EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0323

Komisijas Regula (EK) Nr. 323/97 (1997. gada 21. februāris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2406/96, ar ko nosaka kopīgus tirdzniecības standartus dažiem zivsaimniecības produktiem

OJ L 52, 22.2.1997, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 21 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/323/oj

31997R0323Oficiālais Vēstnesis L 052 , 22/02/1997 Lpp. 0008 - 0009


Komisijas Regula (EK) Nr. 323/97

(1997. gada 21. februāris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2406/96, ar ko nosaka kopīgus tirdzniecības standartus dažiem zivsaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 17. decembra Regulu (EEK) 3759/92 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3318/94 [2], un jo īpaši tās 2. panta 4. punktu,

tā kā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2406/06 [3] tiek konkrēti ieviesta jauna lieluma kategoriju skala attiecībā uz Clupea harengus sugu siļķēm; tā kā attiecībā uz reņģēm šī jaunā skala nosaka īpašu lielumu tādiem produktiem, kas ir nozvejoti un izkrauti uz ziemeļiem no 59° 30', bet tajā nav iekļauts lielums, kas iepriekš bija spēkā visā Baltijas jūrā;

tā kā ar šādu izlaidumu netiek ņemti vērā tādu siļķu ražošanas un realizācijas nosacījumi, kuras ir nozvejotas Baltijas jūrā uz dienvidiem no 59° 30'; tā kā tādēļ būtu jāveic pasākumi, lai noteiktu šā produkta pareizo lieluma kategoriju, vēlreiz attiecīgi grozot Regulu (EK) Nr. 2406/96;

tā kā šāds grozījums nozīmē tehnisku pielāgojumu kopīgajiem tirdzniecības standartiem, kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 3759/92 2. panta 4. punktā;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Zivsaimniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2406/96 II pielikumā sniegto lieluma kategoriju skalu, ko piemēro reņģēm (Clupea harengus), groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1997. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 21. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Emma Bonino

[1] OV L 388, 31.12.1992., 1. lpp.

[2] OV L 350, 31.12.1994., 15. lpp.

[3] OV L 334, 23.12.1996., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Grozījumi reņģu lieluma kategoriju skalā

Suga | Lielums | kg/zivs | Zivju skaits/kg |

Siļķes (Clupea harengus) | 1 | 0,25 un vairāk | 4 vai mazāk |

2 | no 0,125 līdz 0,25 | no 5 līdz 8 |

3 | no 0,085 līdz 0,125 | no 9 līdz 11 |

4 a) | no 0,05 līdz 0,085 | no 12 līdz 20 |

Reņģes, nozvejotas un izkrautas uz dienvidiem no 59o 30′ | b) | no 0,036 līdz 0,085 | no 12 līdz 27 |

Reņģes, nozvejotas un izkrautas uz ziemeļiem no 59o 30′ | 5 | no 0,031 līdz 0,085 | no 12 līdz 32 |

--------------------------------------------------

Top