 - 0031


Komisijas Lēmums

(2001. gada 16. janvāris),

ar ko nosaka divas standartmetodes PCB mērīšanai saskaņā ar 10. panta a) punktu Padomes Direktīvā 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu

(paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 107)

(2001/68/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 96/59/EEK (1996. gada 16. septembris) par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu [1] un jo īpaši tās 10. panta a) punktu,

tā kā:

(1) Komisijai saskaņā ar Direktīvas 96/59/EK 10. panta a) punktu jānosaka mērīšanas standartmetodes, ar kurām nosaka PCB saturu piesārņotos materiālos.

(2) Pašlaik ir iespējams izveidot standartmetodi PCB noteikšanai naftas produktos un izlietotos naftas produktos, kā arī mērīšanas standartmetodi PCB noteikšanai izolācijas šķidrumos.

(3) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 75/442/EEK [2] 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas standartu EN 12766-1 un prEN 12766-2 un turpmāk atjauninātās versijas izmanto par standartmetodi PCB noteikšanai naftas produktos un izlietotos naftas produktos.

2. pants

Eiropas standartu IEC 61619 un turpmāk atjauninātās versijas izmanto par standartmetodi PCB noteikšanai izolācijas šķidrumos.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 30. dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 16. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot Wallström

[1] OV L 243, 24.9.1996., 31. lpp.

[2] OV L 78, 26.3.1991., 32. lpp.

--------------------------------------------------

Top