Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

Komisijas Regula (EK) Nr. 1534/2000 (2000. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka ražošanas paaugstināta jutīguma apgabalus un/vai augstas kvalitātes šķirņu grupas, kurām nepiemēro jēltabakas nozares kvotu atpirkšanas programmas

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

32000R1534Oficiālais Vēstnesis L 175 , 14/07/2000 Lpp. 0078 - 0078


Komisijas Regula (EK) Nr. 1534/2000

(2000. gada 13. jūlijs),

ar ko nosaka ražošanas paaugstināta jutīguma apgabalus un/vai augstas kvalitātes šķirņu grupas, kurām nepiemēro jēltabakas nozares kvotu atpirkšanas programmas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2075/92 par jēltabakas tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1336/2000 [2], un jo īpaši tās 14.a pantu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar 34. panta 2. punktu Komisijas 1998. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2848/98, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 2075/92 piemērošanai attiecībā uz piemaksu sistēmu, ražošanas kvotām un īpašo atbalstu, kas piešķirams ražotāju grupām jēltabakas nozarē [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1249/2000 [4], Komisijai, pamatojoties uz dalībvalstu priekšlikumiem, ir jānosaka, kuriem ražošanas paaugstināta jutīguma apgabaliem un/vai augstas kvalitātes šķirņu grupām, nepārsniedzot 25 % no katras dalībvalsts garantiju sliekšņa apjoma, nepiemēro kvotu atpirkšanas programmu.

(2) Pēc dažu dalībvalstu pieprasījuma būtu jānosaka šīs augstas kvalitātes šķirņu grupas.

(3) Regulas (EK) Nr. 2848/98 35. panta 2. punkts paredz, ka dalībvalstij jādara zināms atklātībai tās nodoms pārdot no 1. septembra, lai citi ražotāji var nopirkt kvotas, pirms tās faktiski atpērk. Tālab šī regula jāpiemēro no 2000. gada 31. augusta.

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tabakas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Augstas kvalitātes šķirņu grupu tabakas daudzumi, kam nepiemēro kvotu atpirkšanu attiecībā uz 2000. gada ražu, ir šādi:

Portugalsko:

I grupa | 1321 tonna |

II grupa | 291 tonna |

Francie:

I grupa | 1438 tonnas |

II grupa | 2237,219 tonnas |

III grupa | 1302,793 tonnas |

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2000. gada 31. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 215, 30.7.1992., 70. lpp.

[2] OV L 154, 27.6.2000., 2. lpp.

[3] OV L 358, 31.12.1998., 17. lpp.

[4] OV L 142, 16.6.2000., 3. lpp.

--------------------------------------------------

Top