EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0453

Komisijas Lēmums (1999. gada 18. jūnijs), ar kuru groza Lēmumus 96/579/EK un 97/808/EK par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz piederumiem kustības apzīmēšanai un grīdu seguma materiāliem (izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 1484)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 178, 14.7.1999, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 248 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 248 - 249
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 125 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/453/oj

31999D0453Oficiālais Vēstnesis L 178 , 14/07/1999 Lpp. 0050 - 0051


Komisijas Lēmums

(1999. gada 18. jūnijs),

ar kuru groza Lēmumus 96/579/EK un 97/808/EK par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz piederumiem kustības apzīmēšanai un grīdu seguma materiāliem

(izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 1484)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/453/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], kura grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK [2], un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

(1) tā kā Komisija jau ir pieņēmusi vairākus lēmumus par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu; tā kā var rasties vajadzība šos lēmumus pielāgot tehnikas attīstībai; tā kā tehnikas attīstībai jāpielāgo Lēmums 96/579/EK [3] un Lēmums 97/808/EK [4];

(2) tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 96/579/EK groza šādi:

1) II pielikumā pēc virsraksta

"Izstrādājumi ceļu marķēšanai:"

iestarpina šādu ievilkumu:

"— ceļu seguma virsmā iestrādājamie materiāli (stikla lodītes, pretslīdēšanas masa un to maisījumi),"

2) II pielikumā tabulā par produktu grupu

"PIEDERUMI KUSTĪBAS APZĪMĒŠANAI (1/2)"

ailē

"Produkti"

pēc pozīcijas

"Izstrādājumi ceļu marķēšanai"

iestarpina šādu ievilkumu:

"— ceļu seguma virsmā iestrādājamie materiāli (stikla lodītes, pretslīdēšanas masa un to maisījumi),".

2. pants

Lēmumu 97/808/EK groza šādi:

1. I pielikumu papildina ar šo:

"Grīdu materiāli lietošanai ārpus telpām.

Grīdu materiāli lietošanai ārpus telpām, kuru degamība atbilst AFL, BFL vai CFL klasei un kuru degamības īpašības nemainās ražošanas procesa laikā, kā arī materiāli, kuru degamība atbilst DFL, EFL, FFL vai AFL klasei un kuru degamības pārbaude nav jāveic saskaņā ar Lēmumu 96/603/EK."

2. Lēmuma II pielikumam pievieno šādu punktu:

"Grīdu materiāli iekštelpām, kuru degamība atbilst AFL, BFL vai CFL klasei un kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā, parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties degamības īpašības."

3. Lēmuma III pielikumā tabulā par produktu grupu

"GRĪDU SEGUMA MATERIĀLI (2/2)"

pievieno šādu rindu:

"Grīdu materiāli | Iekštelpām | AFL – BFL – CFL(1) | 1 (2) |

AFL – BFL – CFL(3) | 3(4) |

AFL(5) – DFL – EFL – FFL | 3 (4) |

Lietošanai ārpus telpām | | 4 (6)" |

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

[2] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

[3] OV L 254, 8.10.1996., 52. lpp.

[4] OV L 331, 3.12.1997., 18. lpp.

--------------------------------------------------

Top