EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2469

Padomes Regula (EK) Nr. 2469/96 (1996. gada 16. decembris), ar kuru groza pielikumu Regulai (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras preču eksportu

OJ L 335, 24.12.1996, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 42 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; Atcelts ar 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2469/oj

31996R2469Oficiālais Vēstnesis L 335 , 24/12/1996 Lpp. 0009 - 0009


Padomes Regula (EK) Nr. 2469/96

(1996. gada 16. decembris),

ar kuru groza pielikumu Regulai (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras preču eksportu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā saskaņā ar atšķirīgām mākslinieciskajām tradīcijām Kopienā attēli akvareļa, guašas un pasteļu tehnikā tiek dažādi traktēti kā gleznas vai zīmējumi; tā kā Regulas Nr. 3911/92 [4] 4. kategorijā iekļauti zīmējumi, kas ir pilnībā izpildīti ar roku jebkurā tehnikā un ar jebkuru materiālu, un 3. kategorijā iekļautas guašas, akvareļi un gleznas, kas ir pilnībā izpildīti ar roku jebkurā tehnikā un ar jebkuru materiālu; tā kā minimālās vērtības, kas attiecas uz šīm divām kategorijām, ir atšķirīgas; tā kā iekšējā tirgū tas varētu novest pie nopietnām atšķirībām attieksmē pret attēliem akvareļa, guaša un pasteļa krāsu tehnikā atkarībā no tās dalībvalsts, kurā tie atrodas; tā kā šīs regulas piemērošanas nolūkā jānosaka, uz kuru kategoriju tie ir attiecināmi, lai nodrošinātu, ka visā Kopienā piemēro vienādas minimālās vērtības;

tā kā pieredze rāda, ka attēliem akvareļa, guaša un pasteļa krāsu tehnikā realizācijas cenas ir augstākas nekā zīmējumiem un daudz zemākas nekā eļļas vai temperas gleznām; tā kā tādējādi būtu lietderīgi iekļaut attēlus akvareļa, guaša un pasteļa tehnikā atsevišķā kategorijā ar minimālo vērtību ECU 30000, kas nodrošinātu, ka par īpašas nozīmes darbiem tiek prasīta eksporta licence, tajā pat laikā neradot nevajadzīgu administratīvo slogu licenču izdevējiestādēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3911/92 pielikumu groza sekojoši:

1. A grupā:

a) 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Guašas, akvareļi un gleznas, izņemot 3. A vai 4. kategorijā iekļautos, kas ir pilnībā izpildītas ar roku jebkurā tehnikā un ar jebkuru materiālu (1)";

b) iekļauj šādu punktu:

"3.A. Darbi akvareļa, guaša un pasteļa tehnikā, kas ir pilnībā izpildīti ar roku uz jebkura materiāla (1)";

c) 4. punktu aizstāj ar šo:

"4. Mozaīkas no jebkura materiāla, kas ir pilnībā izpildītas ar roku un nepieder pie 1. vai 2. kategorijas, un zīmējumi jebkurā tehnikā, kas ir pilnībā izpildīti ar roku uz jebkura materiāla (1)."

2. B grupā iekļauj šādu kategoriju:

"30000

- 3.A. (Darbi akvareļa, guaša un pasteļa tehnikā)".

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To sāk piemērot sešus mēnešus pēc publicēšanas dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1996. gada 16. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Higgins

[1] OV C 6, 11.1.1996., 14. lpp.

[2] OV C 166, 10.6.1996., 39. lpp.

[3] OV C 97, 1.4.1996., 28. lpp.

[4] OV L 395, 31.12.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top