EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

Komisijas Lēmums (1997. gada 28. janvāris), ar ko izveido iepakojuma materiālu identifikācijas sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumuDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 50, 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 16 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

31997D0129Oficiālais Vēstnesis L 050 , 20/02/1997 Lpp. 0028 - 0031


Komisijas Lēmums

(1997. gada 28. janvāris),

ar ko izveido iepakojuma materiālu identifikācijas sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(97/129/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [1], un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā identifikācijas sistēmas ieviešana būs pēc izvēles pirmajā posmā, bet tā būs jāizvērtē, lai noteiktu, vai tā nav ieviešama kā obligātā nākošajā posmā;

tā kā identifikācijas sistēma periodiski jāpārskata un, ja nepieciešams, jāpārstrādā saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 21. panta noteikto procedūru;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Mērķis šim lēmumam, kurš attiecas uz visiem iepakojumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 94/62/EK, ir noteikt numerāciju un saīsinājumus, uz kuriem pamatotos identifikācijas sistēma, kas norādītu iepakojamā(-o) materiāla(-u) raksturu, un precizēt, uz kuriem materiāliem attiecas identifikācijas sistēma.

2. pants

Šajā lēmumā:

- vajadzības gadījumā piemēro Direktīvas 94/62/EK 3. panta definīcijas,

- kompozīts ir no dažādiem materiāliem pagatavots iepakojums, kurš ar roku nav sadalāms, un neviena tā sastāvdaļa nepārsniedz noteiktos svara %, kas ir noteikti saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 21. pantā noteikto procedūru. Potenciālie izņēmumi dažiem materiāliem var tikt noteikti ar to pašu procedūru.

3. pants

Numerācija un saīsinājumi identifikācijas sistēmai ir noteikti pielikumā.

To lietošana ir brīvprātīga I pielikumā minētajām plastmasām, II pielikumā minētajam papīram un šķiedru plātnēm, III pielikumā minētajiem metāliem, IV pielikumā minētajiem kokmateriāliem, V pielikumā minētajiem tekstilmateriāliem, VI pielikumā minētajam stiklam un VII pielikumā minētajiem kompozītmateriāliem.

Lēmumu par jebkāda materiāla vai materiālu identifikācijas sistēmas obligātu ieviešanu var pieņemt saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 21. panta noteikto procedūru.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Ritt Bjerregaard

[1] OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Plastmasu numerācija un saīsinājumi [1]

Materiāls | Saīsinājumi | Numerācija |

Polietilēntereftalāts | PET | 1 |

Augsta blīvuma polietilēns | HDPE | 2 |

Polivinilhlorīds | PVC | 3 |

Zema blīvuma polietilēns | LDPE | 4 |

Polipropilēns | PP | 5 |

Polistirols | PS | 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

[1] Tikai ar lielajiem burtiem.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Papīra un šķiedru plātņu numerācija un saīsinājumi [1]

Materiāls | Saīsinājums | Numerācija |

Gofrētas šķiedru plātnes | PAP | 20 |

Negofrētas šķiedru plātnes | PAP | 21 |

Papīrs | PAP | 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

[1] Tikai ar lielajiem burtiem.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Metālu numerācija un saīsinājumu sistēma

Materiāls | Saīsinājums | Numerācija |

Tērauds | FE | 40 |

Alumīnijs | ALU | 41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

46 |

47 |

48 |

49 |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

Kokmateriālu numerācija un saīsinājumi [1]

Materiāls | Saīsinājums | Numerācija |

Koks | FOR | 50 |

Korķis | FOR | 51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

56 |

57 |

58 |

59 |

[1] Tikai ar lielajiem burtiem.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

Tekstilmateriālu numerācija un saīsinājumi [1]

Materiāls | Saīsinājums | Numerācija |

Kokvilna | TEX | 60 |

Džuta | TEX | 61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

66 |

67 |

68 |

69 |

[1] Tikai ar lielajiem burtiem.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

Stikla numerācija un saīsinājumi [1]

Materiāls | Saīsinājums | Numerācija |

Bezkrāsainais stikls | GL | 70 |

Zaļais stikls | GL | 71 |

Brūnais stikls | GL | 72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

[1] Tikai ar lielajiem burtiem.

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

Kompozītu numerācija un saīsinājumi [1]

Materiāls | Saīsinājums | Numerācija |

Papīrs un šķiedru plātnes/dažādi metāli | | 80 |

Papīrs un šķiedru plātnes/plastmasa | | 81 |

Papīrs un šķiedru plātnes/alumīnijs | | 82 |

Papīrs un šķiedru plātnes/baltais skārds | | 83 |

Papīrs un šķiedru plātnes/plastmasa/alumīnijs | | 84 |

Papīrs un šķiedru plātnes/plastmasa/alumīnijs/baltais skārds | | 85 |

| 86 |

| 87 |

| 88 |

| 89 |

Plastmasa/alumīnijs | | 90 |

Plastmasa/baltais skārds | | 91 |

Plastmasa/dažādi metāli | | 92 |

| 93 |

| 94 |

Stikls/plastmasa | | 95 |

Stikls/alumīnjs | | 96 |

Stikls/baltais skārds | | 97 |

Stikls/dažādi metāli | | 98 |

| 99 |

[1] Tikai ar lielajiem burtiem.

--------------------------------------------------

Top