EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0506

Komisijas lēmums (1999. gada 26. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 98/610/EK, Euratom, ar ko izveido ekspertu grupas, lai palīdzētu Komisijai izstrādāt pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā veicamo pamatdarbību saturu un virzību (izsludināts ar dokumenta numuru C(1999) 2359)Teksts attiecas uz EEZ.

OJ L 194, 27.7.1999, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 167 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 167 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/506/oj

31999D0506Oficiālais Vēstnesis L 194 , 27/07/1999 Lpp. 0065 - 0065


Komisijas lēmums

(1999. gada 26. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 98/610/EK, Euratom, ar ko izveido ekspertu grupas, lai palīdzētu Komisijai izstrādāt pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā veicamo pamatdarbību saturu un virzību

(izsludināts ar dokumenta numuru C(1999) 2359)

(Teksts attiecas uz EEZ)

(1999/506/EK, Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

(1) tā kā ar Lēmumu 98/610/EK, Euratom [1] Komisija ir izveidojusi ekspertu grupas, lai palīdzētu Komisijai izstrādāt pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā veicamo pamatdarbību saturu un virzību;

(2) tā kā tāpēc Komisija ekspertu grupu locekļus ir iecēlusi uz diviem gadiem; tā kā šajā laikā var rasties vajadzība iecelt jaunus locekļus ar mērķi paplašināt viņu ģeogrāfiskās izcelsmes areālu, panākt lielāku zinātnisko un tehnisko kvalifikāciju līdzsvaru, kā arī nomainīt locekļus, kuri vairs nav spējīgi piedalīties ekspertu grupu darbā;

(3) tā kā ir jānodrošina ekspertu grupu viendabīgums kā vispārējs princips, jāveicina to pārvalde ar Komisijas struktūrvienībām un jānodrošina vajadzīgo caurskatāmības pakāpi;

(4) tā kā jauno locekļu pilnvaru termiņi beigsies tajā pašā laikā, kad iepriekš iecelto locekļu pilnvaru termiņi,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 98/610/EK, Euratom 4. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Ekspertu grupu locekļus Komisija ieceļ uz, ilgākais, diviem gadiem. Tikai vienu reizi locekļus var iecelt amatā atkārtoti vēl uz, ilgākais, diviem gadiem."

2. pants

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 1999. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Édith Cresson

[1] OV L 290, 29.10.1998., 57. lpp.

--------------------------------------------------

Top